SVĚT V KOLIZI: Prezident Obama s manželkou, vysokými politiky G-20 byl účastníkem tajné rituální "černé mše" ve Štrasburku -------------- Jaká je skutečná příčina klimatických změn na Zemí?

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

14.04.2009 Exkluzivně

         Již výběr "Katedrály Naší Paní" ve Štrasburku sám o sobě poskytuje klíče k pochopení podstatně většího významu této ceremonie než by se na první pohled mohlo zdát. Současná budova byla postavena na mysteriózních základech prehistorické budovy, která byla sama o sobě energeticky spojená se silami, které se táhnou až do prehistorie naší planety.

        Energetické pole chrámu je syceno proudem energie egregoru "Bohyně Cybele", což v překladu znamená "Mountain Mother" a v řeckém jazyce pak v paralele pak pojmem "Gaia" (Země).

        V průběhu sedmého století našeho letopočtu se uctívání "Mountain Mother" změnilo v uctívání "Panny Marie" v rámci křesťanského kalendáře.  Na současném místě byla v letech 1176 - 1439 vybudována tato budova, která byla nejvyšší v zemi až do roku 1874.

        "Černá mše" má svůj starověký původ a v podobě, kterou vedl papež Benedict XVI. Má své moderní začátky ve Francii v 16.stol za doby panování francouzské královny Kateřiny de Medici. Tuto mši vedli vždy ti nejvyšší duchovní přímo z Vatikánu v podstatě vždy pro elitní vůdce své doby. Na tomto místě bych rád uvedl důležitou poznámku.

        Tento emblém je od konce 4 stol. n.l. vyřezán do každého papežského trůnu. A je to pravda. Osobně jsem věnoval hodně času a energie abych si v rámci svých vlastních možnosti alespoň nepřímo tuto informaci ověřil. Ovšem v rámci zachování objektivity bych na tomto místě uvedl citaci čtenáře pana J.H., který objasňuje podstatu obráceného kříže zcela jiným způsobem:

        "Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam, jako obracený strom života - duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi. V dnešní době symbol obráceného kříže z nevysvětlitelných důvodů převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. Osobně si myslím, že se pokusili (jak je u nich typické) nějak přetvořit křesťanský kříž, ale zapomněli, že Obrácený Kříž už dávno jako symbol existuje, a to již od dob prvních křesťanů."

 

         I když rituály tohoto formátu řízené přímo papežem Benedictem XVI pro elitní vůdce naší globální společnosti jsou stále zahaleny tajemstvím, proslýchá se, že tento rituál je spojen s potencionální skutečností, že naše Země bude v brzké době procházet nejhlubšími změnami minimálně za posledních 10 000 let. V souvislosti s touto informací se vyskytla velmi zajímavá informace z prostředí NASA.

       Tato instituce oznámila, že v současné době zažíváme "nejklidnější projevy Slunce za posledních sto let. "Environmentální program Spojených Národů" (UNEP) vydal varování týkající se odtržení obrovského kusu ledové kry v důsledku globálního oteplování a australští astronomové upozorňují, že tzv. "Hvězda smrti" čili "Wolf-Rayet 104" nemá daleko do stádia supernovy, což by znamenalo hodně podstatný problém pro celou naší Sluneční soustavu.

        Další potíž spočívá v tom, že západní vědci se na tyto události dívají jako na izolované vzájemně nesouvisející jevy. V tomto se nemohou shodnout se svými ruskými protějšky, kteří naopak jsou přesvědčeni o jejich kontinuálnosti a také o tom, že jsou součásti většího celku. Již před jedenácti lety v roce 1997 vydal velmi alarmující zprávu pod názvem "Planeto fyzikální stav Země a života na ní" velmi uznávaný ruský vědec dr. Alexej N. Dmitrijev. Namátkou můžeme z této zprávy uvést následující:

       "Aktuální planeto fyzikální změny Země, se stávají nezvratnými. Mám k dispozici velmi silné důkazy, které svědčí o tom, že tyto transformace jsou způsobeny vysoce nabitými částicemi hmoty a aktivní nerovnoměrností v anizotropii kosmického prostředí, která vstupuje do interakce uvnitř meziplanetární oblasti naší Sluneční soustavy.

      Tento "danajský dar" je původním činitelem hybridních procesů a narušení energetických soustav na všech planetách stejně tak jako našeho slunce. Účinky zde na Zemi mohou být charakterizované rychlejším posunem magnetického pólu, v horizontální i vertikální ose distribuce ozónu a ve zvýšené frekvenci i velikosti lokálních katastrofických klimatických událostí. To co se začíná v současné době rozjíždět je v modelech velmi podobné tomu co se zde dělo zhruba před 10 000 lety."

 

       Dnes je evidentní, že vybraná elitní skupina naší populace je velmi dobře informována o skutečné situaci. Jak si jinak vysvětlit nebývalou snahu o vybudování globálního komplexu rozsáhlých podzemních městských pevností.  Jak jsem již mnohokrát naznačil.

       Nejsem a nikdy nebudu zastáncem falešných a nepravdivých katastrofických scénářů. Jsem zastáncem upřímného a pravdivého scénáře. Je důležité, aby byla lidská společnost seznámena s pravdivými skutečnostmi, byť by byly sebevíce bolestnějšího charakteru.  

       Pokrytectví a zrak s klapkami na očích, snaha vidět pouze svá zbožná přání na úkor skutečné reality je tou nejhorší možnou realitou, pro kterou bychom se mohli rozhodnout. Je potřeba nalézt svou vlastní vnitřní odvahu, odpovědnost za svůj život a s upřímným odhodláním se podívat do tváře výzvám, které nás čekají.


 

Hlavní zdroj: www.whatdoesitmean.com

Další zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mass

                    http://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_Cathedral

                    http://news.aol.com/political-machine/2009/04/08/newt-gingrich-and-catholic-conservatism/

                    http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_de'_Medici

                    www.tmgnow.com/repository/global/planetophysical.html