SVĚT V KOLIZI: Čeká v roce 2009 Spojené Státy totální kolaps?------------- Podle tajné zprávy "CFR" prý ano---------------Ropa zlevňuje, ale na mnoha místech naší planety začíná boj o pitnou vodu-------------------Globální světová vláda je fakt

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

16.12.2008 Exkluzivně

          Zpravodajské agentury ruského ministerstva zahraničních věcí obdržela velmi zásadní informace týkající se prohlášení "CFR" "Council of Foreign Relations" (Rada pro zahraniční vztahy) předložila svým západním spojencům, kteří se před nedávnem zúčastnili poměrně bouřlivého setkání Evropského summitu týkající se velmi závažného faktu, který hovoří o tom, že během léta roku 2009 by mělo dojít k totálnímu zhroucení Severní Ameriky. CFR se prezentuje jako nezávislá organizace, jakési poradní centrum a vydavatel publikací na politická a ekonomická témata, jehož členové se rekrutují z vysokých vládních úředníků přinejmenším na ministerské úrovni, obchodních manažerů, novinářů, ale i pedagogů anebo náboženských vůdců. Oficiálně prezentovanou politikou této organizace je snaha o lepší vzájemné politické a ekonomické propojení USA s jinými důležitými mocnostmi světa. Ruská zpravodajská služba však na druhou stranu jednoznačně popisuje "Council of Foreign Relations" jako skutečnou "stínovou vládu" nejen USA, ale v podstatě celého západního světa. Tato situace prý funguje již od roku 1921, kdy byla "CFR" založená. Mnohé mohou naznačit informace, které během jednoho ze svých proslovů sdělil americký prezident Woodrow Wilson, který řekl: "Od chvíle kdy jsem vstoupil do vrcholné politiky, jsem měl možnost mluvit s mnohými vysokými politika a to ve zcela soukromém prostředí. Množství těchto politiků, ale i osob z oblasti obchodu bylo velmi vystrašeno. Oni ví, že existuje velmi dobře organizovaná síla, vysoce sofistikovaná a důmyslně propojená na globální systém kontroly. Bojí se, a proto raději mlčí?..

 

       Jedno z posledních velmi zásadních prohlášení "CFR", které v podstatě potvrdil v roce 2004 i Pentagon, se týkalo zvláštní zprávy určené pro amerického prezidenta ohledně katastrofických změn v systému globálního zemského klimatu, jehož první fáze již započala. O těchto skutečnostech informoval britský Guardian, když napsal:

      "Globální klima se v následujících dvaceti letech může velmi radikálně měnit a to takovým způsobem, že existuje vysoká pravděpodobnost celé řady globálních katastrof, které se dotknout mnoha milionů lidí po celém světě. Tato tajná zpráva hovoří o tom, že mnoho velkých evropských měst může být zaplaveno vodou v důsledku zvedající se hladiny moří. Nebezpečí nukleárního konfliktu, sucha, hladomory a občanské nepokoje se mohou do roku 2020 stát všední realitou našeho světa.

      Zpráva dále naznačuje, že v důsledku neočekávaných klimatických změn by se mohla naše planeta ocitnout na kraji anarchie zvyšující hrozbu globálních vojenských konfliktů, ale i občanských nepokojů. Své si v tomto scénáři ponesou i zmenšující se zásoby užitkových plodin, jídla i vody anebo dodávky energie. Hrozba tohoto rozsahu svým způsobem zastiňuje i nebezpečí terorismu."

       Jednou z nejvíce mrazivých pasáží poslední tajné zprávy přicházející z prostředí "CFR" je tzv. "speciální plán přežití", který zahrnuje tyto skutečnosti:

        Globální manipulace cen ropy, zemního plynu, zinku, železné rudy, niklu, mědi, platiny, zlata, obilí a rýže. Podobný mechanismus kontroly by se měl týkat globálních makroekonomických systémů včetně světového bankovního sektoru. Souběžně s těmito akcemi by mělo dojít k rozpuštění stávajícího geopolitického uspořádání v sektoru Severní Ameriky. K analogické situace dojde i v geopolitickém uspořádání Evropy - viz."Evropská Unie". Stávající nejdůležitější geopolitické útvary by měly být reformovány do tzv."Globálních tržních bloků" centrálně řízených z jedné světové řídící instituce.

       Politika tohoto šíleného plánu zahrnuje pacifikaci takových zemí a geografických oblastí jako je Rusko, Čína, Střední Východ, Střední a Jižní Ameriky a Afriky a to do takové míry dokud nepřijmou předem připravenou globální doktrínu a nepřičlení se k "Jedné světové vládní struktuře". Ruku v ruce s tím vším jde i nucené přesídlení zemské populace do tzv."městského prostředí". USA, Kanada a Mexiko jsou prvními národy na světě, které s touto politikou již začaly.

       (Na tomto místě bych chtěl říci, že se stále narůstajícími smíšenými pocity se dívám na současnou tzv. globální ekonomickou krizi. Nechci působit příliš konspirativním dojmem, ale nějak ve mne sílí divný pocit, který se mi snaží sdělit, že by za touto krizí mohl stát předem pečlivě předem naplánovaná strategie dotýkající se výše uvedených skutečností. Jinými slovy to čemu se nyní říká globální ekonomická krize je "Světovým řídícím Systémem" uměle vyvolaná akce globálního rozsahu, která je pouze prvním krokem k dosažení cílů o kterých se zmiňuje tajná zpráva "CFR". Konečně odkud globální krize přišla? Ani z Ruska, ani z Číny, ani z Afriky, ale ze Spojených Států. Ze současného hnízda globálně řídícího aparátu. Popřemýšlejte o tom?)

      Není tedy vůbec žádná pochybnost o účinnosti skrytých plánů "CFR" na světovou ekonomiku. V jistém slova smyslu se o tom píše v "International Herald News Service":

       "Světový hospodářský systém je na pokraji globální recese. Světová banka ve své poslední předpovědi naznačila, že příští rok zažije světový obchod největší pád od roku 1982. Množstvím významných světových bank varovalo, že pokud se v nejbližší době nepodaří prudký pád zastavit, hrozí mnohým rozvojovým státům totální katastrofa, která vrhne další desítky milionů osob do hluboké bídy. Zároveň uvádí velmi znepokojivé zjištění. V současné době neexistuje žádný způsob jak stávající stav zastavit a situace se nezmění ani v nejbližší budoucnosti."

        Na obzoru se rýsují další komplikace. Přinejmenším pro území USA. Tajná zpráva ze stolu "CFR" zcela nepokrytě hovoří o katastrofálním suchu, které by mělo po několik následujících let zasáhnout jmenované území. Naopak zimy by měly být velmi, velmi mrazivé. Pakliže sledujete denní zpravodajství, pak je vám jasné, že je to jeden z modelů, kterému část Spojených Států právě nyní čelí. Kruté mrazy způsobují obrovský chaos v dopravě, vázne zásobování a distribuce elektrické energie takže mnoho set tisíc lidí je právě nyní bez elektrického proudu.

        Voda začíná být v USA skutečně velkým problémem a její cena se začne radikálně zvyšovat. Podle několika nezávislých studií nebude v průběhu následujících tří let zdaleka tak velkým problémem ropa, jako právě voda. V tomto duchu hovoří i výkonný ředitel pro údržbu přírodních zdrojů při "Auburn Univerzitě" v Alabamě Larry Fillmer, když oficiálně prohlásil, že do pěti let čeká minimálně 36 států USA ekologická katastrofa ve formě absolutního nedostatku pitné vody.

       To co bylo donedávna tabu, se stává velmi diskutovaným tématem zřejmě nejprestižnějších a nejvlivnějších novin v Anglii kterými jsou London's Financial Times, kde se v jedné z reportáží píše:

       "Nikdy jsem nevěřil, že existuje nějaké mezinárodní spiknutí koordinované pod rouškou OSN v čele s USA. Ovšem pokud se důmyslněji zamyslíme nad obsahem a strategií současných světových událostí, musím uznat, že plány vedoucí k vytvoření jedné světové vlády mohou být skutečně reálné. Jistým prototypem tohoto útvaru může být současná EU. Její model se usiluje o kontinentální vládu na 27 státy evropského kontinentu. V současné době má EU již svůj vlastní vrchní soud, měnu, tisíce stran judikatury a velké množství různých nadnárodních institucí.

       Takže můžeme si položit otázku. Je evropská EU zcela konkrétním předstupněm globální světové vlády? Jistá fakta naznačují, že ano. Tím prvním důvodem jsou narůstající problémy globálního rozsahu a charakteru jako je globální oteplování, globální finanční krize, globální válka s terorismem atd. Za druhé je třeba nespouštět ze zřetele to, co možná mnohým uniká. Vše se zrychluje. Zrychlují se přenosy dat v prostředí globálního světového fóra a zrychluje se světová doprava. Toto jen dva z mnohých velmi důležitých podpůrných skutečností. Za třetí pak nesmíme zapomenout na fakt velmi rychle se měnícího globálního politického prostředí. Už dávno neplatí situace před dvaceti nebo pětadvaceti lety."

       Studená válka již dávno skončila, ale souboj světových mocností o geopolitický mocenský trůn se naopak rozhořívá. Do popředí stále zřetelněji vystupují noví rivalové jako Čína anebo Indie. Byl odstartován gigantický závod, velmi nebezpečný závod. Závod, který nemá (a ani nemůže mít) svého vítěze.


Hlavní zdroj: www.whatdoesitmean.com

Další zdroje: www.cfr.org/about/mission.html

                        http://quotes.liberty-tree.ca/quote/woodrow_wilson_quote_b249

                        www.guardian.co.uk/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver

                        www.iht.com/articles/2008/12/10/business/10global.php

                        www.cnn.com/2008/TECH/science/12/11/drought.problem/index.html

                        www.ft.com/cms/s/0/7a03e5b6-c541-11dd-b516-000077b07658.html