SVĚT UMÍRÁ, A MY S NÍM !

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“ Platón

 

V této době žije na Zemi 7, 260 miliard lidí, což znamená, že růst světové populace se od 17. století zvýšil do nežádoucích proporcí, které začínají ohrožovat nejen celé lidstvo, ale i tuto výjimečnou planetu. Jelikož člověk touží výhradně po dobrých zprávách, ty špatné se většinou přehlížejí, nevidíme pak to, co bychom jinak měli vidět! Například, proč by někoho mělo zajímat, že víc než 16 tisícům zvířat hrozí vyhubení? Měli bychom se v časech energetické a surovinové krize trápit také tím, že se ve volné přírodě téměř nesetkáme s tygrem bengálským, pandou velkou či modrou velrybou?

Co se stane, pokud tato a jiná zvířata nenávratně zmizí z povrchu zemského? Rozhodně nic, protože zvířena nemá vliv na životní úroveň, ani na HDP, které je pro národohospodáře stěžejním ukazatelem pozitivních výsledků. Zaslechneme-li v médiích informaci o vyhynutí toho či onoho zvířete, může kdokoliv z nás posmutnět, ale z racionálního pohledu ekonoma nepůjde o pohromu, neboť kola ekonomiky se budou točit dál, a to je pro zhýralou společnost rozhodujícím kritériem. Ačkoliv si to neuvědomujeme, tak právě tento postoj je příčinou všech našich současných těžkostí. Níže pochopíte, oč v této hře jde!  

 

Pestrá nabídka dnešních léků, negarantuje dřívější kvalitu ani jejich účinnost

Kromě zvířat jsou v ohrožení také rostliny (do této doby se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů rostlin), to jsou přirozené regulátory dopadajícího slunečního záření, představují též primární zdroj planetární potravy. I v tomto případě platí, pokud vyhyne (zmizí!) nějaká rostlina, tak se z ekonomického hlediska nic závažného neděje. To je sice pravda, ale jen do té doby, než zjistíme v nejbližší lékárně, že třeba účinný lék na „Dnu či žlučníkovou koliku“ není k dostání z důvodu chybějících surovin, jež poskytují výhradně rostliny. Teprve až když něco ztratíme, zjistíme, jakou to pro nás mělo cenu, a o lécích to platí dvojnásobně! Pochopíme-li veledůležitý fakt, že jakákoliv rostlina může být potenciálním lékem na rakovinu či AIDS, potom musíme porozumět i tomu, jaká je skutečná hodnota všech pozemských rostlin. Z tohoto úhlu pohledu – nevyčíslitelná! 

Fauna i flóra jsou v jistém slova smyslu, nenahraditelným zdrojem přírody, který nám má pomáhat překonat různé životní těžkosti – hlad a nemoci. Zejména proto bychom se měli k přírodním zdrojům chovat absolutně stejně, jako k vlastním rodičům, tedy s náležitým respektem a úctou. Činíme tak ale doopravdy? Mezinárodní rada na ochranu botanických zahrad (Botanic Gardens Conservation International, BGCI) tj. organizace sdružující botanické zahrady ve 120 zemích, došla k šokujícímu závěru.

Milióny nemocných lidí se prý ocitnout v ohrožení života, kvůli postupnému vymírání různorodých rostlin, ze kterých se vyrábějí nejúčinější léky na všechna možná onemocnění. Farmaceutické preparáty se dnes produkují ze 70 procent právě z rostlinných výtažků, tudíž jsou nenahraditelným biologickým materiálem, který se trestuhodně vytrácí z našeho dosahu, což je alarmující zjištění. I když se většina současných léčivých složek vytváří synteticky, unikátní sloučeniny v rostlinách, chemickou cestou nahradit nelze.

Není podivné, že novodobá farmaka, nevykazují stejných účinků jak tomu bylo v minulosti? Důvodem nemusí být často vyzdvihovaná rezistence, na tu či onu látku (v tomto případě se nejčastěji mluví o antibiotikách), ale spíše používání jiných surovin (umělých náhražek) při výrobě dnešních léčiv. Bez rostlin nelze vyrobit účinného léku, to mějme na paměti! Pakliže máte pocit, že prodávané léky jsou účinné a ochrání nás před nejrůznějšími nemocemi, tak se nad tím hluboce zamyslete; proč ročně v Evropě zemře v průměru 125 tisíc lidí na obyčejnou chřipku, jinak vysvětleno: 40 tisíc v mírných sezonách a až 220 tisíc v sezonách s rozsáhlou chřipkovou epidemií. 

 

 Kdo nemá rád svůj domov, je nešťasten...

V novinách a časopisech, na internetu, v televizi i rádiu, všude se dozvídáme o tom, že devastace přírodního bohatství vyvolává nemoci, hlad u miliónů lidí, změnu globálního počasí a všeobecnou otupělost. Z těchto zdrojů se dozvídáme, že každou minutu je na celém světě vytěženo, asi deset hektarů lesních porostů. Svět údajně přišel zhruba o 73 miliónů hektarů lesa, což je vzhledem k užitečnosti stromů, doslova katastrofální sdělení pro budoucnost, vždyť z této příčiny vzniká cca 4,5 miliónů hektarů pouště. S odlesňováním nepochybně souvisí vymírání živočišných druhů, ale i nedostatek pitné vody, která schází víc než 884 miliónům lidí. Kolika lidem se nebude dostávat pitné vody za 20 let?

Je zapotřebí si uvědomit, že stromy nás zbavují jedovatých zplodin, zachycují oxidy síry a dusíku, i oxid uhelnatý atp. Jeden akr lesa prý odebírá z atmosféry 13 tun prachu a plynů. Pokud je přirozený filtr světa oslaben, nemůžeme se pak divit tomu, že se nám všem hůře dýchá, i když zrovna netrpíme žádnou plicní nemocí. Na této planetě nám pomalu začíná docházet kyslík, to jest nejvýznamnější plyn v našem ekosystému, bez kterého nemůžeme životně existovat!

Jestliže každý pochopí tuhle do očí bijící skutečnost, proč je zrovna tohle varování přehlíženo těmi nejpovolanějšími politiky či úředníky, nebo lidmi tahajícími za nitky v pozadí světového obchodu? Cožpak nejmocnější lidé na tomto světě, přišli o veškerou inteligenci a duševní pohodu, aby pochopili, že odlesňování se týká každého, pokud se vládnoucí garnitura už dávno nerozhodla, nesdílet s námi obyčejnými smrtelníky stejný osud na povrchu zemském?

Nová onemocnění jen potvrzují, že kyslíku skutečně ubývá, a pokud nebude vůle nás všech s tím něco udělat, budeme trpět neléčitelnými chorobami všichni, anebo, patrně jako elita přežívat v hermeticky uzavřených podzemních krytech. Možná jste se dočetli o obřím protiatomovém bunkru, co vznikl na Plzeňsku u Ptyče. Pokud o tom ještě nevíte, tak v tomto regionu vznikla stavba, o jejímž účelu lze jen spekulovat. Vytušila elita, že životní prostředí je na této planetě v ohrožení, skomírá, a proto se nejmocnější garnitura skrytě připravuje na možný odchod do podzemí, až nadejde ten správný čas, kdy začne v ovzduší převládat oxid uhličitý nad kyslíkem.

S tímto tématem bezesporu souvisí neléčitelné onemocnění expremiéra „Stanislava Grosse“, který onemocněl takzvanou amyotrofickou laterální sklerózou. Proč? Protože životní prostředí působí nejen na obyčejné lidi, ale i na politiky a vlivné podnikatele, kteří mají ve svých rukou pořád tu moc, zastavit systematické ničení přírody a udržet ten nepatrný zbytek zeleně, co nás nepřetržitě ochraňuje před zkázou tohoto světa. Máme společný domov na této planetě, tak proč se o tuhle domovinu staráme způsobem, jako by nám nepatřila?

 

Vzduch nad zlato!

Asi málo koho zajímá, jak složité je pěstování zemědělských plodin, které sytí celosvětovou populaci. S nedostatkem vody, hrozí globalizovanému zemědělství katastrofická neúroda, jež může zapříčinit boj o potraviny, diktaturu a vojenskou kontrolu nad vodními zdroji.

Z jakého důvodu je málo pitné vody a kvůli čemu se H2O stává strategickou surovinou? Příčinu opět hledejme v odlesňování, stromy zadržují vodu a pokud se tyto výrobníky kyslíku vytrácejí z pouhé ziskuchtivosti, je potom otázkou času, kdy bude mít voda větší hodnotu, než zlato a ropa dohromady. Nelze rovněž vyloučit, že odlesňování je prováděno zcela záměrně a s jasným cílem. Jak bude pitná voda, čím dál více nedostupnější, tak majitelé těch firem, co dnes způsobují kácení a vypalování deštných pralesů, zahájí bilionový byznys s H2O, který se již nyní odehrává – a to se týká nás všech!

Tento TV dokument stojí za shlédnutí, souvisí s tímto článkem: 

http://dokumentarni.tv/zivotni-prostredi/vodovoda-tapped 

Spotřeba vody je rok od roku vyšší, přičemž její rezervy se dramaticky snižují. Pro představu zde uvedu, jak náročné je současné zemědělství, co se spotřeby vody týče. K vypěstování jednoho kilogramu brambor je zapotřebí 100 litrů vody, rýže potřebuje 4000 litrů vody, a pokud máte rádi hovězí, tak věřte, že se musí použít až 13000 litrů vody. Ještě větší a mnohem nehoráznější obchod, který se naskýtá v souvislosti s odlesňováním, je budoucí obchod s kyslíkem, respektive s dýchatelným vzduchem. V této chvíli je jakákoliv úvaha o prodeji vzduchu nemyslitelná, nepodložená a patřící do fantazijních představ. Nicméně v devatenáctém století, rovněž bylo nepředstavitelné, vést úvahu nad prodejem pitné vody, která patřila na rozdíl od těchto časů všem bez rozdílu.

To, že nejde o smyšlenku, již dnes dokazují různé spotřebiče čistící zamořený, leč stále dýchatelný vzduch. Na trhu se stále více prosazují všelijaké zvlhčovače vzduchu, čističe s ionizátorem, atd., atd. Ovšem zanedlouho se začnou v obchodních sítích vyskytovat první výrobky, které budou už nahrazovat přímo dýchatelný vzduch. Půjde o tzv. kyslíkové helmy, zatím propagující léčbu oxygenoterapií (tj. léčba kyslíkem), ale za nedlouho se může stát kyslíková helma, nezbytnou součástí lidského života, asi tak jako dnes balené vody či různé vodní filtry. Vzduch společně s kyslíkem se poté stanou nejprodávanější komoditou na světě.

Pokud takovému scénáři nevěříte, začněte se zajímat o Amazonii (tj. zelené plíce planety) a pochopíte, proč je zapotřebí se obávat takového osudu! Již bylo odhaleno, že znečištěný vzduch způsobuje u narozených dětí nižší IQ, to potvrdil výzkum, který se uskutečnil v New Yorku. Z toho plyne jedno poučení: jakmile zatoužíte po inteligentním potomstvu, budete muset chtíc nechtíc používat tuto hypotetickou kyslíkovou helmu, protože svět, jak ho dnes známe, nebude již více existovat. Vyhynou všechna zvířata i rostliny, k tomuto vymírání už dochází od devadesátých let minulého století, a bez rostlin se povrch planety změní v jednu velkou vyprahlou poušť. Tato vize budoucnosti není vůči člověku nikterak příznivá, uznávám, ale když si přečtete novinové titulky, pochopíte, že naše planeta prokazatelně umírá!

O čem se v této souvislosti nejvíce píše na internetu: 

Oxidu uhličitého v atmosféře je nejvíce za 800 tisíc let; Tropy se sunou na sever, varuje zpráva klimatologů o nadprůměrně teplém září; Hladina oceánů vrostla za 6000 let, USA to berou jako hrozbu; Summit slíbil peníze na klima. Praha přispěje 117 milióny korun; Ledu na Antarktidě je stále méně, za pět let se rychlost tání zdvojnásobila; Vedra, požáry, povodně. Extrémní počasí mají na svědomí poruchy vzdušného proudění; NASA: Tahle civilizace spěje ke svému konci. Marshallovy ostrovy pomalu pohlcuje oceán; Za současný chaos v počasí ve světě může Satanova pomsta; Během 100 let lidstvo vyhyne, předpovídá známý mikrobiolog; Oceány ohrožuje masové vymírání druhů, jedno z největších v historii planety; Nad čtvrtinou živočichů v EU se vznáší hrozba vyhynutí, varuje Brusel; Třetině rostlin a živočichů na Zemi hrozí vyhynutí; Oceány se mění v zónu hladu, mizí plankton. (Zdroj:Novinky.cz

 

„Umírání naší planety je tragické, nicméně lhostejnost všech dotčených obyvatel nad tímto neblahým stavem, je pro lidstvo z mnoha pohledů fatálnější.“

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.