SUPERÚPLNĚK 14.11.2016

Listopadový úplněk byl tak silně medializovaný (tedy hlavně ať se nemyslí na závažnější věci), navíc se sdělením, kdy bylo a kdy zase bude šance Měsíc vidět tak „obrovský“, že mě to přimělo na toto nahlédnout astrologicky. Astrologie nám totiž umožňuje „nahlédnout“ do synchronicity událostí, tedy hermeticky „jak nahoře tak dole, jak na nebi tak na zemi“. Tedy jsem vyhledala i onen předchozí, a skoukla oba horoskopy. Sledujeme-li záležitosti Lunární, dají se očekávat odpovídající události do 1 měsíce, Slunce (které se též pochopitelně úplňku zúčastňuje) pak protáhne jejich důsledky až do dalšího opakujícího se postavení, tedy až do dalšího superúplňku. Podotýkám, že nejde o to, jak konkrétní planety ovlivňují události, ale o zobrazení vesmírných energií.

Oba horoskopy mají mnohé společné (což je z hlediska pravděpodobnosti poněkud neobvyklé):

Slunce v konjunkci s Lilitou – vše je v důsledku ničivé, výsměšné, s podrazy, temnotou, se syndromem ukradení dítěte (tedy i jinak stvořeného, např vybudované firmy); takto oba pohromadě to bude i o „temném světle“, konci individuálních sebevyjádření, vnuceném způsobu zcivilizování. S problémy partnerských vztahů na všech úrovních. Vnuceným pocitem méněcennosti, „nesvítím, nemám žádnou cenu“.

Jupiter – Saturn – Uran – vzájemně v obou horoskopech v trigonu a sextilu, tedy „jedou“ ve vzájemném souladu. V obou případech je Uran v retrográdním modu, tedy tzv ideály úžasné rovnoprávné společnosti a svobody naslibuje, ale nesplní. Uranistické otevřené informace se též nekonají – dříve ani do budoucna. Saturn je rerográdní jen v onom předchozím superúplňku, kdy se „hranice“ silně zúžily, nyní by se tedy měly silně rozšířit; svoboda se omezila drsně archaickým způsobem, nutí vrátit se do hóóódně dávné minulosti. „Štěstí“ končí dřív než vůbec pořádně začne. Tzv průlom (i v událostech) nastává „natvrdo“, drsně, necitelně, technicky, je problém vše niterně přijmout. Totálně se mění dosavadní pravidla nepsaná, psaná se pak kroutí jako paragrafy.

V průběhu času mezi superúplňky dojde klasicky k překlopení dosud uznávaných ideálů na ty opačné, což v onom předchozím znamenalo změnu od slibované rovnosti všech k velkým rozdílům na všech úrovních.

A teď konečně prozradím – kdy že to tehdy bylo? Předchozí Superúplněk nastal 26.ledna 1948 v 8:11SEČ. Co se u nás událo za měsíc poté snad nemusím připomínat.

Nyní k rozdílům:

26.1.1948 – vládcem celého horoskopu je Uran v Blížencích (asi proto to byla „zpráva“ pro naši republiku), výše uvedené platí zcela naplno a ve všem! Tento Uran je v opozici/proti Jupiteru, tedy „žádné štěstí se konat nebude“, natož takovouto vizi případně zveřejňovat! Proto asi se u nás ustálilo při otázce „jak se máš“ obligátní „za nic to nestojí“ - ba i drsněji...

Rozložení planet je „rozptyl“, týká se to tedy všech oblastí života.

Retrográdní Pluto ve Lvu na Descendentu – státní moc jako zvůle, navíc v sextilu na retrográdní Neptun (jako samozvaný nepravý spasitel). Ovládnutí a zmanipulování Zlatého Lvího Rouna.

Merkur v 1.domě ve Vodnáři v opozici na retroSaturn – potlačení svobody slova, a v T-kvadratuře na Chiron s Dračím Ocasem ve Štíru – tabuizovaná a zničená minulost, (její znovuobjevování a re-stituce je v 2. časové etapě léčbou).

Luna je zde ve zn Lva v 6.domě – pracující lid vládne, nesvítící individualita (Slunce s Lilitou) je zatlačena do pozadí, mimo veřejný projev.

Dračí Hlava v Býku a 3.domě – touha po fyzických hodnotách a komunikačních prostředcích – což se právě v 2.části 68letého období naplno projevilo. Nakupování a mobilní komunikace jsou u nás na světové špičce. Naopak poklesl fenomén „zlatých ručiček“, a zdevastovala se existence donedávna běžných a potřebných řemesel, rukama nikdo pracovat nechce, což „podporuje“ státní byrokracie.

 

14.11.2016 – vládcem celého horoskopu je Mars ve Vodnáři, a s Uranem retro je v tzv reciprocitě (ve vzájemně opačném znamení), proto je jejich vliv zásadní. Tedy jednak je důležité výše uvedené k Uranu a spol, a k tomu Mars v sextilu s Mekurem značí neutuchající výkřiky o válce a boji, mediálně pak dominují zločiny, vraždy, boj ve všem a za cokoli.

Rozložení planet – je částečně v oblasti individuality (byť v situaci slíbí-nesplní), ale hlavně na partnerské a kolektivní úrovni. Partnerská je pod vlivem temnoty, partnera nevidím, nepoznám, nedohodneme se. Evidentní je absolutní neexistence planetárních energií v oblasti kořenů, původu, rodových a jiných tradic.

Slunce s Lilitou jsou ve Štíru na hrotu 8. domu – ještě více posílená temnota, tabuizace (manipulativní skrývání) pozadí ovládání světa (asi si to v rámci očekávaného procesu „odhalování“ ti „temní“ vyjednají). Či dojde k mžikovému přeskoku reality a již to vůbec nebude existovat, a ani si to nebudeme pamatovat.

Luna je ve zn Býka ve 2. domě – potřeba nabýt autentickou, vnitřní hodnotu lidstva, z bonusem léčby z Božského zdroje (Chiron v Rybách a 12.domě v sextilu a trigonu na osu úplňku).

Pluto v Kozorohu v 10.domě, v T-kvadratuře na osu Ascendent-Descendent (Já-Druzí) – je otázka, zda bude jednat jako mediální manipulátor, nebo transformační procesor, či zrale zvládne Kozoroží poslání vést lidi ke stále vyšším vrcholkům. Což může být i o možnosti rozdělení na 2 různé úrovně možných budoucností. Též to může vést k obnově, proměně dřívější autenticity v hledání a hlavně nalezení šťastného partnerství (Jupiter na Descendentu).

Dračí osa – Ocas v konjunkci s Neptunem retrográdním, v Rybách a 12.domě – možnost pochopení původu lidstava ve vesmíru, řešení s dřívějším působením dračích bytostí, ale též možnost drsného utajení, ničení či zamlžení jakýchkoli informací o dřívějších věcech. Optimisticky (tedy nebude-li vše doslova spláchnuto) lze očekávat postupnou změnu někdy po r 2025, jako sklizeň a třídění z dosud utajených zdrojů (Dračí Hlava v Panně v 6.domě).

Špetka optimismu – Planetka Pallas Athena je v T-kvadratuře na osu úplňku, což by mohlo znamenat, že toto vše může být zvládnuto s moudrostí, elegancí, bez boje, jen ustát nediplomatické „svobodné“ výkřiky a harašení současnými halapartnami. Nebo lze vše pojednat opačně – jakékoli „moudré“ přístupy mediálně potupit a prohlásit je za zbabělost.

Tato situace nás bude ovlivňovat až do r 2034, kdy má nastat další Superúplněk.

Vše je jen o přístupu k předestřeným možnostem, jak nabídnuté energie jako lidstvo zpracujeme!

 

Ještě douška: Datum numerologicky (a hodně zjednodušeně) – 14.11.2016 → „7“ – značí nutnost ukočírovat polaritní rozdělení, černou a bílou, negativní a pozitivní, dualitu zvládat naplno, a v případě ohrožení života se zachovat jako skvělý záchranář či hasič. Je tu ovšem nebezpečí „páchání dobra“, tedy manipulace pod hesly ještě větší svobody a ochrany. V obou datech (i v 1948) je v mřížce „rovina vize“ - za cíle se staví ideály, a to s velkou silou, na vizích se lpí, vše ostatní až na druhém místě; pochopené zklamání pak vede k letargii a „nežití“.

Rok 2016 má navíc „rovinu oddanosti věci“, tj schopnost zasvětit se záměru, k jeho uskutečnění, změnit dosavadní paradigmata. A navíc se ještě naznačuje období „andělských zkoušek“, včetně možné pomoci bytostí z vibračně jemnějších vyšších dimenzí.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.