STANLEY KUBRICK A JEHO OKULTNÍ POSELSTVÍ (2)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

13.01.2022 Esoterika

Simulakra jsou důležitá pro sémiotiku, ale díky myšlence korespondencí hrají důležitou roli i v esoterismu. Předtím, než moderní filozofie oddělila metafyziku od akademické, patřila k holistickému pohledu na vědy v západní tradici idea esencialismu, která spojovala "esence" věcí se všemi jejich referenty a symboly. Tak by existovalo spojení mezi symbolem bludiště, modelem, a jeho referentem, skutečným bludištěm. To je hluboké a obtížné téma, které se dostává do těžké filozofie a sémiotiky, ale tato myšlenka je většině moderních lidí prostě cizí kvůli hloupé filozofii. Platón tedy hovořil o simulakru - simulakrum můžeme vidět například ve Spielbergově "Jurském parku", kde simulace zábavního parku ukazuje simulace simulací (dinosaurů). Hollywood, stejně jako esoterismus nebo jako samotné písmo, je manipulací s kopiemi, znaky a symboly. ve filmu E.T. je o symbolech, jazyce a významu (podobně jako "Blízká setkání") a v E.T. jsou nám neustále předkládány úhly kamery a záběry z dětské perspektivy. Zajímavý je také odkaz na "Hvězdné války".

Aeneas v "Podsvětí"

Zahradní bludiště hotelu Overlook by mohlo mít alchymistický význam podobně jako onen téměř mystický "osmý div světa" ze 17. století, který vybudoval kurfiřt Fridrich Falcký V. pro svou manželku Alžbětu Stuartovnu. Podle osvícenské badatelky Dame Frances Yatesové zahrady znamenaly rosikruciánská mystéria, oba regenti byli přáteli Francise Bacona. Zahradní bludiště, z velké části zničená během třicetileté války, jsou podle Dame Yatesové plná esoterické symboliky a v Kubrickově bludišti můžeme vidět stejný princip fungování. Při pohledu na obrázek bludiště na níže uvedeném nápisu mě vlastně napadlo, jak moc se bludiště podobá mandale i sigile. Tato souvislost není slabá, jak nastiňuje oxfordský antropolog a odborník na srovnávací náboženství John Layard ve své práci "Malekulanská cesta mrtvých", kde domorodá náboženská mytologie posmrtné cesty kmene Malekulanů čerpá ze vzorovaných útvarů, které se objevují v přírodní p

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.