SPECIÁL: ROZVOJ ŠESTÉHO SMYSLU VNITŘNÍHO VIDĚNÍ NA BÁZI "BRONIKOVOVY METODY" - FÁZE PRVNÍ

 Redakce

Redakce

autor

13.10.2020 Oznámení

VZHLEDEM K VÝRAZNĚ ZHORŠENÝM EPIDEMIOLOGICKÝM PODMÍNKÁM SE PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ KLASICKÝ SEMINÁŘ VE VELETOVĚ PŘESOUVÁ DO TÉTO VIRTUÁLNÍ ON-LINE PODOBY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Tento praktický seminář je inspirován metodikou dr. V. M. Bronnikova, který měl vypracovat vlastní systém výuky "přímého vidění" (direct vision), podle jeho sdělení umož­ňující lidem orientovat se v prostoru se za­kry­týma očima po absolvování tří stupňů jeho metody, rozdělených na 30-ti lekcí výuky. Vzhledem k časové a obsahové rozsáhlosti původního systému vytvořil Jaroslav Chvátal vlastní specifickou cestu výuky, která je časově mnohem efektivnější. Navíc zavádí celou řadu nových nástrojů umožňující efektivní ovládání všech čtyř typů éterických těl. Absolventi Bronni­kových kurzů podle některých ruských novinářů mohou "přímým viděním" číst no­viny a knihy, nebo ma­lovat, orientovat se v ne­zná­mém pro­storu, jezdit na kole či kolečkových bruslích, hrát stolní hry, ku­lečník a po­dobně.

Ta­ko­vémuto přímému vi­dění se pak údajně mohou naučit i lidé nevidomí (slepci) a získat tak náhradu za ztra­cený zrak. Po­bočky centra výuky metodou V. M. Bronnikova, nazvaného "Akade­mie rozvoje člověka", se dnes nachá­zejí ve více jak še­desáti městech někdejšího Sovětského svazu, ale i v zá­moří. Bronnikovo "přímé vidění" tedy před­stavuje fenomén, který by pa­rapsy­chologové měli zařadit do kate­gorie tzv. mi­mosmyslo­vého vnímání. Namísto para­psycho­logů se však jím za­čalo zabývat něko­lik zástupců vědecké obce v Rusku i Ame­rice, kam Bronni­kovu metodu po ná­vštěvě Kyjeva v roce 1995 přivezla manželka bývalého prezi­denta Clintona, Hillary Clintonová.

PŘÍHLÁŠKY KE STUDIU ON-LINE ZDE

 

OBSAH PRVNÍ FÁZE - PŘÍPRAVA TĚLESNÝCH SYSTÉMŮ

Úvod do metodiky první fáze

 • Definice parametrů "bio-energetického pole"

 • Metodologie vertikálního čerpání "kosmických typů energie"

 • Aktivace a rozvoj vitálních systémů těla

 • Řešení energetického přepětí těla

 • Suchá tibetská masáž

 • Stimulace očí. Aktivace výměny energie pomocí vizuálnhoí analyzátoru

 • Metodologie horizontálního čerpání "kosmických typů energie"

 • "Vdechování a vydechování" pomocí unitárního bio-energetického pole

 • Energetický kontakt s objekty

 • Vzdálená expozice - práce na vnitřním grafickém obrazu

 • Aktivace stimulačních bodů kolem očí

 • Aktivace vnitřního slyšení

 • Smyslová aktivace cítění "étherických vůní"

 • Metodologie cvičení - "Mayská studna"

 • Úvod do stimulace vnitřního vidění - dvě lekce práce s vnitřním "bio-počítačem"

 • A další

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

17. 10. 2020 SOBOTA

Studium: 09.00 - 10. 30 hod.

Přestávka: 10.30 - 11.00 hod.

Studium: 11.00 - 12. 30 hod.

Přestávka oběd: 12.30 - 14.30 hod.

Studium: 14.30 - 16.00 hod.

Přestávka: 16.00 - 16.30 hod.

Studium: 16.30 - 18.00 hod.

Přestávka večeře: 18.00 - 19.00 hod

Studium: 19.00 - 20.30 hod

UKONČENÍ PRVNÍHO STUDIJNÍHO DNE

 

18. 10. 2020 NEDĚLE

Studium: 09.00 - 10. 30 hod.

Přestávka: 10.30 - 11.00 hod.

Studium: 11.00 - 12. 30 hod.

Přestávka oběd: 12.30 - 14.30 hod.

Studium: 14.30 - 16.00 hod.

Přestávka: 16.00 - 16.30 hod.

Studium: 16.30 - 18.00 hod.

Přestávka večeře: 18.00 - 19.00 hod

Studium: 19.00 - 20.30 hod

UKONČENÍ DRUHÉHO STUDIJNÍHO DNE

Poznámka: Pokud nám to půjde dobře, tak můžeme skončit i dříve.

 
 

Těšíme se na virtuální setkání s vámi.

Jaroslav Chvátal
Jan Kopřiva (webinare@matrix-2001.cz)