SMRT ZPŮSOBENÁ NEZNÁMOU HROZBOU

Nally Carl

Nally Carl

autor

30.01.2019 Zajímavosti

Existuje jev, který šokuje a vyvádí z míry policejní vyšetřovatele, veterinární chirurgy, farmáře a rančery z celého světa. Jedná se o nevysvětlené pitvání zvířat a přesné odstranění určitých částí jejich těl neznámými pachateli.  S nálezy takových zvířat je permanentně spojována existence neidentifikovaných, ale evidentně inteligentně ovládaných vzdušných plavidel, zejména v USA, od konce šedesátých let. Oběti mají orgány odstraněny s klinickou přesností (včetně jazyků, ocasů, očí a sexuálních orgánů). Je zjištěno, že řezy byly vypáleny a velmi často je na místě konstatováno, že chybí krev. To naznačuje, že se jednalo o lékařské postupy, podobné laserové chirurgii, která je provozována na zvířatech, často ve velmi odlehlých lokalitách.

Americká investigativní novinářka, Linda Moulton Howe, získala cenu Emmy Award  za průlomový dokument "A Strange harvest" (Divné žně), týkající se tohoto znepokojivého úkazu. Perspektiva toho, že neznámá inteligence odebírá orgány z různých druhů našich zvířat, by nám všem měla dělat velké starosti. Vyšetřování těchto incidentů bylo po mnoho let zahaleno tajemstvím, kdy byly vládní agentury pověřeny krýt děsivou skutečnost ohledně toho, kdo nebo co je za to odpovědný.

Několik zemí, včetně Velké Británie, Francie, Španělska, Brazílie, Mexika a Irska, uvolnilo ohledně fenoménu UFO odtajněné dokumenty a nyní připouštějí, že ve skutečnosti se o tento jev velmi zajímají. Když připustily, že se jedná o autentickou záležitost, viz. "Condignova zpráva" Velké Británie, kde se konstatuje, že realita UFO je „neoddiskutovatelná“, mají snad ještě tajné spisy, týkající se agendy, že ti, kdo ovládají neznámá plavidla, stále pokračují ve sběru určitých částí zvířecích těl? Tato částečná změna přístupu ze strany vlád směrem k veřejnosti, když připouštějí existenci neidentifikovaných létajících objektů, poukazuje na to, že ohledně těchto podivných jevů vznikají a jsou udržovány aktivní spisy. Neustálé zapírání a krytí těchto incidentů, týkajících se zvířat, poukazuje na to, že jsou do toho zapojeny stejné zpravodajské agentury, jejichž úkolem je tajit před veřejností pravdu.

Jeden z nejranějších případů, týkajících se tohoto zneklidňujícího úkazu, který  vyvolal pozornost veřejnosti, se stal v září 1967 v údolí  San Luis v Coloradu. Na ranči, patřícím rodině Berle a Nellie Lewisových byl nalezen mrtvý kůň. Poblíž mrtvoly bylo nalezeno šest děr, vyvrtaných do země. Vypadalo to, jako by tam stálo něco velkého a těžkého. Nebohé zvíře bylo chirurgickým způsobem otevřeno od krku až po hruď a chyběla plíce, srdce a štítná žláza. Orgány byly odstraněny velmi precizně, ale nikde nebylo vidět krev. Maso bylo na okrajích ran tmavé, jakoby spáleno vysokou teplotou. Pozdější laboratorní analýza potvrdila, že ztráta bravy na  buněčné úrovni naznačuje, že byl skutečně použit proces vypálení.

To vše bylo v rozporu s oficiálním názorem, kdy místní veterinární lékař řekl, že kůň Lady (o němž se později v médiích mluvilo jako o Snippym),  zemřel v důsledku infekce nohy a že neznámý kolemjdoucí (který nebyl nikdy vypátrán), prořízl zvířeti krk, aby ukončil jeho utrpení.  Toto vysvětlení nebralo v úvahu přesnost, s jakou byly odstraněny orgány, to, že k provedení řezu byly použity vysoké teploty a že zcela chyběla krev. Také nebyly brány v úvahu další znamení, nalezené na zemi, jako šest děr, které byly podobné těm, jaké způsobuje výfuk a které vykazovaly vyšší radioaktivitu než okolní půda. Také nebyl brán v úvahu fakt, že jeden z členů rodiny si spálil ruku, když  promnul kus koňské tkáně, kterou nalezl poblíž.

I když se případ Lewisových týkal podivné smrti koně, podobné úhyny dobytka a ovcí se od té doby dostaly do centra pozornosti médií. Zranění zvířat zahrnovalo vyjmutí očí, jazyka, tkání z čelistí a vyjmutí sexuálních a vylučovacích orgánů. Přibyla další záhada, která vzbudila mezi majiteli zvířat vztek a podezření: jednalo se o zájem ze strany vlády či armády, kdy docházelo k objevování se neoznačených helikoptér poblíž míst, kde došlo k události. Existence někoho či něčeho, kdo prováděl chirurgické zásahy, podobné těm, k jakým došlo v případě rodiny Lewisových, byl případ pro policii. Nejenom že bylo nutno brát v potaz krutost způsobenou zvířatům, ale také to, že rančeři a farmáři, u nichž k úmrtí dobytka došlo, utrpěli finanční ztráty a také bylo vážným způsobem poškozeno provozování jejich činnosti. Je ale zajímavé, že když byl nalezen nebohý kůň na ranči Berle Lewise, místní šerif to odmítl začít vyšetřovat.

Na místech, kde se v USA přihodily tyto incidenty se zvířaty, byl zaznamenán výskyt neoznačených, převážně černých helikoptér. Ted Oliphant, bývalý policejní důstojník ve Fyffe v Alabamě, se setkal s touto aktivitou ze strany helikoptér, když se začátkem devadesátých let zúčastnil 35 případů vyšetřování.  Podivné případy začaly 9. ledna 1993, když vrchní detektiv Tommy Cole z policejního oddělení v Albertville záhadně přišel o vola plemena černý Angus, což mu nešlo na rozum.  Den předtím si jeho žena povšimla nad jejich pozemkem přelétat neoznačenou helikoptéru a Cole pro pořádek přivolal vyšetřovatele z "Federálního leteckého úřadu", aby její výpověď vyhodnotil. Úředník byl ohledně možného spojení mezi takovou helikoptérou a tímto incidentem skeptický, ale brzy změnil názor, když on sám a také Cole viděli podobnou helikoptéru (nebo možná tu samou), když jeli kolem v Coleově policejním vozidle.

Když úředník z leteckého úřadu uviděl tajemnou helikoptéru, rádiem vyzval pilota,   aby se identifikoval. Neozvala se žádná odpověď. Když tímto způsobem ničeho nedosáhl,  znechucenému  vyšetřovateli se později podařilo vystopovat helikoptéru až na leteckou základnu Maxwell Air Force Base, take v Alabamě. Když začal základně pokládat otázky, bylo mu jednoduše nařízeno, aby vyšetřování zastavil a aby už o tom nemluvil. Jaký úřad nařídil tomu úředníkovi "Federálního leteckého úřadu", tedy zástupci federálního vládního úřadu, aby toho nechal? Co se tajilo? Ted Oliphant s ohledem na tento a další případy konstatoval, že získal informace, které by mohly vrhnout světlo alespoň na některé případy, které byly v USA hlášeny. Byl informován, že probíhala tajná monitorovací operace, kdy byla sledována stáda na celonárodní úrovni a to nejenom ohledně účinků na testování nukleárních zbraní, ale i ohledně šíření nemoci šílených krav ve stádiu, než by se mohla rozšířit na lidi v podobě "Creutzfeld Jakobovy choroby" (CJD).

Krávy, jejichž zdravotní stav nebyl dobrý, byly zjištěny za pomoci teplotních infračervených skenerů, připevněných k helikoptérám, protože problémy s krevním oběhem u zvířat začínají na vnější vrstvě jejich pokožky. Dne 25. února 1999 byli členové čtrnáctičlenné skupiny dřevorubců svědky podivného jevu, když se vraceli ke svému autu na polední přestávku, když pracovali v oblasti hory Sv. Heleny ve státě Washington. Incident vyšetřoval Peter Davenport z "Národního amerického centra hlášení jevů UFO" a Ruben Uriarte, Robert Fairfax a Kathleen Andersonová z investigativní organizace "MUFON - The Mutual UFO Network". Jeden z členů skupiny dřevorubců se zastavil, aby si odpočinul a jeho kolegové šli  směrem k náklaďáku z různých míst, jak pracovali na svahu hory. Na  blízké strání směrem k severovýchodu si všiml si stáda losů.

Pak v té samé oblasti zpozoroval zvláštní letící objekt, který se ocitl v jeho zorném poli. Letěl na úrovni vrcholků stromů, a při letu kopíroval tvar terénu. To podivné plavidlo se nacházelo cca. o 60 m níž, než stál on a bylo cca 700 m vzdálené. Nejdřív si pomyslel, že to vypadá jako paraglider, nebo nějaké podobné velmi lehké letadlo. Na pravé straně mělo červenou plochu a na levé straně bílou. Ovšem, pokud  to bylo takové letadlo, nesnažilo se nabrat výšku nad zalesněným terénem, ani se nesnažilo najít místo vhodné k přistání. Místo toho metodicky pronásledovalo stádo losů. Zvířata se rozdělila a běžela v panice. Jedno se ale oddělilo od ostatních a běželo k severu. Objekt ho sledoval a brzy dohnal vyděšené zvíře, jehož úniková cesta byla zatarasena kládami, rozesetými po zemi. Záhadné plavidlo se pohybovalo rychlostí sotva 11 km/hod. a brzy svoji kořist dohnalo.

Odpočívající pracovník vykřikl a jeho dva další kolegové se podívali, co se děje. (Pozornost ostatních členů skupiny byla zaměřena na prchající stádo). Rozpětí objektu nebylo o moc širší, než byl los, ale neměl žádný problém zvednout víc než 200 kg těžké zvíře ze země.  Když stroj letěl podél zvířete, podivně se kymácel a osciloval a los se nějak dostal pod plavidlo. Bylo zvláštní, jak se zvíře pohybovalo společně se svým věznitelem, jakoby bylo k němu přitaveno. Následná zpráva MUFONu konstatovala, že los „vypadal jako pevná, kovová socha“, připevněná k plavidlu. Pohybovalo se směrem pryč, nakonec směřovalo k obloze pod úhlem 45 stupňů a ztratilo se mezi mraky. Zbytek stáda se seskupil do těsného hloučku poblíž linie stromů pod svahem, což naznačuje obranný postoj, jako když zvířata cítí hrozbu nebezpečí od nějakého predátora.

Jedenáct členů skupiny si bylo vědomo, že něco vyplašilo stádo losů, tři další byli  za bílého dne svědky toho, jak se odehrála tato podivná a zneklidňující událost, v níž byla jasně zřejmá přítomnost mimozemské technologie a inteligence. Koncem roku 2001 kontaktovala kancelář časopisu "UFO Magazine" v Leedsu, patřícímu  zesnulému britskému badateli Graham Birdsallovi, postarší žena,  Lilian Goodgeová, která vyprávěla podivný příběh. Během II. světové války se připojila k ženským pozemním jednotkám, aby pomáhala na farmách, když byli mladí britští muži v ozbrojených silách. Ženská pozemní armáda pokračovala ve své činnosti i po válce, až dokud se ekonomika a infrastruktura země dostatečně neobnovily.

V roce 1949, když byla, spolu s kolegyněmi, přidělena na Brockington Grange poblíž Herefordu; odvezli je na cca 15 km vzdálenou farmu, aby tam pomáhaly při různých pracích. Když přijely, farmář jim ukázal několik mrtvých ovcí, které byly na jednom poli. Nedokázal vysvětlit, co je zabilo, ale nezadávili je psi. V devadesátých letech se Lilian Goodgeová začala zajímat o problematiku UFO a o podobné záhady a začala o této tématice číst. "UFO Magazine" už dlouho psal úvahy o podivných úmrtích zvířat na farmách…. a ona poznala, že fotografie a popisy obvyklých zranění zvířat byly stejné jako ty, co viděla na farmě, kde se ona, spolu s přítelkyněmi, octila o několik desetiletí dříve.

Případ ze severního Irska se dostal do pozornosti autorů na irské konferenci UFO v roce 2006 při soukromém rozhovoru s britským badatelem a výzkumníkem Davidem Caytonem. Když jsme si prostudovali závěrečné poznámky, které nám k případu předal bývalý člen britského letectva a na základě původního, dlouhého rozhovoru s farmářem z okresu Derry, které bylo v centru těchto šokujících událostí, výsledné vyšetřování mělo za následek, že náš vyšetřovací spis pozoruhodně nabobtnal. Bylo to nedávno, v roce 2017, kdy, přes veškerou snahu o zjištění příčin, kterou vyvinuli všichni zúčastnění, záhadné nájezdy na farmářovy pozemky pokračovaly a zanechaly po sobě přes pět set mrtvých ovcí.

Zkušenost farmářů, kteří se snažili ohledně těchto nevysvětlitelných případů spojit s úřady, nám všem slouží jako připomínka toho, že když se jedná o to, udržet některá témata stranou od zájmu veřejnosti, představuje vláda tajemný stroj, jaký nemá obdoby. A když se odpovědná místa rozhodnou  obrátit svou pozornost místo zvířat na lidi, pak se tento stroj dostane do nejvyšších otáček. Je možné, že z mnoha tisíců lidí, kteří jsou každý rok po celém světě pohřešováni, někteří z nich padli za oběť podivné agendě těchto vetřelců? A že tato děsivá perspektiva je před námi skrývána?