Sluneční Chrámové Iniciace - Operace Zlatého Lvího Rouna - Tajemství České a Slovenské republiky, aneb ukázka z výuky esoterické školy Modrého Světla

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

02.07.2009 Esoterika

Výše uvedený přenos opatrovnictví Modrého Plamene, ke kterému došlo cca před 10.000 lety, vyvrcholil ve vznik dvou velmi zvláštních pečetních nástrojů, které musely být použity v genetické linii Melchiszedek – v těch skupinách, které nějakým způsobem procházely křížením s těmi jedinci, kteří pokřivili posvátný Zákon Svrchované Jednoty. Tyto pečetě byly taktéž použity na potomcích těchto linií a také v prostředí jiných kořenových ras, které se s deformovanými liniemi Melchiszedek zkřížily, aby vylepšili svůj genetický kód (tyto dvě pečetě byly ochrannými nástroji a jejich úlohou bylo zamezit v potenciálním možném vývojovém postupu všem, kteří byli po genetické stránce nějakým způsobem dotčeni touto deformativní anomálií).

První z těchto pečetí vešla ve známost jako Chrámová pečeť Templářů. Technicky byla tvořena šestidimenzionální energetickou matricí a byla aplikována na Chodby Sféry Amenti. Poprvé byla použita v době 8.000 let př.n.l.

Druhý typ pečetě byl aplikován cca před 3.500 let př.n.l., když potomci agresivních patriarchálních forem Kněží Melchiszedek (kteří infiltrovali Egyptskou kulturu) porušili původní Úmluvu Palaidor tím, že neoprávněně otevřeli v některých místech Staroegyptské říše tzv. Zemské portály do 1. a 2.dimenze, aby obešli zapečetěné Chodby Amenti při organizování postupu na Taru. Klasickým způsobem totiž nebylo možno na Taru přejít z důvodu skutečnosti, že Modrý Plamen a Sféra Amenti byly střeženy zástupci Kněží Ur a Kněží Mu, včetně Chrámové rodiny Melchiszedek. Navíc (speciálně Chodby Amenti) byly chráněny speciálním druhem Chrámové pečetě šestidimenzionálního charakteru. Skrze sérii uvedených přestupků se uvedlo do pohybu mnoho chaotických sil na Zemi, přičemž na tento exces doplatil svým pozdějším rozpadem i sám Egypt. Poslední velký moudrý vládce Thutmose III., těsně před tímto excesem, inicioval velký projekt na záchranu pokladů Egyptsko-Atlantské kultury, v rámci tzv. Operace Zlatého Lvího Rouna.

Thutmos III. – vládl jako šestý faraon 18. dynastie (24.4.1479 – 11.3.1425 př.n.l.). Za jeho vlády dosáhla Egyptská říše největšího rozmachu. V tuto dobu se táhla až do Sýrie a dále ke Střednímu východu. Jeho vládu převzal v r. 1425 jeden z jeho synů – Amenhotep II. Thutmose III. vynikal vysokou inteligencí. Svou postavou byl nízkého vzrůstu. Prameny Strážců hovoří o tom, že šlo o jednoho z nejmenších faraonů. Měl vizionářské schopnosti a zřejmě byl obdařen i jinými nadpřirozenými dary. Na straně jedné byl mírumilovný a spravedlivý, na straně druhé však dokázal ve velmi lítých bojích ochránit svou říši. Měl jednu z největších armád Starého Egypta – 1.750.000 vojáků. Udržoval velmi přátelské a obchodní vztahy s civilizacemi Střední a Jižní Ameriky. Na dně jezera Titicaca (v jižním kvadrantu) se dodnes nachází jeho zlatá socha v životní velkosti.

Okolnosti vzniku Operace Zlatého Lvího Rouna

Thutmose III. byl obdařen velmi silnými vizionářskými schopnostmi. Z tohoto důvodu věděl dlouho dopředu, že aktivity geneticky nežádoucím způsobem ovlivněných linií Kněží Melchiszedek negativně ovlivňují osudové pozadí nejen Egyptské říše, ale i celého světa. Byl si vědom nejen všech podstatných důsledků, které z toho vyplývaly, ale i toho, že nemůže nijak účinným způsobem zabránit těmto aktivitám. Mohl ale působit preventivně, aby zachránil duchovní dědictví Atlantsko-Egyptské evoluční linie. Z tohoto důvodu učinil dvě nesmírně moudrá a velmi praktická rozhodnutí.

V první řadě ustanovil tzv. „Bratrstvo Bílé Barvy“ (Bílé Bratrstvo – časem tento název zmutoval na Bratrstvo Světla). Šlo o 72 kooptovaných jedinců, kteří patřili mezi nejprogresivnější vědce Egyptské říše. Ti dostali za úkol (v podmínkách 3.dimenze Země) vytvořit co nejúčinnější mechanismus ochrany před nežádoucím působením „padlé frakce Kněží Melchiszedek“. Mezi mnoho produktů, které toto bratrstvo objevilo, patří i technologická výroba monoatomického zlata s multidimenzionálními účinky, nebo velmi sofistikovaný systém tzv. „energetických strážců“ posvátných (ale i jinak důležitých) míst na území Starého Egypta.

Tyto prostředky fungují dodnes. V druhé řadě patřili mezi největší mozky Starého Egypta (za vlády Thutmose III.) dva jedinci: Baltean – celým jménem Eturan Tharas Elmeri, a Skylia – celým jménem Silen Lebir Chagar. Tito dva byli pověřeni úlohou nejtěžší – ustanovit (oživit duši) Země Dvouocasého Lva (dnešní Česká a Slovenská republika), a k jejím nohám složit ty nejvzácnější duchovní poklady, které byly uloženy do dvanácti hlavních truhlic (energo-informačních polí), modulovaných dvanácti krystaly. Tyto krystaly byly speciálním způsobem naklonovány tak, že každý jeden z nich vytvořil jednu kopii.

Tyto krystaly byly umístěny na dvanácti speciálně vybraných místech současné české a slovenské republiky. Baltean a Skylia vyrazili na svoji misi ve dvou časových bodech. Baltean r. 1438 př.n.l. a Skylia r. 1436 př.n.l. Původně měli oba jedinci pracovat v Zemi Dvouocasého Lva. Vzhledem k aktuálním okolnostem však byli nuceni se rozdělit. Skylia vytvořil opěrné energetické centrum, které se nacházelo (a stále nachází) v Rumunsko-Bulharském pohraničním pásmu hor a které bylo střeženo v několika genealogických liniích. Nejznámější postavou byl Vladimír III (zvaný Dracula), který jako jediný evropský vládce dokázal odolat (díky schopnostem) mnohonásobné přesile Tatarů a tím ochránit toto centrum. Systém se skrze církevní instituce snažil všemožným způsobem různými výmysly zdiskreditovat tuto osobu a neštítil se ani masky krvežíznivé potvory. Brahm Stocker (zednář 30.stupně svěcení obdržel tento úkol). A jak vidno, zhostil se ho více jak vehementně.

Baltean nakonec dospěl na své cestě do míst které označil za posvátná, a na tomto místě ustanovil první duchovní energetické centrum Země Dvouocasého Lva. Z tohoto centra pak začal pracovat na iniciaci (ustanovení) energetické sítě Zlatého Lvího Rouna. (Více o energetické síti Zlatého Lvího Rouna viz. letní kurzy "Svrchovaného Řádu Draka"). V pramenech "Zlatého Lvího Rouna" je zaznamenáno i vyslovení první věty a to ve chvíli, když Balteán stál na skalnatém ostrohu a hleděl do údolí. Zvolal:  „A toto je ta země Chén, kde bude pravda skrze slovo proudit ven (slovo ven – slovensko)“. Toto energetické centrum se nachází cca 2,5 km SV od zámku Bojnice. V dobách relativně nedávných se silným poutem tomuto místo včetně zámku věnoval gróf Jan Pálfy (zasvěcený do problematiky "Zlatého Lvího Rouna).

Po několika letech vytvořil Baltean a jeho skupina, západně od centra původního, analogické druhé centrum – tak aby byl technicky zachován bipolární charakter, a to v místě později zvaném Libušín (JZ pod Prahou). V dobách českého království zde docházelo (u všech význačných osobností) k tajné zasvěcovací inauguraci (Přemysl Oráč, Libuše, Václav I., Karel IV., Anežka Přemyslovna, Václav IV., Masaryk atd.).

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.