SLOVNÍK ŠKOLY KEYLON - ARAMATENA, část první Guardian Alliance

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

09.06.2005 Exkluzivně

       Po mnoho cyklů Vašeho vývoje jste upevňovali prvky Víry. V toku času vstupujete do období, kdy to ale již nestačí. V současné době jste konfrontováni s takovými Silami, které ve Vás budou stimulovat potřebu Vědění. Jsme Vaší potomci přicházející z daleké budoucnosti a podáváme Vám ruku inspirace a pomoci. Je pouze na Vás zda odstraníte ze svých myslí a srdcí dogmata falešných systémů víry a odhodláte se ke skoku na druhou stranu břehu Vašeho vývoje. Máme k dispozici teoretické i praktické nástroje k tomu, aby jste nejen pochopili, ale i zažili Pravdu. 

                                                                                                                                                                                                                              Guardian Alliance

 

 


 

 

UPOZORNĚNÍ !!!

       Informace zveřejněné v tomto seriálu jsou zředěné asi na 10% celkového obsahu. Z logického hlediska zde nezveřejňuji, žádné praktické iniciační, energetizační a čistící postupy a přímé techniky. Ty jsou součástí praktického studia v rámci školy "Modré Světlo - Keylon Aramatena" pod odborným dohledem lektora. Máte-li zájem o hluboké a kvalitní systematické studium pod vedením Guardian Alliance obsahujcí rozbor mnoha zásadních paradigmat z nichž některé jsou následující:

 

TRANSFÉR MIMOZEMSKÝCH AKTIVIT DO LIDSKÉ SPOLEČNOSTIGENETICKÁ A DUCHOVNĚ INTELEKTUÁLNÍ MANIPULACE LIDSTVA

DUCHOVNÍ A ENERGETICKÁ STRUKTURA UNIVERZA

INTERDIMENZIONÁLNÍ PROJEKCE A KOMUNIKACE BIOLOGICKÝCH FOREM

MECHANIKA INKARNACE A RECYKLACE BIOLOGICKÝCH FOREM

POSVÁTNÁ GEOMETRIE

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA MERKABA

 ENERGETICKÁ STIMULACE ORGANISMU VYŠŠÍHO ŘÁDU SKRZE ZASVĚCENÍ DO PRAKTICKÉHO UŽITÍ PATNÁCTI TVOŘIVÝCH ENERGIÍ UNIVERZA

AKTIVACE ENERGETICKÉHO OCHRANNÉHO MECHANISMU "ECKASHA MAHARIC"

ZASVĚCENÍ DO PRAKTICKÉHO UŽITÍ ENERGETICKÝCH NÁSTROJŮ VYŠŠÍHO ŘÁDU (VECA CODY A HVĚZDNÉ PEČETĚ)

DIAGNOSTIKA A LÉČENÍ INDIGOVÝCH DĚTÍ

A DALŠÍ....

 

       Pak máte jedinečnou možnost stát studenty Modrého Světla - Keylon Aramathéna. Kapacita této aktivity je omezena 100 studijními pozicemi. Dne 20. 5. 2005 byl odstartován v několika liniích nábor studentů do této aktivity. URČENO POUZE PRO VÁŽNÉ UCHAZEČE !!! Bližší informace:

e-mail:chvatal@matrix-2001.cz

 tel. 603 936 106

NYNÍ JIŽ VOLNÝCH POUZE 90 STUDIJNÍCH POZIC !!!

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU ZDE

_______________________________________________________________________________________________________________

 

       Jak někteří čtenáři internetového magazínu Matrix-2001 poznali, probíhá průběžně na našich stránkách prezentace těch nejzákladnějších informací, které jsou součástí velmi exkluzivního materiálu tzv." Guardian Alliance". Jde o rozsáhlých soubor unikátních teoretických rešerší a praktických cvičení včetně iniciačních postupů. Materiál má přímý vztah k událostem v přibližujícím se období 2012 - 2017. První statě byly zveřejněné v roce 2000 - 2001 a způsobily velký rozruch. Studio Esoterních Věd zastoupené Jaroslavem Chvátalem má přímý kontakt na prvotní zdroj a možnost zasvětit případné zájemce do celé problematiky formou systémového studia ve škole "Modré Světlo - Keylon Aramaténa". Mnoho důležitých termínů je prezentováno formou ANUHAZI jazyka. Tento jazyk vykazuje nejkvalitnější vibrační odraz toho co popisuje a z toho důvodu v sobě obsahuje také nejsilnější index tvoření čili realizace (vycházíme z toho, že každá myšlenka a její vyřčená podoba - tedy slovo má schopnost tvořit). Z tohoto důvodu pro lepší pochopení některých termínů v prezentovaných materiálech Guardian Alliance na těchto stránkách jsem se rozhodl vytvořit tento slovník, kde budou detailněji rozebrány některá stěžejní fakta.

 

Guardian Alliance

       Představuje menší specializovanou skupinu jedinců a zvláštní jednotku jakéhosi "rychlého nasazení" uvnitř velké organizace, která se nazývá Interdimenzionální sdružení svobodných světů - Interdimensional Asociations of Free Worlds (IAWF). Tato organizace byla založena před 568 miliony roky po velkém mezihvězdném konfliktu tzv. Andělských Válek.

       Guardian Alliance je spolupracující organizace, která vstupuje do kontaktů vícerozměrného charakteru a různých druhů času z pohledu lidské bytosti napomáhající rozvoji různých druhů kultur skrze vícerozměrnou povahu Vesmíru. Doslova jejich mise chrání a zajišťuje různé biologické druhy ve Vesmíru a snaží se tak pro ně zabezpečit přirozené a ničím nerušené prostředí jejich biologického vývoje.

       Mnozí z této alliance jsou bytosti humanoidního charakteru. Zdá se, že celá řada z nich jsou zástupci lidské rasy z jiných míst našeho Vesmíru, a dokonce existují indicie o tom, že v některých případech by dokonce mohlo jít i o potomky naší civilizace na planetě Zemi se vzdálené budoucnosti.

Hlavní exobiologické genetické linie jsou tohoto charakteru:

1. Královská větev Lyřansko-Siriánského spojení (Anuhazi inteligence), jde o velmi starou rasu, která se také někdy nazývá "zakladatelé". Má velmi světlou až sinající bavu pleti

2. Aethian inteligence, vysoké vzhledově velmi půvabné bytosti světlé pokožky, kteří dosáhli velmi vysokého duchovního rozvoje.

3. Rhanthunkeana inteligence, (která se častěji nazývá Rhantia), vysoké velmi tenké bytosti s průsvitnou kůží a velkýma mandlovýma očima různých odstínů s až výstředně dlouhými bílými vlasy. Tyto velmi pokročilé duchovní bytosti vynikajícím způsobem zvládají techniku mentálních mimiker. Dokáží na sebe vzít podobu prakticky jakéhokoliv tvaru. Mezi zasvěcenými se ji říká posunovači tvaru.

4. Breneau inteligence, jsou bytosti z těch nejvyšších dimezionálních úrovní našeho světa, které když se fyzicky projeví jsou velmi vysoké postavy luminiscenčního charakteru a prodlouženými hlavami s velkýma očima

5. Queventelliur inteligence, jsou to dlouhovlasé bytosti velké inteligence a hlavně citlivosti, kteří často sledují pozemské prostředí pro účely Guardian Alliance

6. Turaneusiams inteligence, představuje vysoké velmi krásné bytosti s prodlouženou morfologií lebky pastelových odstínů barvy pleti a vlasů mnoho lidských genetických linií vzešlo z této Staré Rasy.

       Vyjmenovali jsme pouze ty nefrekventovanější civilizační platformy, které tvoří jádro Guardian Alliance. Ve skutečnosti musíme počítat s velmi pestrým zastoupením širokého spektra vyspělých inteligencí nejen z této vibrační úrovně Vesmíru. Tato výkonná skupina má nezvykle široký operační status, který se neomezuje pouze na našimi fyzickými smysly vnímatelný Vesmír, ale sahá za hranice této dimenze a prostoročasu. To je důležité si neustále uvědomovat jelikož pro naše Vědomí není přirozené uvažovat v takhle širokém rozhraní reality a to často může být problém.

       Jak jsem již naznačil, existují velmi reálné indicie o tom, že součástí G.A. jsou lidé naší pozemské společnosti, ale posazené směrem do budoucnosti. Narážíme tu na zřetelný časový paradox, který může být pro mnohé z nás poměrně těžko překročitelnou bariérou. Nicméně pokusme se, když nic jiného alespoň rámcově přijmout skutečnost o kterou se budeme velmi často opírat. Naši potomci přítomni v G.A. jsou vesměs součástí lidské civilizace, které je aktivní v paralelní projekci vědomí naší planety ve 4, 5 a 6 dimenzi. Ve velmi silném tzv. Anuhazi jazyce tvoření se naše planeta Země v těchto vibračních úrovních projevu nazývá Tara.

       Toto společenství se velmi jemným a trpělivým způsobem snaží o to, aby se lidské bytosti dostalo pravdivého pohledu na události tohoto světa a na všechno co k tomu náleží. Plní zcela rozhodnou ochranou roli před možnými agresivními zásahy "zvenčí" od takových cizorodých projevů Vědomí, které jsou velmi vzdálené našim společným zájmům, záměrům a cílům. 

        Lze tedy konstatovat, že neustále postaveni před potenciální katastrofu, ze strany Annunaki legií prostřednictvím našeho časového matrixu (tak jak se stalo před 568 miliony lety) rozhodla se IAWF vytvořit zvláštní zásahovou jednotku, která má za úkol svým působením předcházet krizím a když už vzniknout tak je efektivně v samém zárodku rozpouštět.

       Uvnitř Guardian Alliance se nachází dvanáct menších výkonných útvarů, které se nazývají Pečetní Koncily. Tyto aktivity mají velmi specifické poslání. Plní primární roli strážců dvanácti Hlavních Hvězdných Bran v univerzálním kosmickém energetickém chrámovém komplexu vně časového matrixu.

       Když Annu - Elohim padlé andělské legie stvořené Annunaki rasou před 568 miliony roky zničili Oraphin - Andělské lidské pokrevní linie a rasy Smaragdové Úmluvy byla vytvořena Guardian Alliance, proto aby se jednou pro vždy zamezilo podobným tragediím kosmického rozsahu. Toto specifické společenství se specializuje na dodržování zákonů a práv ustanovených tzv. "Smaragdovou smlouvou" přičemž minimálně posledních 10 milionů let se soustřeďuje na harmonizaci prostředí a především účinků rozličných forem vědomí čtvrté dimenze ve vztahu k našemu časoprostorovému kontinuu. Vycházeje ze zjištění, že nejagresivnější formy vědomí, alespoň co se týče postoje humanoidních civilizací našeho prostoročasu, pochází právě ze 4. dimenze. Již po mnoho desítek milionů let trvá největší energetické napětí právě mezi 3. a 4. dimenzí Univerza.

       Guardian Alliance je řízena třemi nezávislými kosmickými inteligenčními subjekty, které patří mezi nejvýkonnější a nejváženější instituce nejen ve vibračním rozměru našeho Vesmíru. Jsou to:

1. Inteligence Yanas

2. Mistrovská Rada národa Eieyani, genetické linie Elohi - Elohim Smaragdového Řádu Breneau

3. Skupina tzv. Kristovských ras a (IAFW) - Interdimensional Asociations of Free Worlds (Interdimenzionální sdružení svobodných světů)

       Jak již bylo výše shora naznačeno Guardian Alliance je také správní institucí dvanácti "Pečetí Guardian Alliance". Každá z dvanácti Pečetí je tvořena početnou skupinou strážců konkrétní hvězdné brány v rámci multidimenziální projekce chrámového komplexu našeho Univerza. Každá z dvanácti Pečetí je jmenována inteligencí Yanas a "IAFW".

 

Matrix-2001.cz