SKUTEČNÍ "PÁNI PRSTENU" (15)

Rytíř lásky

Kdysi dávno, před více než 500 lety, žil jeden dobrý muž, který byl titulárním králem Uher, Sicílie, Aragonie, Valencie, Mallorky, Sardinie a Jeruzaléma. Byl vévodou z Anjou, Kalábrie a Lotrinska. Byl hrabětem z Baru, Provence a Guise. Byl uznávaným umělcem, spisovatelem a rytířským válečníkem. Jel po boku Johanky z Arku při obléhání Orleánsu a Kryštofu Kolumbovi dal první lodní zakázku. Takový působivý úvod by se hodil do každé pohádky - ale tohle nebyla postava ze stránek bájného románu. Tím mužem byl král René d' Anjou (narozen roku 1408), velmistr plavebního "Řádu půlměsíce", jehož sestra Marie byla provdána za francouzského krále Karla VI. a dcera Markéta byla manželkou anglického krále Hemy VI. René d' Anjou zavedl slavný dvouramenný Lotrinský kříž, který se stal trvalým symbolem Svobodné Francie a byl znakem francouzského odboje za II. světové války. Byl kvalifikovaným autorem "Příručky pro dokonalou organizaci turnajů" spolu s knihami "Bitvy a rytířský řád" a "Vláda knížat". Posledně jmenovaná kniha dnes existuje v překladu Rosslyn-Hayova rukopisu v knihovně lorda Williama Sinclaira v Rosslynské kapli nedaleko Edinburghu ve Skotsku a je nejstarším existujícím dílem skotské prózy.17

Málokterý muž v dějinách byl tak talentovaný, vlivný, slavný a oblíbený - ale o králi Reném d' Anjou se v našich školách učí jen velmi málo, pokud vůbec něco. Proč tomu tak je? Protože přes veškerou svou slávu a význam se René stal obětí vymyšlené a účelové literární inkvizice. Církev vnímala Reného jako ztělesnění všeho, co se jí příčilo, pokud jde o tradici Grálu Albigenů. Především byl blízkým přítelem, důvěrníkem a vojenským spojencem Johanky z Arku, která byla pod záštitou anglického vévody z Bedfordu a francouzského biskupa z Beauvais 30. května 1431 upálena zaživa na Starém tržišti v Rouenu, protože byla údajně čarodějnice. Pokud jde o krále Reného, byl strategicky vyřazen z církví schváleného vyučování dějepisu. Velkou ironií je, že ještě v roce 1920

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.