SKUTEČNÍ MIMOZEMŠŤANÉ A DEZINFORMAČNÍ KAMPAŇ

Dnes stojí lidstvo na křižovatce: buď budeme skrze ignoranci, války a konflikty pokračovat v ničení Země a tvorů kteří ji obývají, nebo dosáhneme stavu duchovního osvícení a společenské zralosti a vzájemnou provázanost. Pokud ne, pak mocné technologie zůstanou v rukou lidí, kteří se noří do ignorance, předsudků a konfliktů. Tento stav však nemůže existovat společně se stavem jednoty. Pokud si člověk tuto jednotu s druhými uvědomí, nemůže již páchat zlo na druhých.

Cíl vytvářené kampaně: Mimozemšťané mají budit strach!

Je důležité si uvědomit, že kolem celé záležitosti s mimozemšťany existuje ohromná propracovaná dezinformační kampaň. Minimálně 90% obrázků a informací které se objeví na veřejnosti, je zvoleno tak, aby budily strach. Ve stopách strachu pak kráčí nenávist vůči všem mimozemským či přímo "vetřeleckým" věcem. Důkazem toho jsou filmy, TV show a knihy na tato témata. Pokud by člověk měl této propagandě věřit, pak by si musel pomyslet, že každá druhá osoba ve Spojených státech byla o půlnoci unesena do létajícího talíře a tam krutě mučena. To prostě není pravda. Nicméně strach a hrůza se dobře prodávají tak jako katastrofy (známe z předních stran bulvárů) a jistí lidé mají prospěch z vyděšené a špatně informované veřejnosti.

Víme, že existují tajné polovojenské operace, které kontrolují stínové skupiny šedých eminencí, jež fingují skutečná UFO. To není žádná domněnka. Dělali jsme rozhovor s mnoha nezávislými spolupracovníky lidí z řad armády, kteří patřili do týmů, které záměrně "unášely" lidi, aby vytvořily iluzi skutečných setkání s mimozemšťany.

V "UFO průmyslu" existuje multimilionová subkultura zaobírající se "únosy", která je financována mocnými a bohatými zdroji (včetně jistých evropských královských rodin a amerických průmyslových magnátů). Publikované příběhy pro veřejnost jsou velmi pečlivě vybírané. Pokud někdo přijde za jednou z těchto skupin podporujících únosy s příběhem, který vyprávím já (autor knihy), rovnou ho vyhodí. Oni chtějí slyšet děsivé příběhy lidí, kteří prodělali fingovaný únos, za kterým stojí militantní síly, které chtějí vytvořit psychologickou propagandu. Ta má podpořit budoucí "hvězdné války" tak, že rozsévá semena sváru a nejednoty mezi pozemšťany a mimozemšťany. Je to dobře promyšlený plán, jak oddělit jednu skupinu od druhé. Aby toho mohlo být dosaženo, je potřeba démonizovat domnělého "nepřítele". Takže většina zveřejněných UFO informací je práce kontrarozvědky, tajných služeb a dezinformačních oddělení, které má vytvořit nějaký specifický, zamýšlený efekt.

Werner von Braun řekl člence našeho týmu, že právě toto se nyní děje: zbraně mají být rozmístěny do kosmu, takže je potřeba vytvořit psychologický tlak, aby se lidé báli všeho mimozemského. Pak budou moci jistí lidé prohlásit (když už prostý lid dojde k názoru, že všech těch podvodů s válečnými operacemi za mnoho bilionů dolarů bylo dost), že se svět potřebuje spojit, aby "nakopal mimozemšťanům zadek" jak se říká v hollywoodském filmu "Den nezávislosti". Studená válka a všechny podobné věci, které se odehrály do nynějška, jsou naprosto směšné v porovnání s finančním ziskem, který by se dal vyzískat z toho, kdyby byly masy lidí zmanipulovány tak, že by uvěřily falešné hrozbě z kosmu, které je nutné vojensky čelit. Vymyšlená hrozba by vytvořila dostatek wenofobie k tomu, aby jistým lidem zajistila stálý přísun peněz vlád celého světa pro "zajištění bezpečnosti a míru planety Země".

Tyto závěry pocházejí z rozhovorů, které jsme vedli s mnoha lidmi uvnitř organizací, které s tím vším mají něco společného. Bylo mi řečeno, že tato strategie probíhá už od padesátých let. Při těchto operacích se používá něco, čemu se říká "napodobeniny mimozemských korábů", které jsou vyráběny konsorciem společností jako je Lockheed Martin, Northrup, SAIC, E-systems, EC+G a Mitre Corporation (mezi jinými).

Existují lidmi vyrobená antigravitační zařízení, která se používají již od konce padesátých let společně s dalšími mocnými systémy elektronických zbraní a "programovanými formami života" čili PLF.

PLF jsou biologické, uměle vyrobené formy života (které nepocházejí z kosmu), jež byly vyrobeny tak, aby se hodně podobaly tzv. šedivákům (mimozemšťanům). Tyto PLF jsou vyráběny v několika továrnách, jedna z nich se nachází v Dulce ve státě Nové Mexiko.

To vše je výsledkem soustředěného úsilí vytvořit falešnou "hrozbu z vesmíru". Pokud někdo předstoupí před veřejnost s jiným příběhem, je vyškrtnut ze všech veřejných akcí a vzápětí je mu znemožněno jakkoli zveřejnit svůj příběh, který je ve smyslu se skutečnými mimozemšťany pozitivní. Ti, kdo se ale podílejí na šíření děsivých poselství, podobných filmu "Den nezávislosti" a knihám o únosech na létající talíře, dostanou tučně zaplaceno, velkou publicitu a filmové kontrakty. Je jasné, že se to děje plánovitě.

Elita mocných si přeje, aby tyto alarmující zprávy zakořenily v podvědomí lidských mas a aby pravda byla pohřbena.

Setkal jsem se s lidmi, kteří ve Spojených státech a v Evropě založili kulty točící se kolem únosů. Krom toho, že jsem dělal interview s lidmi z armády, kteří tyto pseudoúnosy připravovali, jsem osobně slyšel od člena jedné královské rodiny, že veškeré takové snahy pomáhá financovat. Argumentuje tím, že děsivé příběhy musí být roztrubovány do světa, aby si byl svět vědom, že "zlí vetřelci" existují a je třeba je porazit. Ve svých úvahách zašel tak daleko, že prohlásil, že všechny velké problémy na Zemi od doby Adama a Evy lze přičíst machinacím Ďábelských mimozemšťanů. Skutečně je o tom přesvědčen. Je též hlavním zakladatelem organizace Opus Dei, která je tajnou pravicovou skupinou ve Vatikánu s vnitřní tajnou buňkou, která tyto programy spravuje.Tajná stínová vláda

Obrovská dezinformační kampaň zplodila velké množství nepravd, takže dnes už všichni přijímají tyto lži a považují je za skutečnost. Proč? Protože ústřední operací posledních padesáti let bylo ustanovení falešné databáze a falešného systému světonázoru, které odvádějí lidi od toho, co je skutečná pravda.

Tajná klika vnutila civilnímu obyvatelstvu zcela nepravdivé názory na celou problematiku týkající se mimozemšťanů a UFO. Tyto nejpokročilejší technologie jsou používány proto, aby tyto tajné programy dokázaly simulovat akce mimozemšťanů, únosy či mrzačení dobytka, které pak vypadají jako útoky "vetřelců z kosmu". Ve skutečnosti jsou tyto operace prováděny ze zařízení v Novém Mexiku nebo Utahu. Používají se přitom neoznačené helikoptéry a speciálně vycvičení lidé, kteří se objeví na scéně a tyto zinscenované události sehrají. Je to pečlivě cílená psychologická válka. V sázce je mnoho. Účel této propagandy je prostý: šířit dostatek děsivých a zastrašujících informací, aby tyto operace mohly zasít ve vědomí lidí podvědomý strach ze všeho z kosmu. Konečným výsledkem má být to, že oklamané masy budou mít dost vymyté mozky na to aby podpořily válečný konflikt mezi planetami.

(V posledních letech jsou již odzkoušeny projekty na principu holografického promítání pohyblivých objektů do prostoru, do krajiny, které vypadají velice věrohodně a reálně k nerozeznání od okolní krajiny či světa, připraveny snad promítat lidem iluzi náletu UFO, na které budou vzápětí použity instalované zbraně?)

Kdo však za tím vším stojí? Není to tak jasně definovatelné jako "vláda", o které se učíme v hodinách občanské výchovy. Existuje stínová tajná vláda, která kontroluje tyto věci? Je to ještě rafinovanější. Mají agenty v civilním UFO světě? Ano, velice mnoho.

Je to komplikovaná záležitost, ale je poměrně snadné oklamat lidi, kteří nic nevědí o těchto fingovaných událostech, jež probíhají paraelně se skutečným a faktickým mimozemským fenoménem. Tato ničemná tajná skupina může díky svým neomezeným prostředkům a propracovaným technologiím a elektronikou snadno dosáhnout svého. Tato skupina má obrovské zdroje, zatímco na druhé straně rovnice je jen uboze financována amatérská civilní komunita UFO.

Pravidlo zní: Pokud je za něčím mnoho peněz a pokud se s tím pojí i mnoho děsivých až démonických informací, můžete vzít jed na to, že se jedná o dezinformace, které jsou vědomě či nevědomě předkládány veřejnosti.

Není pochyb o tom, že mimozemské civilizace jsou velmi vyspělé, a to nejenom technologicky. Aby mohly cestovat vesmírem rychlostí vyšší, než je rychlost světla, musejí být vyvinuté i sociálně a spirituálně, jinak by zničily sami sebe dřív, než by vůbec dosáhly Země. Mnoho lidí je oddáno fantaziím o dobrých mimozemšťanech a zlých mimozemšťanech, protože na ně antropocentricky přenášejí to, co si lidé dělají navzájem. Pravdou však je, že jediní, koho se musíme bát, jsme my sami (lidé lidí).

Ukázka z knihy Stevena M. Greera: "Utajovaná pravda zapovězeného poznání"
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.