SKUTEČNÁ KONSPIRAČNÍ TEORIE PARANOIDNÍ FANTAZIE O 11. ZÁŘÍ 2001

       Poctiví historici budou souhlasit, že u každé významné události v historii se objeví nejméně jedna, obyčejně však hned několik divokých konspiračních teorií. "CIA zabila Hendrixe", "papež zavraždil Johna Lennona", "Hitler byl napůl vlkodlak", "mimozemšťani nahradili Nixona jeho klonem", atd. atd. Čím větší událost, tím více směšných a nemožných žvástů kolem ní. Těžko překvapí, že také události z 11.9.2001 daly podnět k vytváření takovýchto absurdních historek. A jako vždy, je zde bohužel pár důvěřivců, kteří jsou ochotni věřit povídačkám bez ohledu na fakta nebo racionální analýzy. Jedna z nejšílenějších teorií o událostech 9. září, která vyvolala téměř kult konspiračních nadšenců je, že byly způsobeny 19 fanatickými arabskými únosci, vedenými géniem zla jménem Usáma bin-Ládin, kteří nebyli vedeni jinou zjevnou motivací než "nenávistí k naší svobodě". Nikoho nevzrušuje, že autoři tohoto komiksového příběhu vytvořili propletenou síť bludů a nepodložených závěrů, aby je vypustili na internet a do médií a dosáhli toho, že jinak racionálně uvažující lidé propadli této kletbě. Normálně bych se něčím takovým nezabýval, ale dopad těchto paranoidních výplodů začíná vyžadovat alespoň trochu racionální analýzu, která by je odkázala k ostatním podobně pitomým konspiračním fantasmagoriím. Tyhle teorie mají také vyvrátit, že extrémistický Bushův režim byl nepřipraven a zaskočen takovými útoky, že se na jejich organizaci nepodílel a že by je okamžitě zastavil, jak by jen byl schopen.

       Slepě ignorují, že US Air Force nereagovala, přesouvaly se akcie aerolinií, Bush se v den útoku od rána choval podezřele, že budovy WTC byly kontrolovaně zbořeny, Pentagon byl zasažen raketou a mnoho dalších mnoho dalších dokumentovaných důkazů, že Bushův režim byl v pozadí útoků. Strůjci konspiračních teorií zarputile tvrdí, že 19 arabských únosců nějakým způsobem současně ovládlo 4 letadla a pohybovalo se téměř 2 hodiny ve vzdušném prostoru USA, narazilo s nimi do významných budov, zatímco americké výzvědné služby neměly tušení co se to děje a letecká obrana nevěděla, co si má počít. Nesnáze s tak stupidním příběhem vyžadují, aby se objevily trochu věrohodnější fakta, která by odvedla pozornost od základních nesmyslů - a tím se celá historie posouvá na úroveň mytické fantazie přímo gargantuovských rozměrů. Není jednoduché použít racionální analýzu u tak bezbřehé stupidnosti, ale proto vlastně píšu tento článek. Také je pozoruhodná lehkost, s jakou tvůrci konspiračních teorií mění své takzvané důkazy vždy, když jsou nějak zpochybněny. Ihned, jakmile je nějaký blud odhalen, jednoduše jej nahradí dalším a zapřou, že ten první kdy existoval. Případně, pokud mají uzavřený celý kruh nekonečně se měnících fantazií, vracejí se k původnímu bludu a popírají, že byl někdy vyvrácen, čímž se celý kruh může opakovat. Tato technika se jmenuje "nekonečná smyčka" a chrání tvůrce konspiračních teorií, aby neviděli nic jiného než své patologické závěry. Podle této smyčky se 19 Arabů zmocnilo 4 letadel tak, že přemohli pasažéry a posádku pomocí pistolí, nožů, boxerů a plynu a pak použili elektronické bezpečnostní systémy, které propašovali na paluby letadel aby letěla na jejich cíle.

       Tahle nehorázná konstrukce se hodí jen pro hard-core příznivce konspiračních teorií. Zaprvé, je opominut trapný detail, že v letadlech nebyli žádní Arabové. Pokud tam byli, museli bychom popřemýšlet nad tím, jak to udělali, aby se dostali na paluby, aniž by je zachytila bezpečnostní kamera a aniž by byli registrováni v seznamu pasažérů. Ale tahle zvědavá otázka, jak se asi dostali na palubu, je příliš přízemní na vzrušující svět konspiračních teorií. S nejasným tušením, že museli použít falešné doklady (nikdy nevysvětlí, jaké doklady tedy měli použít a jak nakonec dovedly k odhalení jejich skutečné identity) rychle pominou tento problém a předloží vzrušující historku o tom, jak byli někteří z těchto fiktivních zloduchů zrovna před nástupem do letadla hledáni, protože vypadali podezřele. Jak se naneštěstí stává, když se člověk zamotá do lží, dostane se záhy do nesnází. Jak by tedy mohli nastoupit do letadla se vší svou výbavou, když je hledali? A když už používali plyn v uzavřeném prostoru letadel, měli by se také omámit, pokud by ve svých zavazadlech neměli plynovou masku. "Promiňte, pane, nač máte ve svém zavazadle boxer, pistoli, plechovku s plynem, plynovou masku a elektronický bezpečnostní systém? Dárek pro vaši babičku? Výborně, pane. Prosím, pokračujte." "Velmi zvláštní", myslí si pracovník ochranky. "To je už čtvrtý Arab, který nemá arabské jméno a právě nastoupil do letadla s nožem, pistolí nebo boxerem a plynovou maskou. A proč se bezpečnostní kamera pokaždé vypne, když se taková postava objeví? To je zase den?" Položíte-li tyto základní otázky zastánci konspirační teorie, nejspíše přeskočí k prohlášení, že víme, že byli na palubě, protože platili letenky svými kreditními kartami a pronajímali si na svá jména auta.

       Jestliže tedy použili kreditní karty, které je identifikovaly, jak to dát dohromady s tvrzením, že použili falešné doklady, aby se dostali do letadla? Jenomže teď běží naplno nekonečná smyčka, kterou se konspirační teoretici povznášejí přes tyhle nízké rozumové úvahy. Připomenou vám, že pasy únosců byly nalezeny v místech katastrof. "Tak co?" vykřiknou triumfálně a jejich pohled fanaticky plane. Hmm? Tak oni nastoupili do letadla s falešnými doklady a měli s sebou ještě i pravé pasy? A tady se smyčka uzavírá a tvůrci konspirační teorie netrpělivě připomínají: "Kdo mluvil o falešných dokladech? My dokonce víme, na kterých sedadlech seděli. Jejich přítomnost je dobře doložena!" No a smyčka startuje znovu. "Jak to, že tedy nejsou jejich jména v seznamech pasažérů?" "Prosťáčku, oni si přivlastnili totožnost jiných cestujících!" A tak dále?. Nakonec, fascinován touto kruhovou metodou tvorby bludu, přejde racionální skeptik k další otázce v očekávání následujících rozkoší, které jej čekají při sledování tohoto neobyčejně pitomého příběhu. "No a jak se mohly jejich pasy zachovat při nárazu, který úplně zničil letadla a všechny pasažéry?" Odpověď je ovšem něco ve smyslu, že se jedná o podivnou shodu náhod, takovou hříčku osudu, která se z času na čas přihodí. Znáte to, jako že jeden člověk vyhraje v loterii čtyřikrát za sebou. Je to astronomicky vzácné, ale stát se to může? To je další oblíbený myšlenkový pochod tvůrců konspiračních teorií. Posun k neověřitelným jevům, k nimž dojdou bez jakéhokoli důkazu, který by je mohl podpořit. Postupně spekulují o soustavě velmi neskutečných událostí a neuvěřitelných shod okolností, které to dokládají.

       Námitky ohledně značné nepravděpodobnosti jednotlivých událostí odbývají tím, že se prostě někdy stane i nemožné (což je v jejich světě zpravidla permanentně). Existuje poučka zvaná Occamova břitva, která praví, že pokud není důkaz o opaku, je obvykle nejprostší vysvětlení správné. Tvůrci konspiračních teorií nenávidí Occamovu břitvu. Abychom se bavili dále, pojďme dále za fantastickou historkou o 19 neviditelných Arabech a položme otázku, jak se asi zmocnili letadel. Únos letadla není jednoduchá věc. Unést letadlo tak, aby pilot nebyl schopen upozornit pozemskou kontrolu je téměř nemožné. Pilot upozorňuje pozemní kontrolu na únos navolením čtyřmístného kódu. Neotřeseni touto přízemní otázkou, konspirátoři trvají na tom, že 11. září se neviditelní únosci zmocnili letadla poměrně surovým způsobem, při němž ohrožovali lidi boxery a noži a pouštěli plyn (předtím si pochopitelně nasadili plynové masky), ale udělali to tak šikovně, že posádka letadla neměla šanci navolit únosový kód. A to ne u jednoho letadla, ale u všech čtyř. V tomto místě jejich verze musí tvůrci konspiračních teorií opět využít metody neověřitelných jevů. Takže nyní, když naši neuvěřitelně šťastní únosci převzali kontrolu nad letadly, všichni čtyři piloti s dech beroucí zručností a jistotou vedou letadla k hroznému konci, všichni čtyři neochvějní ve svém rozhodnutí spatřit za chvíli Allaha. Mimo jejich psychotické nenávisti k "naší svobodě" to byla fanatická oddanost islámu, která jim dala skálopevnou vůli k tomuto činu. To je zvláštní, protože podle další části této slátaniny tihle hoši strávili noc před svou mučednickou smrtí s pitím a holkami, dokonce zapomněli Korán v baru - opravdu ryzí muslimské chování - a pak o páté ráno vstali, aby uskutečnili nejutajenější operaci v historii.

       K uvěření se nám překládá, že měli dostatečně jasnou hlavu na to, aby si ještě osvěžovali dovednosti, jak létat letadlem četbou leteckých manuálů v arabštině cestou na letiště v autě. Víme to, protože zřejmě ty manuály zanechali v autě proto, abychom je našli. Je to čím dál lepší. Jejich praktický výcvik byl údajně omezen na Cessny a letecké simulátory, což ale nebrání přesvědčení, že se mohli zmocnit letadel a uměli je řídit až do strašného konce. Jestliže měli letecký výcvik za takových podmínek, které by jim poskytli kdekoli na světě, není jasné, proč by měli riskovat, že je americké tajné služby odhalí když budou mít výcvik na Floridě místo někde na Středním východě. Ale tyto úvahy jsou světu tvůrců konspiračních teorií úplně cizí. Jsou natolik chyceni v rotaci svých myšlenkových smyček, že jejich nemožné výplody jsou téměř uvěřitelné. Když si takto triumfálně ustanovili základní bludné okruhy na dokládající mýtické Araby, zbývá pro tvůrce konspiračních teorií porvat se s problémem, proč z jejich letadel nic nezbylo. Každý z těch, kdo sledoval nekonečně opakované záběry druhého letadla vrážejícího do WTC si musí pomyslet, že bylo plné výbušnin. Letadla nemohou vybuchnout a také nevybuchují způsobem, jak to je na záznamu. Snad oni mýtičtí Arabové pronesli balíky výbušnin na paluby letadel a dokázali je aktivovat tak, aby explodovaly bezprostředně po nárazu a kompletně vypařily letadlo? To je dostatečně velký problém i pro tvůrce konspiračních teorií, kterým zde připadá jednodušší objevit nové fyzikální zákony, jen aby se bludy nerušeně mohly rozvíjet. Nebyly tam žádné výbušniny. Nebylo to dílo Američanů. To letadlo se rozpadlo na prášek po explozi jeho palivových nádrží! Pozoruhodné!

       Pomalu hořící palivo tryskových motorů, jehož základem je kerosin a které při hoření vytváří teplotu maximálně 800°C náhle přijalo vlastnosti třaskaviny, která vypařila 65 tunové letadlo na obláček dýmu. Co na tom, že letadlo takové velikosti obsahuje kolem 15 tun oceli a titanu, jejichž teploty tání jsou přinejmenším dvojnásobkem teploty hoření kerosinu - a to ponechme stranou bod varu, který by vyžadovalo vypaření letadla. Pak musíme započítat téměř 50 tun hliníku. Tedy zhruba 8kg kovu na 5 litrů kerosinu. Pro tvůrce konspirační teorie jsou tato nepohodlná fakta pouhé třesky plesky. Jejich odpověď neobsahuje nic faktického ani logického. Jako kouzelník tahající z klobouku králíka, předkládají vytrvale přesvědčení o ničivých explozivních kvalitách kerosinu, dosud vědě zcela neznámých, které ale nyní právě objevili. Snadno ignorují, že nikdy dosud, alespoň v historii letectví, nedošlo k tomu, že by se letadlo kompletně vypařilo po explozi palivových nádrží. Konspirační teorie se nyní opírají o Hollywoodské scény, ve kterých jsou efekty vždy mnohem větší než ve skutečnosti a určitě větší než intelekt těchto kreténů. "Víme bezpečně, že letadla byla výbuchem při nárazu zcela rozprášena." oznamují s naprostou jistotou. "Podívejte se na nějaké filmy s Brucem Willisem." Je snaha doložit to nějakými příklady? Jestli nějaké známé případy jsou, pak snad pocházejí z jiných pramenů, než jsou filmy Bruce Willise. Teď se bystré oko konspiračního teoretika zužuje při tušení koutku, kam se může schovat a promyslet další úhybné manévry. "Ach, ale letadlo nikdy předtím do budovy nenarazilo, takže kdo může říct?" dodají ještě s mazaným úšklebkem. Jenomže letadla narážela do budov dříve i nyní a žádné se úplně nevypařilo. "Ale to nebyla velká letadla, neměla tolik paliva", vykřiknou už hystericky. Takže ne tolik, aby se kov vypařil. "A nebyla to unesená letadla!"

       Předpokládáte, že během nárazu se projevily nečekané nebo náhodné vlastnosti hořícího paliva? "Vy jste snad blbý?" Přestože nárazy do budov jsou vzácné, letadla občas narazí do skal, ulic, jiných letadel, zanoří se do půdy nebo mají na palubě bomby, ale nikdy se zcela nevypaří. Co je tak zvláštního na věži, která je převážně ze skla? Tvůrci konspiračních teorií se opět vracejí ke své oblíbené nekonečné smyčce. "Je prokázáno, že letadlo při nárazu úplně explodovalo." A tak se pohybujeme sem a tam mezi "prokázanými skutečnostmi" a "nikdy dříve se to nepřihodilo, takže nemáme srovnání". Tvůrci konspiračních teorií se tedy spokojí s tím (jako ostatně spousty ostatních lidí) že letadlo ve WTC nebylo naplněno výbušninami a že okamžité shoření a vypaření letadla v obrovské ohnivé kouli bylo stejné jako v případě všech leteckých havárií, na které si vzpomenete. Nekonečná smyčka - stále dokola. Tvůrci konspiračních teorií ale musí překonat mnoho dalších překážek, proto musí připojit ještě kreativní vyžití nově objevených šokujících ničivých kvalit kerosinu. Musí objasnit, jak Arabové zařídili tak elegantní vertikální zhroucení obou věží WTC. Protože se nehodí nejpřirozenější vysvětlení, že šlo o kontrolovanou demolici, musí prohlásit, že se budovy zhroutily díky hořícímu kerosinu. Zde je nutné odsunout bokem druhý termodynamický zákon a předpokládat, že kerosin je nejen neuvěřitelně destruktivní, ale dokáže se recyklovat k druhému hoření navzdory zákonu o znehodnocení energie. Můžeme vidět, že kerosin se spotřeboval nejen v náhlé katastrofické ohnivé kouli, která docela vypařila 65 tun letadla, ale ještě se vrátil do druhého kola, aby při teplotě 2000°C hořel další hodinu na místě srážky a rozpustil ocelovou konstrukci mrakodrapu jako máslo. A současně ještě tekl dolů výtahovými šachtami, aby zakládal další požáry.

       Ve škole nám říkali něco málo o zákonu entropie, ze kterého vyplývá, že určitá dávka paliva hoří jen jednou. O tom se můžeme běžně v reálném světě přesvědčit, aniž bychom na to vlastně nějakou střední školu potřebovali. Ale pro konspirační teorii to není problém. Její hlasatelé nám s klinem oznamují, že pár tisíc litrů kerosinu stačí na:

- úplné odpaření 65 tunového letadla,
- v dostatečném množství zbude na to, aby hodinu udržel intenzivní požár, jehož teplota dosahuje bodu tání oceli (dvojnásobek maximální teploty hoření paliva) a
- ještě zbytky mohou stékat výtahovými šachtami a po celé budově najednou zažehnout ničivé požáry
Ten kerosin je ale opravdu pozoruhodná věc! Jaká hrůzná představa, že v domě, kde jsem bydel v dětství, byly kerosinové teplomety, které se mohly stát smrtícími bombami. Jeden nešikovný pohyb a celá ulice se mohla vypařit. Už nikdy si nevezmu na táboření kerosinové lampy. V jedné vteřině bezelstně věšíte lampu a v další - bum! - docela se vypaříte se zbytkem kempu a ještě zbude dost té strašné látky na založení masivních lesních požárů. Tihle tlachalové teď prohlašují, že běsnící inferno údajně tvořené zázračně se recyklujícím a neuvěřitelně žhnoucím kerosinem roztavilo, nebo aspoň natavilo ocelovou konstrukci mrakodrapu. Pomíjejí skutečnost, že kouř vycházející z WTC byl černý - tedy oheň měl nedostatek kyslíku a tím pádem nedosahoval tak vysoké teploty. Vytrubují, že teplota v budově dosahovala 2000°C, přestože to podporuje důkazům i fyzikálním zákonům. Za těchhle absurdních okolností pokračují s tvrzeními, že ocelové nosníky změkly a spadly přímo dolů místo aby se ohýbaly, kroutily nebo padaly bokem.

       Takže nejen že předefinovali kvalitu hoření paliva, popřeli druhý zákon termodynamiky a změnili strukturální vlastnosti oceli, ale nenechali stranou ani gravitační zákon? Věž se zřítila téměř jako předmět volně puštěný z výše. Je fyzikálně nemožné, aby se takto zřítila, kdyby se horní patra postupně propadala na nižší. Podle tvůrců konspiračních teorií byly ovšem gravitační zákony ráno 11. září dočasně pozměněny. To značí, že zlá mentální síla těch hrozných Arabů nezná hranic. Ještě po své smrti byli schopni, mocí svých zlých duchů, zbořit věž rychlostí, která je podle gravitačních zákonů nemožná a nenarazili na odpor konstrukce ze žáruvzdorné oceli, která by měla odolat síle hurikánu stejně jako nárazu letadla, které vybočilo z letové dráhy. Určitě tito konspirační šílenci nikdy nedělali své domácí úkoly z fyziky a byli pro to schopni vymyslet přesvědčivé důvody. "Muslimští teroristi mi ukradli sešit, pane učiteli." " Ne paní učitelko, kerosinový ohřívač vybouchl a vypařila se celá ulice kromě mého pasu" "Víte, pane učiteli, školní autobus byl unesen Araby, kteří mi zničili úkol, protože nenávidí naši svobodu" A nebo prostě nepochopili, co znamená termín "kreativní věda" a domnívali se, že to, co splácají dohromady, je prostě jejich domácí úkol z fyziky. Enormní žár, pocházející z toho podivuhodného kerosinu, podle tvůrců konspiračních teorií znemožnil identifikaci mnoha obětí z WTC. DNA je žárem zničena (vlastně ani není třeba 2000°C, stačilo by dobře 100°C). A tak je zvláštní, že podle konspirační teorie se vlastnosti DNA náhle změní, jakmile přejdete do jiného města. No vážně! Jestliže vás Arabský terorista zabije v New Yorku, vaše DNA bude těmito teplotami zničena.

       Ale pokud jste arabským teroristou zavražděni ve Washingtonu DC, vaše DNA bude natolik robustní, že odolá teplotám, které dočista vypaří 65 tunové letadlo. Ano, tenhle nesmysl se týká tvrzení, že raketa, která zasáhla Pentagon, nebyla raketa, ale jeden z unesených letounů. Aby dokázali tohle neuvěřitelné tvrzení, odvolávají se na propagandistické vyjádření Bushova režimu, které stupidně prohlašuje, že všichni cestující na z tohoto letadla, kromě jediného, byli identifikováni pomocí vzorků DNA z jejich sedadel, přestože z letadel jinak nezůstalo vůbec nic. Letadlo při výbuchu palivových nádrží úplně shořelo, ale lidé uvnitř něj byli, kromě jediného, identifikováni pomocí DNA testů. Takže kvalita DNA je odlišná podle toho, v jakém jste městě, anebo možná podle toho, jakou historku chcete právě prodat. Povídačka o tom, že jedno z unesených letadel zasáhlo Pentagon je opravdu docela kiks. Kdo to přesně nezná, Pentagon tvoří pět prstenců budov, mezi nimiž je volný prostor. Každý prstenec je 9-10 metrů vnitřněji a mezery mezi prstenci jsou podobné. Objekt, který prorazil do Pentagonu mířil pod úhlem 45° a prorazil téměř kruhový otvor o průměru 3,5 m přes tři prstence (šest zdí). O chvíli později se kus zdi z vnějšího prstence o šířce 20 metrů zhroutil. Protože letadlo, které mělo podle konspirační teorie do budovy narazit, má rozpětí křídel 38 metrů a délku 45 metrů a ani uvnitř ani mimo budovu nebyly nalezeny zbytky letadla, trávníky venku zůstaly čisté a zelené, že by se na nich dál hrát golf, tohle šílené tvrzení je jasně fyzikálně nemožné. Ale no tak, změnili jsme kvalitu hoření tryskového paliva, normální vlastnosti materiálů, z nichž se staví budovy, vlastnosti DNA, gravitační zákony a druhý zákon termodynamiky, tak proč, krucinál, nekouknout na ty drobné prostorové nesrovnalosti?

       Vždy jsem si myslel, že zní vědecky, když pozorujeme, že pevné těleso nemůže proniknout jiným pevným tělesem, aniž by zanechalo otvor přinejmenším stejného obvodu. Podle konspirační teorie jsou to opět prázdné žvanění. Nesouhlasí to s jejich bludnou představou, které se drží, tak "to musí být špatně". Marná je snaha získat vysvětlení, v čem to je špatně. Tvůrci konspirační teorie se ocitají ve zvláštní panice, když se mluví o raketě v Pentagonu. Nervózně opakují, že letadlo se vypařilo při explozi palivových nádrží tak, jako se to stalo ve WTC (nádherná opakující se smyčka). Jako brouk postříkaný Biolitem běhají vpřed a vzad v posledních šílených smrtelných křečích. Nejprve vysvětlí, že otvor ve zdi je tak malý, protože letadlo neproniklo zdí a shořelo venku, pak náhle obrátí a vysvětlují 75 metrů dlouhou díru po raketě tím, že letadlo proniklo tak daleko do budovy a shořelo uvnitř (přestože na budově nejsou jakékoli stopy takového požáru). Opravdu kreativní vysvětlení je, co se stalo s křídly letadla. Křídla se odlomila a přitiskla se k trupu, s nímž pak pronikla do budovy a zeď se pak za letadlem zavřela jako kus masa. Když se to hodí, prohlásí ještě, že letadlo klouzalo po svém břiše (bez ohledu na neporušený trávník), zatímco ve stejnou dobu očití svědkové tvrdí, že se letadlo zanořilo do budovy strmě. Jak dají dohromady tato tvrzení je opravdu perla stupidity. Až budou jednou pravdu zoufalí, můžete si být jisti, že se objeví konspirační teorie s UFO. Arabové jsou ve spojení s marťany. Mimozemšťané posbírali zbytky pentagonského letadla a zazdili část díry v budově. Dali Arabům pilulky neviditelnosti, aby se dostali do letadel. Malí zelení mužíčkové byli spatření, jak několik týdnů před útoky hovoří s bin-Ládinem.

       I když národ naléhá na odvolání zrádce Bushe a zastavení jeho nekonečných petrolejových válek, stejně to tyhle konspirační idioty neovlivní. Dál budou domýšlet pitomé konspirační teorie o mýtických Arabech, příběhy, které jen hrají do ruky extrémistickému Bushovu režimu. Kdyby nebyly tak zlé časy, mohli bychom tyhle cvoky pobaveně sledovat z povzdálí. Ale za těchto okolností musejí pochopit, že podvod, který se stal 11. září 2001 a následující válečné zločiny ve jménu "odplaty" jsou příliš vážné věci, abychom je nechali být jen tak. Ti, kdo jsou opravdu závislí na konspiračních bludech by si měli najít jiný ventil pro svou Paranoiu. Je čas skončit s ubohými konspiračními teoriemi o 11. září 2001.

 

http://911review.org/

Převzato: Zprávy24