SKRYTÉ TAJEMSTVÍ A ÚČEL ČASU

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

20.12.2016 Zajímavosti

To, co bylo dříve nemožné, se stává skutečností. O tom, že je člověk nesmírně vynalézavou bytostí, snad nelze vůbec pochybovat, zvlášť pohlédneme-li na vynálezy a technické vymoženosti současného věku, jenž mění tvář tohoto světa k nepoznání, ať již v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Civilizační pokrok je vskutku nezastavitelný, to se projevuje například tím, že sci-fi představy pronikají do přítomnosti běžného života. Vezměme si například takový Internet, jež se stal během několika málo let, nepostradatelnou součástí našeho života.

První průkopníky sdílených sítí, nemohlo ani ve snu napadnout, že se z jejich úsilí zrodí cosi, co odstraní dříve nepřekonatelné vzdálenosti mezi jednotlivými kontinenty. Jestliže nejste téhož mínění, tak se zkuste prosím zamyslet nad tím, co by následovalo, kdyby internetovou síť postihl nečekaně dlouhý výpadek? Myslím si, že by nastal předčasný konec světa, alespoň z civilizačního úhlu pohledu, na jehož pilířích setrvává stávající lidstvo, které samo sebe považuje za digitální společnost.

 

 Jen čas zná odpověď

A představte si, že z lidské představivosti vzešly významnější podněty, nebo i teorie, které by výše zmiňovaný internet, ale i jiné vymoženosti dneška, hravě strčily do kapsy. V současné době ještě lidstvo nedosáhlo požadovaného vzestupu, aby mohlo vstřebat velkou myšlenku, z níž povstala nejbizarnější vědecká hypotéza všech dob, jež svým obsahem fascinuje kdekoho, třeba vědce a vynálezce, nebo spisovatele fantazijních žánrů.

S touto vizí totiž souvisí Minulost a Budoucnost, což jsou atributy času, o jehož podstatě se donekonečna vedou různé debaty a spory, přičemž z těchto závěrů lze vytušit, že čas není konstantní veličinou. I když námi měřený čas představuje pouhou imaginární hodnotu, která se využívá k organizování práce a řízení civilizačního chodu na této planetě, tak v kosmu obdoba pozemského času nepochybně existuje, nehledě na to, že v této hvězdné atmosféře je účel času diametrálně odlišný.

Od svého raného vývoje se vesmír neustále rozvíjí a proměňuje (stárne), a tak je každá jeho část součástí něčeho, co nazýváme časem. Tomuto příkladu se dost podobá úplně obyčejná svíčka. Ještě než ji zažehneme, dosahuje určité výšky a váhy, jakmile její knot zapálíme, začne se postupně díky hořícím procesům zmenšovat, a z její původní hmotnosti nezůstane téměř nic.

Z tohoto úhlu pohledu je čas měřící jednotkou vývoje, jenž popisuje celkový průběh hoření, tedy Začátek a Konec. Podle mého názoru vesmír funguje na stejných principech. Tudíž si ho dovolím přirovnat k svíčce, neboť ta pokaždé uhasne, jakmile se vyčerpá a vyhoří úplně až do dna. Když se nad tímto vším důsledně zamyslíme, snáze pochopíme, že na samém počátku Universa, existovalo něco, co muselo kosmos rovněž zažehnout, jinak bychom tady nebyli. Čas nám totiž může poskytnout odpověď na vše, co bychom měli vědět, třeba co stálo za zrodem naší existence. Pokud dočtete článek až do konce, dozvíte se o čase vše potřebné.

 

Zítra se stane skutečností...

O tom, jak lze cestovat v čase existují různé hypotézy, Sci-fi a fantasy literatura v tomto ohledu není moc pozadu, což potvrzuje nebývalý zájem čtenářů o tohle téma. Jestliže se budoucím civilizacím podaří uskutečnit cesty časem do minulosti, potom by lidstvo mohlo znovu odhalit svou dávno vytracenou (zapomenutou) historii, o jejímž skutečném obsahu nemáme sebemenšího tušení. Možná bychom si uvědomili, že vše, na čem jsou základy civilizace postaveny, je jedna velká lež!

Co nám může exaktní věda o překonání časových bariér vlastně prozradit? Není toho opravdu mnoho! Vskutku, o prolomení času nevíme takřka nic, a to, o čem se nejvíce mluví či píše, představuje hlavně teorii. Ale i to málo, co bylo o cestování časem vyřčeno, matematickými vzorci doloženo, nezpochybňuje tu možnost uskutečnit cesty do neprobádaných (zapomenutých) věků.

Nositel Nobelovy ceny za fyziku - Albert Einstein, pomocí speciální teorie relativity prokázal, že cestovat v čase lze, což je velice podstatné pro budoucí výzkum, z jehož překvapujících výsledků, doputujeme jednou až za hranice času, o tom nepochybuji. Podle této teorie každé těleso, jenž dosáhne rychlosti světla, se ve vztahu k jiným tělesům zpomaluje, a to je způsob jak dosáhnout časů budoucích. Naproti tomu cestování do minulosti je pro lidstvo komplikovanější výzvou, jak zdůrazňují někteří vědci a teoretici. Nemá však smysl zabíhat do podrobností, proč se nelze vydat do minulosti, zejména když časoprostor obsahuje částice s uzavřenou světočárou, díky čemuž prý stroje času nemohou vznikat. Na druhou stranu bychom neměli lidský um a potenciál příliš podceňovat, protože nemožné v naší realitě neexistuje.

Nelze pochybovat o tom, že pokrok a nově dosažené znalosti v oblasti fyziky, nám k tomuto neskonalému vzestupu určitě dopomohou. Jen tak přemůžeme všechny překážky, které brání lidstvu poznat samo sebe! Jsem přesvědčen, že se BUDOUCNOST s MINULOSTÍ jednoho dne setká, čímž se prolomí zatím nedostupná brána času, která je už teď propustná, pokud víme o existující budoucnosti, ve které budou sestrojeny stroje času. Vy i já můžeme být ještě dnes a to kvůli civilizačnímu pokroku, poctěni návštěvou z budoucích časů!

Pakliže se lidstvu povede dosud nezdolné hranice času pokořit, čímž se nám podaří opustit tuhle bublinu, v níž jsme drženi, naskytne se nám neskutečné odhalení! Jaké odhalení mám na mysli? Dozvíte se níže. Jestliže se nám z nějaké příčiny nepodaří přelstít časové kontinuum, tak mi věřte, že na jiných planetách a světech, byl neúprosný fenomén času, již dávno přemožen! Tudíž je velice pravděpodobné, že vyspělé mimozemské národy, dávno už studují historii spojenou se vznikem vesmíru a jeho paradoxů.

 

Buď jsou tady, nebo nejsou?

Na celém světě pozorujeme neidentifikovatelné objekty (UFO), a představte si, že se s nimi může setkat tváří v tvář kdekdo. Jsou hlášeny různé druhy UFO objektů, a to zejména diskovitého a doutníkového tvaru, přičemž kulovité ani trojúhelníkové vzdušné lodě nejsou žádnou výjimkou. Tyto levitující předměty se na obloze chovají neobvykle, především jejich trajektorie vykazuje abnormální letové vlastnosti, které se vymykají všem běžným aerodynamickým a fyzikálním zákonitostem. O jejich nápaditém vizuálním projevu ani nemluvě, neboť tyto objekty často připomínají mnohobarevné světelné koule, jakoby šlo o ozdoby z vánočního stromečku.

A nyní se dostáváme k jádru problému. Jsou UFO objekty řízeny mimozemskými návštěvníky? Pokud je tomu tak, proč jsou mezi jednotlivými UFO plavidly tak značné rozdíly (?), nejen v jejich tvaru, ale i v tom, co tyto neidentifikovatelné stroje pohání. Takovouto rozdílnost lze vysvětlit leda tak, že máme co do činění s odlišnými (různorodými) mimozemskými entitami, které v tomto našem pozemském prostředí zkrátka působí.

Jenomže velkou neznámou zůstává, co je příčinou tak velkého zájmu o naši planetu, respektive o náš živočišný druh Homo sapiens. Jinak je o to více podezřelé, že nám jedna ze tří světových mocností, tj. Čína, Rusko, USA, oficiálně nepřizná existenci UFO plavidel, zvlášť když různých incidentů s touto inteligentní formou života, v tomto vzdušném (našem) prostoru přibývá.

Co stojí za tím, že se mimozemšťané nepokoušejí o bližší kontakt s naší civilizací, když tady u nás prokazatelně působí! Lze v tomto jednání spatřit cosi negativního, nebo ještě hůře, máme se takového nevyzpytatelného chování obávat? Kdyby měli mimozemšťané zájem o naši pozornost, určitě by se o jejich existenci veřejně vědělo, koneckonců, kdo by mohl jejich rozhodnutí o jejich odhalení zhatit? Pokud by nás chtěli zničit, už bychom tady pěkně dlouho nebyli!

Z nějakého důvodu se projevují spíše zdrženlivě, i když jich je plné nebe, které nemusí vykazovat zrovna nepřátelské úmysly, jakkoli by se na první pohled mohlo kdekomu zdát. V přímém protikladu s tím, co jsem psal výše o zdrženlivosti UFO, tak se posádky těchto mimozemských plavidel, pokaždé nechovají nenápadně, to ostatně potvrzuje organizace MUFON (Pozn. Ta se zabývá informacemi o neidentifikovatelných létajících objektech), kde ve spisech této organizace, nalezneme popsané incidenty, kdy UFO narazilo třeba do rozjetého vlaku, nebo dopravního letadla, atp.

Jenomže tohle zdánlivě nelogické chování, lze smysluplně objasnit, jakmile si připustíme, že náš náhled a názor na UFO, může být za jistých okolností zcela zcestný! Pravda je totiž taková, že UFO objekty nemusí nutně pocházet ze vzdálených hvězdných systémů, takže vůbec nemusí mít nic společného s mimozemskou inteligencí, která se po celém světě drží v naprostém utajení, a to i navzdory tomu, že nyní na veřejnost pronikly zprávy o tom, že politika zatajování se nadále nebude uplatňovat. Buď jak buď, ale nelze nikterak zpochybnit, že jsme s něčím záhadným neustále ve styku, zvláště když to něco nepochází z tohoto světa či prostoru, ba ani času, což je v tomto kontextu žádoucí si uvědomit.

Neboť, to něco je tu s námi od nepaměti, dokonce ve staroegyptských hieroglyfech a malbách odhalíme, na nebi se vznášející objekty diskového tvaru. Každopádně obdobné důkazy ze starověku nacházíme kdekoliv, zejména v Indii, Číně a Mexiku, atd. Jestliže jsem se nejasně vyjádřil, tak UFO podle mého názoru nezapadá do mimozemských sfér, ale rovnou do budoucích časů, čili do požehnané éry, ve které už bude možné realizovat CESTY ČASEM, třeba do tohoto 21 století (teď máme rok 2016).

Pro někoho to může být sice šokující odhalení, jenže když nepodlehneme psychóze strachu, dokážeme se zbavit všech matoucích přeludů, tak tohle nám umožní pohlédnout našim potomkům ze vzdálené budoucnosti, bez obav do očí. Jestli jsou tu s námi, nebo ne, ponechám na čtenářově neomylném úsudku.

 

Za všechno může čas

Vraťme se ještě jednou k výše vyřčené a nezodpovězené otázce. Co je kvůli času v našem světě neodhalitelné? Odpověď je nasnadě, tj. odhalení o životě a vesmíru, o němž zatím víme pramálo, rovněž i o jeho Tvůrci, který stál za vším hmatatelným, co jest. Jak jsem již jednou zdůraznil, VESMÍRNÝ ČAS, byl stvořen v souladu s tím, abychom nemohli tak snadno odhalit JEHO TVŮRCE, jenž mlčky pozoruje dokonalou nádheru svého kosmického díla, jehož vzezření převyšuje naši představivost a logičnost, a ta nerezonuje s tím, s čím jsme se doposud setkali.

Čas není nic jiného, než jakási clona, která zamezuje nevyzrálým civilizacím a neprozářeným duším, přistoupit ke zdroji věčného světla a energie, jakou mohou pocítit jen vysoce inteligentní formy života, případně osvícení jedinci, jež skrze svou spiritualitu dosáhli potřebné povznesenosti. Možná vás to překvapí, ale UFO s tímto vším bezpochyby souvisí, poněvadž nepochází z mimozemských světů a dálav, nýbrž z budoucích časů, protože tyto kosmické lodě k nám do této reality zřetelně pronikají!

Nejpozoruhodnější na UFO objektech je jejich různorodost, která je podle mého názoru způsobena tím, že cestovatelů v čase bude s největší pravděpodobností víc, a to z vícero různých budoucích časů. V oné době, kdy cestování v čase se stane součástí moderní civilizace, začnou do minulosti pronikat také první výpravy, tedy i do našeho 21 století, přičemž se může přihodit ledacos, kupříkladu se mohou různí cestovatelé z odlišných časových konstant, se setkat kdesi mimo jejich čas a pozdravit se navzájem. Mohou tak na sebe narazit v našem letopočtu všelijaké stroje času, které budou pocházet z roku 3000, anebo ještě z pozdějších let, klidně z roku 3500 - 4000. Kdo z nás ví, kde vlastně končí budoucnoost?

To by pak vysvětlilo rozmanitost jednotlivých návštěvníků, které stále považujeme za zelené mužíky (mimozemšťany), zejména v tomto přítomném století, ve kterém byl napsán takovýto nadčasový příspěvek, jehož sdělení se snažíte teď pochopit. Generace nejvyspělejších civilizací z budoucnosti, zcela určitě nebudou podnikat neuvážené kroky, které by mohly v samotném důsledku poškodit jejich vlastní existenci. Veškeré expedice do minulosti budou mapovat jen vytracenou historii, aby budoucí pokolení dobře věděla z čeho vůbec vzešla.

Prvním cestovatelům, kterým se podaří bariéru času překonat, se může v tomto poznávání (průzkumu) přihodit leccos. Proto se domnívám, že v tomto ohledu nelze nějakou (neúmyslnou) narušující událost dopředu vyloučit. Konkrétně mám na mysli, případné střety o časovou kontinuitu, z níž se utváří časová nadřazenost, která pak dominuje ostatním časům.

Uvědomme si prosím jedno, čas jako takový je totiž nekonečný, protože teče jako voda. To, co se již jednou odehrálo, je kdesi uvnitř takzvaného vesmírného projektoru, trvale uloženo. Nejlépe to dokumentuje filmová stopáž, tu lze přehrávat do nekonečna. Každé médium s nějakým záznamem, zachycuje začátek a konec každé filmové stopáže. Na jakémkoliv nosném médiu s filmovým záznamem, máme rovněž zachycený počátek a konec, taková je podstata tekoucího času. Jakmile budeme mít po ruce přehrávač filmového záznamu, což v tomto případě představuje stroj času, pak je možné pronikat do různých časových sledů, čili do uložených událostí, jež se mohou dokola přehrávat či odehrávat.

Na začátku článku jsem napsal něco v tom smyslu, že čas je vrcholem iluze, která zakrývá tajemství života a vesmíru. Jak jsem uvedl již výše, čas je účelovou clonou, která před námi skrývá samotného Stvořitele kosmu, jehož podpis je taktéž na tomto pomyslném záznamu uložen. Z této perspektivy je tedy patrné to; komu se podaří usměrnit čas do požadovaného tubulu (kanálu), může bez nadsázky proniknout až k samotnému počátku zrození hvězdného prostoru, jehož jsme my nedílnou součástí.

Pokud by tohle bylo možné, došli bychom k Velkému Architektu Všehomíra, z Jehož záměru a božských pohnutek, povstalo vše, co je nám známé i neznámé. Cesta k Němu určitě vede, a ne že ne, jestli je to tak, tak budoucnost už zná na tuhle poněkud složitou hádanku, správnou odpověď. Nikdy jsme nebyli, a ani teď nejsme sami!

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.