ŠKOLA MODRÉHO SVĚTLA - ZAHÁJENÍ STUDIA NOVÉ STUDIJNÍ SKUPINY

 Redakce

Redakce

autor

28.02.2023 Oznámení

Od počátku roku 2002 se v České republice rozběhla zajímavá studijní aktivita pod příznačným názvem "Modré Světlo - Česká republika". Studenti schází vždy 3x do roka na tzv. studijní dny, které jsou koncipovány třídenním intenzivním studiem (pátek, sobota a neděle). Modré Světlo vychází z originálních materiálů, které jsou výsledkem dlouholeté pečlivé a velmi náročné badatelské činnosti organizace, která se nazývá "Leading Edge Research Group" se sídlem v Yelmu, stát Washington, USA. Základem této studijní aktivity jsou mé vlastní zkušenosti a duševní dědictví, které jsem nabyl dlouholetým intenzivním studiem tohoto, ale i jiných zdrojů (Autorita apod). Současná doba reprezentuje mezník v mnoha událostech. Jde o velmi důležité údobí, jak z globálního celoplanetárního úhlu pohledu, tak i v rámci ČR a SR.

Úloha této vyjimečné studijní spočívá v rozšíření znalostí a vědění v oblastech, které se dotýkají alternativně humanitních směrů, kulturně-sociálních oblastí, kulturně-antropologických linií a mnoha dalších cest, které v onom oficiálním měřítku informovanosti jsou v jakési "disidentské" pozici, tak aby si student mohl sám o své vlastní vůli vytvořit ucelenější a možná i přesnější obrázek o podstatě Světa který obýváme a Života, který žijeme. Obsahová stránka Modrého Světla obnáší nejen teoretickou základnu, ale i praktickou stránku, která by měla obohatit celkovou koncepci studia a umožnit studentům dle své úvahy v rámci samostudia dále rozvíjet nabité zkušenosti a znalosti. Studium je rozděleno do deseti kategorií (přičemž každá kategorie obsahuje další podrobnější dělení) v následujícím schématu:  

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A PODROBNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE - ZDE

STUDIUM LEKTORUJE JAROSLAV CHVÁTAL

AKTIVNÍ ÚČAST UMOŽŇUJE AUTOMATICKOU AKREDITACI DO STUDIJNÍHO PROJEKTU "VNITŘNÍHO KRUHU" POD EXTERNÍM LEKTORÁTEM "PLANETARY AUTHORITY CONSORTIUM" - "AUTORITA"

 

OBSAHOVÉ PORTFOLIO ŠKOLNÍHO STUDIJNÍHO PROJEKTU:

I. Genealogie, pohyb, strategie a taktika cizorodých nepozemských biologických forem v biosféře planety Země a jejich možné napojení na pozemské politické a vědecké elitní uskupení. Anatomie přidružených vojenských a zpravodajských projektů a jiných obdobných aktivit 

a) Analýza činnosti, anatomie vnitřní struktury a strategie působení skupiny MJ-12.
b) Historická biologická genealogie mimozemských forem života
c) Taxonomie, strategie a taktika činnosti entit GREYS a jejich možné napojení na politické a vědecké kruhy velmocí našeho světa
d) Projekt GRUDGE - analýza
e) Detailní analýza zájmu mimozemských entit o planetu Zemi, jejich cíle, strategie a taktika
f) Kompletní analýza problematiky (Abduction), tzv. únosy, psychologické, elektronické a politické paralely, detailní rozbor případu Christy Tylton
g) Lidská multidimenzionální tělesná anatomie
h) Tajné vojenské a vědecké podzemní základny, jejich účel, strategie a možné propojení na mimozemské aktivity. Detailní rozbor základny DULCE - Nové Mexiko na základě výpovědi bývalého velitele této základny
i) Trénink komunikace a možnosti spojení s nepozemskými biologickými formami
j) Projekty a podobné aktivity související s aktivitou nepozemských biologických entit. Problematika možné psychosociální, chemické, biologické a elektromagnetické manipulace lidského Vědomí
k) Základy vědeckých konceptů ve vztahu k povaze lidského Vědomí, problematika rezonance, koherence, lidská etherická struktura, povaha telepatie a praktická cvičení, fyzikální teorie ve vztahu k telepatickým aktivitám
l) Netradiční fyzika a povaha polí, problematika morfologie a holografie, činnost lidských smyslů - mozek a možnosti jejich vnějšícho ovlivňování, circadian rytmus, biologické enzymy a magnetická pole
m) Neurologické schéma mozku a jeho evoluce, anatomie multidimenzionální struktury a činnosti mozku
n) Psychosociální aspekty lidské populace, elektronické implantáty
o) Indicie naznačující řízení obyvatelstva skrze chemické a metalické substance, problematika fluoridů, aluminia, drog a dalších prvků
p) Indicie naznačující řízení obyvatelstva skrze mikrobiologické prvky, problematika vakcinace, pozadí bakteriologických konfliktů ve světě, problematika AIDS a další
q) Indicie naznačující řízení obyvatelstva skrze elektronické prvky, problematika mikrovlnného záření, efekty ELF/ULF na biosystémy
r) Problematika tzv. mentální smyslové manipulace
s) Paradigma "západní civilizace", genealogie problematiky "NWO", New World Order - Nový světový pořádek, problematika demokracie, nacionálního socialismu v Německu a internacionálního socialismu v Rusku atd.
t) Modely kulturně podmíněné výživy a fyziologická degenerace, problematika cholesterolu, rakovinných onemocnění, diabetes a diety a další
u) Konspirativní linie ve vztahu k nadnárodním farmaceutickým společnostem, záhady genetického inženýrství a technologie klonování
v) Podrobná analýza problematiky neurotoxicity a enviromentální neurotoxicity  

 

II. Paradigma alternativního nástinu lidské historie, jeho původu a směru evoluční cesty

a) Mechanismus a povaha posvátné geometrie a geometrie živých forem, kosmické vazby, okultní podstata starých národů (Egypt, Lemurie, Atlantida), nové esoterní poznatky o povaze pyramid a pyramidálních polí, Sfinga, povaha našeho galaktického jádra ve vztahu k evoluci živých forem, tajemství krystalických struktur, Leonardo Fibonacci, technologie nulového bodu
b) Aplikace Hermetických principů na naše planetární vývojové paradigma, problematika DNA, geometrie vakua
c) Mayské paradigma času, časové mapy, problematika časoprostorové rezonance, analýza časových map do roku 2012 a rozbor Mayského kalendáře, Mayská kosmologie versus galaktická rasa, lidské světelné tělo a DNA, Mayské harmonické matematické systémy
d) Problematika časových projekcí do budoucnosti, analýza práce - dr. Allan Monroe, dr. Wambachová a dr. Chet Snow + nástin časové mapy do roku 3000 n.l. a technologie mentálních projekcí a další  

 

III. Revoluční novinky ve výzkumu problematiky reinkarnace, existence lidského ducha a duše včetně moderní a převratné analýzy teze "pádu Adama do hmoty"

a) Matrix reality a iluze  
b) Úvod do problematiky inkarnace
c) Analýza práce dr. Roberta Allana Monroe včetně analýzy tzv. dominantní a finální inkarnace
d) Paradigma náboženské konspirace
e) Analýza lidského Vědomí a vzájemná součinnost fyzického a hyperprostorového typu Vědomí  

 

IV. Esoterní kosmologie, revoluční pojetí základních vědeckých odvětví budoucnosti, anatomie specifických kosmických energií a duchovních polí hvězdných systémů, práce se světlených tělem člověka, problematiky MERKABY, Misterovské pyramidy světla a planetární světelné pyramidální matrice

a) Práce s Metatronickou energií,praxe do užití energetického rezonátoru Metatronické energie
b) Práce s duchovním polem Orionu a Orionickou energií, práce s dalšími hvězdnými systémy a příslušnými iniciačními rezonátory
c) Práce se světelným lidským světelným tělem, světelným tělem planety Země a energií Galaktického jádra
d) Práce s pyramidální energií a energií archetypu Sfingy
e) Práce s energiemi duchovních polí starých posvátných civilizací, práce s duchovním jádrem planety Země a aktivní komunikace duchovním paměťovým centrem planety
f) Iniciace individuálního duchovního jména a užití jeho energií
g) Aktivní činnost s tvořícími elementy matriční životní světelné mřížky planety Země
h) Esoterní kosmologie a astrofyzika, praktické využití časoprostorové rezonance
i) Aplikace do znalostí vysokokmitočtové kvantové matrice DNA
j) Iniciace do znalostí časoprostorových multidimenzionálních membrán a fluktuace duchovního Vědomí v hyperprostorové složce Univerza

 

V. Esoterní psychologie

a) Sedm energetických paprsků duchovní energie
b) Sedm energetických paprsků ve vztahu k minerální, rostlinné a animální rovině
c) Stupně duševního růstu
d) Cykly propojení Duše a Osobnosti
e) Sedm zákonů duševního života
f) Skupiny Duše
g) Osvojení si jednotlivých těl člověka
h) Techniky propojení Osobnosti s Duší 

 

VI. Esoterní astrologie

a) Zodiak a Paprsky Duchovní energie
b) Duchovní poselství zodiakálních souhvězdí
c) Systém čaker a trojúhelníky síly
d) Posvátné planety naší sluneční soustavy
e) Tři základní souhvězdí a zodiak
f) Paprsky Duchovní energie
g) Souhvězdí a planety sluneční soustavy ajejich energetickém pečetě a anatomie působení na lidský organismus
h) Anthakarána  jako  energetický kanál spojující Duši a Osobnost  

 

VII. Esoterní léčitelství

a) Psychické příčiny onemocnění
b) Naše karmické dluhy a nemoci
c) Proces reinkarnace
d) Umění odpuštění
e) Sedm technik esoterního léčitelství  

 

VIII. Esoterika makrokosmu

a) Paprsek Duše a čtyři typy energií
b) Éterické tělo a Prána
c) Funkce éterického těla
d) Smrt a éterické tělo
e) Energie kundalíny a páteř, její aktivace
f) Funkce fyzikální a astrální roviny
g) Pravidla mentální, astrální a fyzické roviny
h) Agnišvattové a jejich činnost  

 

 IX. Učení Strážců

a) Práce s energetickým systémem KATHARA
b) Práce s patnácti základnímu tvořivými energiemi Univerza
c) Zasvěcení do systému VECA CODE 
d) Zasvěcení do systému energetické ochrany ECKASHA MAHARIC
e) Zasvěcení do evoluce lidské bytosti
f) Velké množství specializovaných praktických technik určených pro osobní iniciaci včetně ředání energetických pečetí

 

 X. Cesta Zlatého Lvího Rouna

a) Tajemství faraona Tutmose III. a vznik Bratrstva Světla
b) Tajná mise egyptských zasvěcenců Balteána a Scylliii do Střední Evropy
c) Okolnosti ustanovení prvního iniciačního centra Zlatého Lvího Rouna v ČR a SR
d) Zasvěcení do lokalizace a energetického spojení s pyramidálními stavbami v ČR a SR
e) Zasvěcení do přesné lokalizace dle "GPS" Truhlic Vědění Zlatého Lvího Rouna
f) Zasvěcení do užívání eneregetických pečetí k odemknutí Truhlic Vědění na individuální a skuinové úrovni
g) Zasvěcení do postupu jak pracovat s obsahem Truhlic Vědění uložených do morfické mřížky České a Slovenského národa
h) Zasvěcení do činnosti a obsahu Truhlic Vědění Zlatého Lvího Rouna
ch) Zasvěcení do přesné lokalizace dle "GPS" Skyrtých energetických center Cesty Zlatého Lvího Rouna rozdělených podle krevních skupin lidské bytosti
i) Předání pečetních nástrojů Skrytých energetických center k individuálnímu a skupinovému odemčení těchto center
j) Zasvěcení do činnosti a obsahu Skrytých energetických center Cesty Zlatého Lvího Rouna dle krevních skupin lidské bytosti
k) Zasvěcení do přesné lokalizace dle "GPS"  tzv. "Synchronizačních center" Cesty Zlatého Lvího Rouna
l) Předání pečetních nástrojů k odemčení "Synchronizačních Center" na individuální a skupinové úrovni"
m) Zasvěcení do činnosti a obsahu "Synchronizačních Center" Cesty Zlatého Lvího Rouna

A mnoho dalšího.