ŠKOLA MODRÉHO SVĚTLA: UKÁZKA Z UČENÍ ULEMA - Základní informace o tajemství smrti, fakta o posmrtném životě a přijetí odchodu ze života

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

20.09.2011 Esoterika

Smrt jako taková se týká pouze fyzického těla. Lidský duch se fyzickému vědomí inkarnáta jeví jako nesmrtelný. Ve skutečnosti tomu tak zcela není. Je třeba si uvědomit, že pojem smrt neznamená konec, ale změnu stavu. Faktem je, že lidský duch sám o sobě prochází také změnou stavu. Tyto změny se odehrávají v určitých intervalech a jsou součástí přírodních zákonů a zákonitostí. Jelikož pohyb či aktivita, která nutně změny evokuje, je pevnou součástí života. Pravdou také je, že i lidský duch se vyvíjí. Protože ve vesmíru není nikdy nic statické. Změny stavu, kterými prochází lidský duch, nazýváme duchovní smrtí.

Z toho vyplývá, že v nekonečné podstatě lidského ducha nacházíme konečné fáze, které ohraničují zcela neopakovatelný a nezaměnitelný tok zkušeností. Lidská bytost je spojena s lidským duchem jak po energetické, tak i po informační čili datové stránce. Toto spojení je aktivní po celý fyzický život a je nezávislé na lidském vědomí. Z toho vyplývá, že fyzické vědomí je pouze malinkou částečkou skutečného duchovního vědomí, kterým lidský duch disponuje. Lidská bytost je schopna si plně uvědomovat svůj osobitý a plnohodnotný potenciál pouze po fyzické smrti inkarnáta, neboť v tuto chvíli fyzické vědomí nepřehlušuje potenciál duchovního vědomí. Lze tím tedy také konstatovat, že lidská bytost si jest plnohodnotně vědoma sebe sama pouze ve stavu po fyzické smrti.

Čím je tedy důležitá inkarnace? – Každá forma života, v rámci svého evolučního poslání po stránce kreativní, podléhá zákonům vesmíru. Tyto zákony jsou charakteristické tím, že se vždy usilují o velmi efektivní prostředí, ve kterém by měla lidská bytost plnit své poslání. Z toho vyplývá, že lidský duch pracuje tzv. multiplicitně, tzn. ve dvou rovinách. V rovině primární, tedy v rovině své vlastní existence, která je spojená s určitou konkrétní dimenzí, a mimo to si lidský duch vybírá ještě druhé sekundární prostředí, ve kterém pracuje a plní své osobité poslání ve formě tzv. inkarnačního výhonku. Kvalit

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.