SÍŤ 5G: TO, CO NEZNÁTE, VÁS MŮŽE ZABÍT (1)

Senum Reinette

Senum Reinette

autor

07.06.2017 Zdraví

Jak byste se cítili, kdybyste věděli, že je napříč vaší zemí rozmisťována netestovaná technologie, nad kterou neexistuje žádný dohled ze strany vlády, není v tom žádná transparentnost, nemůže do toho mluvit veřejnost, neexistují ohledně toho žádné regulace a nejsou k dispozici žádné dlouhodobé studie ohledně jejího dopadu na zdraví a životní prostředí? Jak byste se cítili, kdybyste věděli, že jsou vyráběna čidla, která jsou instalována do všeho: do ošacení, spotřebičů, stavebního materiálu, aut, kosmetiky, hraček, počítačů, nábytku atd. a že tím pádem čidla, která jsou součástí této netestované technologie, proměňují náš svět na internet všeho?

Nebylo by skvělé žít ve virtuální realitě, v níž jsou každičká věc a živoucí bytost propojeny do bezdrátové globální sítě, což by umožnilo, aby byla každá věc dokonale monitorována a kontrolována; sítě, v níž by byla shromažďována všechna data o našich životech, jak je žijeme den za dnem? A nakonec by všechny tyto informace byly prodávány korporacím, národům, různým agenturám -  (a těmi všemi by tato data také mohla být ilegálně hacknuta) - aby je analyzovaly, syntetizovaly a zpřístupnily všem, aby si s nimi dělali, co se jim zlíbí. A to všechno kvůli tomu, že tady existuje nová, netestovaná, milimetrová vlnová frekvence, známa jako spektrum 5G, která je teď v tichosti rozmisťována po celé Americe (a nejenom tam, pozn. red.).   

 

Mé mládí s bezdrátovou technologií

S bezdrátovou technologii jsem se setkala brzy. De facto jsem se tím začala živit od r. 1990 -1991, kdy jsem měla první obchod s mobilními telefony v okresu NevadaKalifornii. Byl na Východní hlavní ulici v Grass Valley, přesně naproti radnici Grass Valley, a jmenoval se Říše mobilů. Přenechal ho mně osobně můj bývalý kamarád ze školy, Dirk Mc Callem, když jsem s ním seděla u baru v hostinci North RidgeNevada City.  Snažil se vycouvat z podnikání a já jsem hledala způsob, jak si vydělat. Brzy poté, co jsem zdědila Dirkův obchod s mobily, jsem začala na obchodě hodně vydělávat. Ale za rok a půl jsem obchod za pakatel prodala a stopem odjela na Aljašku, abych se živila obchodním rybolovem.  Byla jsem dočista znuděná.

Nicméně, bylo to během mého jeden a půl letého působení v "Říši mobilů", kdy jsem se zamilovala do průmyslu vyrábějícího mobily a stala se jeho velkým stoupencem. Jakmile jsem vstoupila do tohoto podnikání, stala jsem se místním odborníkem pro služby týkající se mobilů a příslušných instalací. Mohli jste mě běžně vidět, jak se vrtám v palubních deskách aut mých zákazníků a jak montuji antény na střechy jejich vozů. Chválila jsem před mými zákazníky výhody a přínos zvětšující se celosvětové mobilní sítě.  Těšila jsem se na den, kdy budeme mít nebe plné satelitů umístěných v dolních vrstvách na oběžné dráze kolem planety, které nám umožní vetší pokrytí v každém koutě světa.  Nemohla jsem se dočkat.

Jelikož jsem vlastnila první obchod s mobilními telefony v okrese Nevada, sledovala jsem toto odvětví víc než 25 let a netrpělivě jsem čekala na to, jak se bude rozvíjet. Nicméně, v průběhu těchto let přestalo být odvětví telekomunikací mým oblíbeným. Nepochopte mne špatně: bezdrátový svět má mnoho výhod. Nepopírám to. Vlastně musím poznamenat, že, jaká to ironie, zatímco toto píši, jsem zcela závislá na mém laptopu a wifi. Jenomže síť 5G není o lepších a rychlejších mobilních službách; ani vzdáleně ne.

Co je 5G

Zavedení 5G oznámil v červnu 2016 Tom Wheeler, předseda Federální komise pro komunikace, který řekl, že bude pro veřejnost uvolněn dosud nevídaný počet nových mikrovlnných vysílacích frekvencí. Způsobí synergii různých biologických vlivů v kombinaci s existujícími hladinami emisí. Dva měsíce před tímto oznámením studie "Národního toxikologického programu USA", při zkoumání krys v rozsahu předtím nevídaném dospěla k názoru, že mikrovlnné vyzařování způsobuje porušení DNA a rakovinu mozku a srdce. Federální komise pro telekomunikace vědecký výzkum ignorovala a také selhala ve své povinnosti být regulačním úřadem a přišla s oznámením o uvolnění technologie 5G.

 

Co jsou milimetrové vlny?

Milimetrové vlny jsou vlnové délky s nejrychlejší, nejkratší a největší intenzitou v rámci mikrovlnného spektra. Jsou to specializované frekvence, používané v medicíně na ošetřování jistých druhů rakoviny. Také jsou používány na letištích při skenování cestujících; u personálu bezpečnostních agentur letiště, kteří je obsluhují, je pozorován zvýšený výskyt rakoviny.  Veškerá bezdrátová mikrovlnná radiace způsobuje poškození biologických tkání. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou krátké -  v rozsahu milimetrového spektra,  je na to citlivý zejména hmyz, listoví rostlin, lidská pokožka a oči. Federální komise pro komunikace mikrovlny z hlediska bezpečnosti netestovala a ani žádný jin úřad, který uznává bezpečnostní hladinu pro radiové frekvence, vydané Federální komisí

 

Jak vznikne tato struktura 5G?

V plánu je vybudovat hustou síť malých mobilů, umístěných v anténních systémech na každém sloupu osvětlení a elektrickém sloupu na všech místech s veřejným přístupem. Žádné místo tomu neunikne. Anténní systémy spolu s bezpečnostními kamerami na každém sloupu jsou zapotřebí k tomu, aby usnadnily toto mohutné propojení a sběr dat. Všechny přístroje budou propojeny a stanou se součástí Internetu Věcí: automobilů bez řidiče, mobilů, domácích spotřebičů a měřičů. Identifikační čipy s radiofrekvencemi  budou umístěny na každou vyrobenou věc a nakonec na každého.

 

Územní spektrum netestované 5G

Není to tak, jak si myslíte. A jistě to není tak, jak jsem si to myslela tehdy v r. 1991. Ve skutečnosti jsem neměla potuchy o tom, co tento obor připravil pro celou planetu. Nikdy to nebylo zjevnější, než na loňské tiskové konferenci z 20. června, kdy Tom Wheeler, kontroverzní tehdejší předseda "Federální komise pro komunikace USA" a bývalý představitel obrovské lobbystické skupiny, Asociace pro mobilní telekomunikace a internet (CTIA) navrhl, aby bylo k r. 2020 rozmisťováno ohromné množství vysílačů 5G bez jakéhokoliv omezení.

Zatímco předjímal ekonomickou aktivitu v řádu desítek miliard dolarů, kdy budou americké společnosti na čele tohoto podnikání, Wheeler upozornil americkou veřejnost, že …“zaostávání za technickým vývojem… ponechání volné ruky inovátorům je pro určení budoucnosti mnohem vhodnější než omezení a regulace1.....".

Ta otravná omezení; co si myslí, že dělají pro ochranu veřejnosti?

A následně Federální komise pro komunikace bez velkého rozruchu schválila pásma pro netestované vysokofrekvenční sítě k využití pro soukromý sektor, čímž stanovila velmi nebezpečný trend, který nebere v potaz vliv na zdraví či životní prostředí, aniž by věc podléhala nějakému dozoru a aniž by za to nesly korporátní společnosti odpovědnost.

Do roku 2020 má telekomunikační průmysl v úmyslu pokrýt Ameriku více než dva miliony „malých mobilních přístrojů“, které budou nainstalovány do každé pouliční svítilny, na budovy, energetické stožáry, v podstatě všude, což nedá žádnému člověku, hmyzu ani zvířeti možnost se tomu vyhnout. Navíc, tyto skryté “senzory“,  které jsem zmínila dříve, budou vpraveny do každé věci, kterou si koupíte v obchodě a budou monitorovat, sledovat a vysílat signály. Vědci zjistili, že kůže -  náš největší orgán, na 5G reaguje a že naše potní kanálky se mohou chovat jako antény a přijímat signály.2 Tato čidla nebyla testována ohledně jejich bezpečnosti a odborníci očekávají skokový nárůst výskytu melanomů napříč Amerikou. Přední zastánci zdraví a vážení vědci na celém světě jsou přinejmenším znepokojeni.

Dr. Joel M. Moskowitz, ředitel "Centra pro zdravou rodinu a komunitu" na Kalifornské univerzitě v Berkeley varuje s tím, že „ …před vypuštěním technologie 5G do světa je nutná  opatrnost“.3

Bývalý fyzik vlády USA Dr. Ron Powell poukazuje na to, že "....5G ozáří každého, včetně těch nejzranitelnějších a že radiofrekvenční záření bude škodit těhotným ženám, nenarozeným dětem, malým dětem, starším osobám, hendikepovaným, chronicky nemocným. Docílí se tím ozáření celého prostředí…“4

 

Politika všeho

Pravděpodobnost toho, že o technologii 5G někdy uslyšíte, se rovná nule, protože tak si to přeje obor telekomunikací. Bylo to vypuštěno tak nenápadně, jak jen to bylo možné, podobně jako jakákoliv netestována a zcela jistě neschválena technologie.

Poté co jsem nedávno zjistila, že Liga pěti kalifornských měst odhalila pokus našich kalifornských zákonodárců propašovat zákon č. 649 do odsouhlasených položek v podobě Trojského koně, v balíčku 350-ti dalších projednávaných kalifornských zákonů, mé svědomí mě přinutilo ponořit se ještě hlouběji do zkoumání technologie 5G. Zůstala jsem ještě víc znepokojena, s větším počtem otázek než odpovědí. Chci to zopakovat: máme víc otázek než odpovědí.

Nepočítejte s tím, že by o tom psaly místní noviny. Korporátní média zcela zjevně dělaly ohledně této legislativy nebezpečně mrtvého brouka a ignorovaly, že takový postup ohrožuje demokracii. Samotný zákon navrhl kalifornský senátor Ben Hueso, jeden z největších  příjemců příspěvků telekomunikačního průmyslu ve státě. V mezidobí to bezdrátový průmysl  protlačuje tak rychle, že ignoruje Mezinárodní výzvu vědců zabývajících se elektromagnetickými frekvencemi, kterou adresovali OSN. K 22. březnu 2017 měla výzva 225 podpisů od 41 národů.

Byla zaslána. „…OSN,  aby doporučila Světové zdravotnické organizaci, aby se chopila své vůdčí role   a zasadila se o vypracování výraznějších ochranných pravidel pro využívání elektromagnetických frekvencí ….s ohledem na zdravotní rizika, zejména rizika pro děti a vývoj plodu. Tím, že nevyvíjí žádnou aktivitu, Světová zdravotnická organizace selhává při naplňování své úlohy přední mezinárodní agentury pro veřejné zdraví. …“6  To je jediný důvod, proč si myslím, že musíme rozvoj bezdrátové sítě 5G zpomalit.

Naše zdraví je ohroženo, zatímco naši státní představitelé umožňují, aby tito korporátní pachatelé pokračovali v rozmisťování těchto nebezpečných technologií. A zatím většina veřejnosti nemá žádnou představu o tom, co se nám chystají propašovat do naší biosféry.

Je třeba pochopit, že čím vyšší je hodnota „G“ (generace), jako je 1G, 2G, 3G, 4G, tím nebezpečnější ta technologie je. Vstupujeme teď na neprozkoumané teritorium jménem 5G.  Tím, že byli Američané (a nejen oni), vystaveni mikrovlnám a elektromagnetickému poli o síle 4G, již všeobecně zhoršilo jejich zdraví. Podle současného plánu, týkajícího se 5G, bude každý centimetr čtvereční území USA a několika dalších národů vystaven a ozářen vše pronikajícími  a ozařujícími mikrovlnami jako ještě nikdy předtím. Nebude možné tomu uniknout.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.