SÍLA EGREGORŮ

Stavish Mark

Stavish Mark

autor

07.10.2019 Společnost

Rozhovor s Markem Stavishem  o egregorech, jejich existenci a síle v našich životech a jak zjistit, zda ná nás egregor nemá příliš velký vliv.

Mark Stavish je uznávanou autoritou v oblasti západních spirituálních tradic a autor více než 26 knih. Jeho poslední kniha se jmenuje "Egregores, The Occult Entities That Watch Over Human Destiny" (Egregory - duchovní entity, které dohlížejí na osud lidí). Tato kniha poskytuje informace o historii a používaní egregorů, jsou v ní uvedeny skutečné příběhy těch, kdo se z jejich moci vymanili a poskytuje rady, jak se lze od nich osvobodit, pokud si uvědomíte, že vám to již nevyhovuje. Jeho knize se dostalo v Británii a EU výrazné pozornosti ze strany různých politiků.

Egregor je nezávislá myšlenková forma či psychická entita, která vznikne, když jsou dva či více lidí zaměřeni na stejnou ideu či obraz. Myšlenkové formy jsou záměrně vytvářeny, aby sloužily zájmům skupin či jednotlivců. Také vznikají přirozeně, pokud se lidé, i když nejsou napojeni na nějakou formální skupinu, soustředí na stejnou myšlenku či obraz, podobně jako filmové postavy, které se stanou virální a stanou se ikonami. Duchovní, okultní, náboženské, politické a jiné skupiny se specifickými cíly vytváří egregory za použití symbolů a rituálů, aby shromáždili a přitáhli energii jednotlivých členů/vyznavačů/ fanoušků či účastníků, která pak egregory energeticky nabíjí. Jejich energie pomáhá udržovat psychickou entitu a ta následně přes toto propojení určitým způsobem ovlivňuje jednotlivce.

Typická forma grafického egregoru

Egregory existují na třech úrovních           

Má se za to, že pouze lidé dokážou vytvořit egregory a jakmile jsou egregory vytvořeny, existují na třech úrovních: materiální, astrální a vesmírné/božské. Na materiální úrovni je myšlenková forma spojena se symboly, s ikonami, obrazy, talismany, relikviemi, rituálními objekty, rituály a materiály, které ji představují a s kterými je spojována. Žijeme ve světě symbolů a ikon, počínaje jednoduchou šipkou, která ukazuje směr, až po všudypřítomný symbol Coca Coly a náboženský symbol křesťanského kříže. Každý symbol má egregora, který je s ním spojen a tato psychická entita existuje na astrální rovině, v oblasti emocí, duchů a myšlenek. Životní síla entity je živena a krmena emocemi a myšlenkami jednotlivců, kteří se s ní spojují.

Jaký je vztah mezi egregory a nebeskou rovinou?  Nebyla jsem si jista, tak jsem se Marka na to zeptala.

MARK STAVISH (MS): Na vesmírné úrovní jsou egregory napojené na kosmické principy. Mohou to být božstva, božské formy, archetypy či abstraktní principy jako je krása, harmonie či válka. Například, každá pařížská či italská módní přehlídka bude napojena na ideály Venuše, jako je krása a harmonie, bez ohledu na to, jak budou modely směšné. Egregor každého fotbalového týmu je napojen na archetyp Marsu a jeho charakteristickou soutěživost. Egregory jsou spojeny s nebeskou rovinou, ať už s konkrétními božstvy anebo s mnohem širšími idejemi, které představují. Co si musíme pamatovat je, že tyto entity mají své vlastní agendy. Nevíme, jaké tyto agendy jsou a jedíné, co můžene dělat, je snažit se je pochopit. Člověk velmi riskuje, když si myslí, že je může mít pod kontrolou. Lepší je zaujmout postoj, že si s egregorem vytvoříte vztah, ale musíte mít na zřeteli, že ten vztah je zrádný. Každý, kdo si myslí, že to může mít pod kontrolou, je bláhový. Tyto věci mají své vlastní agendy, a pokud se vaše agenda neshoduje s tou jejich, prohrajete.

 

Egregory lze použít pro pozitivní i negativní účely                 

“Něco jako dobro či zlo neexistuje, existují pouze myšlenky a jejich dopady.”1 Egregory lidé používají každý den, jenom jim tak neříkají. Místo toho jim dávají jméno sportovního týmu, politické strany, politického vůdce, církevního seskupení,  či duchovní skupiny, jméno baviče či aktivity, anebo jej označují za jakýsi všeobecný  ideál, jako například „justice“. Psychické entity mohou být využity jednotlivci v pozitivním smyslu, když se snaží o změnu anebo o nějaké konkrétní výsledky, které jim může pomoct dosáhnout nějaká specifická skupina. Například existuje mnoho lidí, kteří zápasi s drogovou či alkoholovou závislostí. V úsilí dostat se z toho se mohou přidat ke skupině jako jou Anonymní alkoholici. Když se stanou součástí této skupiny a připojí se k jejím ideálúm a myšlenkovým formám, může jim to pomoct překonat škodlivý egregor závislosti.

Aby došlo k některým osobním změnám, je potřeba použit jednu mocnou sílu na překonání druhé. Ale existují případy, kdy lidé věnují svůj čas, energii a zdroje skupině a vůdce či vůdcové té skupiny je mohou využít pro sobecké účely anebo převedou zdroje do aktivit, s nimiž by lidé ze skupiny nesouhlasili. Jindy se požadavky skupiny mohou stá pro členy příliš zatěžující, mohou se změnit hodnoty či zaměření skupiny,  ale protože jsou do skupiny zapleteni, je pro ně velmi těžké odejít. Stane se to tehdy, když se vztah s egregorem stane omezující a brzdí osobní růst.

 

DIANE FRASER (DF): Takže každý člověk je stále napojen na několik egregorů, ano? Lidé jsou na ně napojeni svým vztahem k politice, sportu, zábavě, náboženství, kulturě, zaměstnání, korporacím,  značkám, přesvědčení.

MS: Ano, správně. Představte si egregory jako uniformy. Existují, protože jsou pro nás užitečné, mají nějaký smysl. Otázkou pro každého člověka je, kdy vám už ten účel neslouží a kdy sloužíte vy jemu? Lidé se vyvíjejí a mění a hledají nové zkušenosti. Když se rozhodnete, že chcete zažít něco nového a jiného, uděláte si nové přátele, jdete do nových klubů, do nového prostředí, vystavíte se novým kulturám a absorbujete je. V jistou chvíli se zklidníte a pak jdete k něčemu dalšímu a všechno to absorbujete. Během života to uděláte několikrát, v závislosti na tom, co se děje a na míře vašeho zapojení do skupiny. Každá uniforma je propojena s nějakou skupinou, je to balíček dohod s jejími vlastními přesvědčeními, zvyky a způsoby. Nicméně, když si uniformu oblékáme, často si neuvědomujeme  plný rozsah toho, s čím se identifikujeme.

Když se napojujeme na kolektivní ideje a ideály, existuje silný tlak na to, abychom se s nimi identifikovali. Kdykoli řekneme „Já jsem…“,  spojujeme se s nějakým egregorem. Pomyslete na všechny ty věci, o kterých se předpokládá, že jsou s tou uniformou, s celým tím balíčkem spojeny. Mohou to být náboženské, politické či sociální výrazy, které používáme, ale jakmile řekneme „Já jsem to a to“, jde o celý balíček. Tyto uniformy jsou kontrolní mechanizmy. Mechanizmy sociální kontroly jsou nebezpečné, protože ony nechtějí, abyste si zvolili věci, které jsou mimo ně. Ony chtějí, abyste si vybrali pouze je. Tehdy přichází  omezení. Ale pokud jsme opravdu opatrní, když dáváme pozor, můžeme si uvědomit, že se nemusíme identifikovat s celým tím balíčkem. Doufejme, že si uvědomíme, že máme v různém rozsahu možnost volby a svobodnou vůli. Ja jasné, že člověk má malý výběr, když vstoupí do armády, ale má výběr větší, když vstoupí do místního rotariánského klubu a existuje mnoho různých mezistupňů mezi těmi extrémy.

 

Egregory mohou žít svým vlastním životem                            

Mark ve své knize uvádí jednu důležitou věc, že „....egregory, které existují již nějakou dobu, se stanou nezávislými a své pozemské pány přestanou poslouchat“. To mi přišlo fascinující a zlověstné, tak jsem Marka požádala o nějaké příklady.

MS: Když máte nějaký sen, který chcete ve svém životě naplno manifestovat, do jisté míry to musí nabrat svůj vlastní život. Začnete nějakou myšlenkou, například, že chcete napsat knihu. Když na tom pracujete, běží to tak, že nejdříve je to jenom letmý záblesk anebo abstraktní myšlenka, která je trochu blíž realitě. Všimnete si, že to začne žít svým vlastním životem, protože existují věci, jichž se nezúčastníte, ale  které jsou zapojeny do tvorby. Na začátku o nich nevíte, ale děje se toho mnoho. Najednou je kniha větší než vy, je větší než běžná kniha. Můžeme se také podívat na různé duchovní skupiny, do nichž jsme zapojeni, anebo existuje dokonce něco jako „protikulturní hnutí“ - když si uvědomíte, že to, co skupina dělá, není to, k čemu jste se upsali. Ale také s tím můžeme mít nečekaně dobré zkušenosti. Když jsme do něčeho zapojeni a zjistíme, že je to něco docela odlišného než jsme si mysleli, může to být dobré, protože to může být lepší, než jsme si mysleli.

Člověk je obvykle napojen na mnoho egregorů:

Egregor náboženství 

Egregor země

Egregor profese

Egregor firmy

Egregor komunity

Egregor rodiny

Egregor sociální skupiny

Ideje se nepodobají ničemu jinému. Jakmile se dostanou do pohybu, snaží se šířit a narůstat. My musíme pracovat v tom smyslu, že je budeme usměrňovat, omezovat a kontrolovat, aby se staly funkční sílou našeho života. Vrátím se k příkladu, že chceme napsat knihu. Mám velmi dobrého přítele, který psal knihu, ale v jednom okamžiku jsem mu musel říct: “Je to kniha, není to enyklopedie, dej už s tím pokoj. Je to hotové!“ Jde o to, že musíme mít vztah s těmito sílami pod kontrolou, jinak budou mít pod kontrolou ony nás.

 

Některé egregory existují jenom aby odváděly naší pozornost                               

DF: To mě přivádí k tématu zábavy a k egregorům televizních shows, filmů a her. Co ony dělají pro lidi? K čemu je navádějí?

MS: Televize a filmy poskytují lidem únik, rozptýlaní od všedního života. Zamezují tomu, aby lidé viděli realitu takovou, jaká je. A co je osvícení? Je to schopnost vidět realitu takovou, jaká je. Měl jsem co do činění s mnoha lidmi, kteří sloužili v armádě a v silových složkách a lidé nechápou, jak je těžké, být pravidelně ve styku s násilím. Jeden chlap mi řekl: “Víte, vyrůstali jsme na neustálé dietě filmů o druhé světové válce a podobně“. Ale realita služby v armádě není jako ve filmu. V zábavě je prvek  propagandy. Jeden z nejlepších filmů o válce je film z roku 1956 s názvem "Attack!" (Útok!), kde hraje několik herců, kteří byli veterány druhé světové války. V padesátých letech bylo možné na takové filmy dostat dost peněz, ale Pentagon odmítl tento film podpořit, protože líčil důstojnicky sbor ve špatném světle. Na svoji dobu to byl docela drsný film, který poskytl drsný pohled na politickou odpovědnost  v armádě a na to, co to znamenalo pro chlapy na frontě. Ten film natočili za měsíc za opravdu nízký rozpočet.

Na druhou stranu, jsou zde licence na filmy jako Star Trek. Star Trek nám stále vypráví o tom, že všechny problémy dokážeme vyřešit technologiemi. Říká nám, že neexistuje žádný problém, který bychom nemohli vyřešit, když budeme kroužit po Sluneční soustavě. Teď existuje přesvědčení, že technologie jsou velmi rychlé a že můžeme dělat cokoliv chceme. Že mohu být čímkoli chci, protože technologie to dokáže zařídit, alespoň tedy uměle. Prostřednictvím zábavy získáváme  mnoho  poznatků o lidském chování a lidské činnosti. Je speciálně americkým fenoménem, že chceme, aby naše filmy měly šťastný konec. A já to mám také rád, jsou dobré. V mnoha jiných zemích tento jev neuvidíte. A tady máme otázku: „Jak to ovlivňuje sociální názory v zemích, kde je to jinak?“ Američané mají větší sklon k optimizmu.

 

Egregory lze zničit     

Je zcela možné osvobodit se od egregora - chce to úsilí, akci a  všímat si věci. V závislosti na tom, jak to máme s výše uvedenými kvalitami, může odpojení od egregora vyžadovat několik úrovní odpoutání se. Na konci knihy "Egregores: The Occult Entities That Watch Over Human Destiny", jsou instrukce, jak se uvolnit ze vztahu s egregorem, jak se deprogramovat.  V knize je také několik příběhů lidí, kteří kdysi patřili k duchovním či okultním skupinám a kteří, když se pokusili ty skupiny opustit, zakusili sílu těch egregorů. Jedna z instrukcí z Markových knih pro osvobození se od těch psychických entit navrhuje zbavit se ikon a symbolů ve vašem domově anebo osobního prostoru, který jim patří, či je zcela zničit. Stejnou taktiku někdy používají invazní armády se záměrem oslabit cíle. Když provedou invazi, zničí náboženské či politické ikony, patřící k té kultuře a tím oslabí daný egregor i lidi.

Jak jsme mluvili o zničení egregorů, myslela jsem na nedávný požár Notre Dame v Paříži  a zeptala se Marka na to.

DF: Mnoho lidí v metafyzických kruzích mluví o požáru Notre Dame, protože je to velký symbol. Je to symbol římskokatolické církve, Francie, Panny Marie. Mohl by být ten požár spojen s nějakým soubojem egregorů, anebo to byla jenom strašlivá nehoda?

MS: I kdyby to byla nehoda, mohli bychom říct, že to byl egregor, protože Panna Marie je sama o sobě egregorem, který se snaží o nadvládu. Je spojován s několika obecnějšími egregory:  mimo jiné s církví, alchymistickým prostředím, zmínkou o černé Panně Marii.  Asi týden před požárem jsem měl vizi, že chrám hoří a nějak jsem to vypustil.  Podobná věc se stala 11. září. Pobudil jsem se a zapsal si to, protože to bylo hodně zvláštní. O několik hodin později jsem viděl, jak se to děje.

Nehoda anebo důsledek boje dvou egregorů? Dne 15. dubna 2019, těsně před 18:20 hod. vypukl pod střechou katedrály Notre-Dame de Paris požár. Když byl požár uhašen, zjistilo se, že byla zničena věž a většina střechy a vážně poškozeny horní části zdiva;  poškození interiéru zabránily kamenné stropy, které nesly střechu, jež se zřítila. Mnoho uměleckých děl a náboženských předmětů bylo hned na začátku přeneseno do bezpečí, ale některé další byly poškozeny dýmem a některá vně umístěná umělecká díla byla poškozena či zničena.  Dvoje varhany a rozetová okna ze 13. století byly poškozeny málo, případně vůbec. Zevrubné šetření dospělo k zjištění, že požár byl pravděpodobně zapříčiněn zkratem na elektrickém vedení, ale nebyly nalezeny žádné dostačující důkazy. To otevírá možnost, že skutečnou příčinou požáru byl řizený magický akt, využívající sílu egregoru.

Podle mého názoru je to tak, že když tyto energie dosáhnou určitou hranici, začnou je vnímat lidé, kteří jsou velmi vnímaví. Abych zodpověděl Vaši otázku o Notre Dame: myslím, že teď akorát můžeme říct, že to nebyla nehoda. Aktivní destrukce životodárného symbolu jako je tento má mnoho vrstev.  Potřeboval bych další rozhovor, abych o tom mohl mluvit. Ještě se vrátím ke schopnosti jasně vnímat. Hodně současného okultizmu a ezoteriky je pokrouceno a pomýleno ve svém falešném idealizmu. Jsou plné falešného idealizmu. Komusi jsem v legraci řekl: „Jak poznáte, zda potřebujete nového duchovního učitele? Pokud vám váš učitel v roce 2016 říkal, že Trump nevyhraje, pak potřebujete nového učitele“. Pokud tolik mlží, opravdu chcete, aby vás učili?

 

Jak zjistíte, zda vás nějaký egregor omezuje                             

MS: Přemýšlejte, do čeho investujete hodně času a energie a to každý den, každý týden či během každého měsíce. Na jeden měsíc se od toho odstřihněte. Vezměte vše, co je s tou aktivitou spojeno – knihy, letáky, mailovou poštu, aplikace, časopisy, vysílací kanály, atd. A zamkněte to všechno, zajistěte, aby to bylo po dobu jednoho měsíce před vámi zamčeno. Pokud jste zapojeni do aktivit nějaké skupiny, na měsíc se od ní odpojte. Během toho měsíce o tématu s nikým nemluvte. Jednoduše o něm nemluvte. Neotevírejte příslušnou mailovou poštu, případně si ji nechte posílat do speciální přihrádky, aby se vám hned nezobrazovala. Odstraňte aplikace z mobilu. Pak zjistíte, kolik volného času máte. Zpozorujete, jak začnete být nervozní, protože ty kontrolní mechanizmy, které plnily vaši mysl a čas, tam najednou nejsou. Asi se budou snažit dostat vás zpátky, všímejte si, kam vás to táhne. Všímejte si, zda se k vám vaši přátelé a rodina chovají jinak a jak, pokud se od těch aktivit odpoutáte anebo pokud odmítnete cosi jiného. 

Všímejte si, nakolik vás ovlivňují druzí lidé.

---------------------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

1. Mark Stavish: "Egregores: The Occult Entities That Watch Over Human Destiny, Inner Traditions", 2018, str. 112

2. dtto. 53