SFINGA: TRADICE POPÍRÁNÍ A UTAJOVÁNÍ

Zujić Hrvoje

Zujić Hrvoje

autor

21.11.2019 Zajímavosti

Hrvoje Zujic demonstruje, že všechno, co by mohlo narušit status quo, zejména co se týče starověkého Egypta, je stále tvrdě potlačováno mocnými tohoto světa. Proč? Tady to zjistíte!mV únoru 2018 jsem vytvořil mapu podzemních anomálií náhorní plošiny v Gíze. Tato mapa sestává pouze z nejdelších tras podzemních anomálií a největší komory pod sfingou. Existují také tisíce malých komor a krátké podzemní anomálie. Zakreslit je všechny a vytvořit kompletní mapu podzemních anomálií na náhorní plošině v Gíze by byla práce bez konce. Vytvořil jsem co nejdokonalejší mapu optimalizovanou pro účely pochopení funkcí celého pyramidového komplexu i vyřešení tajemství Sfingy. Jaký druh technologie k registraci podzemních anomálií používám? Vyvinul jsem a otestoval nový unikátní senzor, který registruje difrakce přirozené vertikální atmosférické elektřiny. Kde se objevuje silná difrakce, existuje podzemní anomálie.

Tímto způsobem tato špičková technologie funguje, více se dozvíte na mém webu: www.pyramidos.org Některé detaily z mé mapy se objevily už v minulosti. V roce 1991 dr. Thomas Dobecki a dr. Robert Schoch prozkoumali terén okolo Sfingy. Publikovali zprávu nazvanou "Seismic Investigations in the Vicinity of the Great Sphinx of Giza, Egypt" (Seismický výzkum v okolí Velké sfingy v Gíze v Egyptě). Pod Sfingou dokázali lokalizovat 4 potenciální dutiny, z nichž 3 se shodují se 3 trasami tunelů z mé mapy. Čtyři potenciální dutiny evidované dr. Schochem a dr. Dobeckim jsou zobrazeny na žulové stéle mezi tlapami Sfingy jako symbol lidského těla se srdcem na hlavě. Pod těmito 4 symboly jsou vyobrazeny komory. Zaslal jsem e-mail i klasický dopis „expertu na tematiku Sfingy dr. Schochovi a vznesl dotaz, proč neurčil hloubku zmíněných 4 anomálií pod Sfingou. Dosud mi neodpověděl. Zákon o mlčenlivosti.

VLEVO: Mapa Hrvoje Zujice zakreslující dutiny pod pyramidami a samotnou Sfingou
VPRAVO: Bližší pohled na tunely a dutiny pod Sfingou, které vyznačil Hrvojův program

Dne 16. ledna 2019 dr. Schoch tvrdil v 979. epizodě vysílané rádiem "Fade To Black": „Dělám vše, co mohu, abych získal peníze a obdržel povolení k dalšímu průzkumu.“ V roce 1991 dr. Schoch propátral terén pod Sfingou do hloubky 6 metrů. To je neuvěřitelně málo, příště by měl pátrat mnohem hlouběji a ověřit mou mapu. Doporučuji použít metodu ERT a jít do hloubky 60 metrů. Hrany podzemní polygonální komory kolem Sfingy jsou na povrchu vyznačeny úzkými přímými drážkami. Není známo, kdo tyto přímé rýhy vytvořil a kdy. Není jasné, proč žádní odborníci zabývající se Sfingou tyto rovné drážky ani nezmiňují. Opět jsem zaslal e-mail i dopis dalšímu „odborníkovi na tematiku Sfingy dr. Marku Lehnerovi s dotazem, proč tyto přímé rýhy nezmínil v žádné ze svých knih. Stále mi dluží odpověď. Zákon o mlčenlivosti.

Ilustrace znázorňující čtyři potenciální dutiny
registrované dr. Schochem a dr. Dobeckim

Dne 14. dubna 1996 dr. Zahi Hawass prohlásil v "Egyptian Gazette": „Kolem pyramid a Sfingy je mnoho skrytých tunelů a chodeb. Odhalím tajemství tří tunelů uvnitř Sfingy... Oznámím, kolik tunelů existuje okolo Velké Chufuovy pyramidy.“ I samozvaný „král pyramid“ dr. Zahi Hawass ode mne obdržel e-mail a ještě mi neodpověděl. Zákon o mlčenlivosti. Podle Cayceho ilustrace "Sálu záznamů" se strop nachází hlouběji než 20 m pod povrchem. Komora polygonálního tvaru je větší než 3000 m2 a je částečně označena přímými drážkami. Po srovnání polygonální komory a ilustrace Sálu záznamů pocházející od Edgara Cayce jsem poprvé v životě začal věřit v oprávněnost Cayceových tvrzení. Podle ilustrace "Sálu záznamů" se strop nachází hlouběji než 20 metrů pod povrchem, takže velká komora musí být relativně hluboko. Kdyby nebyla, strop by se pod vahou Sfingy zhroutil. Zaslal jsem čtrnáct dopisů floridské společnosti A.R.E. a ptal jsem se, zda chtějí obnovit projekt z roku 1978, kdy vrtali kolem Sfingy, aby vstoupili do "Sálu záznamů". Odpověděli, že nemají zájem.

Mohu zjistit hloubku polygonální komory pomocí své špičkové technologie? Ne, to je nevýhodou této metody. Potřebuji jen jediný den, abych zjistil hloubku polygonální komory pomocí elektrické odporové tomografie (ERT). Bohužel, bez silné podpory veřejnosti nemám šanci získat povolení egyptských úřadů. Může hloubku polygonální komory určit někdo jiný? Samozřejmě, existují tisíce společností specializujících se na používání metody ERT. ERT je primární geofyzikální metoda pro detekci podzemních vod. V roce 2014 dr. Pavel Barsukov a dr. Eduard Feinberg z "Ústavu fyziky Země RAS" (Rusko) zkoumali náhorní plošinu v Gíze do hloubky 150 metrů metodou pulzních elektromagnetických polí. Své závěry publikovali ve zprávě s názvem „On the geo-electric structure of the Sphinx Area in Egypt“ (O geoelektrické struktuře okolí Sfingy v Egyptě).

Při použití špičkové Hrvojovy technologie by určení hloubky
polygonální komory pod Sfingou trvalo jeden den

Jednoduše řečeno, mé testy ukazují elektrický odpor pod Sfingou. V hloubkách 5, 34 a 58 metrů jsou 3 významné anomálie poklesu odporu. Je to metoda s nízkým rozlišením a vzorky z vrtu sondy by vykazovaly velkou odchylku hodnot odporu oproti 1D křivce. Ve skutečnosti by tyto 3 anomálie poklesu odporu mohly být o několik metrů vyšší/nižší než na 1D křivce. Anomálie v hloubce 5 metrů je způsobena vodní hladinou. Anomálie v hloubce 58 metrů je pravděpodobně také způsobena podzemní vodou. A co anomálie v hloubce 34 metrů? Jedná se o polygonální komoru? Anomálie poklesu odporu v 34 metrech by mohla být zapříčiněna vodou na podlaze polygonální komory. Pokud je to pravda, ilustrace "Sálu záznamů" je vynikající. Byl jsem zvědavý a 25. prosince 2018 jsem poslal e-mail přímo dr. Eduardu Feinbergovi. Po 147 minutách mi odpověděl dr. Pavel Barsukov.

Odpověď byla šokující. Dr. Pavel Barsukov tvrdí, že předmětná dokumentace ukazuje  pouze představu o možných transformacích, nesouvisí se Sfingou. Jednoduše řečeno, dr. Pavel Barsukov popírá výsledky elektromagnetických testů pod Sfingou. Byla to prý pouze jeho chyba. Uvažuji, zda se neocitl pod tlakem kvůli cenzuře egyptských úřadů. Pokud jeho zpráva obsahuje chybu, jak vypadá správný 1D odporový diagram oblasti pod Sfingou? Je-li jeho zpráva chybná, má v úmyslu zveřejnit v "Journal of Geophysics" tu správnou? Zákon o mlčenlivosti a zákon o utajování. Dr. Barsukov se mě ve své odpovědi pokusil přesvědčit, že pomocí jeho metody není možné detekovat komoru o rozměrech 10m x 10m x 10m. Pokud nedokáže detekovat podzemní prostor o objemu 1 000 m3, proč tuto metodu vůbec používá? Jaký cíl má jeho rychlá odpověď? Napravuje chybu egyptských úřadů, které mu umožnily zveřejnit zprávu ve vědeckém časopise? "Nejvyšší rada pro památky Egypta" (SCA) cenzuruje všechny vědecké zprávy před zveřejněním ve vědeckých časopisech.

Ve 34 a 58 metrech jsou anomálie poklesu odporu.
Mohlo by jít například o Sál záznamů Edgara Cayce?

"SCA" pravděpodobně nemá vědce, kteří rozumí fyzice. To je důvod, proč zpráva dr. Feinberga a dr. Barsukova „unikla radaru SCA. Neexistuje žádná oficiální zpráva o trasách tunelů mezi pyramidami v Gíze, která by prošla cenzurou "SCA". Proč? Co "SCA" našla uvnitř utajených tunelů? Mumie mimozemšťanů? Vyzývám všechny skeptiky, aby podpořili mou žádost o průzkum oblasti pod Sfingou pomocí metody "ERT".