Satelit "Rosetta" letí kolem něčeho velmi, velmi podivného ...... (2)

          Ve večerních hodinách středoevropského času dne 5. Září 2008 oznámila "Evropská organizace pro kosmonautiku" (ESA), že bezobslužné kosmické plavidlo "Rosetta" kolem malého objektu o velikosti 500 mil (+ - 3 míle). Tento asteroid byl objeven v roce 1969 a je evidován pod značkou "2867 Steins". Tento malý asteroid ovšem nebyl primárním cílem "Rosetty" na její jedenáctileté kosmické misi, ale pouze jakousi interní zastávkou. Skutečným cílem této třítunové kosmické lodi, která byla vypuštěna v roce 2004 je poměrně vzdálený kosmický prostor s finálním setkáním s malou periodicky obíhající kometou "67P/Churyumov-Gerasimenko" s elipsovitou orbitou kolem Slunce o délce 6,6 let. K tomuto setkání by mělo dojít v roce 2014. Podrobnější data ukazuje níže uvedený diagram. Lze konstatovat, že setkání s asteroidem "Steins" je z pohledu vědeckého pro "Rosettu" jakýsi vědecký bonus a také něco málo rizika. V případě budoucího setkání s kometou by se praxe získaná během setkání s asteroidem "Steins" v letošním roce a s asteroidem "Lutetia" v roce 2009 může velmi dobře hodit. Operace "Steins" zahrnuje několik velmi riskantních manévrů, které by mohly hrozit samotným poškozením kosmické lodi anebo jejich nástrojů. Z tohoto důvodu plánovači této mise rozhodli, že v době nejbližšího přiblížení nebude "Rosetta" sbírat žádná data! Nakonec však během tiskové konference agentury ESA, která proběhla dne 6. září 2008 na půdě "European Space Operations Centre" (ESOC) v Darmstadu v Německu, byla dr. Davidem Southwoodem (ředitel robotického výzkumu) zveřejněna přece jen vědecká zpráva v rámci které byla zveřejněna některá velmi důležitá data získaná během největšího přiblížení "Rosetty" k objektu. Jenže??

 

      Ve chvíli kdy se tento překvapující velmi pravidelný útvar ve tvaru "diamantu" pod označením "2867 Steins" objevil na oficiálních stránkách kosmické agentury "ESA" začali jsme se o tuto věc detailně zajímat. Po prvních analýzách nás napadla poměrně exotická představa. Mohl by tento objekt ve skutečnosti představovat nějaký starověký "umělý" útvar nacházející se uvnitř naší Sluneční soustavy? Mohla by mít "ESA" na plánované "zastávce" u "2867 Steins" ještě jiný zájem?

      Nicméně detailní pohled na výchozí údaje byl poměrně velkým zklamáním. Nejenže byly obrazy největšího přiblížení o velice špatném rozlišení, ale navíc spíš budily dojem amatérských fotografií. Konečně vlastní úsudek si může udělat čtenář sám na základě níže uvedené fotografie. Takže krátce řečeno, vzhledem k trajektorii satelitu a uváděných schopností kamery "širokého zobrazení" jsme od "ESA" očekávali tedy rozhodně více.

 


     

      Takže pojďme k některým bližším údajům.

      Všechny pro veřejnost uvolněné fotografie pořízené satelitem Rosetta byly pořízené na základě předchozího počítačového pokynu, který se nacházel na palubě a který byl aktualizován podle nejnovějších navigačních dat. Podle nich ve vhodnou dobu dal počítač příkaz ke správné reorientaci v kosmickém prostoru a to v dostatečném předstihu, tak aby v kritickou dobu satelit proletěl v co nejbližší, ale stále bezpečné vzdálenosti od objektu.

     Tento uvedený manévr způsobil, že dráha Rosetty radikálně změnila geometrické souvztažnosti mezi asteroidem a kosmickým plavidlem a to tak, aby v "reálném čase" kamery (a jiné senzory na palubě) byly zaměřené přímo na malý a velmi rychle letící cíl, viz. obr. níže.

 


     

       V podstatě celý manévr byl absolutně nového typu a do 5. září 2008 nebyla taková operace vyzkoušena. Ve skutečnosti šla o celý soubor manévrů, který na počátku plánovači mise Rosetty odmítali jako příliš nebezpečný. Nebezpečí spočívalo především k primárně nepřiměřeně vysokému tepelnému napětí během manévru vzhledem k tomu, že elektronika a další přístroje se po tuto dobu natočily přímo ke Slunci. Nakonec však zvědavost zvítězila a manévr byl označen za "přijatelné riziko".

       Tím, že toto riziko kosmické lodi (ať již menší anebo větší) bylo nakonec akceptováno, vyústilo v kompletní vizuální záznam setkání satelitu Rosetta s asteroidem "2867 Steins" a příjem dalších dat ze čtrnácti dalších speciálních zařízení, které vědci z "ESA" do satelitu nainstalovali a které měly za úkol analyzovat chemické složení hornin tohoto asteroidu, stejně tak jako analýzu odrazivosti povrchu, rotační orientaci osy atd. Díky tomuto odvážnému rozhodnutí v rámci dlouhé kosmické mise plavidla byla přinejmenším širokoúhlá kamera schopná zaznamenat asteroid po celou dobu těsné průletu Rosetty v celkovém úhlu bezmála 180 stupňů. Viz. obr. výše. Potkávací rychlost obou těles byla bezmála 5 mil za sekundu!

 


     

      V "nulové fázi" vytvořila "WAC" snímky osvětlené strany objektu "2867 Steins" (obr. vlevo dole). Asteroid nemá pouze unikátní tvar diamantu, ale jak je patrné přinejmenším čtyři pravidelně rozložené jasné obruby, které jsou rozprostřené po kružnici na obvodu tělesa Steins doslova v přímé linii. Každá obruba se nachází v přesné ose "kosmického diamantu".

 

 
 


       Tyto neobyčejné geometrické anomálie v základním "řezu našeho kosmického diamantu" s umístěním oné zvláštní pravidelně "vystupující obruby"

     Neuvěřitelně působivé??.

-pokračování-


(c)2008 Richard Hoagland

(c)2008 Translation: Alhambra

Další díly