Satelit "Rosetta" letí kolem něčeho velmi, velmi podivného ...... (1)

            Ve večerních hodinách středoevropského času dne 5. Září 2008 oznámila "Evropská organizace pro kosmonautiku" (ESA), že bezobslužné kosmické plavidlo "Rosetta" kolem malého objektu o velikosti 500 mil (+ - 3 míle). Tento asteroid byl objeven v roce 1969 a je evidován pod značkou "2867 Steins". Tento malý asteroid ovšem nebyl primárním cílem "Rosetty" na její jedenáctileté kosmické misi, ale pouze jakousi interní zastávkou. Skutečným cílem této třítunové kosmické lodi, která byla vypuštěna v roce 2004 je poměrně vzdálený kosmický prostor s finálním setkáním s malou periodicky obíhající kometou "67P/Churyumov-Gerasimenko" s elipsovitou orbitou kolem Slunce o délce 6,6 let. K tomuto setkání by mělo dojít v roce 2014. Podrobnější data ukazuje níže uvedený diagram. Lze konstatovat, že setkání s asteroidem "Steins" je z pohledu vědeckého pro "Rosettu" jakýsi vědecký bonus a také něco málo rizika. V případě budoucího setkání s kometou by se praxe získaná během setkání s asteroidem "Steins" v letošním roce a s asteroidem "Lutetia" v roce 2009 může velmi dobře hodit. Operace "Steins" zahrnuje několik velmi riskantních manévrů, které by mohly hrozit samotným poškozením kosmické lodi anebo jejich nástrojů. Z tohoto důvodu plánovači této mise rozhodli, že v době nejbližšího přiblížení nebude "Rosetta" sbírat žádná data! Nakonec však během tiskové konference agentury ESA, která proběhla dne 6. září 2008 na půdě "European Space Operations Centre" (ESOC) v Darmstadu v Německu, byla dr. Davidem Southwoodem (ředitel robotického výzkumu) zveřejněna přece jen vědecká zpráva v rámci které byla zveřejněna některá velmi důležitá data získaná během největšího přiblížení "Rosetty" k objektu. Jenže??

 


Asteroid 2867Steinz

 

 

       

       "Steins je malý objekt, ale my tady děláme velkou vědu", řekl Southwood. "Učíme se znát různé druhy asteroidů a tím pádem lépe porozumíme historii naší Sluneční soustavy. Navíc mnohé z těchto objektů mohou být potencionální hrozbou pro Zemi. Tím, že je lépe poznáme, budeme schopni v budoucnosti lépe eliminovat takové případné riziko."

      Toto vřelé hodnocení Rosetty je sice fajn, ovšem pan Southwood opomněl od samého začátku zmínit jeden velmi podstatný "detail".

      A to tajemný a velmi znepokojující elektronický výpadek speciální kamery "Narrow - Angle Camera" (NAC) ke kterému došlo během nejbližšího přiblížení satelitu k objektu. Výpadek trval celých devět minut a zahrnoval tak dráhu zhruba 3000 mil.

      "Software se vypnul automaticky", sdělil manažer této mise a ředitel vědeckých operací uvnitř Sluneční soustavy pan Gerhard Schwehm. Později v této reportáži budeme podrobně analyzovat, k čemu mohlo ve skutečnosti dojít.

     Tato jistě neočekávaná (přinášející obrovské zklamání) "softwarová záhada" skončila ztrátou všech dat o nejvyšší zobrazovací citlivosti z "Rosetty" (včetně multispektrálních snímku). Objekt "2867 Steins tak byl zadokumentován pouze kamerou typu (WAC) o pětkrát nižší citlivosti. Ovšem i ve snímcích o této nižší citlivosti je zcela zřejmé, že "2867 Steins" je velmi podivným objektem. Zvláštní je především jeho podivuhodně symetrická geometrie připomínající diamant s fasetami. Viz. obrázek níže.

 

      

        Tento dvojdimenzionální obraz vychází z třídimenzionálního "anaglyphu", kterou připravil vědecký tým "mise Rosetta" a který je vystaven i na oficiálních webových stránkách agentury "ESA". Jak je vidět níže "Steins" skutečně vypadá jako obří "kosmický diamant".

 

      

       Ve vesmíru se nachází objekty různých geometrických tvarů. Na druhé straně má NASA, ale i jiné organizace zabývající se kosmonautikou a výzkumem vesmíru poměrně přesná kriteria počítající s množstvím různých geometrických kriterií, kterým by měla být věnována prvořadá pozornost. V podobném duchu již před mnoha lety hovořil dr. Carl Sagan:

       "Inteligentní život je možné nejlépe rozpoznat díky existenci geometrické pravidelnosti objektu?.".

       Tak například je speciální geometrie nejlepším archeologickým indikátorem v prostředí naší planety. Na satelitním snímku níže můžete vidět zřetelné rozdíly mezi nedávno vyhloubené ruiny u Armanu v Egyptě a ruinami, které se nachází stále pohřbené pod pískem (viz. jemnější, ale pravidelné obrysy pod pískem na snímku).

 

       V kontextu s výše uvedenou skutečností je potřeba velmi brát velmi vážně některé podezřelé snímky z prostředí jiných planet. Přístup NASA a dalších podobných agentur k těmto skutečnostem je prostě alarmující. Na níže uvedeném snímku, jenž byl pořízen "Mars Surveyor" je zřetelně patrná analogická geometrická struktura jako ta na snímku z Egypta.

 

     

      Před několika lety bylo zjištěno, že především ve vnějších oblastech naší Sluneční soustavy se nachází poměrně velké množství geometrických anomálií, které splňují kriteria možných artefaktů vyššího druhu inteligence. Speciálním případem je třetí největší satelit v systému Saturnu, který se nazývá "Iapetus". (I o tomto tělese přinesl nezávislý internetový magazín Matrix-2001 seriál zajímavých reportáží). Velmi znepokojující snímky tohoto tělesa přinesla v roce 2004 "Mise Cassini" v režii NASA. Na těch nejlepších snímcích je jasně vidět obrovská geometrická anomálie, která je na snímku níže patrná v důsledku dramatické odlišnosti v jasnosti povrchu.

       Problémem ovšem je, že tyto fascinující geometrické anomálie, se kterými se můžeme ve velkém množství setkávat uvnitř naší Sluneční soustavy jsou nepokrytě totálním způsobem americkou NASA, ale i dalšími institucemi podobného charakteru ignorovány.

-pokračování-


(c) 2008 Richard Hoaglan - enterprisemission.com

(c)2008 Translation Alhambra