RUSKÉ PONORKY & NEIDENTIFIKOVANÉ PONORNÉ OBJEKTY

Stonehill Paul

Stonehill Paul

autor

16.05.2020 Ufo

V ruských ponorkách & neidentifikovaných ponorných objektech dva uznávaní vědci, Paul Stonehill a Philip Mantle, zkoumají možnou přítomnost ET pod hladinou oceánu.

--------------------------------------------------------

 

V. V. Krapiva, vědec a spisovatel, který bydlí v ukrajinské Oděse, se před lety zúčastnil četných přednášek, jež připravili vysloužilí důstojníci sovětských jaderných ponorek. Sloužili na severu Sovětského svazu, pracovali v tajných námořních zařízeních a základnách. Přednášky se někdy odchýlily od plánovaných prezentací, v důsledku čehož bylo vyprávěno mnoho kouzelných příběhů. Například epizody, kdy sovětští sonaroví operátoři (vojenští hydroakustičtí technici) zaměřili podivné „cíle“ ve velkých hloubkách. Sovětské ponorky byly očividně pronásledovány jinými „ponorkami“. Pronásledovatelé po libosti měnili svou rychlost; včetně rychlostí, které v té době ani zdaleka nedosahovala jakákoli jiná podobná loď. Jeden z přednášejících, nadporučík Oleg Sokolov, důvěrně informoval studenty, že v průběhu své služby na můstku periskopem pozoroval stoupání nějakého podivného objektu ve vodě. Nebyl ho schopen identifikovat, protože se na něj díval přes optický systém periskopu. Tento podvodní „start“ se odehrál na počátku šedesátých let.

Další zajímavé pozorování UFO bylo zaznamenáno posádkou sovětské jaderné ponorky v roce 1965. Tento případ je uložen v archivech plukovníka Kolčina. Všem, kdo pozorovali UFO, bylo nařízeno, aby podali podrobnou zprávu a poskytli nákresy zvláštnímu oddělení (tzn. námořní rozvědce). Ponorka se kvůli setkání s lodí nacházela v Atlantickém oceánu. Na místo setkání dorazili hodinu a půl před smluveným časem a kapitán dovolil posádce, aby vyšla na venkovní palubu. V dané oblasti nepluly žádné lodě, bezmračná obloha byla plná hvězd. Pak hlídka pozorovala, jak se po obloze nehlučně pohybuje objekt doutníkového tvaru. Přestože v té době ponorka plula v mezinárodních vodách, Sověti předpokládali, že neidentifikovaný objekt patří Američanům, a rozhodli se okamžitě ponořit. Nicméně jejich palubní radar nic nezaznamenal, a kapitán se tedy rozhodl setrvat na hladině. Najednou z UFO vystřelily tři paprsky a sovětští námořníci si na předmětu všimli něčeho velmi neobvyklého. Neměl žádné kabiny ani horizontální nebo vertikální kormidla. Objekt měl délku přibližně 200–250 metrů a sovětští námořníci s podobnými „vzducholoděmi“ nebyli obeznámeni, protože ty, které používalo americké letectvo, byly mnohem menší.

Pak se stalo něco zvláštního: ve vzdálenosti asi půl míle od ponorky UFO pomalu sestupovalo k hladině oceánu, světlomety mělo stále zapnuté, a ponořilo se pod vodou. Když se ponořilo, sonar ponorky zaregistroval podivný, velmi intenzivní syčivý zvuk, který však trval jen krátký okamžik. Podobný objekt v roce 1964 pozoroval i známý sovětský badatel v oblasti UFO a spisovatel A. S. Kuzovkin, který se od té doby věnoval výzkumu UFO. Byl fyzikem a zkoumal ekologii anomálních jevů pro velmi populární sovětský časopis "Vokrug Sveta". Při psaní (Ekho Planeti, Rusko, 1990) Kuzovkin zmínil, že se během návštěvy Sevastopolu, ukrajinského přístavního města, setkal s místními oceánografy, kteří sestoupili do hlubin Černého moře v batyskafech, určených pro průzkum v hlubokých vodách. Pozorovali, mimo jiné, objekt, který připomínal kolo velké jako desetipodlažní budova, stojící vertikálně pod vodou. Vědci viděli a později Kuzovkinovi popsali „kolo“, které zůstalo chvilku nepohyblivé, ale poté se přesunulo do horizontální polohy, otočilo se a vzdálilo.

Další slavný ruský výzkumník paranormálních jevů a spisovatel Alexandr Petuchov zmínil incident z roku 1951. Došlo k němu v teritoriálních vodách SSSR. Sovětská ponorka narazila na podivný podvodní objekt gigantické velikosti; nereagoval na podmořskou komunikaci, aby se identifikoval, a pokračoval v rychlém pohybu směrem k národním břehům. Kapitán ponorky nařídil, aby na místo, kde se nachází USO, byly svrženy hlubinné bomby. Neidentifikovaný objekt však na útok nereagoval a stejnou rychlostí pokračoval ve zvoleném kurzu. Po chvíli nečekaně a náhle vystoupal na hladinu moře. V hloubce 50 metrů svůj výstup zastavil, změnil směr a zmizel. V červenci 1978 bylo pozorováno UFO ve Středozemním moři. Kapitán sovětské lodi Yargora o tom radiogramem neprodleně informoval Sovětskou akademii věd. Souřadnice místa, kde došlo k pozorování, byly 37 stupňů severní šířky a 3 stupně 40 minut východní délky. Odehrálo se to mezi 7:30 a 8:40 ráno. Objekt, který sovětští námořníci pozorovali, měl tvar zploštělé koule a byl perlově bílé barvy.

Ve spodní části UFO vystupovaly tři konstrukce; připomínaly antény. Objekt se přesunul z východu směrem na západ. Z Akademie na zaslaný radiogram nikdy nepřišla odpověď. Toto pozorování bylo zmíněno v roce 2001 v článku, jehož autorem je Valentin Psalomšikov a který byl publikován v časopise NLO. Nejmenovaný ruský zdroj zmínil, že kapitán Jargorij Čerepanov poslal z lodi do moskevské Sovětské akademie věd telegram vztahující se k pozorování. Ruské noviny "Žizň" dne  26. prosince 2002 publikovaly článek o sovětských pozorováních UFO. Předseda "Komise pro anomální jevy Ruské geografické společnosti" v Petrohradě vystoupil na pravidelné měsíční schůzi společnosti. Dříve nazývaná "Leningradská komise pro anomální jevy Geografické společnosti SSSR" byla vytvořena v roce 1980. Tato společnost studovala desítky tisíc případů pozorování UFO a dospěla k závěru, že UFO jsou skutečné. Tehdejší prezident, Jevgenij Litvinov, připomněl, že jeho zkušenosti s UFO začaly, když byl důstojníkem sovětského námořnictva a žádné zveřejněné informace týkající se UFO nebral vážně. Pak přišla zima 1979–80 a Severní flotilou otřáslo několik incidentů, což přinutilo Sovětský generální štáb, aby bral UFO vážně. Sovětskou ponorkovou základnu v Západní Dvině navštěvovala UFO každý týden v průběhu šestiměsíčního období.

Plavidlo mělo tvar disků a vznášelo se nad místy, která sloužila pro přípravu výzbroje (min, torpéd a jaderných zbraní). UFO také létala nad přísně tajným sovětským vojenským městem. Zatímco dole vojenský personál „létající talíře“ volně pozoroval, protiletadlové radary nic nezaregistrovaly. Šéf "Námořní rozvědky pro Severní flotilu" nařídil, aby byly pořízeny fotografie UFO, nicméně bezvýsledně; ukázalo se, že film byl pokaždé neúmyslně exponovaný. Sověti měli plné ruce práce s tím, aby zjistili, jaký druh UFO to létá nad jejich hlavami. Zpočátku podezírali NATO, ale následně se vysvětlilo, že jejich potenciální protivníci podobnou technologii nevlastní. Ve snaze zamezit panice velitelé oznámili svému vojenskému personálu, že výše uvedené UFO je ve skutečnosti sovětským plavidlem, u něhož probíhá testování. Samozřejmě, vysoce postavení důstojníci měli lepší informace a děsila je nejistota a pochybnosti. V průběhu oné zimy došlo k vážnějším incidentům. Posádka sovětské ponorky "Projekt 671" (podle klasifikace NATO ponorka třídy „Victor“) narazila na UFO. Velitelem ponorky byl Alexej Koržev. Ponorka se dostala na základnu; občas se vynořila, jindy klesla na dvě stě metrů. Nechtěli být odhaleni špionážními satelity. Pak dostali zprávu, že se nahoře, přímo před nimi nachází letoun.

Velitele to překvapilo, protože rozhodně nebylo příznivé počasí pro vzlet letadel. Jenomže padesát metrů od ponorky se vznášel stříbrný disk, pomalu se pohyboval spolu s ponorkou a držel se o něco napřed. Posádka to zcela fascinovaně sledovala. Poté UFO vyzařoval světelný paprsek a tento sloup jasného bílého světla nedosáhl okamžitě hladiny vody, ale navzdory všem fyzikálním zákonům k ní pomalu sestupoval. Koržev okamžitě nařídil změnu kurzu plavidla. Disk pomalu vystoupal vzhůru a zmizel v oblacích. Litvinov uvedl, že Sověti spekulovali, jestli UFO nechce ponorku skenovat, protože se na její palubě aktuálně nacházely ty nejnovější zbraně. Michail Soroka, výzkumník paranormálních jevů pocházející z ukrajinského Kyjeva, tentýž incident podrobněji popsal v rozhovoru, který poskytl novinám "FAKTY" (v prosinci 2007). Soroka zmínil fascinující detaily střetu s USO, který se odehrál, když jaderná ponorka doprovázela hladinové plavidlo. Ponorka se vynořila a na obloze se objevil velký objekt. Byl hřibovitého tvaru, s "kloboukem" otočeným dolů. Jeho spodní část zářila bílým světlem; část nad ní svítila žlutě; další část načervenale; a horní část zářila jasně červeným světlem. Objekt se nejen přiblížil k lodím, ale k jedné z nich rovněž namířil paprsek ze svého světlometu. Poté objekt neočekávaně zmizel. Bylo to potvrzeno Alexejem Korževem, kapitánem 1. třídy, dodal Soroka. Mimoto zmínil, že sovětská námořní rozvědka věří, že se UFO obvykle objevují nad vojenskými plavidly a pobřežními zařízeními.

Ve snaze zamezit panice velitelé oznámili svému vojenskému personálu, že výše uvedené UFO je ve skutečnosti sovětským plavidlem. Později, když Litvinov pracoval se zvláštní komisí "Hlavního velitelství sovětského námořnictva", dokázal přečíst desítky hlášení o UFO, které přicházely ze zpravodajských kanálů. Jedno z nich popisovalo přistání UFO v Motovském zálivu (nacházejícím se v Barentsově moři). O několik let později pak došlo v Motovském zálivu a ve fjordu Lica k úniku tekutého radioaktivního odpadu ze skladu vyhořelého paliva. Zapadnaja Lica je největší a nejdůležitější ruskou námořní základnou pro jaderné ponorky. Základna se nachází ve fjordu Lica v nejzápadnějším bodě poloostrova Kola, asi 45 km od norských hranic. Fjord Lica míří do vnitrozemí poloostrova Kola, odděluje se z Motovského fjordu přímo naproti jihovýchodnímu pobřeží poloostrova Rybačky. Jen málo lidí na Západě přesně ví, co se tam během sovětské vlády dělo. UFO nezaregistrovala žádná z okolních radarových stanic. Sovětští experti předpokládali, že UFO skryl ionizovaný mrak.

Další incident, o kterém se Litvinov v "Žizni" zmiňuje, pochází z archivů "Ruské geografické společnosti". Uskutečnil se ve Středomoří v listopadu 1976. Sovětská motorová ponorka "Projekt 641" (ponorka třídy „Foxtrot“, podle klasifikace NATO) proplouvala Gibraltarem a vynořila se. Stalo se to ve 2:00 v noci a moře bylo naprosto klidné. Kapitán, velitel hlídky a signalizátor vystoupili na palubu ponorky, aby ověřili její souřadnice. Najednou si všimli zářivé stříbrné koule vlevo nad obzorem. Koule rychle stoupala a náhle spatřili přímo před ponorkou, na vodě, zářící mapu Středozemního moře. Objevila se přesně v tom okamžiku, kdy měl navigátor určit polohu ponorky pomocí stanovení polohy hvězd. Budilo to dojem, jako by někdo na palubě kulovitého objektu četl myšlenky ruského navigátora.

Jevgenij Litvinov na základě všech údajů dospěl k závěru, že třicet procent tvoří skutečná pozorování UFO.

Zářivá mapa navíc označovala i pozici ponorky. Koule odletěla a mapa zmizela. Jevgenij Litvinov v rozhovoru odhalil, že je přesvědčen o existenci UFO. Nicméně když ověřuje pravdivost předložených údajů, své přesvědčení odsouvá stranou. Vyvinul komplexní metodu pro systematickou selekci (jako to dělají důstojníci rozvědky). Jeho škála věrohodné autentičnosti je založena na 350 kritériích. Litvinov dospěl k závěru, že ze všech údajů má asi sedmdesát procent případů co do činění s technogenními důvody; přírodními jevy nebo mystifikací. Ale dalších třicet procent tvoří skutečná pozorování UFO. Je jich příliš mnoho, aby je jednoduše smetli ze stolu. Jeho databáze obsahuje deset tisíc pozorování a incidentů. Litvinov uvedl, že nejčastěji jsou UFO pozorována nad vojenskými zařízeními, oblastmi ekologických katastrof a geologickými poruchami.

V 70. letech 20. století vydal admirál V. A. Domislovskij, šéf "Oddělení zpravodajské služby Pacifické flotily", zprávy, v nichž popsal neznámý, gigantický objekt cylindrického tvaru, který pozorovalo sovětské námořnictvo ve „vzdálených“ oblastech Tichého oceánu. Objekt byl dlouhý 800–900 metrů. Když se vznášel nad oceánem, z jednoho z jeho konců vyletěly menší objekty (podobně jako včely z úlu) a klesly do vody. O něco později se znovu připojily ke gigantickému UFO. Poté, co byly menší objekty takto „naloženy“ dovnitř, UFO odletělo a ztratilo se nad horizontem. Tato informace se objevila v rozhovorech, které ruským médiím poskytl Vladimir Ažaža.

MosNews.com (ze 16. července 2009) cituje bývalého kontradmirála a velitele jaderné ponorky Jurije Beketova, který popisuje události, k nimž došlo v Bermudském trojúhelníku. „Opakovaně jsme pozorovali, že přístroje detekovaly pohyby hmotných předmětů nepředstavitelnou rychlostí, přibližně 230 uzlů (400 km za hodinu). Této rychlosti se dá jen obtížně dosáhnout i na povrchu – je snadno dosažitelná pouze ve vzduchu. Bytosti, které tyto hmotné objekty vytvořily, výrazně překonávají náš stupeň vývoje.“ Expert ruské námořní rozvědky a kapitán 1. třídy Igor Barklaj poznamenal, že neidentifikované objekty byly nejčastěji spatřeny v hlubokých vodách poblíž míst, kde jsou soustředěny vojenské síly – od Baham, Bermud, Portorika a východního pobřeží Spojených států.

Zjistili jsme, že přístroje detekovaly pohyby hmotných předmětů nepředstavitelnou rychlostí 400 km/h.

Únorové vydání pozoruhodných běloruských novin "Sekretnyje Issledovanija" obsahovalo článek, který napsala Valeria Peresilkina. Pod názvem "Zagadki glubin" (Tajemství hlubin) přináší seznam případů USO pozorovaných ruským námořnictvem v různých mořích naší planety. Autorka zmiňuje kapitána 1. třídy (na odpočinku) Jurije Vinogradova, který sloužil v sovětském námořnictvu v letech 1975 až 2000. Jako špičkový odborník ve svém oboru byl zapojen do řady podmořských pátracích a záchranných operací; je veteránem „vysoce rizikových“ jednotek a účastníkem čtyř dálkových misí. Byl u Ďáblova moře; v oblasti také známé jako Dračí trojúhelník, která je lokalizována mezi Japonskem, Guamem a severními Filipínami. Někteří tuto oblast nazývají „Tichomořským Bermudským trojúhelníkem“. V 80. letech se Vinogradov účastnil pátracích a záchranných operací sovětské tichomořské flotily (v nichž byly zapojeny jak ponorky, tak hladinová plavidla). On sám spolu s dalšími důstojníky dvakrát na sonarové obrazovce pozoroval USO pohybující se velkou rychlostí a mizející v hlubinách.