ROZŠÍŘENÁ MYSL MENTÁLNÍ POLE V NAŠEM MOZKU A MIMO NĚJ

Byli jsme vychováni k přesvědčení, že naše mysl je uvnitř naší hlavy, že mentální aktivita není nic jiného než činnost mozku. Já naopak tvrdím, že naše mysl sahá daleko za hranice našeho mozku; rozprostírá se v oblastech, které nás spojují s naším okolím a mezi sebou navzájem. Mentální pole jsou zakořeněna v mozcích, stejně jako jsou magnetická pole kolem magnetů zakořeněna v samotných magnetech nebo stejně jako jsou přenosová pole kolem mobilních telefonů zakořeněna v telefonech a jejich vnitřní elektrické činnosti. Stejně jako se magnetická pole rozprostírají kolem magnetů a elektromagnetická pole kolem mobilních telefonů, tak se mentální pole rozprostírají kolem mozkůMentální pole pomáhají vysvětlit telepatii, pocit, že se na nás někdo dívá, a další rozšířené, ale nevysvětlené schopnosti. Mentální pole jsou především základem normálního vnímání. Jsou nezbytnou součástí vidění.

 

Obrazy mimo naši hlavu

Rozhlédněte se kolem sebe. Jsou obrazy toho, co vidíte, uvnitř vašeho mozku? Nebo jsou mimo vás - jen tam, kde se zdají být? Podle tradiční teorie probíhá jednosměrný proces: světlo se pohybuje dovnitř, ale nic se nepromítá ven. Pohyb světla směrem dovnitř je dostatečně známý. Když se díváte na tuto stránku, odražené světlo se pohybuje ze stránky přes elektromagnetické pole do vašich očí. Oční čočky světlo zaostřují a vytvářejí na sítnici obrácené obrazy. Toto světlo dopadající na vaše tyčinky a čípky sítnice v nich vyvolává elektrické změny, které spouštějí vzorové změny v nervech sítnice. Nervové impulsy se pohybují po zrakových nervech do mozku, kde vyvolávají složité vzorce elektrické a chemické aktivity. Zatím to vypadá dobře. Všechny tyto procesy mohou být a byly podrobně studovány neurofyziology a dalšími odborníky na vidění a mozkovou činnost.

Pak se ale stane něco velmi záhadného. Vědomě vnímáte to, co vidíte - stránku před sebou. Uvědomujete si také vytištěná slova a jejich význam. Z hlediska standardní teorie není žádný důvod, proč byste si

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.