Rozhovor se "Skrytou Rukou", iluminátem a zasvěcencem (17)

Penre Wes

Penre Wes

autor

15.01.2011 Tajné společnosti

Dovolím si být na chvíli poněkud nezdvořilý a expresivní a řeknu vám, že je mi naprosto „u pozadí“, kdo se do mých informací naveze, jak moc je poplivá a pošpiní, nebo jak se bude zbytečně slovně obouvat do mne – do jejich posla a zprostředkovatele. Ty informace se dostanou ke všem těm, ke kterým se dostat mají, a přesně tak to má být. Tak to Stvořitel chce. Ti, kteří mají uši k poslouchání, oči k dívání a srdce k chápání, mou zprávu uslyší, a takto zasetá semena se v tak úrodné půdě, která tu je, uchytí a vzklíčí. Pokud tedy respektujete to, o co jsem žádal, a to, jak jsem to poměrně slušně formuloval, prosím, okopírujte si ten rozhovor, ale pouze mé příspěvky. Ve všech svých příspěvcích cituji otázku, na kterou posléze odpovídám, takže k tomu, aby vznikla reprezentativní a pravdivá kopie našich rozhovorů – pokud to je to, co si odsud chcete odnést – nejsou nutné žádné další vsuvky.ATS: Děkuji vám za tyhle informace, jsou jedny z nejzajímavějších, které jsem kdy četl. Jsem blázen do těchhle záležitostí – neustále jsem na internetu a hledám informace o konspiračních teoriích, alternativní zprávy ze světa, záběry zachycující UFO a podobně. Nemůžu říct, že bych vám naprosto baštil každé slovo, ale to, co tu říkáte, ve mně jednoznačně rezonuje.

SR: Nemáte zač a na oplátku zase já děkuji vám, že čtete mé odpovědi s otevřenou myslí. Pokud jste si všiml, nikdy jsem nechtěl, aby mi tu někdo „baštil každé slovo“. Naopak jsem po celou dobu neustále opakoval, že to poslední, co od vás chci, je, abyste mi slepě důvěřovali a brali každou moji větu jako součást nějakého „evangelijního textu“. Jak už jsem řekl, nabízím vám jen další z dlouhé řady „Urychlovačů“, které vám v průběhu historie poskytoval a poskytuje váš Nekonečný Stvořitel. V Urychlovač není potřeba věřit, proto tu není. Je tu proto, že je zpochybněním toho, co si „myslíte“, že víte o skutečnosti. A jako vždy platí, že je zcela a jen na vás, jak na Urychlovač zareagujete a jak s ním naložíte. Přesně tak to totiž vždycky má být. Děkuji vám za vaše pronikavé a bystré otázky. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, do této diskuse jste přispěl velkou měrou. Přejeme vám všechno dobré, požádáme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vám požehnal a provázel vás na cestě.ATS: Skrytá Ruka tu prezentoval některé úžasně napsané informace – jako by na toto fórum (vlákno) proudily přímo z jeho/její bytosti.

SR: Toto je možná ten nejlepší postřeh v celém dosavadním průběhu naší debaty. Také mi umožňuje trochu rozvést odpověď na předchozí otázku, o které jsem řekl, že se k ní později vrátím. Je to skutečně tak, že informace na stránku „proudí přímo z mé bytosti“. Již dříve jsem zmínil, že mým úkolem v rámci Rodiny je zabývat se Duchovnem. Jeden z tazatelů se pokoušel odhadovat, co přesně tato má funkce obnáší, avšak naprosto se mýlil. Jak jsem již zmiňoval, všechny „Mocenské linie“ (mimozemské pokrevní linie) tvořící dohromady „Vnitřní Svatyni“ (či „Skryté Ruce“) Rodiny, mají určitě schopnosti, jež inkarnáti do 3. Dimenze nemají (a to ani někteří další členové naší Rodiny – příslušníci těch linií, které na Zemi znáte).

Jednou z nich je schopnost vyvolat díky zaměření pozornosti veškeré vědomosti z „minulých“ inkarnacích. Je zde mnoho úkolů, o které se musíme postarat, aby naše Rodina fungovala tak, jak má, a proto má každý z nás určitou specializaci (svoji Disciplínu, Obor), v jejímž rámci se stará, aby „tělo“ naší Rodiny fungovalo jako dobře promazaný stroj. Mým oborem, kterým se po drtivou většinu času zaobírám, je Duchovno (Spiritualita). Tedy NAŠE Spiritualita, nikoliv ta lidí na Zemi. O tu se starají jiní, kteří jsou pode mnou.

Mohli byste mě připodobnit k jakémusi „Knězi“ či „Ministrantovi“. Podobně jako mají vaši duchovní za úkol „naslouchat“ hlasu svého Stvořitele, a předávat jeho zprávy lidem, tak i já nyní aktivně vykonávám tuto roli – a dělám to už mnoho let. Stalo se mi to druhou přirozeností. Přesněji řečeno se mi to stalo dokonce první přirozeností. Podstatnou součástí mé role je být neustále ve stavu uvědomování si naší Skupinové Duše (Lucifera). Proto zde velice často píšu „my“, nikoliv „já“ – nepíšu zde v první osobě jednotného čísla, ale množného. Je to tak pro mě přirozené a normální. Dost času trávím tím, že si s naší Rodinou povídám jako Lucifer – z hlediska Skupinové Duše. Když zde takto mluvím, nejsem to já (individuální jiskra Duše), kdo k vám hovoří, ale prostřednictvím „channellingu“ k vám vlastně skrze mě hovoří Lucifer.

Proto náš rozhovor tak krásně plyne. Jak už tu někteří z vás naznačili, kdyby to všechno byl z mé strany jen podvod a chtěl jsem vás obelhávat, musel bych nejen strávit spoustu času „výzkumem“ veškerých relevantních materiálů, abych měl patřičné informace, ale taky bych vám je nemohl podávat tak plynule a srozumitelně, jako to právě dělám. Pokud si tedy stále myslíte, že jsem podvodník, pak to ještě jednou zvažte – ta pravděpodobnost je díky výše uvedeným skutečnostem téměř nulová. Těm z vás, kteří se s takovýmto vysvětlením spokojí, je teď již naprosto jasné, proč a jak tady působím. Nemluvím tu za sebe, ale spíše za toho, kdo mě vyslal – za svého Stvořitele (Lucifera). Vím a zažil jsem to samé, co ví a zažil on, protože jsme v podstatě Jedna a ta samá Bytost.ATS: Nikdy jsem se neangažoval v žádném klasickém náboženství, ale vždycky jsem byl duchovní osoba. Zkoumám veškeré náboženské texty, protože věřím, že v každém z nich se nachází alespoň část opravdového a skutečného příběhu. Z různých náboženských textů můžete skutečně načerpat úžasné vědomosti. Domnívám se, že my, jakožto lidé, jsme sami stvořiteli – stejně jako JEDEN stvořitel, a všichni jsme vlastně jedno. Také věřím, že postoupíme na vyšší úroveň vědomí, kde budeme moci svůj svět vědomě spolutvořit, protože nyní ho spoluvytváříme pouze nevědomě.

SR: Vaše pochopení vás šlechtí.ATS: Je toho tolik, o čem bych s vámi chtěl pohovořit, ale teď mě nenapadá jediná konkrétní věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Děkuji vám za slova, kterými k nám promlouváte, a velice oceňuji, co pro nás děláte! S Láskou pozdravuji…

SR: Nebojte se, příteli, cítíme vaše srdce a jeho řeč nemusí být vyjádřena pouze slovy – protože ta mají stejně poněkud omezený význam. A až skončí Hra, budeme si moci povídat tak dlouho, jak jen si budete přát, už se na to velice těšíme.ATS: Slyšel jste o Miriam Delicado? Nedávno jsem na stránkách Projektu Camelot sledoval rozhovor s ní, a bylo to velice inspirativní. Povězte mi, jste jeden z těch vysokých světlovlasých jedinců, o nichž hovoří?

SR: Ta žena má nádhernou Duši. Rozhovor, o kterém mluvíte, jsem neviděl, ale o jejích zážitcích a zkušenostech víme. Ti „vysocí světlovlasí jedinci“, o kterých hovoříte vy, potažmo ona, jsou dědicové Plejár. Spolupracují s takzvanou Galaktickou Konfederací Planet. Slouží Pozitivním vibracím. Plejárané pocházejí ze souhvězdí, které nazýváte Plejádami. Jeho skutečné jméno ale zní PlejáRy, proto „Plejárané“. A nikoliv, my jsme Lucifer, s Plejárany nemáme co se týče původu nic společného – jsou to ale naší dobří přátelé.ATS: Nikdy jsem neviděl UFO, ani jsem neměl žádný silný duchovní zážitek, ale v hloubi duše vím, že to všechno existuje a že to jen čeká, až to naleznu. Co mám udělat, abych se dostal na správnou frekvenci a tyto věci uviděl, setkal se s nimi, nebo je nějak zakusil. Vděčně uvítám jakékoliv vaše informace.

SR: Prostě a jednoduše v srdci věřte, že existují. Uvažujte. Věříte, že byste v celé obrovské rozlehlosti Stvoření mohli být (vy, lidé) sami? Jen vás chci ale předem varovat, abych vás ušetřil zklamání, že s nimi navážete spojení a komunikaci pouze tehdy, pokud jste se na tom předem – než jste sestoupili sem – dohodli ve vaší Duševní Smlouvě. V této chvíli je zde spoustu (miliony) takových, kteří mají sehrát svou roli ve Velkém Probuzení a v přípravách na Velkou Sklizeň. Mnozí z těch, kteří zatím nevěří, otevřou svou mysl, jakmile se Země začne proměňovat v důsledku nadcházejících změn. Lidé budou vyděšení a nebudou mít ponětí, co se děje, protože vaše vlády před vámi tyto informace tajily a tají.

Na Zemi jsou inkarnováni „Cestovatelé“, kterým někteří říkají „Semena Hvězd“, a ti vám zezačátku pomohou, až to všechno za několik let vypukne. Až přijde jejich čas, dají o sobě vědět. Řada lidí na tyto informace zatím není připravena, ale nebude to trvat dlouho, a začne být. Mnoho těchto „Semen Hvězd“ se zatím samo „neprobudilo“. Konfederace je však připravena jim s tím „pomoci“, jakmile to bude potřeba. Tito a jim podobní, kteří se zatím ještě „neprobudili“, mají celý život pocit, že jsou v něčem „jiní“, a hluboko uvnitř cítí, že „sem jaksi nepatří“. Řada z nich také bude mít sny a vize o svých životech na jiných – svých domovských – planetách. A mnoho těchto „Hvězdných Semen“ jsou původem Plejárané. To proto se neustále někde „objevují vysocí světlovlasí jedinci“. Aby pomohli své Rodině probudit se a splnit úkoly, které tu mají.ATS: Jsem dalším z řady velice vděčných členů tohoto fóra, kteří oceňují láskyplná slova Skryté Ruky. Kéž bych toto vlákno objevil dříve. Velice mě uklidnilo. Docházely mi síly, ale teď mám pocit, že všechno zvládnu. Můj vděk je nehynoucí a věčný. Zdraví malá jiskřička a děkuje za světlo.

SR: Nemáte vůbec zač. Jsme rádi, že jsme vám mohli být k Službám. „Mám pocit“, jako bych vás znal. Pokud to tak na základě těchto pocitových důvodů skutečně je, pak považujte díky této zprávě naši část Duševní Smlouvy za splněnou. Přečtěte si tu zprávu (celý text) ještě jednou, vezměte si z ní to podstatné do svých meditací a informace hledejte také ve Snech. Důkladně tato slova otestujte a srdcem je přijměte pouze tehdy, když budete mít „pocit“, že jsou pro vás správná a pravdivá. Pokud to tak bude, řiďte se jimi a nenechte se nikým a ničím odradit. Povstaňte a ihned začněte s hraním role, pro kterou jste se dobrovolně přihlásil. Už je téměř čas. Přichystejte se a ujistěte se, že jste připraven. Máte naši nejvýraznější podporu, stejně jako Lásku a Světlo našeho Jednoho Nekonečného Stvořitele.


ATS: Možná je SR skutečně tím, za koho se vydává, ale také to může být nějaká sečtělá, avšak znuděná osoba, která chce jen vědět, kam až se její podfuk na internetu rozšíří. Pokud je tím druhým, pak mu to ale není podobné. Pokud si to tu totiž přečtete, zjistíte, že to, co ho zajímá, je těžké odhalit jako podvod. A už VŮBEC se mi nechce věřit tomu, že by informace o záležitostech, na které se ho ptáte, získával průběžně a vkládal je sem, kde z toho nic nemá – žádnou „slávu“, žádné peníze, uznání, ani žádný bonus do „běžného života“. Má jen jeden týden vaší pozornosti.

SR: Původně jsem na podobné příspěvky nechtěl odpovídat a chtěl se koncentrovat na ty, které napsali lidé, jež doopravdy zajímá, co tu říkám. Nemáme už mnoho času a prostoru, ale proto, že jste sem napsal takto ostrý a palčivý příspěvek, odpovím i vám, i kdyby jen proto, aby konečná verze našich debat ze všech dní obsahovala právě i vaše výše uvedená slova. Kdybych byl podvodník, skutečně by to bylo OBROVSKÉ plýtvání časem a úsilím, jenže on to není podvod – naopak je to „práce z lásky“, která je vykonávána pro slávu našeho Stvořitele. Lži a klepy o tom, že jsme „zlé“ a „ďábelské“ Bytosti, byly příliš dlouho nechávány bez povšimnutí. Bylo načase uvést je všechny na pravou míru. Lucifer toho tolik obětoval proto, že vás milujeme.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly