Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím....... (11)

Cassidy Kerry

Cassidy Kerry

autor

24.02.2009 Rozhovory

          Tyto informace navazují na základní rozhovor, který byl uskutečněn v roce 2006 s následnými třemi doplňky z února, března a prosince roku roku 2007. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností. V této reportáži jsou uvedené skutečnosti, které nám byly sdělené v prosinci roku 2007.

 

         Zřejmě nejdůležitější informace, které nám Henry sdělil, se týkaly paralelního přísně tajného vesmírného programu, jenž by se měl nacházet na pozadí oficiálně proklamované verze NASA a dalších kosmických agentur. Tato krycí varianta je pak předkládána široké veřejnosti různými poměrně osvědčenými způsoby.

        Henry se nám snažil vysvětlit, že jedním z hlavních cílů přísně tajné verze kosmického programu zajistit přežití lidstva v případě potencionálně hrozící globální krize. Její příčinou by mohl být činitel klasického planetárního charakteru, ale i charakteru vnějšího, tedy kosmického.

       Hlavně z tohoto důvodu byl Henry Deacon velmi neochotný nám sdělit jakékoliv podrobnější informace a to z toho důvodu, aby neohrozil jeho průběh. Několikrát nás požádal o to, abychom pochopili jeho postoj k této věci. Přesto se nám svěřil s některými aspekty.

       Vysoce sofistikovaný alternativní vesmírný program, který od samého počátku nebyl spojený s využitím klasických raketových motorů, byl spuštěn krátce po II světové válce stejně tak jako jiné programy, které se specifikovaly na vizi radikální redukce obyvatelstva. (Těmto skutečnostem nasvědčuje mnoho zdánlivě skrytých indicií. Pozn.J.CH.).

        Zároveň zdůraznil, že v těchto plánech existuje extrémní různorodost a jakési rozškatulkování mezi v zákulisí vládnoucích skupin na Zemi ( a možná i mezi jednotlivými zástupci E.T.). Osobně nikdy nespatřil nějaký důkaz, který by nasvědčoval tomu, že jedna frakce by měla výše uvedené pod celkovou kontrolou.

       Velmi zajímavá byla informace o tom, že, bezpečnostní oddělení, pro které pracoval, bylo z části založené jako koordinační organizace, která měla za úkol koordinovat činnost jednotlivých vzájemně se neznajících pracovních skupin, přičemž každá z těchto skupin se specializovala na velmi úzký profil problematiky.

        Henry měl speciální pověření, které mu umožňovalo pohybovat mezi jednotlivými pracovními skupinami, které mezi sebou nesměly a také nemohly sdílet prakticky žádné společné informace. To je také jeden z důvodů proč byl tak neobvykle dobře informován ve zcela různorodých oblastech.

         Zdá se, že tento extrém v rozškatulkování může do určité míry vysvětlovat zmatek, který v této oblasti na první pohled panuje. Henry nám v této souvislosti opakovaně zdůraznil o jak velmi komplexní a složitou záležitost jde - Mars, exotická technologie, přítomnost E. T., problematika čelit možným hrozbám se snahou zajistit přežití lidského druhu atd. atd.

       Henry je přesvědčen (i když tomu ze začátku moc nevěřil), že v současné době široká veřejnost, alespoň v základu je již připravena přijmout nejdůležitější informace, které doposud podléhají přísnému utajení. Možná, že toto je jediný způsob jak pohnout věci významným způsobem dopředu. Asi skutečně tou nejhorší alternativou by bylo ponechat i v budoucnosti lidstvo v tomto ohledu totálně nevědomé. Jen si není jist, zda již v současné době není příliš pozdě.

        My v "Projektu Camelot" stále silně věříme, že veřejnost má právo znát svou historii, svou identitu i svou budoucnost, má právo vědět o problémech současného světa a důležitých událostech v naší Sluneční soustavě. Lidstvo má zcela jistě právo se společnými silami "poprat" se všemi těmi skutečnostmi, které se jeví jako zkoušky zcela nového druhu.

-konec(c)2008 Kerry Cassidy

(c)2008 Project Camelot

(c)2009 Translation: Alhambra