Rozhovor s Greggem Bradenem: Na cestě do středu galaxie a rok 2012 (2)

Braden Greg

Braden Greg

autor

23.04.2010 Rozhovory

Laurie Nadel: Neustále se hovoří o změnách v souvislosti s rokem 2012?

Gregg Braden: Tak a to je další důležitý faktor. Hovoří se o transformaci, hovoří se o různých změnách, ale nikdo pořádně neví, jak by takové změny měly vypadat. Takže jsme v současné době součástí těchto změn? Nebo jsme již přešli na druhou stranu? S trochou nadsázky lze říci, že se neustále něco děje.

Takže jsem přesvědčen o tom, že onen avízovaný proces změn je dlouhodobé povahy. Souvisí se vztahem pozice naší planety, resp. sluneční soustavy ke galaktickému centru a toto je rozhodně dlouhodobá záležitost. Jinak lze říci, že začínáme být svědky velkých a častých zemětřesení, rozsáhlých lesních požárů, jsme svědky obrovských konfliktů uvnitř lidské rasy.

Ale popravdě řečeno, obávám se, že nám nikdo nebude schopen říci, zda toto skutečně souvisí s problematikou „2012“ či nikoliv. Pro mne ale takový druh uvažování není typický. Snažím se věci vidět spíše ve větších souvislostech. Nemám potřebu je analyzovat.Laurie Nadel: Dobře, ale přesto můžete být trochu konkrétnější?

Gregg Braden: Dobře. Osobně velmi výrazným způsobem cítím, že začíná docházet k silným geologickým změnám. Tento druh procesů začíná být velmi intenzivní. Přitom jde o jev poměrně krátkodobé povahy. Navíc archeologické záznamy ukazují, že starověké civilizace, které se nacházely v podobné fázi cyklu, učinily velké chyby, které bychom dnes neměli opakovat.Laurie Nadel: Jaké to byly chyby?

Gregg Braden: Když se svět začal měnit, zdaleka ne všechny předcházející civilizace tyto změny správně pochopily. Začaly mezi sebou bojovat o energetické zdroje. V této násilné hře ale nakonec ztratili všichni. Nikdo nevyhrál. Civilizace se zhroutily. Například XX. dynastie Starého Egypta se ve své době absolutně zablokovala a trvalo bezmála tisíc let, než se energie uvnitř této společnosti stabilizovaly. V současné době se naše soudobá civilizace nachází v podobném bodu zkušeností. A tak říkám znovu. Neměli bychom opakovat chyby našich předků.Laurie Nadel: Mnoho lidí dobrého srdce se cítí v současné době bez ochrany a zranitelných. Často, když slyšíte historky o civilizacích, které dramatickým způsobem zažívaly pro nás jen těžko představitelné kolapsy, přepadá lidi strach a obavy.

Velká většina těchto jedinců nemá takové poznatky a vědomosti jako vy. Pro ně je již traumatická představa zažit na vlastní kůži takové jevy jako tsunami nebo hurikán Katrina. Jak se tedy tito lidé mohou naplnit nadějí?Gregg Braden: Tito lidé často nejsou v dostatečném kontaktu sami se sebou, resp. se svou planetou. Na toto téma platí jisté pravidlo. Čím větší izolaci jedinec zažívá, čím více se energeticky uzavírá do sebe, tím je náchylnější k takovým energiím, jako je strach, obava, pesimismus atp. Myslím, že při troše dobré vůle lze najít celou řadu praktických a účinných postupů, jak se napojit na zdroj svého vlastního srdce nebo planety.Laurie Nadel: Jak vypadá život založený na energiích srdce?

Gregg Braden: Před několika lety dosáhla naše věda radikálního a revolučního objevu, který mění vše, co jsme si doposud mysleli sami o sobě a o světě, který nás obklopuje. Zjistilo se, že v oblasti srdečního svalu dochází k vytváření vysoce pozitivních druhů emocí, jako je vděčnost, uznání, soucítění nebo láska. Tyto emoce dokážou emitovat velmi specifické magnetické pole v rámci lidských orgánů, které je spojité povahy s magnetickým polem naší planety.

Magnetické pole Země ovlivňuje prakticky všechno od klimatu, ledových příkrovů či pohybu mořské hladiny. Toto zvláštní pole spojuje veškerý život na Zemi od stébla trávy, mravence, křečka až po lidskou bytost. Pakliže se více lidí naladí na výše uvedené typy pozitivních emocí, dojde ke vzniku velmi specifických vibrací, které se nazývají „soudržnost“.

Tato zvláštní frekvence může být dokonce i změřená. Dosahuje přesně 0,10 Hz. V našem lidském těle panuje nepřetržitě po celou dobu našeho života mezi srdcem a mozkem. Přesně tyto frekvence byly zachyceny několik hodin před katastrofou dne 11. září 2001 na mnoha místech celého světa. Souběžně s tím byly zachyceny významné změny v magnetickém poli Země. Tenkrát si nikdo nedokázal vysvětlit, proč se tak stalo.

Na základě výše uvedených zkušeností vznikl globální projekt, který se jmenuje „Globální iniciativa pro soudržnost“. Tento projekt si klade za cíl naučit lidského jedince produkovat takové emoce, které by evokovaly maximální soulad mezi jejich vědomím a projevem každodenního života. Na toto téma by se dalo hovořit ještě velmi dlouho.Laurie Nadel: Takže jde o určitý trénink nebo druh bio-energetické vazby?

Gregg Braden: Pakliže bude prostřednictvím svého srdce člověk schopen vytvořit energetické pole „soudržnosti“ a prostřednictvím svého vědomí se naladí na jeho rezonanci, dojde k vyvolání pozitivních změn na biochemické úrovni takové povahy, že až o 1400% překonají standardní tvůrčí biochemické procesy. A to je pouze začátek. Právě toto je jeden z efektů, který vnímám v souvislosti s problematikou roku 2012.


Laurie Nadel: Děkuji vám za tento rozhovor.

Gregg Braden: Není zač.

-konec-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly