Rozhovor s Drunvalo Melchizsedekem: O cestě domů - ke hvězdám.....

Melchizsedek Drunvalo

Melchizsedek Drunvalo

autor

30.09.2009 Rozhovory

Namísto strachu z těchto potencionálních změn Země, Melchizedek sdělil, že Máyové pohlížejí na toto období jako na „čas, který má být oslavován a být z něj nadšený“, protože bude následkem pozitivních vylepšení pro lidstvo. „Ano je u toho mnoho destrukce“ říká, „ale je to i znamení nového zrodu. Zrodu nového lidstva“. Na základě toho co se naučil o Mayských předpovědích, nastupující událost vyústí ve vstup lidských bytostí do čtvrtého rozměru dimenze, kde „cokoliv si pomyslíme nebo pocítíme se stane. Je to zcela nová hra“.

GN: Pověz nám o sobě něco víc.

DM: Takže, strávil jsme 14 let studiem jistého odvětví matematiky zvaného „posvátná geometrie“ s cílem porozumět energetickému poli lidského těla. To mi zabralo 2,5 roku a tím mám na mysli studium každým dnem i nocí, abych pochopil jenom podstatu tohoto energetického pole a dalších 12 let zabralo toto pole definovat čistě matematicky. Jakmile jsem byl hotov, byl jsem schopen velice rychle pochopit mnoho starodávných myšlenek Sumeru, Egypta nebo Indie. Mnoho idejí, které tyto kultury měly, se náhle staly zcela jasnými a srozumitelnými.


GN: Jsi velice vzdělaný v matematice a fyzice. Byl jsi schopen tyto znalosti uplatnit ve svém výzkumu?

DM: Ano, pomohlo to. Jenomže posvátná geometrie je odlišná než klasické výpočty nebo něco takového. Nepotřebujete k tomu počítače nebo měřící tyče nic takového. Vše co potřebujete je rovné pravítko, kružítko, pero a tužku. Takto lze zjistit nejvíce detailní aspekty veškeré reality, galaxií prostě čehokoliv. Je neuvěřitelné jak to funguje.


GN:
Ve tvém díle „Serpent of Light: Beyond 2012“ hovoříš o energii, která se proplétá jako had. Pověz nám o tom něco.

DM: Jednou z prvních věcí, kterou jsem zjistil, jakmile jsem byl schopen vidět energetické pole člověka, které má průměr okolo 18 metrů, bylo zjištění, že stejné identické komplexní elmg. pole obklopuje i samotnou Zemi. Druhy hnutí, které známe jako Jóga, Kryia Jóga, Kundalini mají taktéž přímý vztah k Zemi. Toto jsem nepochopil jako první já, ale kupodivu to bylo několik domorodých kmenů z různých koutů světa, které se mnou o tom začali hovořit.


GN: Liší se tahle energetická síla kolem jedince individuálně? Řekněme, že je někdo například nemocný. Bylo by toto energetické pole jedince menší než pole zdravého člověka? Nebo pokud je někdo pozitivní a druhý je negativní. Byla by znát nějaká změna v tomto poli?

DM: Ano, byly by tam změny, ale ne na ten způsob jakým uvažujete. Základním tvarem tohoto obklopujícího pole je „hvězda čtyřstěnu“. Je to spojení dvou čtyřstěnů, které v podstatě vytvářejí „kostku“. Jeden čtyřstěn směřuje vzhůru – mužský aspekt a druhý směřuje k zemi – ženský aspekt. Ty reprezentují všechny polarity emocionálního těla, jakož i fyzického těla. Reprezentují i základní polarity – vaši matku a otce. Takže pokud byste zažil hluboké emocionální trauma, řekněme, že vás otec bil, když jste byl malý nebo vám něco udělala vaše matka, tak to vlastně můžete pozorovat na monitoru. Daný čtyřstěn (mužský nebo ženský) by v takovém případě byl menší. Můžete sledovat, kde se emoční a mentální problémy nacházejí ve spojení s fyzickými, všechno to na sebe navazuje.


GK: Události, které se právě teď odehrávají, jsou velice zvláštní. Ještě jsem neviděl, aby tolik lidi bylo takhle poblázněno, dělají bizardní věci, jsou vypjatí. Pociťuješ to také?

DM: Já jsem v jiném státě každé 3 týdny už 25let a mluvil jsem s lidmi z celého světa. Věřte mi, to nejsou jen Spojené státy. To se děje všude. Dokonce i v malých domorodých kmenech uprostřed ničeho nebo v džunglích. Každý na Zemi to pociťuje.


GN: Co to způsobuje?

DM: Existuje mnoho faktorů, které to ovlivňují. Tohle již studuji nejméně 45let. Jsou tři různé úrovně. První bych nazval lidskou úrovní. Tato úroveň má mnoho spekter. Tam zařadíme tajnou vládu, která momentálně kontroluje všechny ostatní vlády a prakticky vše co se ve světě děje. Vlastní 86% veškerého zisku, největší banky. Jejich agenda je skutečně odlišná na rozdíl od těch jiných. Pak tu máme samotné vlády států, jež jsou z poloviny podřízeny vládě tajné. Ale i vlády mají své vlastní agendy. Armády těchto vlád, mají své vlastní tajné důvody, velice komplexní. Světové korporace mají své agendy.

Mám na mysli takové ropné společnosti, které nechtějí vidět alternativní paliva, tak jako farmaceutické společnosti nechtějí vidět alternativní způsoby léčení. A tak všechen tenhle mix věcí, který právě probíhá v lidském světě, je ve hře, každá tahle část. A nad to všechno tu máme mimozemšťany, kteří jsou zde. Těch je taky hodně. Mnohem více, než většina lidí ví. Deset let zpátky mi bylo sděleno americkou vládou, že maximum, o kterém věděli, bylo 58. Jenomže jich je mnohem více než tolik. Jsem přesvědčen, že je tu 250 000 kultur.


GN: Kultur?

DM: Tihle jsou z různých částí prostoru a časů i dimenzí a to jsou ti méně rozvinutí. Ty více rozvinuté bytosti nepotřebují vesmírné lodě, aby byli schopni se sem dostat nebo vědět co se zde děje. Nepotřebují to dělat. Záležitosti s mimozemšťany mají velmi širokou škálu. V 80. letech jsme měli šedivé, kteří každého unášeli a počet únosů se blíží k číslu 5 miliónů lidí. Potom tu je mrzačení dobytka laserem, což je opravdu vysoká úroveň laserové technologie, která se na Zemi vyskytovala v tu dobu jen na 5 chirurgických klinikách na světě. Ještě tu pak byli ještěři…O všech těchto věcech jsem již mnohokrát slyšel. Jsou pryč. Odešli. Před 4-5 lety stáli za zmrzačením  asi 150 kusů dobytka a to bylo naposled, kdy jsme o nich slyšeli. Myslím si, že vím kde jsou a co dělají, ale to není podstatné.


GN: Ať už jsou kdekoliv, ale proč vůbec odešli?

DM: Neměli na výběr. Jsme s nimi ve válce, my lidé. Vyhráli jsme. V podstatě, pokud půjdete zpět k Hermésovi ze starověkého Řecka před 2000 lety, ten napsal knihu nazvanou „Smaragdové desky“ (Emerald Tablet). Když se podíváte, Hermes tam hovoří, že pokaždé co se dostaneme v cyklu k vyvrcholení doby, tak se nás pokouší ovládnout mimozemšťané. Pokaždé, protože to je náš slabý bod a jisté mimozemské rasy, které nejsou tolik vyspělé, se nám pokoušejí dělat problémy a pak vždy prohrají.


GN: Prohrají jak? Jak je přemůžeme?

DM: Příběh vypráví o tom, že asi míli pod Sfingou je ukryta vesmírná loď. Vypadá jako mince se zakulaceným vrškem a to je napsáno i na stěnách v Egyptě. Podle těchto vyprávění každých 13 tisíc let, když se dostaneme do tohoto bodu v čase, což je úzce spjato s oním 21.12.2012, někdo na Zemi najde cestu k této lodi, která tam byla umístěna dlouho dlouho předtím k ochraně lidstva a cokoliv si ten člověk pomyslí, to se stane. V tomto případě to byla teprve 23-letá žena z Peru, která se tam vypravila, podle toho co vím, a když tu loď vynesla k obloze, řekla: „Dobrá, od této chvíle šediví onemocní a budou více a více nemocní dokud nezemřou, pokud zde zůstanou“. To se stalo krátce před jejich odchodem.


GN: Je to jako přání, které se stalo skutečným.

DM: Její přání. Jak říkám, cokoliv si pomyslíte se stane. Je to mýtus, zda-li je pravdivý či nikoliv, nevím, ale já tomu nějak věřím.


GN: Jak tam tu loď dostali? Hádám, že tam musela být dříve než ta Sfinga.

DM: Jak to přesně udělali je to popsáno v materiálu "Smaragdových Desek". K tomu se musíte naučit, jak se pohybovat 4-dimenzionálně. Nikdy jsem to nedělal, takže nevím, ale byl jsem v místech, kde musíte v pyramidě přesně být, abyste toho docílili. Ale jak říkám, mně se to nepovedlo.


GN: Pověz mi více o cyklech času. Co tímto pojmem míníš?

DM: Cykly času jsou aspektem toho všeho. Je to něco přehlíženého mnoha lidmi. Sledujeme lidský vývoj, vývoj ETs, sledujeme mnoho věcí. Avšak cykly času jsou tím, co v podstatě umožňuje, aby se všechno uskutečnilo. Z mého porozumění vědění mnoha spirituálních mistrů po celém světě, existuje jakási kosmická DNA. Rozvíjení událostí, které se v této době odehrávají, má pramálo společného s námi, avšak s pohybem planet, hvězd, galaxií a jak se tento pohyb odehrává. Když se podíváme na hodinky, jako třeba právě teď, vidíme digitálně 22:38. Avšak to není jen digitální myšlenka, ale pohyb samotné Země.

Rotace Země. Jenomže existuje i mnoho jiných cyklů Země, kterým nebylo ještě dobře porozuměno, alespoň mnoha lidmi na Zemi. Máme tady osový sklon Země, který činí v tuto chvíli přibližně 23,5 stupňů a v časovém horizontu 40 000 let se úhly pohybují v rozmezí zhruba 21-24 stupňů. Tento úhel je velmi klíčovou šablonou pro počasí a mnoho druhů způsobů, jak si  věci uvědomujeme a vnímáme. Dále je tu orbita okolo Slunce. My si myslíme, že tyto věci jsou fixní, neměnné. Jenomže ony se mění. Orbita se pohybuje mezi eliptickou dráhou a pokračuje k téměř dokonalé kruhové a pak zpět zase k eliptické v časovém průběhu okolo 100 000 let.

Takže vidíte, že je tu mnoho změn. Jedna, která přichází právě teď. Jde o to, že se doslova chvěje osa Země. Když si dosadíte za osu tyč, která vyčuhuje ze Země, tak ta by obkreslovala elipsu, je to doslova, jako by vršek stékal dolů. To se děje každých 26000 let, přesněji 25 771,5 let (údaj, jenž byl vypočten roku 2000). Odtud potom vychází ono datum 21.12.2012, kdy v tento den se zkompletuje celý cyklus. Starověcí Tibeťané nebo Indové hovoří o těchto cyklech ve smyslu věků, které tu jsou, jakož hovoří i o změnách vědomí v souvislosti s tím jak postupujeme cyklem a také velmi důležitá bude změna polarit v tento konkrétní den. Mluví se o dvou polaritách cyklu (26000 :2 = 13000 let), kde jedna je mužská – tma, ta ve které se právě nacházíme a pomalu končí, a druhá je ženská – světlo. Je zajímavé, že vědci v dnešním světě věří, že severní a jižní póly jsou blízko změny polarit.


GN: Mohlo by to pro nás být nebezpečné?

DM:  Pokud by změna nastala velmi rychle, pak by to nebylo až tak nebezpečné. Když Rusové kompletovali vesmírnou stanici MIR,  stalo se něco velmi zvláštního. Údajně první dva lidé, kteří šli tam nahoru, se zbláznili a dokonce ztratili všechny vzpomínky. Nepamatovali si ani svoje jména a to vše jen po dvou týdnech bez magnetického pole Země. Mnoho vědců má za to, že naše paměť je spjatá s magnetismem. Jakmile se začnou póly posouvat, předpokládá se, že tu bude určitá perioda, kdy tunebude žádný magnetismus. Jestliže tato perioda bez magnetismu skutečně nastane a potrvá déle než 14 dní, může se stát spousta nepředvídatelných věcí. Pro lidskou fyziologii je magnetismus nesmírně důležitým faktorem.


GN: Znamená to, že to co je dole bude nahoře a naopak?

DM: Ne, to neznamená, že jih bude sever a sever jih. Znamená to, že osa Země se doslova přemístí do nové lokace. Zhruba před 13000 let zpátky na konci jiného cyklu proběhl také posun pólů. Vědci o tom vědí. Domnívají se, že osa Země v tu dobu byla v Hudsonově zálivu.


GK: Tuším, že se již posunula o 80 nebo 160 km.

DM: Ano. Jenomže tehdy to byl obrovský skok. Pár let zpět, se stalo něco hodně zvláštního a to, když se jižní pól na 24 hodin přemístil do jižní Kalifornie. A dějí se i významnější věci. Směry magnetických drah se z jihu stáčejí směrem do severu. Vědci objevují obrovské díry v mag. poli Země. Dráhy vystupují ven, ale stočí se hned zase zpátky. Co se týče posunu, tak ještě nikdo nebyl schopen přijít na to, jak planeta o takové velikosti a takové mase, může posunout svoji osu o 800km. Množství energie, které by bylo zapotřebí je neuvěřitelné. Asi 20-30 let zpět byl učiněn objev, a tento objev je nejvíce inteligentní myšlenka o které vím, ve smyslu – jak je to vlastně možné. Jde o to, že myšlenka je spjata s magnetismem. Zjistilo se, že zemská kůra je tlustá od 30 do 65 km. Pod ní je svrchní plášť, což je homogenní hornina rozprostřená po celé Zemi. To je to co udržuje zemskou kůru od jádra.


GN: Je to jako skořápka a vejce.

DM: Ano, přesně tak s podobnými proporcemi, možná dokonce ještě tenčí. V laboratořích vědci zjistili, že hornina, která drží zemskou kůru, se bez magnetismu stává tekutou.


GN: To by mohlo být zničující!

DM: Tím míním, že zemské kůře je umožněno se volně pohybovat. Trvalo by přibližně 14 dní, aby se svrchní plášť Země stal tekutým. Když se tak stane, nic kůru nedrží. Tektonické desky se konstantně pohybují. Za 13 000 let lehce změnily své pozice. Dalším velkým faktorem je ledová masa na jižním pólu, která není přesně ve středu na ose, ale kousek vedle. Tato masa je obrovská.  Zhruba 2 míle široká. Pokud by výše uvedené faktory nastaly, pak by se všechno toto vrátilo zpět do rovnováhy a to by způsobilo, že by se póly dostaly do jiných lokací na Zemi.


GN: Co by se stalo s budovami? Co by se stalo s lidstvem?

DM: Naposledy co se to přihodilo v době kdy zde nebyly žádné velké civilizace, pokud tedy ovšem nesouhlasíte s Atlantidou a podobnými místy. Bylo zde velmi málo lidských bytostí. Pokud by k něčemu podobnému došlo v současné době - tak těžko říci. Nemáme v těchto úvahách možnost se o co opřít.


GN: Pojďme teď hovořit o Máyích, protože to s tím hodně souvisí. Již s nimi pracujete, kolik 25 let?

DM: Ano, vlastně déle. Právě v dnešním odpoledni jsem zasedal na 2 hodinovém shromáždění s Hunds Batsmanem, což je vůdce Grand Itza Maya Council (Nejvyšší Mayská Rada Itza) v Novém Mexiku.


GN: Co oni říkají o těchto událostech? Panuje u nich strach z tohoto data?

DM: Lidstvo si vytvořilo mnoho „pravd“ ohledně mayských předpovědí a ohledně toho, kdo Máyové jsou. Oni tvrdí, že jsou naprosto chybné. Podle Donalda Handa Sarii o sobě neřekli ani slovo posledních více než 500 let. Chystají se promluvit, chystají se učinit pravdivé proroctví a důvod proč to chtějí udělat, není z jejich pohledu kvůli egu nebo něco podobného, ale proto, že cítí zodpovědnost. Tvrdí, že tady byli před 13 tisíci lety a pamatují si co se stalo. Také tu prý byli před 26 tisíci lety, přesně v bodě, kde se právě nacházíme. Tehdy byl další posun pólů, vědci o tom vědí. Takže říkají, že si prošli dvěma posuny a cítí zodpovědnost ke zbytku světa.


GN: Zjevně ví, mnohem více než my.

DM: Říkají, že nemáme mít absolutně žádné obavy,  ale jsou tu jisté věci, které se předpokládají, abychom udělali, což souvisí s vnitřní úrovní vědomí. Není moc co dělat externě. Nepomůže vám vykopat si díru dát do ní hromadu jídla a zbraní. To nic neřeší. Souvisí to s vazbou lidského srdce. Musíme být soustředění do našich srdcí raději než v našich mozcích a také musíme být spojeni se srdcem Země. Zní to jako pohádka.


GN: To jsem právě chtěl říci.

DM: Oni tvrdí, že Země je živá bytost a že si je vědoma každé menší věci na jejím povrchu.


GN: Víte, já tomu také věřím. Ale chvíli mi to trvalo to pochopit.

DM: Oni tomu rozhodně věří a nejsou jediní. Prakticky každý domorodý kmen na Zemi tomu věří. Pokud jste ve svém srdci spojeni se srdcem Země úak není se čeho obávat. Budete ve správný čas na správném místě. Je zde, ale i druhá stránka věci. Není to jen o posunu pólů. Nebudu zacházet moc do hloubky, protože mě Máyové dali instrukce, abych to nechal říci je.


GN: Vy ale víte, co se chystají říct, že?

DM: Ano, vím to moc dobře. Existují dvě strany Máyského proroctví – negativní a pozitivní a svět se bohužel zaměřil především na tu negativní. Brzy vyjde i film "2012", což bude s největší pravděpodobností o strašlivé katastrofě.


GN: Viděl jsem trailer, a máte pravdu. Bude tomu tak.

DM: Máyové jsou tímto naprosto šokováni, protože říkají, že toto je toho součástí a to se shoduje i s Egypťany, Tibeťany nebo Indy. Jakmile procházíme cyklem v tomto bodě, tak ano, je tu mnoho destrukce. Staré cykly jsou zničeny, avšak je to znamení nového zrodu. Pakliže nezůstaneme svým vědomím fixováni na staré cykly staneme se součástí obrovského přerodu v nové lidstvo, které bude mít nové vlastnosti, nové schopnosti a budeme také schopni žít novým způsobem, který si teď nedokážeme představit. Strávil jsem mnoho času s domorodými kmeny po celém světě. Neshodují se v každém detailu, avšak v hlavní myšlence a porozumění celku, ano. Uvědomují si, že toto je doba mimořádného lidského rozvoje – změna. Z jejich pohledu jde o „čas, který má být oslavován a být z něj nadšený“ . Lidstvo se blíží k přesunu na novou úroveň vědomí. Říkají, že nemusíte dělat nic. Je to jednoduché. Opravdu snadné. Jen buďte srdeční a zůstaňte spojeni se srdcem Země – a je to.


GN: Už jste se díval na některé předpovědi Hopiů?

DM: Ano, díval.


GN: No a co si myslíte?

DM: Jejich proroctví jsou trošku odlišné. V první řadě, možná jste si nevšiml,  že Hopiové jsou Máyové.


GN: To tedy nevím.

DM: Tohle mi řekli. Obě strany, Hopiové i Máyové ke kterým jsem přišel. Byl jsem jedním z kronikářů jednoho kmene Hopi, který mě pak zavedl ke guatemalským Máyům. Ti jsou považováni za vůdce všech 440 Máyských kmenů. Když jsme tam byli a hovořili s radou, tak tam bylo odhaleno, že Máyové řekli Hopiům, aby odešli a šli do Four Corners oblasti (region v USA - jihozápadní Colorado, severozápadní Nové Mexiko, severovýchodní Arizona a jihovýchodní Utah ), protože věděli , že v tomto momentě, kde se právě nacházíme, existuje pro tuto dobu zvláštní spojení s touto oblastí. Jaké nevím, protože mi to neřekli. Přiznali, že Hopiové byli Máyové a že se vydali na toto místo. Jeden stařešina Hopiů mi přímo sdělil: „Ano, jsme Máyové, víme o tom.“

GN: Proroctví Hopiů je hodně temné.

DM: Ano, ale to jste neslyšel jeho druhou část. Uvolnili totiž jen první část a ta se víceméně shoduje s tím, co jsme již slyšeli od Máyů. Kousek vám řeknu. Až se dostaneme na druhou stranu, vnikneme do nové pěti dimenzionální reality. V této realitě se stáváme stvořiteli. Cokoliv si pomyslíme nebo pocítíme se stane. Je to zcela nová hra. Pokud vstoupíte do tohoto stavu ve strachu, tak strach, který vytváříte, vás z této reality vyhodí zpět. Takhle prý 5D realita funguje. Takže lidé, kteří  jsou milující, kteří jsou ve svém srdci a jsou spojeni se srdcem Země budou ve velké výhodě. Ti vytvoří milující svět . Jakmile vstoupíme do této úrovně vědomí a až se dostaneme do reality, kde vlastně vytváříme vše jak postupujeme, tak tohle bude čas, kdy k nám ETs učiní svůj vstup mezi nás, protože poté už bude na stejné úrovni jako oni.


GN: Drunvalo, pověz mi něco málo o této návštěvě mimozemšťany. Kdy si myslíš, že by to mohlo přijít? Je to někdy kolem roku 2012?

DM: Mnozí lidé si myslí, že se tak stane 21. 12. 2012. Podle Máyů je to ale ten nejméně pravděpodobný den.


GN: Nejméně?

DM: Určitě se tak nestane tento den. Máme na to zapomenout, říkají. Máyové hovoří o časovém okně, které má trvat asi 7 až 8 let a které pojmenovali „Konec Času“. Myslím si, podle toho co mi řekli Máyové, že toto okno začalo 24. října 2007 a končí někdy v roce 2015. Vše co se snaží říct, je, že se to stane někdy v tomto časovém okně. Neřeknou vám to přesně, protože si myslím, že neví přesný čas, to záleží na tom, kdy Země učiní svůj krok, tudíž vše co mohou říct, je, že se to stane někdy v tomto období.


GN: Příznaky ale vidí nebo ne?

DM: Ano. Den 24. 10. 2007 je velice zajímavé datum. Je to den,kdy do naší sl. soustavy přiletěla Holmesova kometa, která vybuchla a začala expandovat do podoby velké modré koule, která doslova přerostla Slunce a jenž je registrována jako největší objekt, který byl kdy pozorován v naší sl. soustavě. Proroctví Hopiů o kterých jste mluvil, obsahuje jedno asi 200 let staré proroctví – proroctví modré hvězdy.


Foto komety Holmes po explozi dne 24.10.2007


GN: Ano, ta kometa měla modrý ocas.

DM: To ano, ale pak se výbuchem změnila celá kometa na modrou kouli větší než Slunce. Hopiové nyní věří, že to bylo proroctví modré hvězdy a Máyové věří, že je to čas, kdy Konec doby započal. Takže si nemyslím, že předpoví den, kdy to všechno začne. Je to v tomto období, to je vše co k tomu můžu říct.


GN: Edgar Cayce předpověděl, že by především v této době mělo dojít k nárůstu zemětřesení? Již pozorujeme tání ledovců v Arktidě, které se všude lámou.

DM: A podívejte se na Rossův ledovcový šelf. Ledy praskají, všude se tvoří díry a formující se jezera sahají až na úplné dno. Vidíme tekoucí vodu, která se dostává na povrch a tvoří ještě větší jezera. Vědci se kterými jsem hovořil, kteří zde pracují, říkají, že ledovce nezvratně zmizí.


GN: Existují národy, které již dnes mají problém s nárůstem hladiny oceánů.

DM: Ano, téměř všechny ostrovy budou mít opravdový problém, protože se slaná voda může dostat do systému pitné vody.


GK: Pak ale budou muset opustit celou oblast.

DM: Dalším obrovským problémem jsou ubývající korálové útesy, o čemž mnoho lidí vůbec neví. Poté co se to zjistilo, začalo být okolo toho ticho. Vědci v oblasti životního prostředí byli léta zticha, jelikož množství oxidu uhličitého, které vypouštíme do atmosféry, mělo způsobit mnohem větší problémy již před lety. Jenomže nepůsobilo, protože CO2 nějakým způsobem mizel a nevědělo se kam. Na což se přišlo asi před 3 lety. Oxid byl absorbován oceány.  Právě teď je úroveň CO2 v našich oceánech na stejné úrovni, jako tomu bylo před 100 milióny lety. A to má samozřejmě radikální dopad na podmořský ekosystém. Ještě za několik desítek let tady budeme mít úbytek korálových útesů přesahující 80%.GN: Náš pravidelný host našeho programu – Robert Felix, tvrdí, že jsme v počáteční fázi doby ledové. Co si o tom myslíte?

DM: Zcela souhlasím. Vlastně o tom mohu velmi detailně poreferovat.


GN: Ano, prosím. Robert narazil na mnoho vědců a klimatologů, kteří s ním souhlasí.

DM: My známe cyklus doby ledové. Známe ho velice dobře. Jenomže když se to celé prezentovalo radě UN (United Nations / Spojené Národy), tak odpovědní funkcionáři o tom nechtěli ani slyšet.  Dr. John Hemiker (?) byl toho hlavním iniciátorem. Svého času navštívil mnoho velmi starých jezer po celém světě a odebral z nich vzorky sedimentů. Právě v nich můžete vidět období dlouhé zhruba 90 000 let bez spadaného pylu, následováno obdobím dlouhým asi 10 000 let se spadaným pylem. Svou délkou jde o průměrné cykly. Teplá období jsou dlouhá asi od 8 do 12 tisíc let a doby ledové průměrně 90 tisíc a můžou dosahovat až 120 tisíc let. Tento cyklus již probíhá nejméně 250 miliónů let, jak Hemiker zjistil. Někteří lidé to dovedli ještě dál a tvrdí přes 500 miliónů let. Teplé období tu máme již přes 10 tisíc let, a tzv. doba ledová by přišla tak jako tak, i bez vlivu člověka. Je přirozený cyklus. My tomu pouze pomáháme. 

Tento cyklus je ovlivňován především dvěmi věcmi. Je to Slunce  a pak jsou to kupodivu minerály ve vztahu k vegetaci. A to se evidentně děje posledních 20-30 let, vlastně od r. 1941, od toho velkého požáru na Aljašce. Jakmile mají stromy, rostliny a organické struktury nedostatek minerálů, začínají odumírat. To napomáhá lesním požárům a každý akr lesa má v sobě 50 tisíc tun CO2 , jenž začne vytvářet vzorec globálního oteplování, jenž právě zažíváme. Toto pokračuje až do konce teplé periody. A netvrdím to pouze já, ono je to vše vědecky potvrzeno.


GN: Hmm.... Vypadá to tak.

DM:Přečtěte si materiály s enviromentálním zaměřením. El Niño – dokáže změnit  světové vzorce počasí až na 20 - 30 let.


GN: Právě se nacházíme v jednom z nejsilnějších cyklů minima slunečních skvrn. Může to mít nějakou spojitost s rokem 2012?. Je to, jako by tomu pradávná proroctví opravdu porozuměla. Všechno to spolu souvisí, že ano?

DM: Sluneční skvrny jsou opravdu důležité a jejich aktivita může ovlivňovat geofyzikální procesy Země. Ano, vše je spojené se vším. MNohé z toho lze nalézt uvnitř posvátné geometrie. Tak třeba Měsíci,  trvá něco přes 27 dní oběhne kolem Země a přesně tu stejnou dobu trvá 1 sluneční den (otočení Slunce kolem vlastní osy). V geometrii elektromagnetického pole lidského těla  jsme objevili byl kruh s dalším kruhem na jeho vrcholu s identickými proporcemi Země a Měsíce.


GN: Jaké pro to máte vysvětlení? Jak vysvětlíte psoelství posvátné geometrie? Jeden by si myslel, že za tím vším je inteligentní schéma, čemuž já věřím.

DM: A ono určitě je. Kdokoliv vesmír stvořil, byl jediným intelektem (jedna mysl). Můžu každému jasně ukázat, jak každá jednotlivá věc bytí (jsoucna), alespoň na Zemi a námi pozorovatelném vesmíru, se zakládá na posvátné geometrii. Jsou to stejné vzory (zákonitosti) a jsou vytvářeny stále znova a znova. Dokonce i věci, kterým byste nevěřil, že jsou geometrického charakteru jako třeba láska, emoce a pocity. Ty jsou také geometrické. Manfred Clynes byl tím, který na to přišel. Je to dokonce napsáno ve Wallstreet Journal. Můžete někoho vzít do jedné místnosti a z druhé pozorováním jeho elekromagnetického pole, jste schopni určit, co tento subjekt pociťuje. Vše, ať už viditelné nebo neviditelné je geometrické. Mnoho lidí se domnívá, že matematika je základ nebo také jádro reality. Ve skutečnosti to není pravda. Je to tvar a proporce a to je to co vytváří matematiku.


GN: Když hovoříte na kurzích a seminářích, jaké otázky vám lidé nejčastěji kladou? Co je nejvíce zajímá?

DM: Přicházejí za mnou zejména, aby se učili o vědomí a jakým způsobem pracuje uvnitř těla. To je podle mě ta nejdůležitější věc právě teď, abychom tohle všichni pochopili. Sesbírali jsme mnoho různých porozumění a chápání z celého světa a aplikovali jsme je do jednotného systému, tak abychom tomu mohli porozumět, jak to vše funguje, takže skutečně můžete zvýšit svoji úroveň uvědomění. V té nejjednodušší formě každodenního života chtějí lidé přesně vědět, jak se vypořádat s problémy v jejich životě. Všichni jsme lidé. Všichni máme rodiny, všichni musíme vydělávat peníze. To jsou věci, které musíme dělat.


GN: Toto jsou priority?

DM: Ano. Nemůžete na to jen tak zapomenout. A takových věcí byla hromada, když jsem odjížděl do pralesa. Zapomenout na to vše, abych porozuměl jiným věcem. To prostě nejde. A opět vše čemu jsem se naučil, se schází u porozumění, jakým způsobem prostopují energie vaším tělem a tak jste schopen uchovávat a vytvářet svou vlastní energii. Existuje způsob, u kterého můžete dýchat tak, skrz tyto energetická pole, která jsou okolo vašeho těla a ty se začnou otáčet ve dvou různých směrech. A když se takto otáčejí, objeví se disk v základně vašeho čakerního systému (Root Chakra – kořenová čakra) blízko kořene páteře, okolo vašeho těla se objeví koule a ta se nazývá – Merkaba.

Říkali tomu tak ve starém Egyptě. Žití ve své srdci je toho součástí a to proto, že mozek je tím generátorem, který vytváří pole Makaba. Je to vlastně dvě hemisféry rotující v opačných směrech. To vytvoří energetické pole, o kterém věděl a rozuměl mu celý starodávný svět. Jenomže to je jenom vnější pole. Vnitřní pole mají co do činění se srdcem. V moderním světě se upínáme především na mozek. Myslíme si, že je to ten nejúžasnější nástroj kterým jsme obdařeni. Jenomže srdce je mnohem starší a mnohem více silnější. Srdce má více intelektu než mozek. Podívejte se na početí. Lidské dítě vzniká v kouli, což je vajíčko. To vše je také geometrické. Myslíme si, že stačí jedna spermie k oplodnění vajíčka, ale doopravdy jich je k tomu potřeba buď 10, 11 nebo 12 k tomu, aby tam vytvořily vzor. Ty se pak začnou přes mitózu dělit na 2 stejné pak na 4 (ve formaci čtyřstěnu) na 8 (hvězda 2 čtyřstěnů) a stále formují obrazce po tomto vzoru až se dostanou na číslo 512 a v tomto bodě zformují tvar, jemuž se říká prstencové pole (toroidální pole) , což je jedno z unikátních energetických polí vesmíru a vše ve vesmíru je na tomto poli založeno. Bez výjimky.

Toto prstencové pole jak pokračuje v růstu a stává se lidským srdcem. Takže je tady vlastně bod ve kterém byl každý jednou pouze svým srdcem a ničím jiným. Nemáte ani ruce ani nohy, mozek prostě nic. Jste jenom srdce. To srdce začalo bít. Doktoři si po roky lámali hlavu nad tím, jak je to možné. Další překvapující skutečností je, že srdce má jakoby svůj vlastní mozek. Je malý a složen pouze ze 40 tisíc buněk, ale jsou to mozkové buňky, ne srdeční. V tomto bodě kdy se takto vyvineme se začne tvořit tělo z našeho srdce a vytvoří sevplod. Srdce se stáhne do hrudní dutiny a my může vidět nám známý plod který už všichni dobře známe. Toto ukazuje, alespoň z intuitivního pohledu, že srdce je starší a mnohem důležitější než mozek.


GN: To je nádherná analogie.

DM: Pokud půjdete zpátky v čase do starověkého Egypta zjistíte, že Egypťané při mumifikaci krále, faraóna nebo někoho důležitého nejprve vyndali všechny orgány z těla, udělali 4 hliněné džbány a do nich pak dali všechny orgány až na dva – mozek a srdce. Srdce potom zpátky uložili do těla, protože bylo nezbytné k postoupení do jiných úrovní. Co udělali s mozkem, bylo to, že ho vyhodili jako odpad, protože jim byl k ničemu. Než jsem toto pochopil, mi zabralo 15 let. (smích)


GN: Chcete říci, že vědomí může pramenit nejenom z mozku, ale především ze srdce?

DM: Ano. To je přesně to, čemu všechna dávná učení porozuměla a chápala. Vznik samotný začal v srdci a to je jejich největší tajemství. Vnější svět podle těchto lidí vlastně neexistuje – není tam. Není tam nic. Je to jen čisté vědomí a nám připadá externí, ale ve skutečnosti je interní. Toto si na určité úrovni všichni pamatujeme. Při posledním posunu pólů 13 tisíc let zpátky jsme zažili velký šok. Poklesli jsme na úrovni vědomí a ztratili jsme schopnost se chránit. Ztratili jsme paměť a vrátili se zpět na úroveň zarostlých barbarů. Odznova jsme se učili pracovat například s ohněm … byl to pro nás šok. Tentokrát to bude jiné. Mnohem lepší. I přesto, že to tak nevypadá,  jsme tentokrát daleko více připraveni. Lidé budou ohromeni.


GN: Musím se dozvědět trochu více o tomto ET spojení. Hádám, že už o tom hovořili Hopiové i Máyové a i přesto, že říkáš, že jsou zde právě teď, bude ono navštívení velkou událostí? Budeme se koukat na oblohu ve stylu, jako tomu bylo v tom filmu Den Nezávislosti?

DM: Myslím si, že to bude trochu jiný druh navštívení, než je tato představa. Podle toho co vím já, a to jest opět zkušeností domorodých kmenů celého světa, je to, že oni s nimi neustále hovoří a udržují s nimi kontakt, stále je navštěvují. Pro ně to není nic neobvyklého. Také jsou schopni jednoduše otevřít dimenzionální vědomí, přičemž většina z nás ani neví co to je. Opět se vracíme k myšlence, že externí svět není to, co si myslíme, že je, ale něco jiného, což souvisí s čistým vědomím. Jakmile toto pochopíme, nastane enormní odhalení v lidském vědomí. Je to to, čemu jsme se naučili již dávno předtím, ale zapomněli jsme to, a to si již brzy připomeneme. Bude nám to připadat jako dar.

ETs jsou zde a byli tady již dlouhou dobu. Vzájemně jsme působili zejména na ty s velmi nízkými úrovněmi vědomí, jenž s námi nemají dobré záměry. Mám na mysli šedivé, kteří nás chtěli kompletně eliminovat. Ale takhle to ve vesmíru nechodí. Vesmír není ve válce a představy hvězdných válek, kde se všude mezi sebou válčí jsou naprosto mylné. Vesmír žije v míru a všechny bytosti se mají navzájem rádi a starají se navzájem o sebe. Naše galaxie kupříkladu je taktéž živá bytost. Je obklopena stejnými energetickými poli jako je obklopeno lidské tělo. Existuje pouze pár takových, kteří se nevyvíjejí v porozumění, že existuje více pro co žít, než si oni myslí a to jsou právě ti, se kterými jsme mívali problémy. Na druhou stranu podstatná většina těch na vyšší úrovni nás miluje a záleží jim na nás.

Také jsou tady ti, kteří jsou uvnitř Země a těm na nás opravdu záleží. Je pro ně osobní záležitostí nám pomoci, oni opravdu chtějí a také že nám pomůžou. Až budeme na správné úrovni vědomí, kde je budeme moci vidět a komunikovat s nimi. Další věcí bude, že budeme představeni našemu otci a matce. Nyní se dostáváme ke starověkým sumerským záznamům, kde se o tomto hovoří. Sumeřané věřili, že existovala planeta Marduk a z ní přišli Nephilim a hovoří ještě o další planetě, která není z naší sluneční soustavy – Sírius B, třetí planeta, jenž byla vlastně otcovská strana. A tato rasa s tou co zde byla – Nephilim, se spojila dohromady a vytvořili lidskou rasu. Stalo se tak, podle nejstarších záznamů na Zemi – Cuneiform Tablet ze Sumeru. Nejprve se setkáme se svou matkou a se svým otcem. Říkají, že se nejdříve setkáme se svým otcem – to jsou Siřané. Siřané jsou okolo 3-5 metrů vysocí. Jejich ženy mají 3 - 3,5 metru a muži mají 4 – 5 metrů.

GN: Opravdoví obři.

DM: Jsou vysocí, ale existují mnohem vyšší bytosti. Jsou na další úrovni vědomí, což se ukazuje v posvátných geometrických vzorech. Opravdu jim na nás moc záleží. Dokonce nám už zachránili život ani o tom nevíme, protože něco se děje na Slunci. Něco se tam děje právě teď a je to mnohem větší než si myslíme. Podle domorodců se mnozí z nich mají své základny v podzemních jeskyních systémech po celém světě, kdy se nám představí. Nevím zda se tak stane před posunem nebo až po něm, to mi nikdy neřekli, ale všichni se shodují, že nastane čas, kdy se nejprve setkáme se svým otcem, poté se svojí matkou a nakonec se zbytkem vesmíru.


GN: Bude tato planeta stejná?

DM: Ne, nikdy, protože nebude ani na stejné frekvenci vědomí. Půjde o pozitivní věc, protože jsme klesli a byli jsme na velmi temném místě pokud jste si nevšimli a teď se chystáme jít na velice světlé a milující místo, kde zjistíme, že naši bratři a sestry tam jsou opravdu pro nás, aby nám pomohli si vzpomenout, kdo opravdu jsme.


GN: Zbavíme se válek?

DM: Války nepotřebujeme. Jsou stupidní. Je to jako, když pravá ruka vezme nůž a ubodá levou. Všechny bytosti na vyšší úrovni vědomí ví, že existuje pouze jedna mysl, která prostupuje vším. Jenom jedna. Bylo tomu tak vždy a na to si nemůžeme vzpomenout. Až si to budeme pamatovat, tak budeme vědět, že když se díváte jinému člověku do očí, tak se díváte do svých vlastních očí. Když se Máyové potkají na cestě, a tuto tradici udržují přinejmenším už 26 tisíc let, tak říkají že jsou v Lak'ech, což znamená „ty jsi druhé já a já jsem druhé ty“. Takhle říkají ahoj. Je to pouze vzpomínka, jak tomu bylo dávno předtím a tato temná noc ve které jsme nyní, již téměř skončila, díky bohu.


GN: Byli jsme na cestě příliš dlouho.

DM: Ano, já vím. Víte, všechny ty konspirace jsou tady a jsou jich tuny. Když jsem vás poslouchal, když jste říkal, že hlavní záležitostí je kontrola populace, tak to je absolutně ten hlavní důvod pro většinu akcí, které vlády právě teď činí, protože všechny počítačové modely ukazují, že pokud dosáhnete určitého čísla populace, bývalo to 10, 12, 14 miliard oni vlastně přesně neví, tak nejenom že všichni lidé zahynou, ale všechno na Zemi zahyne. Takže rozumím, proč jsou tímto znepokojeni. Matička Země ale není hloupá. Ona povoluje těmto lidem zde přijít a přicházejí z nejrůznějších míst.


GN: Nemyslíte si, vědom si života této planety, že ona ví jakou úroveň populace může vydržet a snad ji i korigovat?

DM: Ano. Růst populace zpomaluje. Počet mužských spermií po celém světě klesá a klesá už po mnoho let. Co pozoruji, jak cestuji různými kouty světa jako třeba Japonsko, Rusko atd., jsou ženy, mladé ženy, které za mnou přicházejí a říkají: „Nemohu otěhotnět a to se opravdu snažím.“ Slýchávám to stále dokola. Věřím, že Matička Země zpomaluje tento proces. Tolika už povolila vstup zde, ale proč přesně je jen čirá spekulace. Sám to nevím.


GN: Toto vědomí, které jste studoval a které mě velice fascinuje, váže se to k té neviditelné energii ve vesmíru?

DM: Ano, opravdu se to k tomu váže.


GN: Jak se jí lidi naučí používat?

DM: Jak jsem již řekl, jenom 14 let mi trvalo probádat energetické  pole člověka a posledních 6 - 7 let mi zabralo pochopit všechny koncové detaily. Toto elektromagnetické  pole má asi 4 stupně Kelvina (4 stupně nad absolutní nulou). Je to velmi slabé pole, ale je neuvěřitelně geometrické. Je tak geometrické, že je zapotřebí počítač, abyste viděli všechny ty geometrické tvary okolo vás. Když dýcháte určitým způsobem, tak toto pole se začne točit v obou směrech a zformuje disk (vypadající jako létající talíř) okolo těla, což je Merkaba. Jenomže to je jenom začátek. Uvnitř mozku jsou 4 různé žlázy, které musí být aktivovány zároveň, aby se toto pořádně spustilo a toho může být dosáhnuto pouze tak, že duch těla opustí mozek. Doslova ho musí opustit. Cestuje z něj pryč a přesune se dolů do srdce, do malinkatého duchovního místa v srdci o kterém hovoří starověké národy. Taková místa jsou dvě. Jedno je velmi malé a uvnitř něj, je dokonce ještě menší. O tomto se hovoří v Upanišady před 6 tisíci lety v Indii. Když se duch může přesunout zpět do srdce namísto do mozku tak poté energeticky prostupuje obráceně směrem do mozku a to se děje skrz špičku jazyka a horní patro úst. Jak to může spolu souviset? Pamatujete si, jak jsem vám vyprávěl o lidském srdci a jak z něj vyrostlo tělo? Co si myslíte, že se vytváří jako první ?


GN: Jazyk?

DM: Špička jazyka. To je první věc, která se z těla vyvine. Intuitivně pak můžete říci, že duchovní místo srdce je nějak spojeno se špičkou jazyka. Na horním patru úst je něco co neznáme. V něm je to doslova sexuální orgán, který vypadá jako vagína s klitorisem, který nefunguje dokud není určitým způsobem masírován. Pokud je tímto určitým způsobem masírován, vytvoří se malá boule a mezi srdcem a mozkem začne proudit sexuální energie, která jde směrem do thalamu (thalamus). Když tohle děláte, tak thalamus spustí roznícení alfa vln ve čtyřech segmentech mozku a pokud toto trvá dostatečně dlouhou dobu a alfa vlny jsou stejné nebo alespoň relativně stejné a dostatečně silné ve všech čtyřech segmentech mozku, tak šišinka mozku, což je Třetí oko, které je doslova oční bulvou, uzře nazelenalé světlo.

Vaše oči musí směřovat lehce nahoru, protože ono místo je výše než vaše oči. Šišinka (epifýza) je dutá, má receptory barev a směřuje směrem nahoru namísto dopředu oproti normálnímu zraku. Starověké spisy hovoří o tom jak musíte třetí oko s intenzitou zahnout a vyhlížet to co nazýváme Třetí oko, ale to na co koukáme je podvěsek mozkový (Hypofýza), který je přímo před ním. Když to takto provedeme, tak většinou se stává je, že se objeví spirála, která uzavře oba orgány dohromady a za ním je tam ještě další a pokud se spojíte i s tím, tak okolo vaší hlavy se zformuje těchto 8 paprsků světla a koule se objeví okolo vaší hlavy. V tomto momentě, o čemkoliv sníte ve vašem srdci se ve vnějším světě stane skutečným a tím myslím naprosto skutečné. Existují lidé, kteří tohle studují – dr. James Hart, jeden z největších mozkových badatelů na světě toto vše prozkoumával a byl schopen vidět, že tyto věci se opravdu dějí a můžou být vědecky testovány, zatímco probíhají – testují proces tvoření. Můžete tvořit vašim mozkem nebo vašim srdcem, ale mezi tím je velmi velký rozdíl. Většina lidí na Zemi tvoří svým mozkem. Pamatujete si na to DVD, které nedávno vyšlo? The secret / Tajemství se to jmenovalo.


GN: Ano.

DM: Vydělali na tom 100 miliónů dolarů. Nabádají všechny k tomu – dělej tohle, tamto, tohle a toto a můžeš mít všechny peníze, které chceš a všechno ostatní. Jenomže cokoliv vytvoříte svým mozkem – mozek je polarizovaný instrument: levá strana / pravá strana; mužský prvek / ženský prvek, tak dostanete úměrnou protikladnou tvorbu přicházející zezadu, kterou nevidíte. Takže cokoliv vytvoříte, pak stejně dojdete k tomu, co nechcete a funguje to i naopak. Pokud takhle vytvoříte něco zlého, stvoříte i něco dobrého. Podívejte se teď na všechny ty lidi, kteří do toho spadli. Co se stalo, je, že jsou všichni u soudů, soudí jeden druhého a všechny peníze drží soudy a tak to bude po celá léta, protože to je to, co přichází zezadu. Není to, jako když tvoříte svým srdcem. Srdce má jeden pohled, ne dva.


GN: Je toto tvoření mozkem něco jako to říká to staré přísloví „Čím člověk zachází, tím také schází.“?

DM: To je karma, to je trochu odlišné. Cokoliv uděláte, tak najdete stejnou věc na druhé straně, která s tím souvisí. Stále tvoříme tím, jak cokoliv děláme, říkáme, si myslíme, cítíme - do jisté míry. Pokud tvoříte ze srdce, tak nikdy nevytvoříte nic, co by někde někomu ublížilo. Nikdy.


GN: Nezeptal jsem se vás na to období, které je na obalu vaší knihy Serpent of Light, 1949 – 2013. Proč zrovna toto období?

DM: Protože já opravdu věřím, že to je čas - 2013, kterým neprojdeme. K jejímu porozumění vedla dlouhá cesta a dlouhé hovory s Máyi. Máyové si to také nemyslí.


GN: To je téměř jako datum na náhrobním kameni.

DM: Tak trochu. Je tady jisté datum – 19. 2. 2013 – o kterém si myslím, že bude velice důležité.


GN: Když říkáte, že neprojdeme, nezačneme zase odznovu?

DM: Myslím tím starý druh existence. My se přeměníme na něco nového a v tento den - 19. 2. 2013 - to naplno odstartuje. Navzdory tomu, že Máyové věří, že tomu tak bude mnohem dříve.GN: Kdy máme od starších očekávat oznámení?

DM: Oni právě teď točí film, který se bude jmenovat Shift of Ages vedený Donaldem Handem Sariou, jenž je něco jako prezident nebo Dalai Lama celého Máyského národa, všech 440 kmenů. V tomto filmu vysvětlí to, co Máyové ví a co si oni myslí, že se stane. Nevím, kdy film vyjde, ale vím, že jsou již skoro hotovi.


GN: Ale ono časové období podle nich končí až v roce 2015…

DM: Ano, někde tam. Nikdy mi neřekli konkrétní datum. Podle Hopiů, se na obloze objeví ještě červená hvězda a tato červená hvězda, bude značit konec tohoto období.


GN: Co bude symbolem červené hvězdy, pokud si myslíme, že modrá byla ta kometa?

DM: To nevím. Právě nyní se v souhvězdí Orionu nachází hvězda, která je těsně před zformováním supernovy. To se může stát každým okamžikem. Až se tak stane, tak nás to ovlivní a na obloze se zformuje obrovská červená hvězda. Možná je to ono, možná ne. Opravdu nevím. Nechme se překvapit.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.