Rozhovor s Bobem Deanem na "Mezinárodní konferenci problematiky "ufos" v Laughlin - Nevada (1)

Cassidy Kerry

Cassidy Kerry

autor

16.03.2009 Rozhovory

          Nezávislý internetový magazín Matrix-2001 nabízí svým věrným čtenářům velmi aktuální rozhovor nám již dobře známým bývalým agentem americké vojenské zpravodajské služby Bobem Deanem. Tento rozhovor byl natočen na prostý diktafon zcela neformálně během přestávky v rámci "Mezinárodního kongresu o problematice "ufos", který se konal 25. února 2009 v Laughlinu ve státě Nevada v USA. Jak je patrné, jde skutečně o velmi čerstvý materiál, který jak redakce doufám, přinese svěží vhodně inspirující vítr do duše příznivců Matrixu. Bob Dean před nedávnem oslavil své osmdesátiny v plné svěžesti a vitalitě. Stovky různých forem blahopřání mu přišlo prakticky z celého světa. Své blahopřání zaslala i redakce nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 a to nejen za sebe, ale také i za své čtenáře sympatizující s problematikou "ufos" a mimozemských inteligencí. Takže následující rozhovor je vlastně takovým malým narozeninovým dárkem na "druhou stranu" od Boba Deana svým příznivcům. Hezké počtení.

 

Bob Dean: Začali jsme velmi zajímavou problematiku, ale víte co? Hned na začátku bych chtěl sdělit, že nejsem žádný antisemita, ale také si o Izraelcích nedělám žádné iluze. Velmi mnoho jsem jich poznal za ta léta mé vojenské služby. Jsou to velcí lidé a bojovníci. Bojují, aby přežili jako každý jiný.

 

Bill Ryan: Ano

Bob: Tak třeba Barry Chamisch poskytl mnoho informací o věcech, které jsou vnitřní integrální součástí Izraelců a Izraele. To je materiál, který se nikdy nedočtete v novinách. Protože noviny jsou přeplněné problémy Palestinců, Gazy a všeho toho kolem.

 

Bill: Jistě

Bob: V tomto ohledu bych chtěl upozornit na jeden malý bod. Izraelští archeologové uzavřeli před veřejností základní kameny, které vykopali u Chrámové Hory. Tedy hory, která se nazývá "Sion".

 

Bill: Ano.

Bob: Chrámová Hora je ta hora, kde se nacházel chrám

 

Kerry Cassidy: Rozumím vám. Měl jsem to štěstí na tomto místě několik dní pobýt

Bob: Chrám se na tomto místě nacházel až do 70 n.l. kdy ho Římané zničili. Muslimové pak na tomto místě postavili velmi pěknou mešitu.

 

Bill: O.K.

Bob: Takže izraelští archeologové rozhodli, že základní kameny nacházející se zcela dole v základech tohoto chrámu jsou tisíce roku staré. Tyto kameny mají stejnou velikost jako známé kameny v Baalbeku.

 

Bill: Legendy praví, že Baalbek vybudovali "obří lidé"

Bob: Nevím, zda jste nějakým bližším způsobem obeznámeni s problematikou Baalbeku

 

Bill: Myslím, že ano.

Bob: Ty kameny tam?.

 

Bill: Ano, některé váží až 1100 tun

Bob: Jeden z nich se dokonce nachází stranou ponechán na pospas svému osudu, tak jak byl dopravován z lomu.

 

Kerry: Viděli jsme ho na vlastní oči. Dokonce jsme o tom natočili video

Bob: Tvůrci Baalbeku nebyli nikdy schopni dokončit tuto stavbu. Prý existují určité doklady o tom, že to bylo z důvodu rozpoutané války

 

Bill: Aha..

Bob: Každopádně však, kameny objevené v základech "Chrámové Hory" co do velikosti a věku odpovídají poměrně přesně z Baaalbeku

 

Bill: Zajímavé?

Bob: V jistých institucích se jejich věk odhaduje na 10 000 let

 

Bill: Ano, ale o tom veřejnost není informována?

Bob: Tak to je velmi zajímavá otázka

 

Bill: Takže nějaké tajemství?

Bob: Jeden z mých bývalých kolegů ve vojenské rozvědce mi sdělil, že je mnoho podobných artefaktů na naší planetě? Jedna z velmi zvláštních anomálií byla nalezena v prostředí Araratu. Tehdy byla použita metoda, která je mezi zasvěcenými známá jako "Keyhole 11"

 

Bill: To zní zajímavě

Bob: No a co myslíte? Situace je dodnes taková, že veřejnost nebyla nikdy informována. Víte o tom, že existují celé týmy těch největších archeologů, kteří pracují pro vojenská vědecká oddělení a příbuzné vládní agentury?

 

Bill: V naší praxi se prakticky pravidelně setkáváme s taktikou utajování

Bob: Takže "Případ Ararat" je zařazen mezi přísně tajné skutečnosti. Takže otázkou na tomto místě jest, proč je anomálie Ararat zařazená do přísně tajné kategorie.

 

Bill: Protože by to rozrušit velmi mnoho lidí. A je otázkou zda je toto přesně to co chceme, aby nastalo.

Bob: Myslíte? U Muslimů?

 

Kerry: O.K. Ale mluvíme tu skutečné pravé "arše" ne?

(Bill/Kerry: Smích)

Kerry: Takže nyní vážně. Důvod by měl být zřejmý. Oni nejsou ochotni sdílet s širokou veřejností to, co se ve skutečnosti odehrálo během poslední potopy.

Bob: Kolik vědců je ochotno veřejně hovořit o něčem co má v sobě příchuť náboženství, nebo biblických intencí či obecně teologické historie?..?

 

Bill: O.K.  O.K.

Bob:  Takže velmi často uslyšíte, že "všechny ty věci o Ježíší a Bohu jsou jen kecy" ?.. ale skutečně je tomu tak? Mluvili jste někdy se zapřisáhlým ateistou? Doufám, že nikoliv. Dobře, vyhýbejte se jim jako moru.

 

Kerry: Dobře, ale osobně si vůbec nejsem jistá, že by toto byl jediný důvod

Bob: Neznám skutečné příčiny jejich chování. Vím pouze o tom, že potvrdili jakousi blíže nespecifikovanou anomálii v oblasti hory Ararat. Doslechl jsem se, že tam nalezli jakési artefakty, které okamžitě zajistili.

 

Bill: Máte nějaké podrobnosti o tom, co tam našli?

Bob: Bohužel nemám. Jediné co vím je to, že tam našli nějaké "neobvyklé artefakty"

 

Bill: Hmm??

Bob: Hodně jsem nad tím přemýšlel a do čerta nevím, co by tam jiného než kusy starého dřeva mohli nalézt

 

Bill: Škoda, že nejsou k dispozici nějaké další fakta

Bob: Dlouhou dobu se hovořilo o jakémsi druhu anomálie v oblasti hory Ararat. Předpokládám, že kdyby nalezli "archu" (předpokládejme velmi starou dřevěnou loď) určitě by to nebylo označeno za anomálii. Jinak ještě k těm Izraelcům. Dozvěděl jsem se, že o avízovaném nálezu v oblasti "Chrámové hory" natáčejí dokument. Ovšem podle toho co jsem slyšel, nedostane se tento snímek zcela určitě na veřejnost.

 

Bill: Uh, huh?.

Bob: Tajná zpráva hovoří o tom, že nalezené opracované kameny jsou staré přinejmenším 10 000 let. To samozřejmě vyvrací doposud zažitou hypotézu, která se opírá o tvrzení, že Chrám byl postaven Šalamounem.

 

Bill: Přesně tak. To je pravda.

Bob: Šalamoun a jeho příběh je podle posledních názorů záležitost maximálně tak 1000 - 900 let př.n.l.

 

Bill: Zajímavé?..

Bob: Ty kameny jsou dlouho 40 stop, vysoké 10 stop a 8 stop široké

 

Bill:  Ta představa je skutečně monumentální

Bob: Čtyřicet stop dlouhé. To je rozměr, který je skutečně prakticky totožný s kamennými monumenty v Baalbeku.

 

Bill: Tyto informace jsou skutečně velmi zajímavé, Bobe.

Bob: Barry Chamish ví o této záležitosti velmi mnoho podrobností. (Obrací se na svého přítele Kena Elliota). Setkal jste se někdy s Barrym? Je to velmi známý izraelský výzkumník, který se soustřeďuje na problematiku "ufos".

 

Ken Elliot: Ne, neznám tohoto člověka.

Bob: Prozradil mi jednu poměrně důležitou zajímavost. Na ploše jednoho z těchto kamenů bylo po celé jeho délce v tehdejším dobovém jazyce napsáno jedno slovo: Nephilim?.

 

Bill: Víte co tento výraz znamená?

Bob: Pokud vím, tak v hebrejštině toto slovo znamená - "Synové Boha"

 

Bill: Přesně tak.

Kerry: V podstatě jde o synonymum výrazu Anunnaki.

 

Bill: Já si také myslím, že půjde o synonymum. Je to tak?

Bob: Mám za to, že by to mohlo sedět

 

Bill: Anunnaki je výraz, který používali Sumerové

Kerry: Zcela jistě jde o velmi rozšířený termín. Takže jedna věc je co si myslíme, že znamenal a druhou věci je fakt, co ve skutečnosti opravdu znamená? Já bych si v tomto ohledu zase až tak jistá nebyla.


(c)2009 Kerry Cassidy

(c)2009 Bob Dean

(c)2009 Translation: Alhambra