ROZHOVOR S BARBAROU A ZBYŠKEM SIKORA: VESMÍRNÍ POUTNÍCI ANEB SVĚTLO PŘICHÁZÍ Z BALI (3)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

15.03.2017 Rozhovory

J.CH.:  Pamatuji si, jak jste asi před 8 léty skutečně navštívili Indonésii včetně ostrova bohů Bali. Tehdy Vaše prezentace cesty s video nahrávkou zanechala na mně velký dojem. A tehdy, my posluchači, jsme si všichni přáli, aby i z této cesty vznikl Váš další cestopis. Stalo se tak?

Barbara: Knihu jsem začala psát ihned po návratu z Indonésie v roce 2010, ale nějak se mi nedařilo tak, jak jsem si představovala. Po třech letech byla napsána půlka a po šesti tři čtvrtiny. A dál to nešlo. Ne a ne dokončit započaté dílo. Nepomohly intervence od přátel, manželovy výčitky, nepomohly sliby ani vyhrůžky, zkrátka nic. Nemohla jsem se pohnout z místa a navíc jsem si to začala vyčítat, obviňovat se, že jsem neschopná, líná, nemožná, nanicovatá. Dokonce ten blok, který mi bránil v psaní,  jsem cítila v těle, a nevěděla jsem, co s ním. Nic nepomáhalo, žádné snažení, žádné donucování. Až jsem to vzdala a nechala na Boží vůli. Odevzdala jsem naši knihu Bohu s tím, že možná ji nedopíšu, a když, tak jen pro sebe.

A čas běžel. Tušila jsem, že to asi tak má být, takže jsem se nakonec s tím smířila a už nebojovala, nesnažila se. A čas běžel dál. Až do té doby, než přišlo povolení. Byl to blesk z nebes a já sedla k počítači a knihu dokončila. Šlo to velmi rychle. Museli jsme s manželem dozrát, mnohé pochopit, aby dokončit toto naše 3. dílo, naši knihu Vesmírní poutníci III aneb světlo přichází z Bali.

 

J.CH.:  Můžete poodhalit roušku obsahu Vaší třetí knihy?

Barbara: Samozřejmě, i to je cestopis, který je však prolínán informacemi, kterými se člověk v běžném životě nemá čas zabývat. Pro lepší přiblížení snad znova použiji upoutávku ze zadní obálky knihy:

"Zveme Vás, milí čtenáři, ke čtení  pohádky o tom, jak inspirativní kosmické energie plynoucí z centra naší Galaxie na naši modrou planetu  nás lidstvo obohacují a transformují. K prvnímu setkání dochází na ostrově Bali, odkud spěchá upravená a zjemněná energie dál do země zvané Bohemie.

Ponořte se do ostrovů země zvané Indonésie, do země tak jiné, kde je vše odlišné od střední Evropy. Ochutnejte tu vůni, energii a podnebí plné chutného ovoce a zeleniny, kouře hřebíčkových cigaret, žvýkání betelu. Vše je tu jiné, tak jiné, jak jen může být. Odlišné, ale přesto srdci tak blízké.

Naše zážitky a zkoušky během cestování nás jen obrušovaly jako krásné drahokamy, abychom postoupili na své cestě vývojem o kousíček dál.  Dobrodružství, které nás potkalo, stálo za to, i když jsme museli zaplatit za každou prožitou chvíli velkou dávkou nadhledu a odvahy.

Museli jsme dojít až na kraj světa, abychom pochopili ..."

Zbyšek: Moje úloha oproti Barbaře byla na všech cestách trochu odlišná. Byl jsem totiž soustavně v rámci mimosmyslových vjemů inspirován a průběžně jsem dostával informace, které ze začátku nedávaly větší smysl. Teprve postupem času se začala mozaika naplňovat a vše dostávalo srozumitelné kontury. Dokonce tak jasné, že je bylo možno fyzicky verifikovat. Přijatá sdělení obsahují informace, o kterých mystici v rámci planety Země již hodně dávno věděli a které se týkají velmi významného duchovního poslání lidu Bohemie v nadcházejících časech. Pro příklad uvádím úryvky z knihy, kdy jsem opětovně v rámci mimosmyslového vnímání přijal tyto informace:

"Vidíš, jak teče proud světla na Česko a Sloven­sko? Dívej se za světlem, které dopadá na zemi českou. Tam, kde uslyšíš tlukot, tam bije srdce této malé země. Toto srdce bije jako zvon, rozezní další a další zvony, bije pro celou Evropu, bije pro celý svět. Nyní se spoj se světlem a následuj ho do místa jeho dopadu. Z ostrova Bali teče silný proud světla do obou zemí. Ty však jsou ještě zahaleny šerem, přikry­ty tmavým mrakem. Pak se opar pozvolna rozpouští a je vidět zrcadla a z nich zlaté vlásečnice meridiánů, ve kterých proudí energie naprosto jiných nových kvalit. Tato energie se začíná šířit dál a skrze planetární meridiánovou síť je sycena celá Země. Vše staré se hroutí, pálí, uhelnatí a rozpadá na prach....

Mnoho lidí začne silně vzdo­rovat tomu, co se začne dít. Nebudou tomu věřit, „cha, cha, cha, to nelze změřit, co blbnete, v žádném případě nechceme, cha, cha, cha …“ Dalším lidem bude nastávající situace naprosto lhostejná. Budou natolik apatič­tí, že současný svět, ve kterém jsou nyní, budou chtít dožít v nezměněné podobě. Ale světlo působí na všechny. Pak je ale ještě velká skupina lidí, která dostane velice silnou inspiraci k provedení vlastní změny. Častokrát si budou tito lidé zadávat otázku, proč se tak rozhodli, proč to vlastně udělali. Budou pozorovat sami sebe a stále více se ptát, proč dělají kroky a rozhodnutí, které jsou naprosto odlišné od jejich dosavadního způsobu myšlení a uvažování....

Kolem meridiánů se vytváří energetická duchovní mlha. Každá má odlišnou frekvenci záření. Je to přirozené. Je to proto, že každá v sobě nese jiné kvality inspirace, jež začnou individuálně působit na lidi. Ti pak intuitivně vyhledají příhodná místa se specifickou energií, která jim bude k vlastnímu prospěchu.

Práce, kterou jsi ukončil na Bali, má velký význam. Ty však v té nejvyš­ší pokoře a odevzdanosti můžeš sdělovat její obsah pouze těm, kdož bu­dou ochotni naslouchat....

Všichni čeští světci a legendární vládci začnou nabývat na stále vět­ším významu. Nikoliv jako persony, ale jejich duchovní vědění a posel­ství. Dbejte všichni lidé, abyste u těchto znova připomínaných informací vybírali pouze duchovní podstatu a nedali se ovlivnit a zmást údajnými historickými fakty, které vám předkládají dějepisci. Starodávná místa, o kterých je tolik psáno, nabudou na skutečném významu teprve tehdy, až se pročistí jejich aura. K jednomu z nejsilnějších pročištění dojde v samém srdci, tj. v Praze. Lvi na hradním nádvoří jsou velmi neklidní. Dráždí je současná atmosféra a zdejší prostředí. Za nějaký čas všichni ti, kdož nyní zemi škodí, před aurou lvů utečou. A pak …?

Já vidím ženu, která přichází v bílém rouchu, přichází z jihu Čech. Jde velmi pomalu, avšak rozhodným krokem. V jedné ruce drží liliový květ a v druhé misku s vodou. Dívá se upřeným zrakem do dáli, tam, kde na pahorku nad řekou sídlili otcové země. Za ní je vidět procesí lidí, kteří ji následují na kolenou. Obloha nad Hradčany je úžasně rozzářená. Žena vystupuje na okraj útesu, nabírá květinou vodu z misky, kropí a žehná zemi české. Vidím, jak toto požehnání se rozlévá i na zemi slovenskou. Tato žena nese jméno Michaela. Teprve v tomto okamžiku se stane to, že český národ ve spojení s národem slovenským bude hlavním vzorem a duchovním iniciátorem pro celý svět. Do té doby bude probíhat na Zemi velice intenzivní čištění...."

 

J.CH.:  Musím se vám, milí čtenáři, přiznat k tomu, že závěrem minulého roku jsem obdržel krásný dárek, právě zmiňovanou publikaci Vesmírní poutníci III. Doslova jsem ji napoprvé zhltal a teprve později se ponořil do vybraných pasáží a objevoval hloubku sdělovaných informací. Ptám se proto autorů, jakým způsobem je možno knihu získat. Odpověď, které se mi dostalo se nachází pod fotografií obálky této vkutku pozoruhodné publikace.

Kniha Vesmírní poutníci III aneb světlo přichází z Bali,
je ve formátu A5, tvrdé vazbě, na křídovém papíře v celobarevném
provedení a obsahuje 262 stran včetně desítek barevných fotografií.
Publikaci je možno objednat prostřednictvím emailu:
barunkasikora@seznam.cz
Cena knihy bez poštovného činí 300,- Kč nebo 11 EUR.

J.CH.: Chcete čtenářům matrixu sdělit něco závěrem?

Barbara a Zbyšek: My máme na závěr rozhovoru jedno přání. Přejeme si , aby si všichni lidé a všechny bytosti žijící na této planetě i v celém Vesmíru uvědomily, že jsou našimi přáteli, stejně jako my jejich. Všechno dobře skončí. A když to není dobré, znamená to, že ještě není konec.

-konec rozhovoru-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.