ROSWELLSKÝ INCIDENT S OTAZNÍKY KOLEM PLUKOVNÍKA CORSA (9)

Farrell Joseph

Farrell Joseph

autor

02.07.2019 Ufo

V mnoha případech se ale Agostonovi v jeho knize nedaří předložit dokumentární důkaz nebo obhájit svá tvrzení, a je tomu tak i v případě laserů. Pak jsem narazil na následující dokument, opět ve výzkumu Igora Witkowskeho:

Nacistický dokument zmiňující “kaskádový princip” a
Widerøeho rádiový rezonanční částicový urychlovač

To, co některé body dokumentu vlastně vyjadřují, je – z kteréhokoli hlediska – jednoduše dost ohromující:

Stručná zpráva ohledně prací prováděných níže podepsaným a jeho spolupracovníky v Institutu pro výzkum radiologických materiálů, od 20. dubna 1943, v rámci výzkumné direktivy DE 6224/0109/43.

13. Zakázka u společnosti C. H. F. Müller, Hamburg na 15MV paprskový transformátor Widerøeho modelu.

15. Vědecká činnost teoretického charakteru ohledně šíření a zeslabení zesíleného rentgenového záření ve vzduchu při proměnlivém složení, hustotě a teplotě při různých úrovních primární energie.

17. Návrh na zařízení pro výrobu vysokého napětí a velké proudové intenzity podle kaskádového principu jako základ pro vlastní DRP.

Všimněte si zmínky „paprskového transformátoru Widerøeho modelu“ v bodě 13. Rolf Widerøe byl norský fyzik, který studoval v Německu koncem dvacátých let 20. stol.a který vyvinul rádiový rezonanční částicový urychlovač, respektive „paprskový transformátor“, jak mu říkali Němci. Částicové urychlovače a cyklotrony téměř každého typu, které tehdy existovaly, byly postaveny a využívány Němci během období Třetí říše.

Ale poslední bod, číslo 17, je skutečně významným bodem, jelikož zmiňuje „kaskádový princip“ výslovně ve spojení se „zařízením“ pro „výrobu vysokého napětí a velké proudové intenzity“. Proč je to tak významné? Protože je to jasné dokumentární vodítko, že Němci během války skutečně pracovali na laserech, a opravdu velkých. Důvodem proč je, že „kaskádový princip“ je právě ten princip, který lasery využívají k uspořádání světla do nerozbíhajícího se paprsku. Co jen se ale Němci chystali s takovými lasery podniknout?

Jedna odpověď je obsažená v dokumentu samotném v bodě 15: "....pokoušeli se vyvinout rentgenové lasery a zkoumali šíření takových paprsků v různých atmosférických podmínkách. Jinak řečeno, zajímali se o ně jako o zbraň". Jinou možností ale je, že vyvíjeli druhou generaci naladitelných plynových-dynamických laserů pro účely separace ultračistých izotopů pro jejich program jaderné energie a zbraní. Potřeba „zařízení“ pro vysoké napětí a proud by byla pro oboje využití nezbytná. Jinými slovy, laser může mít dobře skrytou a velmi tajnou historii, a je zajímavé, že ačkoli plukovník Corso údajně směroval pozornost všech k mimozemskému vysvětlení laseru, rovněž jemně ukazoval na nacistické Německo a na zcela pozemskou vědu.

 

5. Tranzistory a integrované obvody

Corso také zmiňuje, že mezi nalezenými „mimozemskými troskami“Roswellu byl tranzistor a integrovaný obvod. Jak jsem ale upozornil v knize "The SS Brotherhood of the Bell", stačí se podívat na dva snímky, abychom viděli, že domnělý mimozemský původ tranzistoru je naprostý výmysl, stejně jako tomu může být s jeho veřejně známou historií:

Německá klystronová elektronka, cca 1940 – 1941,
vyrobená společností Telefunken

Vyobrazená elektronka je přibližně stejně velká jako poslední kloub na malíčku... ale britský a americký ekvivalent této elektronky na konci války byl desetkrát větší!

Jak byla taková miniaturizace možná?

Jednou nezbytnou komponentou v technologickém stromu tranzistoru jsou právě polovodiče.

Zde ale máme velmi špatné zprávy:

Německé polovodičové čipy

Výše zobrazený snímek německých polovodičových destiček byl po válce pořízen americkými zpravodajskými vyšetřovateli. Samozřejmě, že tranzistory mají daleko k současným integrovaným obvodům, protože ještě další nezbytnou komponentou v technologickém stromu pro výrobu takových integrovaných obvodů je elektronový mikroskop. Opět ale přichází další špatné zprávy, jak odhaluje následující snímek:

Německý elektronový mikroskop
z 30. let, zhotovený společností A. E. G.

Jinak řečeno, v nacistickém Německu byly připravené všechny základní komponenty technologického stromu pro vývoj plně integrovaných obvodů. Ačkoli tomuto autorovi nejsou známy žádné přímé důkazy, že by byly spuštěny jakékoli vývojové programy, které by tak učinily, je významné, že Tom Agoston o této technologii a jejím původu v nacistickém Německu uvedl toto:

"Plný rozsah tohoto válečného přesunu nacistických tajemství zůstává neznámou veličinou, stejně jako detaily ohledně patentů vyměněných mezi těmito dvěma národy (císařským Japonskem a nacistickým Německem). Právě tak jako nacistická armádní technologie, která skončila v amerických a sovětských rukách, dala oběma národům obrovský náskok v řízených střelách a dalších oblastech, německý technologický přesun do Japonska poskytl této zemi jádro její robotické a mikročipové technologie, z níž bylo mnohé vyvinuto na základě německého know-how a patentů."

Tato technologie v technologickém stromu nepochybně zahrnovala tři základní technologie nezbytné pro vývoj integrovaných obvodů: miniaturizace elektroniky, polovodiče a elektronové mikroskopy. Následně bylo ještě u další „mimozemské“ technologie, o které plukovník Corso tvrdil, že byla nalezena při roswellském incidentu, zjištěno, že má významné, ne-li zcela přesvědčivé, nacistické předchůdce.

-pokračování-

Další díly