Roskefellerův Ninja vystupuje na veřejnost - Illumináti a jejich pravda o Bohu

Fulford Benjamín

Fulford Benjamín

autor

27.11.2008 Exkluzivně

        Velmi vysoce postavený člen tajné společnosti, která vládla lidstvu posledních 5775 let, počíná vystupovat směrem k veřejnosti. Tato společnost není žádná jiná, než onen notoricky známý "Bůh" Starého Zákona. Zatímco je za normálních okolností nemírně obtížné potvrdit míru pravdy mnohých událostí, které se seběhly za posledních několik let. Také vím, že vše co mi řekl výše uvedený jedinec je směsicí pravdy a dezinformace, ale mnohé z toho co jsem se od něho dozvěděl, jsou skutečnosti, které dokážou posunout veřejnost o podstatný kus dopředu při oné velké upřímné snaze najít pravdu toho co se děje od dob událostí 9/11. Jeho svědectví mi nakonec odhalilo určitý kus hádanky týkající se "Boha", organizace, která je známá jako Illumináti. Dříve než budu v tomto svém výkladu pokračovat dál, chtěl bych upozornit na jedno staré a velmi pravdivé pořekadlo: "Pravda bývá zvláštnější nežli fikce". Člověk, o kterém hovořím je ninja - velmi vysoce postavený ninja. Jmenuje se "Shiramine". Předtím používal krycí jméno - "OK - Corral". Organizace, ze které tento ninja pochází je velmi stará. Její kořeny sahají až do 7.stol. v Japonsku, ale ve skutečnosti musíme jít v čase ještě dál a to do Číny v období kolem 500 př.n.l.

 

       Ninjové jsou aktivní ve třech základních oblastech:

1)   Především jsou experty na bojová umění. Jsou součástí japonských elitních sil. Lídrem těchto elitních sil je ninja, který je známý pod jménem "Hatsumi". Do současné doby tento muž vytrénoval přes 170 000 jedinců speciálních elitních vojenských sil USA, Velké Britanie a Izraele a je považován za prvotřídního experta v oblasti strategie a taktiky bojových umění.

2)  Druhou funkcí ninji je pozice strategického plánovače. Pracují pro elitní politické síly.

3)  Nejvyšší úrovní ninjů tvoří lidé, kteří utvářejí historii. Ve starých časech zastupovali císaře anebo různé válečníky. V současné době ninjové na této nejvyšší pozici slouží japonskému císaři anebo jiným lidem především z Rothschildovi anebo Rockefellerovi rodové linie. Shiramine donedávna sloužil jako na pozici osobního ninji Davida Rockefellera, kterého nakonec obvinil z toho, že se snaží vynutit si tajnou vládu nad Japonskem.

 

      Nicméně podle Shiramina dochází na západě uvnitř nejvyšších mocenských kruhů k výměně služeb těchto ninjů. David Rockefeller postoupil výkonnou moc svému synovci senátoru Jay Rockefellerovi a Evylin Rothschild podstoupil tuto pozici baronovi Davidu Rotschildovi. V souladu s těmito změnami se nyní Shiramine hlásí u Jaya Rockefellera.

       Důvod proč se Shiramine rozhodl vyjít ven na veřejnost, spočívá v tom, že šéfové jeho organizace (té, která slouží japonské císařské rodině) zjistili, že byl "agentem Illuminátů". Ve chvíli kdy došlo k této situaci, spojil se tento člověk se mnou a žádal mne o podporu. Já jsem mu sdělil, že ve chvíli kdy byl odhalen, bude nejšikovnějším postupem, aby co nejrychleji vystoupil na veřejnost. A tak se také stalo.

       Podle Shiramine a mnoha jiných zdrojů (včetně tajných Rotshschildových dokumentů z nichž mnohé vlastním) se kořeny japonské císařské rodiny datují 442 generací do zadu tedy zhruba 8000 let. O této skutečnosti existují i přímé exaktní důkazy, u kterých není zájem, aby vešly na veřejnost. Jde o 8000 let staré kamenné tabulky opatřené neznámým písmem nedaleko Okinawy. Toto písma bylo nakonec rozluštěno a odhalilo kompletní počátky rodokmenu císařské japonské rodiny.

        My obyvatelé západu jsme neustále učeni tomu, že moderní civilizační báze začala zhruba 3000 let př.n.l. v Mesopotámii. Jenže taková tvrzení jsou neuvěřitelnou lží. Před nedávnem  byly odkryté artefakty zhruba 9.500 let staré civilizace si 36 metrů pod vodou nedaleko břehů Indie. Prosím, udělejte si svůj vlastní výzkum v této oblasti a po určité době vám bude jasné, že velmi pokročilé civilizace existující na naší planetě se datují přinejmenším do období před 15.000 lety. Mnohé z nich byly v této době zpustošené válkou a extrémními změnami v oblasti životního prostředí.

       Podle Shiramine a dalších výzkumníků existují indicie o tom, že jedinci a nebo ještě lépe kulturní skupiny pocházející ze staré Atlantidy měly k dispozici velmi pokročilé vědomosti, které se rozhodli tyto své znalosti využít jako nástroj pro vybudování pozice "Boha" jakožto učitele negramotných farmářů a pastevců například v oblasti Babylonie. V současné době máme k dispozici vysvětlené pro mnohá tzv. "biblická tvrzení". Tak například dle Bible, když "Bůh" kontaktoval Mojžíše, přičemž došlo k zbarvení Nilu do červené barvy a souběžně s tím k epidemii žab a sarančat.

      Když Římané znovu dobyli Judeu, našli v Masadě osamělého přežívajícího člověka, který se později stal historikem známým jako Josephus. Podle Josephuse byla část jedovaté červené skály (pravděpodobně obsahující rtuť) pravděpodobně hozená do řeky. Pakliže došlo k otrávení vody, počaly žáby hromadně tuto vodu opouštět. Pakliže rostliny umírají díky vlivu jedu v podzemních vodách, vytváří se hejna hladových sarančat. V podstatě tu máme skupinu lidí vytvářející akci typu "9/11" a to v době 1400 let př.n.l.

       Pravdou je, že podobných historických nesrovnalostí lze nalézt neuvěřitelné množství, ale je třeba hledat a této problematice se systematicky věnovat. Nyní tyto věci přetočím do současné doby. Možná, že bude pro některé velmi překvapující, když povím, že i dnes my na západě jsme stále pod silným vlivem skrytých mocenských frakcí, které mají své kořeny v Babylonu. Řídí naší společnost skrze čtyři základní oblasti mocenského vlivu. Jde o:¨

 

a)     Politiku

b)    Vědu

c)     Náboženství

d)    Sdělovací prostředky (kultura)

 

      Tyto sféry globálního vlivu a kontroly pak generují dvě souhrnná energetická pole, která jsou ve vzájemném opozitním vztahu. Jsou to:

 

a)     Ekonomiku

b)    Sociologické aspekty společnosti

 

      Ve sféře vlivu "Babylonského Bratrstva" se pak nachází další dílčí "šedé" společenstva jako "Zednáři", "Podvazkový Řád", "Rytíři Malty", "Jezuité", ale CIA a další.

      Toto je má fotografie, kde se také nachází Ninja těsně poté, co jsem obdržel "Odznak Zednářů" A byla mi nabídnuta pozice japonského Ministra financí. Mám k dispozici magnetofonovou pásku, kde je tato nabídka zadokumentována.

 


 

      Zednářská Lóže v Japonsku byla připravená generálem Mcarthurem a to těsně po II. světové válce. (Tato lóže je podřízená Filipínské Zednářské Lóži a ta zase Modré Lóži v Londýně). Onen "Zednářský odznak", který jsem obdržel je prý ve skutečnosti podle Shiramine "Odznakem Illuminátů". Existuje jich pouze 20 na celém světě.

     Tady je??

 


 

          Pakliže se podíváte na vrchní část tohoto odznaku, můžete zřetelně vidět "anglickou korunu". Královským zástupcem v jejich kolonii Japonska je pak císař Japonska. Důvod, pro který jsem odmítl přijmout výše uvedenou nabídku ministra společně s úplatkem blížící se bezmála miliardě dolarů je prostý. Shiramine mi sdělil, že "systém" pro který bych pracoval, zcela vážně plánoval redukovat globální populaci na 2 miliardy obyvatel a to z důvodu zachránění globálního životního prostředí na této planetě.

       A nyní proč jsem tuto nabídku obdržel. Důvod je také prostý. Bylo to z toho důvodu, že jsem měl v úmyslu japonské veřejnosti ukázat na jednoznačných indiciích, jak jejich země byla cizími oligarchy systematicky pleněná, těmi samými oligarchy, kteří plánovali vznik III. světové války. Velmi rychle zjistili, že pro ně bude snadnější mne uplatit penězi a funkcí než mne zabít, jelikož velmi dobře věděli, že mám nahrané stovky hodin rozhovorů obsahující velmi výbušné informace. A skutečně velmi zvažuji poskytnout právě v této době všechny tyto skutečnosti veřejnosti k dispozici.

      Nejprve jsem zjistil, že poměrně velké množství japonských předsedů vlády bylo zavražděno v poválečném období, protože nebyli dostatečně poslušní novému imperiálnímu vlivu Illuminátů. Ze zdrojů, které mám k dispozici, vím, že šlo například spolupracovníky bývalého premiéra Hashimota, Takeshita a Tanaka.

      Další hanebnost se stala v roce 1985 a týká se tlaku na sérii smluv avízovaných ze strany Spojených Států. V podstatě šlo o to, že Američané v srpnu 1985 ve skutečnosti sestřelili letoun japonských leteckých aerolinií - let.č.123, a tímto nehorázným aktem tlačili na Japonsko, aby Japonsko přistoupilo na sérii předmětných smluv, které byly nakonec ratifikovány v září toho samého roku. Od tohoto roku začalo systematické plenění japonského majetku ve prospěch Anglo-Americké kliky Illuminátů. V rámci těchto aktivit byl mnohokrát využit i nechvalně známá technologie "HAARP".

      Ovšem finální urážkou japonského lidu bylo oficiální předání kontroly japonského bankovního systému zástupcům Rockefellerovi a Rothschildovi korporace v průběhu tzv. "Koizumiho administrace".

       První pochybnosti o tom, že se děje něco špatného přišly ve chvíli, když jsem zjistil, že japonská vláda rozhodla převést ohromné množství financí daňových poplatníků k zachránění celé řady bankrotujících finančních společností. V tomto ohledu jsem zjistil, že více jak polovina nedobytných pohledávek do prostředí japonské "Yakuzy" anebo do společností, které "Yakuza" řídila".

        Mé pátrání tedy směřovalo k Yakuze a v průběhu této mé aktivity jsem zjistil, že Yakuza je "pouze" středním článkem celého systému. Má další cesta vedla k nadřízeným politikům a přes ně jsem se dostal až k hierarchickému uspořádání Illuminátů v kontextu západní aristokracie. V tuto chvíli jsem obdržel onu nabídku od Ninji.

      Závěrem bych měl uvést ještě jednu podstatnou okolnost. Za to, že jsem stále ještě naživu a mohu vyprávět tento příběh, vděčím jedné tajné asijské společnosti, která mi nabídla ochranu.


(c)2008 Benjamin Fulford

(c)2008 Translation: Alhambra