REZONANCE 2022: TEKUTÉ SVĚTLO (4)

Mayové si velmi dobře uvědomovali vnitřní sílu lidského vědomí v závislosti na DNA platformě, a to především v souvislosti s její nekódující sekcí. Lidskou DNA prezentovali jako svinutého hada, který se nachází v každé živé buňce lidského těla. věděli také, že ovládnutí jejího potenciálu je možné prostřednictvím speciálních druhů meditace, prostřednictvím kontroly nad zcela konkrétními frekvencemi lidského mozku, které řídí naše emoce a v nespolední řadě i prostřednictvím harmonické koordinace komunikace mezi Vědomím a nekódující sekvencí DNA. Současní hledající pravdy a moudrosti by se mohli velmi učit od mayských mudrců, pokud by si k jejich vědomostem našli cestu skrze propast času.

Mayové si také velmi dobře uvědomovali elektroluminiscenčních vlastnosti nanočástic zlata a stříbra a jejich vliv na lidskou DNA (výrazné zvýšení elektrické potenciálu jádra buňky). Tento proces je velmi zajímavým způsobem zaznamenán dvojicí "žebříků", které jsou velmi dobře patrné na měděné/zlaté desce kolekce Crespi, která byla nalezena v lokalitě Cuenca v Ekvádoru. Každý "žebřík" v podstatě přestavuje šroubovici DNA. Jednotlivé příčky "žebříku" reprezentují vodíkové můstky mezi guaninem a cytosinem nebo adeninem a thyminem. Tyto vodíkové můstky jsou reprezentovány molekulou vodíku o nejvyšší vibrační úrovni (protium).

Hadi, kteří se nachází u těchto "žebříků", se jednak opět odkazují na samotnou DNA, ale hlavně reprezentují elektrické proudy, které vznikají pohybem nanočástic zlata a stříbra (znázorněny malými kroužky vedle hadů) v cytoplasmatickém prostředí lidské buňky. Za povšimnutí stojí i to, že hadi mají dvě hlavy (na jednom a druhém konci). Tyto hlavy představují plusový a minusový náboj příslušné elektrické sekvence.

V předcházející části tohoto materiálu jsem umístil velmi zvláštní zobrazení. Jde o poslední obrázek zcela dole. Toto zobrazení se vztahuje k proroctví zvané "Rudé Nebe". Nevím, zda čtenáři něco z tohoto proroctví znají, ale je velmi podstatné právě pro tuto dobu,

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly