REZONANCE 2022: TEKUTÉ SVĚTLO (1)

Dnes je svátek České republiky a zároveň i velmi důležitý okamžik pro tento internetový magazín, ale i pro čtenáře článků a materiálů publicisty Jaroslava Chvátala, který se přesně od dnešního dne rozhodl postupně zveřejnit poměrně velký objem velmi zajímavých souvislostí, informací a poznatků, které souvisí s aktuálními událostmi a s vývojem klíčových záležitostí planetárního charakteru v následujících nejbližších letech.

Materiál bude vydáván postupně a stane se součástí zcela nové kategorie "Rezonance 2022". Autor se nechal slyšet v tom smyslu, že z mnoha principiálních důvodů celou řadu zásadních fakt nelze zveřejnit přímo, a z tohoto důvodu tato fakta budou částečně skryta v obsahovém profilu tohoto materiálu. Načasování spuštění tohoto projektu právě v dnešní den není náhodné. Z různých důvodů je to právě jediný vhodný den v celém ročním cyklu, alespoň co se českých a slovenských čtenářů týče. Podle našeho názoru jde o jeden z nejdůležitějších materiálů, který kdy byl v našem magazínu zveřejněn.

Redakce

--------------------------------------------

ČÁST PRVNÍ: TEKUTÉ SVĚTLO

Oddíl A: Otřesy mezi dimenzemi

Neobvyklé atmosférické události spojené se světelnými či zvukovými jevy a s anomálním stavem počasí na mnoha místech této planety, stejně tak neobvyklé úkazy odehrávající se hluboko pod povrchem Země jsou neklamným znamením, že se naše planeta velmi rychlým způsobem přesouvá do nového a vyššího stupně rezonance. Tento proces je synchronizován s adekvátními změnami uvnitř i na povrchu našeho Slunce.

Vědci v tichosti a bez svědků z řad široké veřejnosti se zatajeným dechem sledují, jak v posledních letech ve vnější oblasti Slunce dochází k unikátnímu geometrickému vzorování slunečních skvrn, což dále koresponduje s masivním výronem exotických a doposud neznámých energetických částic, které způsobují excitaci plazmatu do soustředných kruhových vzorů v důsledku vysokých vibrací skalárních vln uvnitř sluneční korony.

Tato bezprecedentní aktivita Slunce pak v důsledku výronů koronární hmoty aktivuje celou řadu jevů, jejichž svědky jsme na naší planetě. Součástí těchto jevů jsou i náhlé, neočekávané a cyklické "výbuchy" polární záře v posledních několika letech. Na obrázku níže prezentuji fotografii polární záře, která byla vyfotografována a natočena na video dne 12. července 2010 v oblasti Xiamen v Číně. Na obrázku jsou zřetelně patrné nesourodé linie svislých proudů plazmy, která zářila nad uvedenou oblastí po dobu několika nocí za sebou.1

Jeden ze zcela výjimečných případů atmosférické plazmatické formace byl zaznamenán v Longiew, stát Texas v USA, a to dne 10. září 2009 (světlá hmota na zemi není sníh, ale písek). Tuto událost detailním způsobem analyzovala spisovatelka a publicistka Linda Moulton Howe na svých internetových stránkách před čtyřmi lety. Níže je fotografický snímek z této velmi bizarní události.

S touto událostí souvisí ještě jiná pozoruhodná synchronicita. Tento atmosférický jev byl totiž spojen s extrémně silnou energetickou událostí, která se odehrála na Slunci dne 9. 9. 2009. I když následující informace může být pro mnoho čtenářů nepřijatelná, osobně jsem přesvědčen o tom, že celá řada významných událostí různorodého druhu vytváří sympatickou rezonanci s kalendářními časovými cykly. Mimoto mi bylo sděleno, že naši předci koordinovali celou řadu důležitých aktivit v sympatickém vztahu k rezonanční charakteristice naší planety a Slunce. Ve hře byla zcela jistě i celá řada jiných vibračních aspektů, ale tyto dva považuji za nejpodstatnější.

Že tomu tak bylo, naznačují i geodetické referenční body míst, kde se dodnes nachází pyramidové stavby. Lze tedy konstatovat, že znalosti posvátné geometrie týkající se ústředních rezonančních bodů Země se poměrně dokonalým způsobem odrážejí umístěním monumentálních památek pyramidového charakteru. Jejich přesné geodetické umístění je kódováno vzorcem zn+1 = zn2. V tomto ohledu je nesmírně zajímavé, že všechny významné kamenné chrámy a posvátná místa na naší planetě odpovídají výše uvedenému rezonančnímu vzorci.

Výzkum v této oblasti je podstatně ztížen tím, že drtivá většina těchto staveb není doposud odhalena (příkladem může být bosenské "Údolí Pyramid", o kterém se podrobněji rozepisuji v jiném materiálu). Předpokládám, že pokud by v budoucnosti došlo k odhalení většiny těchto doposud skrytých chrámových a pyramidálních komplexů, tyto závěry by se potvrdily naprosto jednoznačným způsobem. Zdroje informací nelidského charakteru mne ubezpečily, že k tomu do roku 2022 určitě dojde.

Souběžně se prokázalo, že ona transcendentální kvadratická rovnice je unikátním způsobem zakódována v posvátné geometrické konfiguraci, která je typická čtvercem uvnitř kruhu nebo kruhem procházejícím skrze čtverec či kruhem uvnitř čtverce. Tuto geometrickou konfiguraci nacházíme vloženou do architektonických či obrazových památek po celém světě. Byla součástí tajných učení Východu a je geometricko-energetickým jádrem buddhistických mandal.

Souběžně její existenci objevujeme v tajných západních učeních - kabala, gnóze atp. Je součástí zakódovaných informací ve vyobrazení známého "Vitruviánského člověka". Stejně tak ji odhalíme ve skryté geometrické koncepci starých mistrů malířů - Van Gogh, Leonardo da Vinci atd. Tato geometrická koncepce je známa jako "kvadratura kruhu".


Typický design mandaly "východního typu"


Vitruviánský člověk


Ale to není zdaleka všechno. V rámci svého výzkumu, ale i díky inspirativním návodům, které ke mně přicházely zpoza tohoto světa, jsem si mnohokrát připomněl, jak je velmi důležité mít "oči k vidění". Je velký rozdíl mezi "dívat se" a "VIDĚT". V souvislosti s tématem, kterému se nyní aktuálně věnujeme, bych uvedl jeden konkrétní příklad. Geometrický kód, o kterém je řeč, se nachází skrytě zakomponován i v mnoha jiných památkách. Zmínil jsem buddhistické (východní) mandaly, ale podívejte se na obrázek níže, kde je uveden zlatý fragment Buddhy.

Kód je vnořen do vzoru dokonalého uspořádání loken Buddhových vlasů a v kruhovém vzoru aurického vyzařování, které obklopuje jeho hlavu. Dále drdol, který je patrný v oblasti korunní čakry, zobrazuje oktopolární symetrii se soubory soustředných kruhů uspořádaných v radiálních řadách po čtyřech, osmi a šestnácti kusech. A ještě jedna poznámka, které se nemohu vyhnout. Vzorec zn+1 = zn2 je matematickým jádrem podstatně komplexnější matematické funkce, která souvisí s geometrickým fraktálovým vyjádřením tzv. "Mandelbrotovy množiny". Náznak tohoto geometrického útvaru v designu Buddhových vlasů je pro mne zřetelný (viz obr. níže).

Čtenář si jistě povšiml velmi dlouhých ušních boltců. Faktem je, že Buddha byl vždy takto zobrazován. Velikost ušních boltců v buddhistické kultuře vždy symbolizovala transcendentní moudrost a vrchol spirituálního snažení jogínů, kdy lidská bytost vstupuje do transdimenzionálního stavu ve spojení s vnitřní i vnější Jednotou. A ještě tu máme význam zlata. Proč naši předci formovali personifikační odkazy na světce své doby a jiné zásadní prvky spirituální povahy právě do zlata? Zlato bylo z hlediska vibračního od nepaměti spojováno s těmi nejvyššími stavy duchovního osvícení. Navíc zlato není reaktivní s vodou, a proto nepodléhá oxidaci. Z tohoto důvodu mohou zlaté předměty (např. sošky) projít časem mnoha tisíců let a stále si uchovají svoji čistotu, která v sobě odráží čistotu duchovního charakteru společně s nejvyšším projevem vědomí.


Reference: 1. http://www.whatsonxiamen.com/news13305.html


-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly