REGENERACE PLEMEN A PŘÍPRAVA NA ROK 2017 - STUDENTSKÉ POZNÁMKY Z ESOTERICKÉ ŠKOLY "MODRÉ SVĚTLO" JAROSLAVA CHVÁTALA (59)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

03.09.2018 Esoterika

I když by lidská civilizace zanikla a na Zemi by přišla inteligence s určitým typem moudrosti, planeta je ochotna tyto informace propustit. Tato inteligence by měla mít takové prostředky, aby dokázala přečíst tyto prvoplány v planetárním těle. Na základě toho pak může zrekonstruovat jakoukoliv stavbu a vytvořit např. muzeum všech staveb, které na Zemi existovaly před 3 000 lety.

Plány jsou ve skutečnosti datová pole. Změny týkající se těla temné hmoty se musí v jeho šabloně  přepsat, aby tělo temné hmoty mohlo fungovat ve vyšším HU (změny v šabloně automaticky změní tělo, pokus měnit tělo bez změn v šabloně se nepovede). To co se děje v matrici časových strun tedy odráží podobné procesy změny v plánu lidského těla temné hmoty. Monadické tělo je nejsubtilnější formou těla temné hmoty.  Mezi tímto tělem a tělem Adi existuje jakási repulzní zóna (zvláštní meziprostor, blána) a v ní jsou uloženy popisované šablony. Změny se týkají pouze šablon těla temné hmoty, protože toto tělo je hierarchicky nejvýše postaveno a je nadřazeno tělu bílého záření.

Na stejném principu dochází ke změně na planetární úrovni (jak nahoře, tak dole), struktury a mechanizmy jsou stejné. I Duch planety Země má tedy obdobná těla. Změny v šablonách řídí tělo Adi, které je jakýmsi ovládacím panelem. Vesmír (božská moudrost, …) je ruka, která tento panel ovládá. Lidský Duch do tohoto procesu není zapojen. Samozřejmě je informován a kooperuje s tělem Adi ve smyslu nastavení inkarnačního plánu. Musí do něho odrazit transformační mechanizmy, které budou ovlivňovat určité procesy v životě člověka a ty musí být předurčeny v inkarnačním plánu.

To znamená, že si lidé začnou objektivně uvědomovat existenci tohoto typu těla (tělesného vědomí). Tento prvek, nacházející se v jádru našeho bytí, nese také název Rasha. V překladu to znamená prvotní (první) světlo. (Existuje zde předpoklad, že Rasha tělo je zřejmě jediná platforma uvnitř lidské energetické struktury, která je složena z energetických č

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.