PROČ JE KRYM V CHAOSU? FAKTA, KTERÁ BYCHOM MĚLI VĚDĚT O TÉTO ZEMI (1)

Piskunov Jegor

Piskunov Jegor

autor

02.03.2014 Společnost

Díky historicky danému nadnárodnímu společenství a své velmi významné strategické geografické pozici, byl vždy křižovatkou kultur a ohniskem konfliktu. V současné době se uprostřed zmatené Ukrajiny snaží každá etnická skupina prosadit svou vlastní vizi o budoucnosti regionu.


Co je tedy Krym?

V současné době je tato oblast oficiálně vedena jako "Autonomní republika Krym". Jde o poměrně malebný poloostrov, který výrazně vystupuje do oblasti Černého moře z pevninské části Ukrajiny. Tato oblast byla po celou svou novodobou historii kolonizována a podmaňována různými historickými říšemi a kočovnými kmeny (Řeky, Skythy, Osmany atp.) To všechno zanechalo celou řadu stop, jež přetrvaly do současné doby a nejde samozřejmě pouze o bohaté archeologické naleziště.


Malebné krymské pobřeží


Ruská říše anektovala území Krymu v poslední čtvrtině 18. století po mnoha krvavých válkách, které vedla s "Osmanskou říší". V roce 1774 byl na základě mírové smlouvy Krym připojen k "Ruské říši". V roce 1954 Nikita Chruščov přenechal tento region Ukrajině, ale o tom bude řeč podrobně později. Krym je v novodobé historii také znám jako velmi známé výletní, turistické a rekreační centrum.


A jaké etnikum se zde nachází v současné době?

Většinu obyvatelstva tvoří "etničtí Rusové" (téměř 1,2 milionů), neboli 58,3% podle posledního sčítání lidu z roku 2001. Dalších 24% (asi 500 000) tvoří Ukrajinci a 12% krymští Tataři. Nicméně v největším krymském městě Sevastopolu, které je považováno za samostatnou oblast Krymu, je situace ještě více kontrastní. Zdejší populace je ze 70% tvořena Rusy a z 22% Ukrajinci. Populace krymských Tatarů je zde zanedbatelná.

Naprostá většina krymské populace (97%) používá ruštinu jako svůj hlavní jazyk. Údaj máme k dispozici z "Mezinárodního Sociologického Institutu" v Kyjevě. Jedno z prvních rozhodnutí prozatímní vlády v Kyjevě, které přímo zasáhlo Krym, byl zákon, který zakazuje užívat ruský jazyk a další menšinové jazyky na úrovni úředního jazyka (jde především o multikulturní regiony).


Co se nyní děje?

Poté, co byl ukrajinský prezident Janukovič svržen a v Kyjevě byla ustanovena prozatímní vláda, začala většina ruského etnika protestovat, přičemž tito lidé začali tlačit na regionální poslance, aby podpořili jejich zájmy. Začali se dožadovat návratu k Ústavě z roku 1992, v jejímž duchu měl Krym vlastního prezidenta a nezávislé politiky.

"Parlament krymské autonomní oblasti" byl před několika dny nucen zaujmout nějakou oficiální pozici vůči nové vládě v Kyjevě. Místní krymští Tataři se ostře postavili proti proruské politice místního Parlamentu a vyjádřili svou podporu novým ústředním politickým orgánům v Kyjevě. Když se podíváme zpátky do roku 2012, zjistíme, že krymští Tataři se usilovali o politické pozice v parlamentních volbách jako součást politického bloku Julieje Tymošenkové. Je tedy i logické, že nyní jsou aktivními stoupenci revoluční vlády v Kyjevě.


Střety mezi etnickými Rusy a krymskými Tatary na Krymu


V posledních dnech tak můžeme v hlavním městě krymské autonomní republiky vidět aktivity dvou protestujících bloků. Na jedné straně etnické Rusy a na straně druhé Ukrajince a krymské Tatary. Podle posledních informací během těchto šarvátek dva lidé zemřeli a přes třicet jich bylo zraněno. Nejradikálněji se projevovala frakce zvaná "Mejlis", která však reprezentuje pouze 20% tatarské menšiny, ale která na druhou stranu velmi nahlas prohlašuje, že zastupuje celou tatarskou populaci na Krymu. Skutečnost je taková, že se v posledních hodinách mnoho z krymských Tatarů začíná přiklánět k proruskému bloku.


Ukrajinská policie se snaží od sebe oddělit znesvářené strany etnických Rusů a krimských Tatarů


Po vzoru Kyjeva i zde byly vytvořeny "skupiny ostrahy", takže asi na 3500 lidí hlídkuje v ulicích Krymu společně s policií tak, aby se zabránilo dalším provokacím. Poté, co ústřední vláda rozpustila speciální komando Berkut, ve Sevastopolu tak odmítli učinit. Rodiny prakticky všech důstojníků Berkut se přestěhovaly do tohoto města, neboť se v pevninské části Ukrajiny a především pak v Kyjevě a okolí cítily ohroženy na životě. Dříve zvolený starosta Sevastopolu byl zbaven funkce poté, co se snažil udržet u moci tím, že slíbil věrnost nové vládě v Kyjevě.


Jaký budou mít dopad mocenské šachy v Kyjevě?

Zmatek v "Krymské autonomní oblasti" začal poté, co nové ukrajinské orgány zrušily zákon, který dával právní základ pro regionální používání menšinových jazyků včetně ruštiny. V podstatě do této chvíle zákon dovoloval v převážně rusky mluvících oblastech Ukrajiny používat ruštinu v úředních záležitostech, vzdělávání a některých dalších oblastech.

Důležité je vědět, že zrušení výše uvedeného zákona vyvolalo polemiku nejen po celé Ukrajině, ale i ve více nacionalisticky naladěných oblastech země. I zde mnozí lidé vystupovali proti reformám. Věc došla dokonce tak daleko, že i v baště pravicové opozice - Lvově vyhlásili "Den ruského jazyka" s vyzvou, aby jeden den všichni místní obyvatelé hovořili rusky v solidaritě s rusky mluvícím obyvatelstvem Ukrajiny.

-pokračování-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.