PROBLEM - REACTION SOLUTION ANEB PROBLÉM - REAKCE - ŘEŠENÍ

      Pro ty, kteří nevědí co P-R-Ř (problém, reakce, řešení, tedy problem - reaction - solution) je, jsme přichystali přehled, abychom ukázali, jak mimořádně ničivý byl tento postup v řízení plánu, který byl po dlouhou dobu skryt, ale který nyní vychází na světlo v neskutečném rozsahu. 11. září bylo nejlepším a jasným příkladem P-R-Ř, jaký jsem kdy viděl. Jsem bývalý novinář a televizní reportér z Anglie, který strávil posledních patnáct let při odhalování největšího tajemství - kdo opravdu řídí celá tisíciletí tento svět. (Ve svých knihách a přednáškách) odhaluji, jak celosvětový tajný spolek Illuminátů (sami si říkají "Osvícení"), drží již od nepaměti otěže moci. Postupně jí rozšířili z oblasti Blízkého východu a Evropy. Poté díky Britskému impériu a dalším evropským říším ovládli Ameriku, Afriku, Austrálii, Nový Zéland, Asii a další.

      Když tyto impéria na oko ustoupily ze svých oblastí, zanechali za sebou Illumináti síť tajných společností a rodových pokrevních linií Illuminátů, které nadále ovládaly a uskutečňovaly plán.

      Lidé se nebouří proti nesvobodě, když si myslí že jsou svobodní!

      Illumináti pracovali a pracují, podle dlouho plánovaného a koordinovaného programu, jehož záměrem je vytvoření světové vlády, centrální banky, světové armády. Podle plánu hodlají obyvatelstvu implantovat mikročip, který je napojen na světový počítač a kdokoliv s pracujícím mozkem vídí, že se dnes čím dál tím rychleji přibližujeme k tomuto cíli.
Pod střechou světové moci budou super státy. Nechť jsou příkladem Evropská unie (vznikla z Evropského hospodářského společenství), Americká unie (vznikne z oblasti Severoamerické zóny volného obchodu) a Tichomořská unie (vznikne z oblasti Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce). NATO (se spojí s mírovou misí Společnosti národů) se stane světovou armádou a světovou policejní silou, která bude usměrňovat země, které se nebudou chtít vzdát své svrchovanosti ve prospěch Illuminátské světové vlády, která se vyvine ze Spojených národů.

      Světové řízení má strukturu pyramid v pyramidách. Podobně jako ruské bábušky, jedna panenka v druhé. Když se dnes podíváte na jakoukoliv společnost, uvídíte, že je uspořádaná jako pyramida. Ti, kteří jsou dole v pyramidě, nemají žádnou představu o tom, na čem jejich zaměstnavatel opravdu pracuje. Jednoduše dělají každý den svou práci, a potom jdou domů. Něvědí, jak jejich práce zapadá s prací ostatních zaměstnanců a co vlastně jejich hromadné úsilí vytváří, a že je to vlastně hrozivá věc se stejně hrozivým směrem. Skutečnost vědí pouze ti na samém vrchu. Tímto způsobem může malá skupina manipulovat tisíce v uspořádání, směřující k rozvinutí plánu, o kterém manipulovaní nic neví. Celkově existuje světová verze, která stejným způsobem manipuluje miliardy lidí.

      Tyto "jednotlivé" společnosti, ať už jde o banky, nadnárodní korporace, médiální impéria, NATO, atd., zapadají do mnohem větších pyramid. Zjistíte, například, že navrcholu světové bankovní pyramidy, jsou veškeré banky řízené stejnými lidmi - Illumináty. To samé v případě nadnárodních korporací, médii, a tak dále. Potom je tu světová pyramida, která obsahuje pyramidy bankovnictví, obchodu, médií, armády, politiky a další instituce, které řídí planetu. Navrcholu této pyramidy najdete elitu Illuminátů, která usměrňuje svůj plán světové kontroly skrz své, údajně nepropojené, společnosti.

      Proto jsme svědky nepřetržitého postupu centralizace světové moci, ve všech oblastech našeho života, bankovnictví, obchodu, médií, politiky, vlastně čehokoliv. Vše je řízeno STEJNÝMI lidmi v souladu se STEJNÝM plánem. ?

     Illumináti manipulují lidstvo skrze mysl a emoce. Na světě je příliš mnoho lidí a příliš málo Illuminátů na to, aby mohli ovládat obyvatelstvo fyzicky, což by bylo možné jen v malém rozsahu. Proto musejí manipulovat způsob, jakým masy myslí a cítí, a tak žijeme naše životy a vidíme svět kolem nás způsobem, jakým chtějí Illumináti. Příklad nejsilnějšího způsobu manipulace jsem nazval Problém - Reakce - Řešení. Funguje takto:

     Chcete něco zavést, ale víte, že se to lidem nebude líbit. Ať už jde o rozšíření pravomocí policie, další omezování základních svobod, nebo i válka. A víte, že když oznámíte opatření veřejně, lidé se vzepřou. Tudíž nejdříve vytvoříte PROBLÉM, třeba rostoucí kriminalita, více násilí, teroristická nálož, zhroucení vlády nebo donutíte jednu z vašich loutek, například Sadáma Hussaina, aby začal válku.

     Postaráte se, aby vina byla svalena na někoho jiného a ne na skutečného viníka, tedy na vás. Vytvoříte "obětního beránka" (a patsy..pozn.překl), jak jim říkají v Americe, např. Timothy McVeighe nebo Lee Harvey Oswalda. Poté použijete svá média, aby řekla lidem, co si mají myslet o vaší vytvořené události a koho z ní mají vinit. Dostáváme se do druhého stupně, REAKCE od lidí - "To nemůže pokračovat, co s tím ONI udělají?"

     To poskytne pro ONI příležitost veřejně nabídnout ŘEŠENÍ k problému, který oni vytvořili - nová legislativa, která posune jejich plán centralizace světové moci, nebo ořezání dalších základních svobod. Tato technika se používá neustále na lidské mysli a lidských emocích, s v neposlední řadě, záplavou mladých a dospělých s vymytými mozky, kteří šílí se zbraněmi po celém světě, čímž okamžitě inspirují zákony omezující zbraně.

     Říkám to jako jedinec, který nevlastní zbraně a je vášnivě proti násilí. Ale jestliže chceme pochopit pravidla hry, musíme překlenout naše přesvědčení a uvědomit si, že Illumináti se snaží systematicky odzbrojit ty, kteří BY použili zbraně proti nim. Těsně předtím, než Adolf Hitler začal naplňovat koncentrační tábory, zavedl stejné zákony omezení zbraní, která vidíme dnes po celém světě.

     Nacházíme se v kritickém období historie tohoto plánu. Stojíme na křižovatce lidské historie. Můžeme zvolit svobodu, nebo spadneme pod vládu světového fašistického státu, globální verze nacistického Německa.


Převzato: Sightless World