PŘÍSNĚ STŘEŽENÉ TAJEMSTVÍ PODZEMNÍ ZÁKLADNY DULCE (2)

K ČEMU BYL TENTO ZBRAŇOVÝ SYSTÉM URČEN? JAKÝ JE PŘEDPOKLÁDANÝ NEPŘÍTEL?

To je zajímavý aspekt, protože jedna z věcí, kterou mi plukovník řekl, je, že jsou (nanosatelity s technologií ET) určeny k zaměření na věci, které přicházejí z Vesmíru.

Námořní pomocná letecká stanice na ostrově San Nicolas (14 x 6 kilometrů)
v kanálu Santa Barbara se nachází 75 mil západně od Los Angeles

DEFINOVAL VÁM TEHDY, KDO BUDE CÍLEM PŘÍLETU Z VESMÍRU NA ZEMI?

Ano, definoval. Řekl mi, cituji: "Na této planetě je mimozemská složka, která již pracuje ve spolčení s Číňany. A chystá se kosmická válka". To jsou jeho přesná slova: "Blíží se kosmická válka. Spojené státy mají tým amerických dodavatelů obrany, kteří vyvíjejí technologie pro tuto kosmickou válku".

 

KTERÉ KOSMICKÉ INTELIGENCE, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ S ČÍŇANY, JEŽ POVAŽUJEME ZA HROZBU, A MÁME TENTO NOVÝ ZBRAŇOVÝ SYSTÉM, KTERÝ NA NĚ MÍŘÍ - JAK VYPADAJÍ?

Vypadají jako my.

 

V JAKÉM SMYSLU?

Jsou to kříženci mimozemšťanů a lidí. Tady to začíná být divné, Lindo.

 

Progenitoři ze Zeta Reticuli 1 a Sirius B vytvářejí na Zemi Annunaki a hybridy

Mezi námi žije hybridní rasa mimozemšťanů a lidí. Kdysi dávno existovala skupina zvaná 'Progenitoři'. Přišli do naší sluneční soustavy. Obývali Mars, dokud se na něm nestalo cosi katastrofického. To je na Marsu zahnalo pod zem a po několika tisících letech se dostali na Zemi. Země nebyla pro jejich genetickou výbavu ideálním místem. V tu chvíli začala tato skupina - tito "Progenitoři" - upravovat svou genetickou výbavu a následně vyšlechtila kříženecké potomstvo Annunakiú z Mezopotámie, kteří měli větší šanci přežít na Zemi.

Anthony Sanchez se domnívá, že tato sumerská Inanna by patřila k humanoidům
typu Annunaki Progenitorů, geneticky upraveným speciálně pro život na Zemi.
Inanna se jako první narodila na Zemi Enlilovi. Jméno Inanna
(někdy psáno Inana)
znamená "Velká paní Anu", kde An je bůh nebes. Sumerská Inanna byla
poprvé uctívána v Uruku
(v Bibli Erech, v sumerštině Unug)
v nejranějším období mezopotámských dějin.
Vysoký humanoid vpravo držící hůl a cívku je Annunaki Šamaš nebo Sama,
v Babylónii a Asýrii známý také jako sumerský bůh slunce Utu.
Vlevo jsou menší humanoidní postavy z kategorie
mimozemských a lidských hybridních služeb.
Achnaton, Nefertiti a jejich tři děti s dlouhými dozadu zametenými hlavami.
Achnaton byl faraonem osmnácté egyptské dynastie, který vládl 17 let a zemřel
snad v roce 1336 př. n. l. nebo 1334 př. n. l.. Proslul zejména tím, že opustil tradiční
egyptský polyteismus a zavedl uctívání soustředěné na Aton, jediné slunce,
které je někdy popisováno jako monoteistické a nazývá Aton bohem,
čímž slunečnímu božstvu přiznává postavení nad ostatními bohy.

Tito kříženci mimozemšťanů a lidí existují dodnes (roztroušeni ve všech pozemských lidských populacích). Nesou genetickou složku, která ukazuje na jejich mimozemský původ. Ne všichni lidé mají tento mimozemský původ. Je to velmi matoucí, protože všichni moderní lidé byli geneticky modifikováni (manipulace s DNA u již vyvinutých primátů, ale ne nutně hybridizováni s mimozemskými ET geny). Toto je informace, která mi byla sdělena. To je důvod, proč jsme v porovnání s ostatními živočichy na této planetě zaznamenali exponenciální úroveň naší evoluce. Je to proto, že před zhruba 250 000 lety jsme byli geneticky upraveni tak, abychom se stali vzpřímenými, vysoce inteligentními a schopnými pracovat pro tyto mimozemšťany. Předtím jsme nebyli schopni těmto mimozemšťanům sloužit. Tito mimozemšťané Annunaki vytvořili podskupinu (služebníků) zvanou "Šedí" - Igigis.

Ilustrace podle skutečné fotografie, kterou podplukovník USAF
ukázal Anthonymu Sanchezovi během jejich rozhovoru 8. ledna 2010

[Poznámka redakce: Igigi byl termín, který se v sumerské mytologii používal pro označení "nebeských bohů". Ačkoli někdy bývá synonymem termínu "Annunaki", v jednom mýtu byli Igigi mladší bohové, kteří byli služebníky Annunaki, dokud se nevzbouřili a nebyli nahrazeni stvořením lidí. Sumerský ráj je v mýtu o Atrahasis popsán jako zahrada, kde jsou níže postavená božstva (Igigi) pověřena prací při kopání vodního toku staršími božstvy (Anunnaki). Anunnaki nutili Igigi k této práci. Šedí Igigiové se pak vzbouřili proti diktatuře Enlila, zapálili své nářadí a v noci obklíčili Enlilův velký dům. Když se rada Anunnaků dozvěděla, že důvodem vzpoury Igigi Greys byla práce na zavlažovacím kanálu, rozhodla se vytvořit hybridní mimozemšťany-lidi, kteří by vykonávali zemědělské práce].

Když tedy mluvím o Progenitorech, mám na mysli Annunaki (Progenitoři upravili DNA, aby zvěčnili krevní linii Progenitorů ET v silnější biologii, protože prostředí Země bylo pro Progenitory drsné ve srovnání s jejich původní původem ze sluneční soustavou Zeta Reticuli 1 a Sirius B). Přesně o tom mluvím. Skupina mimozemských a lidských hybridů, která existuje dnes, to jsou potomci Annunakiů (které geneticky vytvořili původní ET Progenitoři).

 

Historie exodu Progenitorů po válce s šedými entitami ze Zeta Reticuli 1 na Sírius B na Mars na Zemi

SDĚLIL VÁM KTERÝKOLIV Z TĚCHTO INFORMÁTORŮ (Moffett Field nebo podplukovník USAF) ČASOVOU LINII, VE KTERÉ PROGENITOŘI OPUSTILY MARS A PŘIŠLY NA ZEMI? A V JAKÉ DOBĚ NA POZEMSKÉ ČASOVÉ OSE ZAČALI PROGENITOŘI VYTVÁŘET "ŠEDÉ", RŮZNÉ STOJÍCÍ PRIMÁTY A TAK DÁLE?

Ano, to bylo v rozhovoru, který jsem vedl s plukovníkem. Plukovník mi poskytl časovou osu. Podle informací, které jsem od plukovníka dostal, tato skupina Progenitorů (vysokých humanoidů se světlou kůží, kteří pocházeli z dvojhvězdného systému Zeta Reticuli 1 a 2 a odešli do systému Siria (dvojhvězda) po válce s Šedými ze Zeta Reticuli 1, kteří byli naštvaní, že Progenitoři sklízejí geny Šedých a vytvářejí klony, aby dělali služebné práce pro Progenitory v systému Zeta Reticuli). Před milionem let dorazili do naší sluneční soustavy vysocí Progenitoři (Progenitoři měli s sebou na Marsu určitou formu "šedých služebníků"). Po dobu 100 000 let žili všichni na Marsu. Došlo však ke kataklyzmatické události, která postihla Mars. Domnívám se, že to mělo souvislost s asteroidy. Ovlivnilo to atmosféru.

[Jiné informace říkají, že Šedé bytosti následovaly Progenitory na Mars a zaútočily vodíkovými bombami v atmosféře nad oblastí Cydonia na severní polokouli Marsu. Objevily se zprávy o vysoké radiaci, který v oblasti Cydonie objevil jaderný fyzik John Brandenburg, který o této skutečnosti informoval ve své knize "Smrt na Marsu"].

Před 900 000 lety tedy přišli na Zemi prapředci. A během této doby se Progenitoři snažili na Zemi přežít (tím, že vytvořili další silnější verzi své pokrevní linie v mezopotámských Annunaki). Asi před 250 000 lety samotní Progenitoři a Annunakiové vlastně vymřeli a na Zemi se začalo dařit až jejich hybridním potomkům, které plukovník označil jako Austra Albus, což jsou v podstatě potomci těchto Annunakiů Progenitorů a Austra Albus. Oni (Progenitoři) také vytvořili další druh Šedých ve stejné době, kdy vytvořili Annunaki, a ten byl označován jako Igigi neboli Šedí Eloahové. Nyní byli Igigiové vytvořeni jako podrod a neměli žádnou genetickou výbavu od původních Progenitorů. Veškeré genetické faktory při vytváření Šedých pocházely z cizího genetického materiálu a teprve mnohem později Šedí použili k dalšímu množení genetický materiál pocházející ze Země.

-pokračování-

Další díly