Případ Cathy O´Brian (1) - Úvod

Phillips Mark

Phillips Mark

autor

05.01.2007 Exkluzivně

       Mé jméno je Marquart (Mark) Ewing Phillips. Narodil jsem se 17. května 1942 v Nashville ve státě Tennessee. Nemám vedený trestní rejstřík a nikdy jsem nebyl označen a nebo diagnostikován jako duševně nemocný člověk. Nejsem ani  spisovatel či lékař zabývající se psychologií a nebo psychiatrií. Na druhé straně jsem ovšem mezinárodně uznávanou kapacitou v rámci výzkumu týkající se tajných výzkumů v oblasti externí kontroly mysli.

 

       V první části tohoto materiálu  se vám pokusím vysvětlit jakým způsobem jsem se k tomuto výzkumu dostal. A jaký charakter mělo studium přísně tajných technologií, které mohou být společnosti známé jako: "Trauma - based mind control". V posledních letech došlo k odtajnění jistých dokumentů především pod tlakem některých společenských organizací. Na veřejnost se tak dostaly skutečnosti na které muselo americké ministerstvo obrany (DOD) reagovat. Připustilo tak, že skutečnosti týkající se tohoto doslova starověkého mechanismu kontroly je natolik nebezpečný pro jisté vlivné a řídící instituce, že příslušné dokumenty musí zůstat  označené jako "TOP SECRET".

 

       Jako zaměstnanec "DOD" jsem byl aktivně účasten výzkumu kontroly lidské mysli a proto jsem  musel podepsat přísahu o mlčenlivosti. Od té chvíle jsem byl ve svém projevu zákonem omezen, alespoň co se týče výše uvedených inkriminovaných oblastí, které se vztahovaly k mému zaměstnání..

 

       Mé první setkání s s výzkumem mentální kontroly začala na konci šedesátých let minulého století v Atlantě ve státě Georgia na Univerzitě "Yerkes Primate Center" v rámci vládních výzkumných projektů. Nicméně přesto všechno jsem nebyl připraven na sled událostí ke kterému došlo v roce 1988. V tomto roce totiž "DOD" vstoupilo do aktivit, které později vešly ve známost jako projekty "MK - Ultra".

 

       Úvod tohoto celkového pojednání jsem koncipoval tímto způsobem proto, jelikož jsem žil v naději, že  materiál, kterou mi poskytla oběť projektu MK - Ultra Cathy O´Brien podnítí legitimní národní vyšetřování této záležitosti.

 

       Byl jsem schopný osvobodit tyto oběti, tedy Cathy O´Brien a její dceru Kelly z onoho neviditelného sevření vlády USA skrze tajnou zbraň mentální kontroly. V rámci tohoto případu jsem také Cathy pomáhal obnovit její duševní a psychické zdraví. Bohužel jsem nebyl úspěšný ve schopnosti získat spolupráci americké vlády, aby sledovala tento justiční případ. Díky tomu jsem pochopil jednu velmi důležitou zkušenost, kterou předesílám i vám milí čtenáři: "Spravedlnost není dosažitelná, pakliže existují důvody tzv. národní bezpečnosti".

 

       Držíte před sebou materiál, který je v podstatě deníkem určité časové osy života Cathy O´Brien, kdy její život byl zneužit díky vůli několika vůdců uvnitř vlády USA. Tito vůdci, kteří se objektivně hlásí k "politické službě" naší zemi. Tito lidé musí být přivedeni k odpovědnosti za své akce.

 

       Společně s Cathy jsme zasvětili své životy ve snaze o spravedlnost a rehabilitaci její osobnosti a samozřejmě  její dcery Kelly. Jenže všechny stupně spravedlnosti a případné rehabilitace byly blokovány právě z důvodů národní bezpečnosti. Možná právě proto vznikl tento materiál, který je na jedné straně varovným mementem a na straně druhé snad jistým druhem inspirace směrem do budoucnosti pro mnohého z čtenářů. Snad poté co si přečtete tento materiál budete inspirovat další k tomu, aby si tuto zpověď přečetli. A kolektivně jako vlastenci můžeme pro Cathy a její dceru Kelly učinit mnoho pozitivního v tlaku na konkrétní vládní činitele. Podle našich dosavadních zkušeností to vypadá tak, že přirozená ústavní práva ze strany prostého občana musí být vynucena. Jiné cesty asi není.

 

      (Tento materiál byl psán zhruba před deseti lety kdy byl aktuální a případ Cathy a její dcery byl živý a čerstvý, pozn. J.Ch.).

             Krutou skutečností je, že podobných obětí vlády USA v napojení na utajované kontrolní projekty bude podstatně více. Jsou to lidé, kteří mají zcela zničen svůj život a nemají prakticky žádnou šanci se domoci spravedlnosti a rehabilitace. Sepsali jsme příběh Cathy O´Brien také proto, aby dodal odvahy mnohým dalším se stejným osudem. Oběti nesmí mlčet, o těchto záležitostech je nutné hovořit a tak dát příklad ostatním.

 

           Tímto příběhem, který je smutnou skutečností našeho světa a následným úsilím nevzdát boj za pravdu a spravedlnost chceme všem ostatním sdělit následující pravdu:

 

           "Pravda žije mnohdy velmi ubohý život, ale vždy přežije  lež".

 

 

      Myšlenková kontrola je někdy prezentována (uváděna) jako kontrola dat. Uvádím tuto skutečnost proto, jelikož správné pochopení prezentovaného  slovního spojení je nesmírně důležité pro správné chápání a přijetí problematiky s tímto pojmovým výrazem spojené. Na druhé straně v mnoha ohledech a rovinách myšlenková kontrola skutečně probíhá skrze manipulaci toku dat. Klasickým příkladem mohou být různorodé sdělovací prostředky a nebo cenzurní činnost obecně.  Snažím se tím naznačit, že myšlenková kontrola může mít skutečně velmi mnoho podob.

 

       V souvislosti s datovou politikou musíme konstatovat jinou podstatnou zkušenost. Tzv. "svobodný stát" tvoří v drtivé procentuální převaze prostý občan. Bohužel, ale tento pilíř společnosti nemá absolutně žádnou šanci blokovat na vládní řídící úrovni státu tok dat, které chrání kriminální činnost státních špiček pod tzv. "signaturou bezpečnosti státu".

 

       Stejně tak jsou manipulována data, která jsou propuštěna "ze shora dolů" skrze kontinuální parametr sdělovacích prostředků. Je proto pravidlem, že TV, Rádio, a tisk je kontrolován a dokonce řízen z pozice vládních špiček . K prostému občanu státu se tak dostávají neúplná cenzurována a jinak upravována data, která se tváří jako pravdivá skutečnost. Prostý občan bohužel tomu věří a nebo nikoliv, ale tváří se tak, že se vlastně vůbec nic neděje. Nevím co je horší.

 

       Takže je třeba se ptát např. co se ve skutečnosti stalo v souvislosti s případem "Sirhan Sirhan", "John Hinkley" a nebo "Lee Harvey Oswald"? A co je možná ještě důležitější - proč se to stalo? To co je všem těmto namátkou vybraným případům společné?  Analýzou destruktivní činnosti médií a výzkumu v oblasti medicínské a jiných je tímto společným jmenovatelem - myšlenková kontrola.

 

       Případ Cathy O´Brian neuvěřitelným, ale pravdivým příkladem toho jak koná systém. Chladně a vypočítavě. V následujících reportážích budete svědky případu, který se v kterémkoliv okamžiku vašeho života může stát i vám??.


(c)2007 Translation Alhambra

Další díly