PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY - "KVANTOVÁ DOTYKOVÁ TERAPIE"

 Redakce

Redakce

autor

23.04.2012 Oznámení

Vážení přátelé a příznivci studijních aktivit Jaroslava Chvátala. V měsíci květnu máte jedinečnou možnost absolvovat zcela nový praktický kurz, který svým pojetím vychází z dávno zapomenutých metod stimulace energetických receptorů, které jsou součástí buňkového systému pokožky lidského těla. "Kvantová Dotyková Terapie" je praktickou cestou, která v sobě odráží vědomosti a znalosti velmi vyspělých starověkých kultur, které disponovaly velmi hlubokými poznatky o fungování lidského bio-energetického systému v návaznosti na částicové (kvantové) pole vědomí. Tato veskrze unikátní metoda, kterou výzkumník a publicista Jaroslav Chvátal představí poprvé v České republice, je účinným nástrojem stimulace čistících a harmonických regeneračních procesů v prostředí pokožky lidského těla. Výsledný pozitivní efekt se netýká pouze kosmetických faktorů, ale i vitality a harmonie bunečného prostředí.

Navíc se svým významným podílem přídává i účinek kvantového (částicového) prostředí lidského vědomí, které evokuje velmi originální vibrační prostředí, ve kterém dochází k aktivaci blahodárných účinků na psychiku jedince. Toto energetické pohlazení přináší hluboké očistné zklidnění lidské mysli. Souběžně s tímto procesem dochází k vědomému prožitkovému přijetí milujících mateřských energií z prostředí vlastního "Vyššího Já". Výsledkem pak je koherentní (spojitá) aplikace pozitivních účinků jak v oblasti fyzického těla, tak i v rovině citově-emoční. Velkou výhodou je možnost autonomní aplikace této metody. To znamená, že jedinec může pracovat sám se sebou, aniž by byl závislý na druhé osobě. Nenechte si ujít jedinečnou šanci účinným způsobem pomoci svému tělu i své Duši.OBSAHOVÝ PROFIL PRAKTICKÉHO KURZU

Studium není podmíněno žádnými odbornými znalostmi a vědomostmi z oblasti esoteriky nebo jiných alternativních disciplín.

Studium není podmíněno žádnou horní věkovou hranicí. Spodní hranice je určena 18 roky.

Platforma tohoto kurzu v sobě neodráží žádné vazby ani spojení na tántrické praktiky. Pracuje s obličejovou oblastí, krční oblastí a s horními končetinami dominantně. S ostatními partiemi těla v doplňkovém módu.

Studium je rozloženo do dvou částí - jednoho třídenního semináře, přičemž po půlroce následuje druhá část v podobě čtyřdenního semináře, kterým je také studium završeno. V mezidobí mezi první a druhou částí semináře student získává praktické dovednosti a zkušenosti, přičemž využívá vědomosti z první části kurzu.

Každá část tohoto kurzu je složená z teoretické vědomostní a praktické čili dovednostní platformy v následujícící režii:První studijní setkání 4. - 6. 5. 2012: TEORETICKÁ ČÁST

- Bioenregetická anatomie pokožky a tajemství buňkového systému lidské kůže.

- Esoterické spojení buněk pokožky a mozkových buněk lidského jedince.

- Anatomie jemnohmotných vibračních receptorů povrchu těla.

- Nástroje dotového vysílání a příjmu (anténní systém) povrchu lidského těla.

- Kvantové kosmické "holopole" Vědomí a anténní systém lidské bytosti.

- Povaha dotykových počitkových vjemů a stimulace žláz s vnitřní sekrecí.

- Seznámení se s principiálními zákonitosmi makro a mikrokosmu, o které se "Kvantová Dotyková Terapie" opírá.

 A mnoho dalšího
...


První studijní setkání 4. - 6. 5. 2012: PRAKTICKÁ ČÁST

- Metoda aktivace energetických center horních končetin.

- Metoda aktivace "kvantové složky vědomí".

- Metoda vnitřního napojení na buňkový systém pokožky vlastního těla nebo těla klienta.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v obličejové části těla podle typu orgánové poruchy nebo onemocnění.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v obličejové části těla zaměřených na kosmetickou oblast pokožky.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v obličejové části těla zaměřených na harmonizační procesy v citově-emoční oblasti.

- Bonus: Metoda čistících pohybů určených pro oblast lidské aury.

- Bonus: Metoda čistících pohybů určených pro energetickou rekultivaci vnějšího životního prostředí (míst, ve kterých se často pohybujeme).


Druhá část studijního setkání 6. - 9. 9. 2012: TEORETICKÁ ČÁST

- Předání esoterických klíčů umožňujících řízenou aktivaci hojivého iontového pole v lidské auře (ve hře jsou především tzv. "záporné ionty").

- Předání esoterických klíčů umožňujících buněčnou komunikaci s planetárním iontovým polem umožňujícím zvýšenou ochranu proti negativním účinkům slunečního záření.

- Předání esoterických klíčů umožňujících harmonickou produkci vitamínu "D" nezávisle na slunečním záření.

- Předání utajovaných vědomostí o vlivu kyslíku, vodíku a světla na buňkový systém lidské pokožky.

- Kvantové vědomí buňkového systému lidské pokožky a přenos dat ve vztahu Země - Slunce - Galaktické jádro
.Druhá část studijního setkání 6. - 9. 9. 2012: PRAKTICKÁ ČÁST

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v krční části těla podle typu orgánové poruchy nebo onemocnění.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v krční části těla zaměřených na kosmetickou oblast pokožky.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v krční části těla zaměřených na harmonizační procesy v citově-emoční oblasti.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v části těla horních končetin podle typu orgánové poruchy nebo onemocnění.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v části těla horních končetin zaměřených na kosmetickou oblast pokožky.

- Abeceda základních stimulačních dotykových pohybů v části těla horních končetin zaměřených na harmonizační procesy v citově-emoční oblasti.

- BONUS: Základní vitalizační, čístící a harmonizační pohyby v auře pokojových i zahradních květin.

- BONUS: Základní vizualizační, čistící a harmonizační pohyby v auře domácích mazlíčků (kočky, psy, králíci atp.).Další podrobné informace a možnost přihlášky: ZDE