PŘÍBĚHY TITANOVÉ PYRAMIDY (1) - TITANOVÁ PYRAMIDA JAKO UNIKÁTNÍ ALTERNATIVNÍ PROSTŘEDEK 21. STOLETÍ - AKTUALIZOVANÉ INFORMACE

 Redakce

Redakce

autor

28.05.2014 Titanová pyramida

Titanová pyramida díky své anorganické koncepci molekulární mřížky a jejímu geometrickému uspořádání, jež odpovídá zákonitostem posvátné geometrie, je jedním z nejmocnějších pozitivních energetických prostředků současné doby. Informace týkající se chemické kvality a způsobu zpracování titanové pyramidy poskytli zástupcům lidského společenství zástupci jednoho konkrétního typu plejádské civilizace.

V současné době probíhá v České republice projekt (jež je momentálně jediným na světě), který poskytuje zájemcům nejkvalitnější formu titánové pyramidy, a to jak po stránce metalické, tak i po stránce energetické. Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu o tento jedinečný produkt, jsme se rozhodli výrobu tianové pyramidy prodloužit ještě i na tento rok 2018. Současně provádíme systematický výzkum tohoto úžasného vibračního a energetického nástroje.

Jsme velmi rádi, že se do výzkumu zapojili i mnozí čerství uživatelé titanové pyramidy z naší produkce. Napsala nám například paní Jasinská z Moravskoslezského kraje. Z jejího dopisu bychom rádi odcitovali tuto pasáž:

„Naše titanová pyramida si hoví na čestném místě v obývacím pokoji. Pokud k ní přiložíme kousky křišťálu, dojde k jejich velmi rychlému nabití, které vydrží zhruba jeden týden. Takto získanou energii lze použít na doplnění energie lidské. Obývací pokoj sousedí s místností obývanou nechodícím seniorem. U této osoby se začal projevovat počáteční stav demence.

Vázla komunikace, často v jeho mozku docházelo ke zkratům a náznakům agresivity. Od doby, kdy má v podstatě za hlavou pyramidu, došlo ke zlepšení zdravotního stavu. Fyzický stav zůstal stejný, ale duševní se zlepšil. Senior smysluplně komunikuje, prohlíží si noviny a má zájem o okolní dění. Došlo i ke zlepšení paměti. Tento objektivně prokazatelný stav nás velmi mile překvapil.“


Nás samozřejmě tyto pozitivní zkušenosti klientů velmi těší a sami o sobě jsou velkým příslibem do budoucnosti, neboť jsme pevně přesvědčeni o tom, že dosavadní nám známý potenciál pyramidy není ve svém rozsahu ještě ani zdaleka prozkoumán. Těší nás také, že náš tým, který se zabývá výrobou a výzkumem titanové pyramidy, podle sdělení zástupců plejádské civilizace není (co se výzkumu týče) jediným na světě.

Dlouhodobě se experimentováním s pyramidovými tvary zabývá například pan Patrick Flanagan MD, PhD, který žije v Oklahoma City v USA. Tento výzkumník se zabýval i mapováním energetického pole titanové pyramidy, přičemž zjistil, že jeho potenciál až 500x převyšuje energetickou a vibrační sílu pyramidového útvaru, který je vytvořen z jiného materiálu, než je titán.

Energetické pole titanové pyramidy je dokonce i velmi dobře dokumentovatelné (viz obr. níže).

Na obrázku je nádherně vidět jak jsou jednotlivé pyramidové formace schopny vstupovat do synergie, přičemž hlavní paprsek energie vystupuje z oblasti hrotu pyramidy. Pro náš výzkum, ale i pro potenciální zájemce o tento produkt je samozřejmě velmi důležité, že jsme momentálně schopni objektivně zachytit alespoň části masivního energetického pole, které titanová pyramida do svého okolí vyzařuje. V současné době zvažujeme, že se s panem Flanaganem spojíme, abychom si mohli vzájemně porovnat náš výzkum.

 

Komplexní informace

Úvod

Tento materiál je velmi zásadní povahy a bylo by moudré, aby k němu čtenář také tak přistupoval. První informace o výjimečných účincích titanové pyramidy předali zástupci skupiny plejádských civilizací v polovině sedmdesátých let 20. stol, a to po velmi pečlivém výběru v rámci projektu asimilace nových dovedností a vědomostí pěti vynikajícím pozemským vědcům na pěti různých místech našeho světa. Tito vědci byli dlouhou dobu připravováni na tento kontakt a na své poslání v rámci distribuce unikátních plejádských informací v prostředí lidské civilizace.

Ovšem globální mocenský systém, který kontroluje světovou populaci, vycítil v tomto rozsáhlém plejádském materiálu, jehož součástí je i komplexní pojednání o titanové pyramidě, obrovskou hrozbu, a proto zasáhl. Čtyři z pěti uvedených vědců byli odstraněni. Ovšem plejádský materiál se u nich nikdy nenašel a dodnes je s největší pravděpodobností uložen na neznámém místě.

Pátý vědec sídlící ve Spojených státech však pozornosti systému unikl. Po dlouhá desetiletí se neodvážil přijatý materiál zveřejnit. Až těsně před svou smrtí kontaktoval velmi blízkého kamaráda, kterého požádal, zda by nenalezl dostatek odvahy a materiál nerozmnožil. To se stalo v roce 2003. Nakonec se materiál podařilo přece jen dostat mezi širší veřejnost a společně s ním i pojednání o titanové pyramidě.

Před několika lety byl do „Učení Plejád“ a všech informací kolem titanové pyramidy zasvěcen Jaroslav Chvátal, který v rámci studijního profilu „Učení Plejád“ zasvěcuje své studenty do této problematiky. Pod tímto materiál bude trvale otevřena diskuze především proto, aby se uživatelé titanové pyramidy mohli v rámci zpětné vazby vyjádřit se svými zkušenostmi, poznatky a podněty.

 

Obecné informace o titanové pyramidě esoterického charakteru

Plejáďané upozorňují na to, že v současné době mezi nejefektivnější a nejúčinnější energetické zářiče patří "Titanová Pyramida". Jedná se o útvar pyramidového charakteru, který obsahuje nejčistší možnou strukturu prvku titan. Tento prvek v poslední době výrazným způsobem posiluje své charakteristické vlastnosti a stává se z něj nejmocnější energetický nástroj v pozemských podmínkách.

Pro zajímavost lze uvést, že v 50. a 60. letech 20. století byla výroba kovového titanu soustředěna prakticky pouze do Sovětského svazu. Zde byl postup jeho výroby přísně utajován a titan byl v probíhající Studené válce považován za jednu ze základních strategických surovin. Teprve později byl výrobní postup špionážně odhalen a předán do západní Evropy a USA.

Titan jako čistý kov je však v dnešní době na trhu dostupný a prodává se v polotovarech jako dráty, tyče a plechy. Jeho složení se pohybuje kolem 99,5 % absolutní čistoty Ti. Zbylých asi 0,5% tvoří další prvky dle níže uvedené tabulky podle normy ASTM, které jsou navíc rozděleny do čtyř tříd podílů znečištění (třída 1 - min. znečištění, třída 4 - max. znečištění).

Plejádské učení poskytuje velmi podrobný postup, co se týče výroby titanových pyramidových energetických zářičů. Již naši předci měli k dispozici informace, které se dotýkaly předpovězených schopností, i proto pro tento prvek použili název, který se odkazuje na bájné Titány. Tato pyramida vytváří velmi mocné účinky, a to jak ve vnějším prostředí, tak i uvnitř lidského těla.

Jsou stanovené přesné rozměry Ti pyramidy. Titanová pyramida je schopna blokovat chemtrails do vzdálenosti 11 km, odrušuje jakékoliv negativní záření včetně elektromagnetického smogu a geologických zlomů. Podporuje růst živých organismů, ale eliminuje aktivitu různorodých škůdců. Nepotřebuje čištění, je samočisticí. Vytváří synergické spojení se šungitovou pyramidou.

Svojí aurou zvedá energie krystalů. Za normálních okolností je skoro nezničitelná. Má různé účinky podle polohy (špičkou nahoru nebo dolů), když jsou dvě proti sobě, nebo pokud se otáčí 72 otáček/minutu. Probouzí spirituální schopnosti. Titan je jediný prvek inertní vůči lidskému organismu. Nevytváří žádné alergické reakce a používá se pro výrobu implantátů ve zdravotnictví.

Přenáší informace a slouží jako anténa. Nechá se dobře programovat a velmi dobře reaguje na myšlenky. Při práci s Ti pyramidou je důležité zachovávat duševní hygienu, neboť vše zesiluje, a proto pozor na negativní myšlenky. Automaticky upravuje parametry kladných a záporných iontů do přirozeného stavu planety. V těle člověka likviduje nežádoucí viry, bakterie a parazity.

 

Účinky titanové pyramidy

Titanová pyramida je charakteristická obrovským množstvím různorodých pozitivních účinků, které můžeme rozdělit na účinky vnějšího charakteru a účinky vnitřního charakteru.

Při působení do vnějšího prostoru je titanová pyramida schopna pracovat ve dvou modifikacích, a to v pasivní a aktivní činnosti.

V pasivním módu je pyramida se svými pozitivními účinky otevřena každému jedinci, který vstoupí do vlivu hlavního energetického pole. Výhodou pasivního modelu činnosti je to, že užitek mohou mít všichni lidé v zóně vlivu.

Člověk, který je zasvěcen do užívání titanové pyramidy, může kdykoliv tuto pyramidu uzamknout a tím pádem přenést do aktivního módu. V tomto případě pyramida reaguje na myšlenkové programy pouze toho jedince, který pyramidu uzamkl. Samozřejmě i veškeré účinky pyramidy v tomto případě jsou přijímány pouze jedním klíčovým jedincem, který pyramidu uzamkl. Na druhou stranu tento aktivní mód umožňuje, aby nemohlo být s titanovou pyramidou manipulováno ze strany jakékoliv jiné osoby.

Z hlediska funkčního zabezpečuje pyramida tři možné modely činnosti:

 • a) Základní obecný model - pyramida působí obecně v tom nejširším spektru pozitivních účinků, přičemž dosah jejího vlivu je omezen poloměrem o velikosti 25 - 30 metrů. Lze říci, že v tomto modelu činnosti pyramida obecně podporuje život, životní podmínky a odstraňuje jakoukoliv negativní nebo škodlivou energii či vliv v daném prostoru.

 • b) Jedná-li se o činnost ovlivněnou cíleným mentálním programem - vtakovém případě, jde-li o vnější životní prostředí, rozšíří tato pyramida svůj vliv až do vzdálenosti o poloměru 10 - 11 km (chemtrails nebo jiné plošné nežádoucí vlivy).

 • c) Energetické přemostění do cílové lokality - aby tento způsob účinku nastal, je potřeba, aby její operatér zadal nejen konkrétní mentální program, ale i přesný cíl a lokalitu, kde se vytvoří analogické energetické pole o poloměru 25 - 30 metrů s přesně stanovenými účinky.

V případě druhém a třetím je potřeba mít souhlas od třetí osoby v případě, že účinky budou směrovány na nějakou jednu nebo více třetích osob.

 

Vlastnosti titanu

Titan, chemická značka Ti (lat. Titanium) je šedý až stříbřitě bílý, lehký kov, poměrně hojně zastoupený v zemské kůře. Je poměrně tvrdý a mimořádně odolný proti korozi i ve slané vodě. Jeho výrazně většímu technologickému uplatnění brání doposud vysoká cena výroby čistého kovu. Hlavní uplatnění nalézá jako složka různých slitin a protikorozních ochranných vrste. Ve formě chemických sloučenin často slouží jako složka barevných pigmentů.

Praktické využití elementárního titanu vyplývá především z jeho mimořádné chemické a tepelné odolnosti a malé hustoty. Je přitom třeba vzít v úvahu, že výroba titanu je v současné době relativně značně finančně náročná a provozní nasazení titanových komponentů je účelné pouze v případech, kdy není možno použít levnější alternativu z duralu na bázi slitin hliníku a hořčíku.

Titan v kovu železa má výrazné protikorozní účinky. Z titulu své měrné hmotnosti (4,506 kg/dm3) snižuje celkovou měrnou hmotnost výsledného materiálu a zvyšuje mechanické vlastnosti pro extrémně namáhané součásti.
Titan a jeho slitiny jsou proto základním materiálem při výrobě skeletů nebo povrchových ochranných štítů kosmických objektů (družice, vesmírné sondy a vesmírné stanice). V leteckém průmyslu nachází využití při výrobě zvláště namáhaných součástí letadel, tedy především při konstrukci vojenských stíhacích letounů a dnes i při konstrukci komerčních dopravních letounů.

Díky své vysoké chemické netečnosti se titan v okolním prostředí nevyskytuje v takové formě, která by mohla být metabolizována živými organizmy. Není proto známo žádné zapojení titanu do enzymatických reakcí nebo jeho jiné biologické uplatnění.

Naopak vysoká odolnost titanu je využívána při výrobě některých chirurgických nástrojů, implantátů a v současné době jsou módní piercingové ozdoby pokryté titanem pro jejich zdravotní nezávadnost a současně žádaný vzhled. Prakticky nejvýznamnější sloučeninou titanu je oxid titaničitý TiO2.

Oxid titaničitý se vyskytuje ve třech přírodních formách:


rutil - čtverečný minerál

 


anatas - čtverečný minerál

 


brookit - kosočtverečný minerál

Přírodní oxid titaničitý se jako čistý nevyskytuje. Většinou bývá kontaminován ionty jiných kovů, například železa. Přírodní minerály oxidu titaničitého jsou průmyslově těženy jako zdroj titanu.

Pro praktické použití je však nejvíce vhodná amorfní prášková forma (bez pevné krystalické struktury) nazývaná titanová běloba.

Titanová běloba je rozšířený anorganický pigment, kterého se ve světě průmyslově vyrábí miliony tun ročně. Používá se jakou součást nátěrových hmot a plastů, v papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, při úpravě keramiky, ale také jako aditivum v potravinářství nebo jako přísada v kosmetice a ve farmacii. Díky tomu, že prochází trávícím traktem nepozměněn, je používán i v potravinářském průmyslu k bělení mléka.

V hutním průmyslu je titan používán jako legura (přísada) v rámci ocelárenského zpracování kovů v podobě:

- Ferrotitanových trubičkových drátů s obsahem 68 % Ti, které jsou vnořovány a rozpouštěny v tekuté lázni oceli.

- Kusového ferrotitanu o frakci (rozměrech) 10-50 mm s obsahem 70% čistého titanu.

 

Základní principy práce s titanovou pyramidou

Pyramida je v dnešní době velmi specifický nástroj, který svým obsahem a rozsahem nemá v podmínkách našeho fyzického prostředí obdoby. Z tohoto důvodu tento materiál vyžaduje i velmi specifický přístup od adepta či operatéra. Sama o sobě titanová pyramida nevyžaduje prakticky žádnou péči na fyzické úrovni. Je samočisticího charakteru a je velmi odolná vůči všem klasickým vnějším vlivům. Je velmi stabilní a nevytváří prakticky žádné nežádoucí vazby nebo reakce na lidský organismus. Z tohoto důvodu jsou energie emitované tímto prvkem velmi dobře absorbovány a přijímány lidskou hmotou.

Ovšem při aktivním užívání této pyramidy je zapotřebí dodržovat systematicky dostatečnou mentální hygienu, neboť tento útvar velmi citlivým způsobem reaguje na jakoukoliv sebemenší myšlenku operatéra nebo i ostatních osob okolo pyramidy v případě, že pracuje v pasivním režimu.

 

Základní informace k působení titanové pyramidy

Pyramida je schopna pracovat v několika konstitučních modelech:

 • a) Je položena, volně postavena v základní pozici špicí vzhůru - v této pozici se automaticky spojuje s energetickým jádrem Slunce Galaktického centra a dalšími významnými energetickými zdroji kosmického charakteru. V této pozici také dominantně pracuje s životním vnějším prostředím, takže jednotlivé vkládané programy, anebo její obecná platforma činnosti čistí, harmonizuje, stimuluje, případně neutralizuje různé komponenty v prostředí 25 - 30 m, v případě specifického vloženého programu pak i do vzdálenosti až 11 km (v režimu energetického přemostění i ve větších vzdálenostech).

 • b) Je v obrácené pozici špičkou dolů (např. v modelíně, v ruce, v zemi, ve stojanu) - v této pozici její účinky dominantně směřují do prostředí organismu operatéra nebo jakékoliv jiné osoby, se kterou pracujeme a máme od ní souhlas, anebo je její vliv cíleně lokalizován na potraviny různorodého typu (nemusí být přímo na pyramidě, stačí, že jsou v okruhu působení).

 • c) Pozice binárního čtyřstěnu - stacionární

 • Abychom mohli iniciovat tuto platformu, potřebujeme 2 pyramidy. Ty jsou základnou spolu spojené a vytváří dvou-pyramidální kompaktní celek. V této pozici se pak účinky budou projevovat i mimo rámec aktuální inkarnace. To znamená, že bude v základním režimu nebo podle programů eliminovat vliv různorodých nežádoucích pramenů nacházejících se v prostředí jiných životů dotyčného člověka (mimo tento aktuální). Při práci na dálku se vytvoří bublina o poloměru 30 m, kterou si musím mentálně představit v prostoru a vymezit cíl, po kterém se bublina bude pohybovat. Při úmrtí operatéra v aktivním režimu se po 4-5 měsících uvolní pyramida do otevřeného režimu a dostane se do pasivního módu. Ve spolupráci se šungitovou pyramidou přeskupí elektrogravitační stavy v šungitu, změní mocnosti a zkvalitní fulerenové vazby. Do tohoto procesu člověk nezasahuje, jen dá pyramidy k sobě. Účinek trvá po dobu, kdy je šungitová pyramida v oblasti dosahu, po přenosu jinam se po několika dnech ztrácí.

 • d) Pozice binárního čtyřstěnu - dynamická

 • Tato pozice je nejúčinnější formou energetického působení. Dvě Ti pyramidy spojené svými základnami vytváří kruhový torzní pohyb o frekvenci 72 otáček/minutu, a to v režimu pravotočivém pro aktivační činnost, anebo levotočivém pro čistící a harmonizační činnost. Technologické řešení rotátoru pyramid již bylo vymyšeno, odzkoušeno a je součástí nabídky.

 • Je-li takto aktivovaná formace dvou pyramidových těles, vznikají veskrze unikátní efekty uvnitř jemnohmotných těl lidské bytosti. Jejich hlavním posláním je stimulace a zefektivnění duchovního či spirituálního růstu a vývoje buď operatéra nebo všech osob, které se nachází dlouhodobě v energetickém vlivu pyramidové kompozice.

 • Toto uskupení bude čistit a rehabilitovat vše do vzdálenosti 6 km. Vzniká tak koule o průměru 6 km a v ní procesy uvádějící do stavu tzv. "Panenské Boží čistoty" rostliny, půdu, vzduch, chemtrails, zdraví, záření vysílačů či mobilů... Tomuto stavu říkali staří gnostikové status "VIRGINALIS PUDORIS", a to bylo tabu.

 • V tomto modelu působení může energetické pole také evokovat činnost Merkaba systému (světelného těla člověka) a také urychlovat vývoj a rozvoj jednotlivých čaker, avšak především energetických center, která mají přímou souvislost s energetickými vlivy a změnami v období 2012 - 2022. Tento režim nelze spustit bez přípravy, vyžaduje dlouhodobou a cílevědomou přípravu zúčastněných jedinců. Z tohoto důvodu Plejáďané doporučují nejdříve po určitou dobu pracovat v módu jedna (jedna pyramida směrem nahoru nebo dolů) a pak v binárním statickém popř. dynamickém módu.

Titan vůbec neoxiduje. Titanová pyramida se chová úžasně ve slané vodě (v moři), neboť přitahuje veškerý tamní život, ale zároveň chrání svého majitele před napadením.

Při vlastním zneužití titanové pyramidy dochází k velmi silné zpětnovazební reakci, proto pozor na negativní myšlenky! Pyramida funguje vlastně jako mentor našeho počínání.

Po spárování a sjednocení s námi titanová pyramida vytváří aktivní ochranné rezonanční pole ve vztahu k operátorovi. . Dokáže nabíjet krystaly a zmnohonásobit jejich funkci (4 krystaly položíme ke 4 hrotům základny titanové pyramidy).

Pyramidu lze použít i pro stimulaci alternativních harmonizačních a regenračních procesů. Titanová pyramida v žádném případě nenahrazuje klasické léčebné medicínské postupy a aplikaci léčiv. Z tohoto důvodu je třeba tento produkt vnímat jako alternativní doplňkový prostředek ke klasické léčbě.

 

Základní postup práce s titanovou pyramidou

Titanová pyramida musí mít svého operatéra čili člověka, se kterým je v dominantním kontaktu. Takovým člověkem je většinou osoba, které byla pyramida věnována nebo darována, nebo která si ji zakoupila. Takový člověk by měl zpočátku po dobu několika dní v rámci možností co nejvíce pobývat v blízkosti pyramidy, zároveň by si měl vytvořit energetický zámek. Pomocí tohoto energetického zámku může takový člověk kdykoliv převést pyramidu z pasivního módu do aktivního, a tím ji uzamknout.

Uzamykací klíč je tvořen mentálním symbolem o určitém tvaru a barvě, který dotyčný získá během první meditace s titanovou pyramidou. Během ní by měl dotyčný člověk požádat na mentální úrovni o zpřístupnění (tedy zaslání) příslušného energetického zámku. Po jeho přijetí je vhodné si několikrát prakticky vyzkoušet uzamknutí a opětovného odemknutí. Později by si měl jedinec vyzkoušet aplikaci různých programů a jejich dopad v reálném prostředí (ať už na organické úrovni, potravinové úrovni nebo úrovni životního prostředí).

Práce s pyramidou nevyžaduje žádné speciální postupy nebo metodiku, záleží na vůli a fantazii operatéra v návaznosti na aktuální potřeby a jejich řešení. Jediné, na co je potřeba dávat pozor, je charakter a kvalita myšlenek všech lidí, kteří jsou v kontaktu s pyramidou. Pyramida zesílí energii myšlenek a vrací ji příjemci.


Titanová pyramida

K pyramidě bude doložena kopie atestu jakosti materiálu. V praxi je pro výrobu pyramidy použita jakost Grad 2, která u zkušební výroby dosáhla čistoty až 99,84 % Ti.

 

Meditace studenta studia Modrého světla s Ti pyramidou

Po harmonizaci a spojení se s vnitřním Já jsem obdržel tyto úvodní informace:

Titanová pyramida zhotovena v rozměrech posvátné geometrie má tyto vlastnosti:

1. Pyramida má schopnost nasávat božskou energii barvy zlato-tyrkysově-růžové kolmo ke své základně. Od té se odráží a prochází bočními stěnami v podobě gejzíru transformované energie sytě modré barvy. Transformovaná energie má tvar miniaturních kuliček. Při jejich zvětšení mají tvary pampelišek s tisíci paprsky.

2. Pyramida se v novém prostředí určitý čas nabíjí (cca 60 minut).

3. Majitel pyramidy by měl provést rituál očisty dle vlastního uvážení a přivítat novou živou bytost se svým vědomím v novém prostředí.

4. Když je bok pyramidy nasměrován na magnetické póly sever – jih, zvyšuje se účinnost dosahu tryskající transformované energie, nikoliv však její kvality.

 

Vliv transformované pyramidální energie na člověka:

 • Ovlivňuje jeho aurické pole a velmi intenzivním způsobem probouzí další vlákna nekódované DNA (nárůst intuice, telepatie a dalších skrytých vlastností).

 • Výrazně rozpouští disharmonické projevy shluků energií v auře člověka (může dojít i ke zhoršení zdravotního stavu na přechodnou dobu, což je projevem začátku uzdravovacího procesu).

na okolí:

 • Sanuje vyzařování z geopatogenních zón.

 • Rozpouští elektromagnetický smog.

 •  Je schopna likvidovat opad, jenž se uvolňuje z chemtrailsových oblaků v okamžiku, kdy se škodliviny dostanou do oblasti působení pyramidy ve výšce cca 520 metrů.

Pyramida je funkční a naprosto imunní vůči ostatním narušitelům. Tento fenomén souvisí s tím, že kdo se jako první nabyvatel ztotožní s vědomím pyramidy je s ní od tohoto okamžiku trvale spojen (věrnost pyramidy vůči člověku na celý život jako amulet).

Procítil jsem informace a pak se zeptal : "Jak pracovat s Ti pyramidou?"

Došlo k obrovskému zesílení světelných sloupů nahoru i dolů z mého duchovního srdce. Nastal "poprask" na nebesích, neboť se bude dít něco velkolepého. Byl jsem ve svém středu a chtěl začít komunikovat s pyramidou. Byla mimo mne, a tak jsem ji pozval dovnitř do mého duchovního srdce a zeptal se jí:

1. „Jak se jmenuješ?"

„Můj správný název je paramada."

 

2. „V čem je tvá významnost pro pomoc člověku?"

 „Mám ve svém geometricky prostorovém středu své vědomí (energoinformační pole - světle zlatá paprskovitá kulička) a využívám molekulární strukturu titanu ve spojení s geometrickým tvarem pyramidy jako nejúčinnější zářič mého vědomí do prostoru. Jsem v kontaktu se všemi projevy energií (jejich kmitočtů) od 1.D - 7.D a u zcela specifických konstelací do 9.D. Jsem jako stupnice klavíru, na které je možno ladit nebo jako velmi dlouhá svorkovnice s možností zapojování požadované dílčí frekvence.“

 

3. „Jak pracovat s tvým vědomím?"

a) „Nijak, jsem naladěna na optimální kmitočty 1.D - 7.D v celkovém množství 1024 podtónů.“

b)Pokud se rozhodneš, že chceš komunikovat cíleně s mým vědomím, pak mne můžeš individuálně naladit, ale věz o následujících skutečnostech:

 •  Přistupuj k tomuto kroku na základě své vnitřní zralosti a rozhodnutí (zvědavost není zcela vhodná).

 •  Vizualizuj si pyramidu před 3. okem (bude mít tmavou barvu). Na jedné ze stěn napiš tiskacím zlatým písmem své duchovní jméno.

 •  Pyramida se začne otevírat (4 stěny od vrcholu se otevřou) a uvnitř uvidíš světelnou kuličku - vědomí pyramidy.

 •  Začni s vědomím pyramidy komunikovat a v největší pokoře popros, jak má být pyramida přeprogramována."

 

Můj vlastní příklad:

Poprosil jsem o její využití pro snížení spotřeby pohonných hmot v autě. Vyšlehly 3 paprsky - tři zlaté nitě. První se dotknul dimenzionální svorkovnice v místě 2,2.D, druhý v 4,1.D, třetí v 6,3.D. Zeptal jsem se, co se to stalo? "Mým zářením bude ovlivňováno palivo auta" - dojde k posunu úhlu kovalentních vazeb vodíku a kyslíku, což bude mít za následek zvýšenou účinnost spalování a snížení spotřeby paliva.

 • „Pak opusť vědomí pyramidy a na bok pyramidy (jednu stěnu) napiš znova své duchovní jméno od zadu zlatou barvou. Pyramida se uzavře a za chvíli začne emitovat účelovou energii, o kterou jsi prosil (harmonizace místa, zdraví, prostředí, chemtrails, ...).“

 • „V této fázi je to tvůj amulet - tvá pyramida. Můžeš do ní kdykoliv vstoupit a přeprogramovat ji.“

Tato informace má obrovskou sílu, neboť autor - programátor může Ti pyramidu naprogramovat i na jiné, ne zcela vhodné energie. To už je zodpovědnost každého jedince a spíše se vše obrátí proti tvůrci, kdyby chtěl naprogramovat Ti pyramidu "destruktivně".

Jinak platí, že původní pyramida má své vědomí a kmitá na optimálních energetických vlnách pro člověka ze spektra 1.D - 7.D a kdo neprocítí zájem o změny, nemusí s ní nic dělat.

A pak mi bylo řečeno, že kdyby starobylé národy vlastnily kov titanu, vyráběly by z něj artefakty té největší posvátnosti a byly by uloženy na nejposvátnějších místech, oltářích....

Nakonec jsem zadal otázku: „Mám si ji teda koupit?"

A odpověď: „Není většího blázna nežli toho, kdo obdržel toto poznání a přesto jej odmítl.“

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.