PŘELAĎTE SI SVÉ VĚDOMÍ!! BŮH VYSÍLÁ NA FREKVENCI 528 HZ ... (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

09.09.2010 Exkluzivně

Od samého počátku existence lidstva si lidská bytost velmi dobře uvědomuje sílu a moc hudby. Těmi největšími mudrci naší civilizace byla hudba považována za „univerzální kosmický jazyk“, stejně tak jako je „Láska“ považována za univerzálního léčitele a „Voda“ za univerzální rozpouštědlo (očistný nástroj). Všichni velcí myslitelé všech dob si velmi dobře uvědomovali, jakou magickou moc pro lidský vývoj v sobě nese tato božská trojice nástrojů a jejich používání v praxi.

Proces veškerého tvoření, proces formování univerzální životní energie, boží projev v přírodě, to všechno je součástí neuvěřitelně nádherné melodie Vesmíru. Melodie, která je, tak jako jakákoliv jiná hudba, tvořená souborem frekvencí (uspořádaných vibrujících vlnových vzorců, které prostupují vše, co existuje).

Před nedávnem vyšlo najevo, že v podmínkách naší lidské civilizace v přísném utajení, v tichosti a daleko od hlučné civilizace po stovky let probíhal velmi komplikovaný, ale jinak veskrze fascinující výzkum, jehož se po generace účastnili ti nejváženější mudrci z prostředí syrských a jemenských kast kabalistů. Cílem tohoto pro nás jen stěží představitelného výzkumu bylo identifikovat frekvenci, na které „vysílá“ „Univerzální Moudrost“ nebo chcete-li „Božská Energie“.

Do poslední fáze tohoto výzkumu byli opět ve veškeré tichosti přizváni někteří velmi známí odborníci v oblasti vlivu léčivých energií na lidský organismus a lidské vědomí a také někteří dostatečně hluboce duchovně vyzrálí hudebníci. Výběr těchto osob provedla nejvyšší kabalistická konkláve mudrců a tak pozvánku k finální části výzkumu obdržel například vynikající vědec, duchovní člověk a průkopník alternativní medicíny dr. Leonard G. Horowitz, z hudební scény pak například Don Nicoloff nebo Jonathan Goldman.

Celou sérií hluboce propracovaných experimentů, do kterých byl zakomponován lidský hlas, lidský zpěv a zvuk mnoha hudebních nástrojů, se zjistilo cosi naprosto fascinujícího.

Božská Univerzální Energie – Kosmická Láska vysílá na frekvenci 528Hz !!

V okamžiku, kdy se lidský hlas a hudební nástroje naladily na tuto frekvenci, začaly se dít zcela neuvěřitelné věci. Tak například zvuk piána a kytary, těchto dvou hudebních nástrojů naladěných na frekvenci 528 Hz způsobil, že během několika vteřin zmizely veškeré geofyzikální entropické energie (energie, které za normálních okolností blokují tok životní energie) v okruhu 11 kilometrů čtverečních!!

Lidský hlas intonující jakoukoliv samohlásku „a“, „e“, „i“, „o“ nebo „u“ na frekvenci 528 Hz prakticky okamžitě aktivoval u interpreta samoléčící procesy na buňkové úrovni, čakrové úrovni a úrovni torzních polí o naprosto fatální intenzitě. Například rakovinové markery v krevním řečišti poklesly o 50% během prvních pěti minut hlasové produkce a po jejím skončení se na této hladině udržovaly ještě dalších osm týdnů. Přičemž délka aktivní produkce k délce výsledného efektu má kvadratický vztah.

Takových experimentů bylo provedeno obrovské obrovské množství. Lze říci, že číslo „528“ v rovině frekvence v sobě obsahuje základní „hudební, ale i matematickou matrici stvoření“. Je to „Frekvence Energie Kosmické Lásky“, která dokáže jakoukoliv izolovanou formu života prostřednictvím její srdeční čakry opětovně připojit na ústřední zdroj Kosmické Lásky. Ve skutečnosti frekvence „528“ v sobě obsahuje informace, které tvoří „Ústřední Zákon“ všech zákonů fyziky. Navíc se ukazuje, že pokud je lidské vědomí správně naladěné na frekvenci 528 Hz, dokáže zcela bezpečně opustit časoprostorové a všeobecně energetické mantinely tohoto rozměru. U pokusných respondentů byl zaznamenán zcela fantastický nárůst duchovní inteligence, asociativních a inspirativních faktorů, které poté dokázaly bezpečně a trvale rezonovat uvnitř vědomí daného jedince.


prof. Leonard Horowitz Ph.D                               Da Vinci Code

I z pohledu numerologického je frekvenční parametr „528“ nesmírně zajímavý. Číslo „pět“ představuje prostor, svobodu, volnost, ale také pevnost a vůli. Číslo „dva“ je nejen vyjádřením fyzikální binarity uvnitř třídimenzionální reality, ale je především vyjádřením potenciálu energie Lásky v mezilidských vztazích a lidské komunitě vůbec. A nakonec číslo „osm“ je nejen vyjádřením nekonečna – „kapacity Vesmíru“, ale především duchovní inteligence v kreativním módu tvoření. Je také ztělesněným prvkem osudovosti uvnitř evolučního procesu lidské bytosti (civilizace).

Pod hloubkou inspirace a nabitých zkušeností během výše uvedeného výzkumného projektu napsal knihu „Love The Real Da Vinci Code“, ve které poměrně detailním způsobem popisuje prováděný výzkum, ale také i zjištění, že nejen staří mistři kabalisté, ale starověcí gnostici měli k dispozici elementární znalosti a vědomosti ohledně frekvence „528 Hz“. Podle dr. Horowitze to dokládají například skutečnosti, které vyvěrají z dekódování zřejmě nejslavnější kresby Leonarda da Vinciho, která se jmenuje "Vitruvian Man“. Právě v tomto obrazu je v rovině posvátné geometrie zakomponován parametr „528“ jako základní index fyzikálně ztělesněné energie „Kosmické Lásky“.

Paralelně s aktivitou dr. Horowitze působí i významní hudebníci Don Nicoloff a Jonathan Goldman, kteří, jak jsme si již řekli, byli také přímo účastni poslední fáze kabalistického výzkumu. Jejich celosvětový projekt „Přelaďte si své hudební nástroje“ oslovuje obrovské množství hudebních uskupení různých žánrů. Cílem projektu je opustit často používanou tóninu „A“ s frekvencí 440 Hz, která působí na organickou hmotu i prostor silně destruktivně, buď na tzv. „starověké Solfeggio“ o 417 Hz, anebo ještě lépe, přejít na tóninu „C“ s frekvencí 528 Hz. (Nejsem odborníkem na tuto oblast. Doufám tedy, že jsem parametry pochopil správně. pozn. J.CH.).

Vysvětlivky k obrázku:

C1
Tento snímek znázorňuje notu C1 zahranou na elektrických klávesách tak, jak je znázorněna prostřednictvím CymaScope. Povšimněte si šestinásobné vnější symetrie podobné okvětním lístkům a dvěma vnitřním šestiúhelníkům. Všechny obsahují základ tvořený trojkou, který můžeme nalézt všude v přírodě.

C2
Tento snímek znázorňuje notu C2 zahranou na elektrických klávesách o oktávu výše než C1. Povšimněte si, že „okvětní lístky“ jsou komplexnější, navzájem se překrývají a jádro snímku nyní jasně obsahuje šestihranné tvary. Ve snímcích znázornění hudby existuje všeobecná tendence větší komplexnosti při zvyšujících se výškách tónu.

E2
Tento snímek znázorňuje notu E2 zahranou na elektrických klávesách, což je velká tercie nad C2. Povšimněte si květinové symetrie osmi, kterou lze běžně nalézt v přírodě. A přesto zde představuje hudební notu.

C2 + E2
Výše uvedený snímek znázorňuje společně zahrané noty C2 a E2. Zde je nižší frekvence a vyšší energie noty C2 se svou šestinásobnou symetrií dominantním prvkem. Vyšší frekvence, nota E2, vzdala svou osminásobnou symetrii, ale výsledkem je velmi přitažlivý efekt, který velkým dílem změkčuje formální geometrii noty C2. Přesně to by člověk očekával od rozdílu mezi jedním tónem a příjemnějšími dvěma tóny zahranými v souzvuku.


Téměř všechny slyšitelné zvuky se tvarově formují do prostorové bubliny, nikoliv jakési ploché vlny, jak se všeobecně věří.
Cymaskop je nástroj, který nám umožňuje jakýkoliv zvuk nebo dokonce hudbu vidět.

Jistě není náhodou, že právě tato tónina o frekvenci „528 Hz“ odpovídá na barevné elektromagnetické škále tmavozelenému odstínu. Tato barva je nejen vibračně sympatická se čtvrtou čakrou srdeční, ale i s její základní archetypální kvalitou – životní vitalitou a zdravím čili harmonickou rezonancí projeveného života. Další hudebník a výzkumník Scott Huckabay se svým týmem zjistil, že když se ve zpěvu nebo čistě nástrojové hudební produkci o určitém časovém algoritmu harmonicky přechází mezi frekvencemi 528 Hz – 285 Hz – 852 Hz, dochází k fantasticky pozitivním reakcím přímo uvnitř lidské DNA. To samé platí pro vibrační sekvence 396 Hz – 639 Hz a 963 Hz.

Všichni nejvýznačnější kabalisté se shodují v názoru, že objev účinků a důležitosti „božské frekvence“ 528 Hz bude patřit mezi nejvýznačnější objevy moderního lidstva. Tuto skutečnost však v plném rozsahu docení až naší potomci, jejichž vědomí bude mít zcela jinou kvalitu, než je tomu u současného lidstva.

Jak již bylo řečeno na začátku této reportáže, hudba je v absolutním slova smyslu neviditelnou geometrií vesmírů, která prostřednictvím svých specifických frekvenčních charakteristik dokáže realizovat doslova zázračné procesy v rovině energetické stavby živé hmoty a jejího vědomého potenciálu.

Hudba má téměř magickou moc vytvářet nádherné geometrické koncepty prakticky z beztvárné nicoty. A je to právě „geometrie hudby“, která se v současné době stává absolutním ohniskem výzkumu na všech úrovních lidského poznání. A tento výzkum nám přináší zkušenosti tak vzácného rozsahu, že jsme díky nim schopni ve středu svého vlastního vědomí znovu uchopit onen pověstný prvotní koncept duchovního rozměru lidské bytosti na planisféře nekonečného Vesmíru.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.