Pravda o projektu Montauk (1)

Nichols Preston

Nichols Preston

autor

01.08.2006 Exkluzivně

        U východního konce ostrova Long Island se nachází velmi důležitý energetický bod, který se nazývá Montauk. Pro okolní obyvatelstvo je toto místo známé malebnou přírodou a vysokým majákem, který jako opuštěné torzo připomíná přítomnost starobylé pevnosti a opuštěné letecké základny. I když tato základna byla oficiálně vojenským letectvem opuštěná v roce 1969 byla opětovně za prapodivných okolností znovu otevřená a byla provozována bez vědomí veřejnosti a mnohých oficiálních míst. Financování této základny zůstává doposud obestřeno silným závojem dohadů a domněnek. Mnozí vládní úředníci hledali odpověď bez úspěchu. Kruh jistých zasvěcenců je pevně přesvědčen, že Montauk je spojen s kulminací jistého fenoménu, který se počal odvíjet na palubě U.S.S. Eldridge v roce 1943. Jmenovaný fenomén je široké veřejnosti znám jako "Filadelfský experiment". Podle jistých faktografických materiálů katastrofou Eldridge experimenty neskončily, ale naopak vstoupily do další fáze, která trvala prakticky 30 let. Experimenty byly sousředěné do tří hlavních oblastí: řízená manipulace prostoročasu, navázání spojení s mimozemskou formou inteligence a mentální inženýrství zaměřené na manipulaci s lidským vědomím. Extrapolace toho výzkumu spadá do roku 1983, který v systému dilatace času tvoří druhou stranu časové trhliny jejiž ústí se nachází v roce 1943. Vážení příznivci Matrixu-2001.cz v tomto seriálu se vydáte na dobrodružnou cestu přímo do nitra laboratoří Montauk. Dozvíte se informace kteréjsou dodnes oficiálně opatřeny nálepkou "Top Secret". Průvodcem Vám bude bývalý vědecký pracovník, který se účastnil Projektu Montauk, vynálezce a inženýr elektrotechniky Preston Nichols. Člověk, který byl několikrát na pokraji smrti "jen proto", že veřejnosti odhalil fakta, který měla navždy zůstat pohřebená v nevědomí. Vítejte před otevřenou bránou do podsvětí?.. Vítejte v Montauk?..

 

      Jmenuji se Preston Nichols a mou úlohou je provést Vás podsvětím Montauk. Tento projekt se stal mým osudem a na rozdíl od mnohých jiných mám velké štěstí - jsem na živu. Následující pasáže tohoto seriálu se stanou jakousi učebnicí v novém způsobu uvažovaní a klade si za úlohu rozšířit dosavadní obzory chápání Vesmíru a světa, který nás obklopuje.

      Zřejmě mnozí z Vás budou považovat některé informace za velmi "měkká fakta", ano zřejmě tomu tak je. Nemám bohužel v některých případech k dispozici zcela prokazatelné důkazy, kterými bych mohl podpořit fakta, která budu sdělovat. V těchto případech se budete muset rozhodnout podle svých vlastních zkušeností, znalostí a vnitřní filozofie na kterou stranu se přikloníte. Přísahám ale na vše co je mi svaté, že vše co Vám sdělím a ukáži je pravda.

       V rámci "Projektu Montauk" je velmi těžké argumentovat "těžkými fakty" a to vzhledem k jeho povaze a okolností. Naše společná výprava nemá za úkol cosi popisovat, ale pochopit můj životní příběh a podnítit zájem o určité nesmírně závažné oblasti vědění, které se nachází na rozhraní vědy a metafyziky. Tato práce nepatří do beletrie, ale jednoznačně do literatury faktů, neklame čtenáře ale poskytuje čisté myšlenky a inspirace. Je možné, že některé technické pojmy nebudou sami o sobě čtenáři jasné. V místech kde to předpokládám připojuji populárně naučné vysvětlení.

      Tak to by snad na úvod z onoho praktického úhlu pohledu k následujícím skutečnostem mohlo být všechno. Pokud máte pro strach uděláno a chcete se dozvědět skutečně unikátní informace z původního zdroje projdeme společně v následujících dvaceti dílech tohoto seriálu vše podstatné.

       Původ událostí  "Projektu Montauk" lze spatřovat v roce 1943, kdy zvláštní vědecký tým za asistence US námořní admirality zkoumaly procesy zneviditelnění na palubě na palubě USS Eldridge. Vzhledem k tomu, že jmenovaná loď byla umístěna na námořní základně v Filadelfii a proto Filadelfský experiment. Tento projekt je také znám jako "Rainbow Project" a od samého počátku spadal do kategorie "Top Secret" o kterém se mělo za to, že by pomohl vynutit ukončení II. světové války.

      Základní osou tohoto projektu byla snaha o řízené technické zneviditelnění fyzických objektů na obrazovce radaru nepřátel. Základní experimentální úvaha v této době spočívala v praktické realizaci uměle vytvořeného "silného elektromagnetické pole", které by bylo schopné odklonit radarové paprsky. Bylo zjištěno, že extrémně silné elektromagnetické pole má schopnost měnit specifické charakteristiky prostoru. V rámci experimentu se v kritické oblasti zájmového prostředí nacházelo USS Eldridge.

      Jednou věcí byl vědecký cíl a tou druhou skutečnost ke které došlo. Experiment se po několika minutách zcela vymkl kontrole přičemž nastoupily velmi drastické vedlejší účinky. Loď se stala neviditelnou nejen pro radar, ale již přímo  oko. Loď byla odstraněna z aktuálního prostoročasového kontinua. Loď se totiž zcela prokazatelně ve stejnou dobu objevila zcela někde jinde. V Norfolku ve Virginii, stovky kilometrů daleko. Dodnes v přísně střežených archivech NSA existuje videozáznam o této události.

      Nejsmutnější na celé věci je fakt, že projekt byl zainteresovanými složkami zcela ironicky považován za úspěch. Bohužel z hlediska lidského to byla totální katastrofa. Zatímco se Eldridge nacházela v pravidelné prostorové oscilaci mezi Filadelfií a Norfolkem celá osádka na palubě - tedta která byla ještě na živu skočila do totální psychické a mentální dezorientace a absolutní hrůze. Nikdo si nedokáže představit co se tenkrát na palubě lodi odehrávalo.

      Osádka lodi bylo posléze prohlášena jako "duševně nezpůsobilá" poté co absolvovala časově velmi náročnou rehabilitaci. Právě onen status "duševně nezpůsobilý" byl velmi šikovným způsobem využit k tomu, aby se celý příběh postupně zdiskreditoval. "Project Rainbow" byl postupně ukončen.

      I když jak jsem již uvedl byl z technického hlediska průlomový neexistovala žádná jistota v to, že by někdy v budoucnosti podobný experiment mohla nějaká bytost přežít. Byla to příliš riskantní hra. Dr. Nikola Tesla, který od samého začátku s e strategií tohoto projektu nesouhlasil byl záhy s největší pravděpodobností zavražděn tajnými službami americké rozvědky a Dr. John von  Neumann byl převelen k práci na jiném i důležitém vládním projektu. Šlo o "Projekt Manhattan", který se zabýval vývojem atomové bomby, která se stala hlavní strategickou zbraní ke konci II. světové války.

       I když o tom veřejnost neví hlavní osa výzkumu, která započala "Projektem Rainbow" byla v tichosti obnovena na konci čtyřicátých let dvacátého století. Šlo o výzkum prostoročasové trhliny, která kulminovala v roce 1983 v Montauk.

-pokračování-


(c)2006 Preston Nichols

Další díly