PRAVDA O DULCE - popis nejbizarnějšího vojenského úderu namířeného proti zlovolné mimozemské síle v moderních dějinách lidstva (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

06.05.2013 Exkluzivně

"Zastavili jsme genetický program, ve kterém bylo zneužito na tisíce mladých žen."
kapitán Mark RichardsTI  STATEČNÍ

Brigádní generál H.C.Aderholt, velitel vojenské akce

Plukovník Charles Beckwith, velitel skupiny Delta Force a „CAT-1“

J.V.Chambers, inženýr firmy Bechtel

William Cooper, zpravodajský důstojník

Plukovník R.H.C. Donlon, velitel skupiny „CAT-4“

Astronaut NSA David Griggs (osvobozený z objektu „ufo“)

Velitel „SGT“, major E. L. Haney, koordinační důstojník skupin Delta Force / zapisovatel

Generál R.T.Herres, velitel komunikačního centra USAF s dislokací na „Scott Air Force Base III".

Karl Gordon Henize, organizátor leteckých misí

Generál D. C. Jones, velitel sboru náčelníků štábu

Kapitán W. R. Leathers, velitel skupiny „CAT-2“

R. E. McNair, laserový expert, (osvobozený z objektu „ufo“)

Podplukovník E. S. Onizuka, velitel skupiny „FAT“ (osvobozen z objektu „ufo“)

Ross Perot – pomáhal financovat tuto vojenskou misi

Major E. L.Richards Jr.: „Holanďan“, vrchní velitel vojenské mise v „Dulce“, šéf „I.S.“

Kapitán Mark Richards, velitel skupiny „CAT-3“

Plukovník S. A. Roosa, velitel skupiny „MAT“

Edwin Wilson, pomáhal financovat tuto vojenskou misiVOJENSKÉ A ZPRAVODAJSKÉ SLOŽKY – ZKRATKY

„CAT“- „Combat Assault Team (Bojový Útočný Tým)

„FAT“ – „Filter Attack Team“ (Průnikový Přepadový Tým)

„MAT“ – „Material Acquisition Team“ (Hmotný Akviziční Tým)

„IS“ – „International Security“ (Mezinárodní Zpravodajská Složka)

„VAT“ – „Victim Assistance Team“ (Tým Pomoci Obětem)

„CUT“ – „Clean Up Team“ (Čistící Tým)

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Na začátku

"Tajná vláda" našeho světa má své kořeny instalovány v době dvacátých a třicátých let dvacátého století v tvořící se nacistické a fašistické ideologii pod velmi aktivním přispěním zlovolných cizorodých kosmických sil.

II. světová válka byla konfliktem vyvolaným těmito silami, které předpokládaly, že pod nacistickým nástrojem se jim podaří ovládnout náš svět, konec konců to byla také ideologie nejvyšších špiček nacistů pouze s tím rozdílem, že v onom finálním partu tohoto ďábelského dramatu by to nebyly oni, kteří by vládli tomuto světu, ale cizorodé kosmické uskupení sil, které nacismus a fašismus pomohlo zrodit, aby ho o pár let později využilo k dosažení svých zájmů.

Jenomže po šesti letech globálního válečného konfliktu tyto síly zjistily, že aktivním násilným způsobem se jejich zájmy jen stěží podaří realizovat. Proto došlo během roku 1945 ke změně plánu, a tím se i jejich výkonný ideologický a politický nástroj (fašismus a nacismus) přeskupil v latentní a plíživou sílu, která v následujících desetiletích po II. světové válce jako rakovina infikovala všechny neuralgicky důležité uzly globální lidské společnosti, aniž tato by si uvědomila sérii varovných signálů. Takže situace, ve které se nyní nacházíme, je pouze logickým zlým důsledkem série skrytých zlovolných procesů, které se na této planetě odehrály v období po II. světové válce. (Obr. vpravo: kapitán Mark Richards, velitel vojenské přepadové skupiny "CAT-3" v bitvě o Dulce)

Velmi dlouhou dobu jsem trpělivě a systematicky sbíral podklady a důkazy o této skutečnosti. V současné době jsem připraven čtenářům předložit odhalenou sérii fakt, ale i úvah, analýz a hypotéz, prostřednictvím kterých budou moci nahlédnout do událostí, které stály za vznikem a postupným vývojem tohoto nejzrůdnějšího a největšího komplotu, který byl spáchán na našem lidstvu. Toto vše se pokusím popsat a zveřejnit v plánovaném vydání  trilogie knih:

  • "Protektorát planeta Země: Příchod Bestie" (I. díl),

  • "Protektorát planeta Země: Záření" (II. díl),

  • "Protektorát planeta Země: Instalace Sítě" (III. díl).


Jinými slovy řečeno, ve výše uvedených třech dílech se pokusím poukázat na tři fáze velmi dramatického a skrytého procesu, na jehož konci je stav světa takový, jak ho známe v současné době.

Jak jsem již naznačil, první fáze započala ve dvacátých a třicátých letech minulého století pod rouškou tajných dohod regionálních vládnoucích režimů (USA, Německo, SSSR) se zlovolnou kosmickou inteligencí, přičemž tato první fáze vygradovala ve II. světovou válku, aby na jejím konci zmutovala ve fázi číslo II, která byla řízena zcela jinými pravidly, principy a zákonitostmi.

Na počátku této II. fáze stála smlouva z roku 1947 podepsaná tehdejším prezidentem Harry Trumanem (viz obr. vlevo), která uvedla do pohybu jednu z několika přísně utajovaných zvěrských aktivit - únosy lidských bytostí, které se následně staly živoucím materiálem pro cílené genetické experimenty, které však, a na toto musím extra upozornit, NEMĚLY za cíl záchranu genofondu mimozemské rasy zvané "grays", jak se všeobecně postuluje.

Skutečným cílem bylo vytvoření zcela nové humanoidní superrasy prostřednictvím kombinace lidského a mimozemského genetického materiálu. Povšimněte si, že v tomto případě nešlo o nic jiného než o pokračování a realizaci neskutečně zvrácené nastické ideologie tzv. "jakési výjimečné a normálním lidem nadřazené rasy". Bohužel k naší velké smůle to s koncem II. světové války neskončilo, ale naopak - začalo.

Veškeré informace hovořící o rozpadlém genomu "grays" a jejich snaze o jeho rekonstrukci za použití lidského genofondu jsou bohužel (a to slovo"bohužel" říkám opravdu vážně) jen prosté báchorky v podobě velmi chytře promyšlené kouřové clony, která dodnes zakrývá skutečnou a veskrze ďábelskou podstatu věci. Oporu v tomto svém tvrzení především ve vztahu ke "kauze grays" nacházím v celé řadě jednoznačných a nepopíratelných faktů. Této problematice se podrobně věnuji v jedné velké kapitole mé druhé knihy: "Protektorát planeta Země: Záření". Na tomto místě bych v několika bodech uvedl několik základních okruhů, kterým je třeba věnovat pozornost:


a) Dokumenty zachycující zadržené bytosti "grays" pochází výhradně z různých přísně tajných vojenských komplexů. V podstatě se ale jedná o ty samé komplexy, které sloužily (a slouží) "Tajné vládě" jako výzkumné a vývojové prostředí, ve kterém se lidé nacházeli společně se zlovolným typem E.T. Přísná zdravotní a karanténní hlediska neumožňují mít "chyceného" E.T. kdekoliv. Musel by být držen v prostorách, které takové situaci vyhovují, a jediné prostory tohoto typu jsou ty, ve kterých "Tajná vláda" spolupracovala s E.T.

V takovém případě je ale ten nejmenší problém využít daných prostor, ze spolupracujícího mimozemského "hráče" učinit zadrženou formu cizí inteligence odněkud z havarovaného objektu, pak to celé pěkně natočit a podstrčit skrze spolupracujícího "whistleblowera" takový dokument ve formě údajného úniku dat blahem chrochtající komunitě ufologických nadšenců.


b)
Existuje celá řada dokumentů upozorňujících na to, že "grays" (které jsou dominantně spojovány s únosy) jsou ve skutečnosti uměle vytvořené bytosti na způsob jakýchsi bio-robotů. V tom případě ale tyto umělé bytosti nemohou mít problém s rozpadlou DNA. To, že by eventuelně mohlo jít o umělé bytosti, naznačuje i jejich úlový charakter fungování. Takže? Kdo má tedy rozpadlou DNA, která potřebuje rekonstrukci? Plazovci, neboli tvůrci "grays"? Ale podle všech kvalitnějších a reálnějších zdrojů informací jde v jejich případě o jednu z nejstarších inteligencí uvnitř této galaxie s velmi pevným a stabilním genomem.


c) Otázka unesených. Lidské oběti "únosů" exaktně vykazují symptomy těžké manipulace s jejich vědomím (výmazy paměti jsou v podstatě to nejmenší zlo). V drtivé většině případů k uvolnění zablokovaných paměťových receptorů dochází až po odborném zásahu hypnoterapeuta. Velmi zřídka dochází k tzv. "uvolnění spontánního charakteru". Navíc se ukazuje, že pokud se proces uvolnění paměti podaří, počne oběť narážet na další překážky (dezorientace v časové posloupnosti, dezorientace v prostředí, vzájemně přeházené události), a navíc evidentně se střídající krátké a velmi sporadické útržky čisté vzpomínky se zjevně úmyslně implementovanými nereálnými daty.

Tato zjištěná fakta jsou pro nás velmi závažné povahy, neboť deklarují, že ten, kdo u "oběti" manipuloval s jejím vědomím, musel být v daném oboru skutečným expertem, a navíc musel být perfektně a do všech detailů obeznámen s charakterem fungování lidského vědomí. Obávám se, že tyto dva předpoklady perfektně splňuje výkonný establishment "Tajné vlády". Vzpomeňme na desítky různých experimentů a projektů s cílem manipulace lidského vědomí, a to i na masové úrovni ze strany "Systému". Například projekt "REX 1984", který proběhl na nic netušícím obyvatelstvu města Los Angeles v roce 1984.


d) Pak tu je faktor, který nazývám "tajemní v pozadí". Pokud se totiž u člověka, který se stal obětí "únosu", podařilo skutečně pečlivým způsobem odstranit valnou většinu uměle implantovaných překryvů, jejichž účelem bylo dezorientovat vědomí postiženého, stalo se, že se dotyčný matně rozpomněl na to, že mimo hlavní skupinu aktérů (grays) se v podobě jakýchsi tiše přihlížejících pozorovatelů pohybovaly humanoidní bytosti, které byly svou fyziognomií prakticky totožné s člověkem. Tito tajemní pozorovatelé byli většinou zahaleni do černé tuniky. S obětí "únosu" prakticky nikdy, pokud je mi známo, nesvtupovali do přímého kontaktu. Bytosti "grays" v této nechutné hře jednoznačně vystupovaly v roli pracujícího obslužného personálu plnícího příkazy "tajemných", jak by se na umělý organismus samozřejmě slušelo a patřilo.

Tato mnou popisovaná situace je jednak velmi přesně vyjádřena a analyticky dobře rozpracována v případu asi nejznámější unesené dvojice Barneye a Betty Hillových. Ale s podobným příběhem o "tajemných lidských přihlížejících" se setkáváme v mnoha jiných podobných kauzách. Vezměmě si například případ uneseného amerického dřevorubce. K události došlo 5. listopadu 1975 v Arizoně. Obětí se stal mladý muž jménem Travis Walton (obr. vpravo nahoře: dobová fotografie Travise Waltona). Každopádně jde o druhý nejlépe zadokumentovaný případ únosu v USA. Fascinující je pro mne geniální pečlivost režiséra Roberta Liebermana, který onu epizodu s humanoidními bytostmi na pozadí nezapomněl do filmového snímku zakomponovat. Film šel do distribuce v roce 1993 pod názvem "Fire in the Sky" a myslím, že mnozí z čtenářů ho jistě zaregistrovali.

Pak se samozřejmě nabízí otázka, kdo jsou oni tajemní lidé na pozadí únosů? Humanoidní jedinci, kteří se pomalu, ale jistě vynořují z paměti unesených, jsou skutečně reálným a dobře zadokumentovaným faktem. Tedy u těch jedinců, u kterých se podařilo dostatečně pročistit a znovu náležitě zformátovat záměrně zdevatsovanou platformu vědomí. Odpověď je prostá. Jsou to lidé, resp. lidské zrůdy, které se jakožto výkonná součást úmluvy mezi Elitou lidské civilizace a zlovolnou mimozemskou inteligencí staly pevnou součástí hybridizačního genetického projektu, který byl realizován na nic netušících lidských obětech.


e) V desetiletích následujících po II. světové válce (jako by se nic nedělo) se stále častěji u zástupců Elitních rodin (Rockefellerové, Morganové, Rotschildové, Bushové, Bill Gates atd.) sekáváme s veřejnými proklamacemi hlásajícími podporu různorodým tzv. "eugenickým programům" (pokud někdo neví, co tento výraz znamená, nechť se podívá do slovníku). Je to neuvěřitelné, ale těm lidem všechna tato oficiální prohlášení signovaná "eugenikou" normálně procházejí a prakticky nikdo se nad ničím nepozastaví. Ve skutečnosti aktivita těchto "mocných" je jakýmsi sublimátem toho všeho zrůdného, co se děje na pozadí zdánlivě normálně fungující lidské civilizace.


Takže? Nastínil jsem tu pouhých pět bodů (ve skutečně jich je podstatně více), které opravňující se hluboce zamyslet nad tím, jak se věci skutečně mají. Tyto a další body jsou jasnou puzzle, která, když si poskládáme dohromady, ukáže, že nic není více vzdáleno pravdě než to, že "grays" stojí za programem únosů z důvodu rehabilitace své poškozené DNA. 

Tolik na úvod a pojďme se vrátit zpět k nosnému tématu tohoto materiálu.

Jak jsem již naznačil, na počátku II. fáze onoho zlovolného projektu pozemské "Tajné vlády" ve spolupráci s E.T. a podepsání smlouvy v roce 1947 se v tajných programech a s ohromnými investicemi začaly budovat tři velké podzemní komplexy, které měly primárně sloužit jako vysoce sofististikované genetické výzkumné a vývojové laboratoře, jež se nakonec staly jedním z výkonných nástrojů vedoucích k naplnění výše uvedené ďábelské myšlenky hybridizace. První z těchto tří laboratoří byla budována v tehdejším SSSR v oblasti jižního Uralu (obr. vlevo: část hory, pod kterou se nachází tajná podzemní vojenská základna kooperující s Dulce - lokalita se nachází západně od města Čeljabinsk). Je zajímavé, že právě v tomto regionu se nachází nejprestižnější a nejlépe vycvičená základna raketového vojska v Rusku.

Druhý komplex by se měl nacházet v podzemních halách a továrnách vybudovaných již během II. světové války v německé lokalitě "Mittelwerke" u Nordhausenu, a třetí komplex, který nás v tomto materiálu bude zajímat nejvíce, byl v roce 1947 záhy po podepsání uvedené dohody budován v lokalitě Archuleta Mesa v "Jicarilla Apache Indian Reservation", stát Nové Mexiko v USA. Tento podzemní komplex vešel později ve známost jako "základna Dulce" podle nedalekého stejnojmenného města. Další podobné komplexy existovaly a zřejmě stále ještě existují v Afghánistánu. Ovšem komplex v Dulce byl největší a také byl jako první uveden do provozu.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly