POCTA ČESTNÉMU UFOLOGOVI LEONARDU H. STRINGFIELDOVI (3)

Sionistické organizace na něj zaútočily a nakonec mu byla odepřena všechna vyznamenání, kterých se mu dostalo. Byl to spravedlivý závěr? Udělejte si na základě těchto skutečností vlastní názor. Poté mi začal vyprávět o záchraně po havárii UFO, na které se podílel několik let předtím jako odborník na medicínu a klinické postupy. Pokud si vzpomínám, řekl, že to bylo ve státě Arkansas v roce 1946. V té době byl pod přísným federálním dohledem "Úřadu námořního zpravodajství", "Agentury obranného zpravodajství", "FBI" a zdráhal se uvést oblast nebo přesné datum, kdy došlo k vyzvednutí. Měl strach z odvety ze strany zdrojů federální vlády USA, která držela přísná bezpečnostní omezení, aby událost utajila před veřejností. Prolomení jakékoli z těchto bezpečnostních bariér, které přísahal dodržovat v tajnosti, by mohlo zničit jeho kariéru. Řekl, že zveřejnění těchto skutečností zváží později. Dodal, že se na něj musím v této věci znovu obrátit, a já jsem řekl, že tak učiním.

Vzhledem k tomu, co jsem od té doby zažil, jsem mu nemohl mít za zlé, že se vyhýbá odhalení tajných informací, které cítil povinnost chránit. Dr. Race skutečně prozradil, že byl součástí týmu lékařských, inženýrských, vědeckých vojenských a fotografických odborníků, kteří zkoumali kompletní oblast místa havárie, aby našli jakékoli stopy ukazující na důvod, proč plavidlo spadlo v oblasti, kde bylo nalezeno. Řekl mi však, že plavidlo bylo jen málo poškozené, takže označit ho za havárii nebylo zcela přesné. Co bylo příčinou pádu? To nedokázal říct, kromě toho, že americká armáda možná disponuje metodou, která by dokázala deaktivovat pohon, který taková plavidla pohání. O této myšlence se dalo spekulovat; ale nemohl prokázat, zda tyto schopnosti našich vlastních vládních vojenských komplexů existují, nebo ne, jejich studijní skupina vyslaná k vyšetření havárie.

Race uvedl, že žádný vizuální vstupní poklop nebyl okamžitě nalezen. "Jaká byla jeho velikost a tvar?" zeptal jsem se. Race řekl, že jeho paměťuž není dobrá; rok 1946 je v jeho minulosti hodně vzdálený, ale vzpomněl si, že měl tvar "talíře" o průměru asi 7 metrů. A vzpomněl si na několik malých průzorů v jeho středu po jeho obvodu. Řekl, že v něm byla tři těla, ležící s propletenýma nohama a rukama. Řekl, že to vypadalo, jako by se ti tři objímali v objetí strachu. Bytosti byly velmi malého vzrůstu (1,5 metrů). Měly humanoidní tvar, velkou hlavu s velkýma očima a bez jakékoliv struktury uší. Na každé straně jejich zvětšené hlavy byly dva malé otvory, o nichž doktor Race předpokládal, že jsou to sluchové otvory. Dolní končetiny byly schované v těsných stříbrných oblecích, které měli na sobě. Řekl, že hlava byla k jejich malé tělesné velikosti velká ve srovnání s lidskou hlavou a našimi tělesnými proporcemi.

Vojáci do plavidla konečně opatrně vstoupili ve chvíli, když zjistili, jak otevřít téměř neviditelný vstupní poklop. Konkrétně šlo o dva vojenské lékaře a jedna zdravotní sestra. Za krátkou dobu, asi za deset minut, se jeden z dvojice lékařů vrátil ke zbytku týmu, který stál venku s podivným výrazem ve tváři, jako by nemohl uvěřit vlastním očím. Doktor Race pak doufal, že bude povolán, aby asistoval uvnitř, ale, nedostal k tomu příkaz. Race prohlásil, že byl velmi zklamán. "Cítil jste nějaký zápach?" položil jsem doktoru Raceovi otázku. Odpověděl: "Pokud si vzpomínám, tak nic ostrého nebo dezorientujícího." Nakonec byl zproštěn povinností vyšetřovat místo sestřeleného plavidla, kde byla objevena těla, která pozoroval. Poté byl letecky přepraven zpět do oblasti své domovské základny, aniž by uvedl její dislokaci. Tím náš vzrušující rozhovor skončil. Potřásli jsme si rukama. Rozloučili jsme se a já jsem se vrátil do nedalekého pokoje pro hosty. Druhý den ráno jsem odletěl zpět domů na Floridu.

V roce 1994 jsem se dozvěděl o další události týkající se havarovaného objektu ve tvaru disku. Překvapivě k němu došlo také ve státě Arkansas v říjnu nebo listopadu 1946. Podílel se na tomto vyzvednutí Dr. Race, nebo šlo o stejné vyzvednutí? Vzpomněl jsem si na zprávu, kterou mi Dr. Jack L. Race přednesl v roce 1989 na půdě Tulanské univerzity v New Orleans ve státě Louisiana. Byly obě události propojeny? Odpovědi na tuto a další otázky jsem hledal u tohoto nového svědka, s nímž jsem byl po letech seznámen. Byl to starší muž, jehož jméno z pochopitelných důvodů neuvádím, a bývalý veterán vojenského letectva Spojených států, který se ozval a pozval mě k sobě domů, což bylo kousek od mého bývalého domova na Floridě poblíž Kennedyho kosmického střediska.

Nakonec vyšel se svou střeženou událostí ven a podrobně mi vyprávěl následující příběh a popsal objekt, jehož byl svědkem, když sloužil jako vojín umístěný na Wright Field v Daytoně ve státě Ohio v roce 1946. Na Wright Field měl za úkol vést podrobné záznamy o veškerém personálu, který na základně pracoval, což zahrnovalo armádní záznamy, záznamy amerického námořnictva, služební záznamy a další relevantní údaje. Tyto informace dodával do budovy 18 (tehdy ještě neznámé jako Hangár 18). Jeho přítel tam byl členem bezpečnostní jednotky základny, a když vstoupil do budovy, strážný se ho zeptal, zda se chce podívat na podivné letecké plavidlo, které tam bylo nedávno uskladněno. Následoval ho dovnitř a k jeho překvapení se díval na objekt ve tvaru disku. Zjevně ještě nebyl umístěn pod plachtou nebo krytem. Plachta ležela opodál, jako by na ní nedávno někdo nebo tým lidí pracoval. Na podlaze hangáru poblíž ní bylo rozházeno různé vybavení, nářadí atd.

Objekt měl asi 6 metru v průměru a přibližně 2,5 metru na výšku. Pomyslel jsem si, hmmm, to mi zní povědomě. Popsal to jako dvě polévkové mísy uzavřené dohromady, podobně jako Dr. Race v roce 1989 na Tulane University. Patrná byla i dělící část uprostřed tělesa , která měla průměr 60 centimetrů s obdélníkovými okénky 25 x 30 centimetrů rozmístěnými ve vzdálenosti asi 20 centimetrů od sebe kolem disku. Požádal jsem ho, zda by si mohl prohlédnout náčrtek, který jsem kreslil pro srovnání. Souhlasil, že je velmi přesný. Strážný řekl svému příteli, že tam bylo několik vědců a pokoušeli se dostat do interiéru. Pokoušeli se použít vrták s diamantovým hrotem, aby pronikli materiálem skleněného typu uzavírajícím každé okno, avšak vrták neměl na průhledný sklovitý materiál žádný účinek. Nebyly tam žádné viditelné dveře ani vstupní poklopy. Žádné insignie, vlajky, nápisy ani čísla, která by mohla objasnit národní původ, pokud byl pozemský, tohoto podivného plavidla. Vnější kov se zdál být vytvarován z jednoho souvislého materiálu. Zdálo se, že je vyroben z broušeného hliníku, ale nebyl to tento typ kovu.

Tělo plavidla zvenku i zevnitř nemělo žádné sváry, žádné nýty, žádné zjevné spojení "kovového" (?) pláště objektu. Oba nahlédli okénky do interiéru a neviděli nic zjevně výjimečného. Žádné ovládací panely, žádná sedadla, žádné poklopy, žádné entity, nic. Uprostřed se nacházel válec vystupující ze základny. Byl vzdálen asi 2,5 metrů od okna. Válec měl v průměru asi 1 metr a pravděpodobně se v něm nacházela pohonná jednotka. Bezpečnostní pracovník asi po deseti minutách zkoumání objektu znervózněl a požádal svého přítele, aby opustil budovu. Oba tak učinili. Byl to vojín a byl úřednickým specialistou, který byl přidělen k pohovorům a klasifikaci nových rekrutů do jejich specializované školy na základně. Více již plavidlo neviděl. Velitelem základny Wright Field byl v té době plukovník Nathan F. Twining, který se později stal předsedou "Sboru náčelníků štábů" v Pentagonu.

Twining se také hluboce angažoval ve vojenském utajování UFO v Roswellu a dalších přísně tajných aktivitách týkajících se mimozemských plavidel a jejich posádek nalezených na různých místech na Zemi. Tento svědek autorovi dobrovolně poskytl kopie svých vojenských záznamů a čestného propuštění. Záznamy ukazují, že v roce, který uvedl v této zprávě, byl skutečně přidělen na Wright Field. Byl tedy Dr. Jack L. Race zapojen do havárie a vyzvednutí disku v Arkansasu v roce 1946? V roce 1994 jsem po něm zahájil pátrání přímo na Tulane University. Neměl jsem však úspěch, aby mi byly vydány jeho další osobní údaje. Na začátku ledna 2006 jsem se znovu pokusil najít Dr. Jacka L. Race na Tulane University. Univerzita byla těžce poškozena hurikánem Katrina a mnoho jejích záznamů bylo zničeno. Nakonec jsem se dostal ke zdroji lékařské kontroly odborných informací z kampusu, který mi prozradil, že Dr. Jack L. Race zemřel v roce 1992.

Další podivný případ, jakých se při hledání absolutní pravdy stalo mnoho.

-konec-