POCHOPENÍ TOKU: STAROVĚKÁ FILOZOFIE ------------------- AUSTRALSKÝ PSYCHEDELICKÝ PRŮLOM

Gregory Jason

Gregory Jason

autor

10.04.2019 Zajímavosti

Pochopení toku: Starověká filozofie

Bitva v nás není bitvou mezi racionální částí, která se pokouší vládnout nad neukázněným tělem. Je přetahováním mezi funkcemi dvou systémů, žhavým a chladným poznáním. V západním a moderním rozvinutém světě je většina naší energie alokována na funkci chladného systému, který se snaží kontrolovat přirozený žhavý systém. Na starověkém východě je absurdní se snažit o převážení chladného systému, zvláště když uvažujete o hlavní hnací síle a naší základní povaze ve žhavém systému. Ve starověké Číně byly důležitější zakořeněné dovednosti a utváření charakteru, protože oboje může být kultivováno v našem žhavém systému jako přirozené a spontánní.

Východní myšlenka, obzvlášť starověký čínský model sebe sama, je nezbytným korekčním nástrojem moderní západní filozofie jak zaměřit tendence chladných kognitivních aspektů vědomého myšlení, racionality a vůle. Moderní revoluce ztělesněného poznání v kognitivní vědě byla inspirována částečně východní myšlenkou, zejména myšlenkami starověké Číny. Hlavní zaměření mnoha starověkých čínských mudrců a filosofů v období válčících států byl koncept wu-wei. Wu-wei znamená doslova nečinnost, nenásilnost a nenucení. Wu-wei je konečný stav inteligentní spontánnosti. Domnívám se, že inteligentní spontánnost je přesnější termín než tok, když hovoříme o tomto nenuceném stavu mysli. Mějte však na paměti, že jak se dosahuje wu-wei, se u každého filosofa a mudrce mírně lišily. (Pozn. překladatele: „wu-wej není nečinnost, je to spíš ideální stav mezi aktivitou a pasivitou, kdy se necháme vést proudem bytí, ale sami rozhodujeme kam.“)

Chuang-tzu se zaměřil na přirozené dovednosti, nebo jinými slovy „bez námahy“, které se ve skutečnosti dokonale přizpůsobují moderní kognitivní vědě. Wu-wei můžeme bez námahy porozumět, když si pomyslíme na ty časy, kdy se usilovně snažíme něco dosáhnout a nedovolíme, aby život plynul přirozeně. Když například vložíme klíč do zámku a pokusíme se otočit klíčem příliš rychle, cítíme odpor. Chcete-li otevřít dveře, musíte být uvolnění, když se klíč jemně otáčí, dveře se bez námahy otevírají. Nenásilím můžete snadno splnit úkol otevřít dveře. Tato analogie je metaforou toho, jak obratně se pohybujeme životem.

Žádný jiný mudrc nebo filosof během období válčících států neprozkoumal dovednosti více než Chuang-tzu. Texty Chuangtzu jsou jako manuál pro kultivaci dovedností, spontánnosti a mnoha dalších životních moudrostí. To je důvod, proč se Chuang-tzu syntetizuje s moderní kognitivní vědou. Dovednosti, které Chuang-tzu ve svých textech zdůraznil, nejsou jen o odborných znalostech, ale také životní dovednosti, které mají přispět k rozvoji harmonických dispozic v sobě. Chuang-tzu na jemné úrovni zkoumá vědu o dovednostech a jak dosáhnout špičkového výkonu, až k bodu, kdy vysvětluje, jaký je skutečný zážitek. Chuang-tzu pochopil, že spontánní dovednost pochází z hlubšího, evolučně staršího žhavého systému. Musíme nějak zapálit spontánnost v žhavém systému, přirozeně, bez jakéhokoliv úsilí.

Studený systém zasahuje do spontánnosti života. Dokonce i ve starověké Číně se lidé příliš ztotožňovali se studeným systémem, který posiluje pocit izolovaného já. Chuang-tzu vysvětluje, že naše přirozená podstata, autentické já je pod racionálním chladným poznáním. Vyjadřuje to prostřednictvím dovednostních příběhů, které ukazují přenos funkční alokace z chladného systému zpět do žhavého. Jako příklad používá řemeslníky, aby vysvětlil, jak se dovednosti a ctnosti mohou stát natolik naší součástí, že jsou instinktivní a spontánní - jsou žhavé.

Jeden z nejslavnějších příběhů v textu Chuang-tzu je o řezníkovi zvaném Cook Ting (nebo Butcher Ding). Osnovou příběhu Cook Ting je tradiční náboženský obřad, kde bude na veřejnosti, před velkým davem diváků obětován vůl pro vládce Lorda Wenhuiho. Cook Ting je centrem pozornosti této náboženské události. Tento rituál zvířecí oběti vyžaduje těžko zvládnutelnou schopnost používat čepel s přesným načasováním a dokonalým provedením. Pro Cooka Tinga to ale není obtížný úkol. Jde mu to tak snadno, že je lord Wen-hui užaslý. Lord Wen-hui nemůže věřit, že taková světská dovednost může dosáhnout výšek krásy podobné uměleckému výkonu. Přistupuje ke Cookovi Tingovi, aby se zeptal, jak to dokáže tak snadno. Cook Ting vysvětluje, že se po letech kultivační dovednosti setkává s duchem vola, který ho spontánně vede správným směrem.

Cook Ting říká:

„Záleží mi na cestě (tao), která jde nad rámec dovedností. Když jsem začal rozřezávat voly, viděl jsem jen samotného vola. Po třech letech jsem už neviděl celého vola. A teď - jdu na to duchem a nedívám se očima. Vnímání a porozumění se zastavily a duch se pohybuje tam, kde chce. Jdu spolu s přirozenou strukturou, udeřím do velkých dutin, navedu nůž do velkých otvorů a sleduji věci tak, jak jsou. Nikdy se nedotýkám nejmenšího vazu nebo šlachy, a ještě méně hlavního kloubu".

Cook Tingova schopnost umožnit duchu pohybovat se tam, kde chce, je ze současného pohledu spontánnost žhavého systému přirozeně fungujícího bez překážek chladné kognitivní analýzy. Když Cook Ting říká: „Vnímání a porozumění se zastavily a duch se pohybuje tam, kde chce,“ ze současného pohledu skutečně říká: „Když jsem zastavil aparát chladného kognitivního myšlení, žhavá spontánní povaha systém přebírá a pohybuje se bez námahy s okolním prostředím.“ A přesto získat schopnost odborného řeznictví Cookovi Tingovi trvalo tři roky.

Po letech opakování a disciplíny byla řeznická zručnost snadná, instinktivní a spontánní. Nutnost přemýšlet o tom, co dělá, se vytratí. Vše, co zbývá, je pohyb bez námahy, který nemá žádný odpor v mysli, těle nebo prostředí. Cook Ting a jeho řeznická dovednost jsou jednotné, protože dovednost je tak hluboce zakořeněná v jeho žhavém poznání, že je stejně lehká a spontánní jako chůze. Jeho ztělesněná mysl dosáhla vysoké dovednosti, což je stav inteligentní spontánnosti. Inteligentní spontánnost je pro zkušené řemeslníky běžným zážitkem.

----------------------------------------------------------------------------

 

Australský psychedelický průlom

V průlomové klinické studii v melbournské nemocnici St. Vincent byl vybraným, terminálně nemocným pacientům podáván k léčbě deprese a úzkosti psilocybin - aktivní složka v takzvaných „magických houbách“. V moderních společnostech je deprese a úzkost u nevyléčitelně nemocných pacientů vysoká. Údajně až 77% nevyléčitelně nemocných trpí na konci svého života špatným duševním zdravím. Domnívám se, že míra je vyšší, protože mnozí ze starších generací si zachovávají určitý stoicismus a raději trpí v tichu, než aby mluvili nebo se přiznali k nějakému problému duševního zdraví. Skutečnost, že drtivá většina obyvatelstva bude na konci svého života trpět duševní úzkostí, je významným selháním a tragédií moderní existence. Tato nová klinická studie je velmi potřebným pozitivním a poněkud radikálním krokem k pomoci lidem vyrovnat se s procesem ukončení života.

Studie, vedená klinickou psycholožkou Margaret Ross, začíná v dubnu tohoto roku. Ve spojení s psychoterapeutickými sezeními bude 30-ti vybraným pacientům ze St.Vincent nemocnice v paliativní péči poskytnuta jednorázová dávka (25 mg) psilocybinu. Jedná se o pacienty, kteří na současnou antidepresivní léčbu nebo léčbu úzkosti nereagovali pozitivně. Odhaduje se, že tato střední dávka psilocybinu ovlivní pacienty přibližně na čtyři hodiny. Během psychedelické zkušenosti a až osm hodin po ní budou pozorováni a podporováni. "Nechceme, aby to bylo podceňováno, ale ani příliš ohromující," řekla Ross. „Je-li dávka příliš nízká, nebudete zažívat psychologický posun v myšlení, který opravdu hledáte.“

V nedávné studii, která proběhla na půdě "Johns Hopkins Medical School" ve Spojených státech dostalo 51 nevyléčitelně nemocných pacientů psilocybin. Pozoruhodných 80% pacientů uvedlo, že jim pomohl cítit se optimističtěji a méně se bojí smrti. Matthew W. Johnson, který se na této studii podílel, řekl, že zkušenosti z psilocybinu „se zdají být nezřetelné, často z náboženských důvodů.“ Výzkum provedený Griffithsem a kol. zjistil, že mystické zážitky, které měli účastníci pod vlivem psilocybinu, „patřili mezi nejvíce smysluplné a duchovně významné v jejich životě“ a že byli dlouhotrvající.

Charles Grob, profesor psychiatrie a pediatrie UCLA, který také provedl studii, kdy poskytl psilocybin pacientům v pozdním stadiu rakoviny, řekl: „Zprávy, které jsem dostal od subjektů, od jejich partnerů, od jejich rodin, byly velmi pozitivní, že zkušenost měla velkou hodnotu a pomohla jim znovu získat smysl pro smysl pro život. Kvalita jejich života se výrazně zlepšila.“ Výzkumná studie publikovaná loni v australském psychologickém časopise, kterou provedla Edith Cowan na půdě Curtin University a Monash University, shromáždila data za posledních 15 let klinických výzkumů látek, jako jsou LSD, MDMA a psilocybin v zámoří při léčbě různých stavů duševního zdraví, jako je posttraumatický stres, deprese a úzkost. Pokud jde o depresi a úzkost na konci života, hlavní autor studie, Dr. Stephen Bright, řekl:

„V současné době neexistují (schválené) psychologické léčby, které by byly účinné při snižování tohoto utrpení. Asistovaná psychoterapie psilocybinem je účinná při snižování úzkosti a zlepšování kvality života pro lidi trpící rakovinou v konečném stadiu prostřednictvím navození mystického zážitku. V závislosti na duchovním nastavení člověka tato zkušenost zahrnuje pocit jednoty s vesmírem, noetickou kvalitu, posvátnost, transcendenci času/prostoru a určitou nevyčíslitelnou kvalitu. Zdá se, že tato mystická zkušenost poskytuje jednotlivci pocit míru, že všechno bude v pořádku.“

Také řekl: „Výzkum ukazuje, že psychedelika mohou být používána jako léčivo k léčbě řady duševních problémů včetně deprese, úzkosti spojené s terminálním onemocněním a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Důkazy o účinnosti psychedelické asistované psychoterapie se objevují v USA, Velké Británii, Kanadě, Izraeli, Švýcarsku, České republice a dokonce i na Novém Zélandu".

Dále dodal: „V případě PTSD současná léčba často selhává, protože lidé jsou ochromeni tím, že musí mluvit o traumatické události. MDMA (nebo extáze) snižuje reakci na strach a zároveň zvyšuje schopnost lidí hovořit o traumatu. To také zvyšuje empatii, která umožňuje lidem odpustit si, pokud zažívají vinu pozůstalého.“ V současné době je australská studie MDMA asistované psychoterapie ve fázi schvalování a doufejme, že pozitivně vyhodnotí bezpečnost a účinnost MDMA asistované psychoterapie u 12 subjektů s chronickým onemocněním rezistentní na PTSD. Doufejme, že naše vládní a regulační orgány shledají vhodné umožnit provedení této studie, navzdory překážkám, například předsudky, které mají mnozí k používání těchto látek.

„Velká část stigmatu obklopujícího psychedelické drogy, včetně jejich prohibice, je založena na morálce, ne na vědě,“ řekl Bright. „To bylo podstatným bodem mého a Martinova článku, který byl publikován v "Australian Psychologist". Chtěli jsme zpochybnit některé z mýtů zdravotnických pracovníků ohledně psychedelik. Některé z výzkumů jsou nyní v pokročilých fázích. Americká agentura "FDA" schválila III. fázi klinické studie MDMA asistované psychoterapie pro PTSD."  Což znamená, že MDMA by mohla být legitimním lékem v Americe již v roce 2021.

Multidisciplinární výzkumný projekt založený na "University of Melbourne" je prováděn mezinárodním týmem výzkumníků z Brazílie, Španělska, České republiky a Švýcarska, nazvaný "Global Ayahuasca Project". Projekt si klade za cíl zvýšit porozumění pití ayahuasky v různých kontextech po celém světě, dopadů na zdraví a pohodu a rizik. Ke shromažďování informací bude použito množství výzkumných nástrojů, počínaje tímto prvním globálním průzkumem pití ayahuasky.

Výzkumníci na "Maastrichtské univerzitě" pracují na globální výzkumné studii o užívání meskalinu, včetně syntetického meskalinu, peyotu a San Pedro. Tento anonymní internetový průzkum se ptá na vaše zkušenosti s těmito látkami, včetně krátkodobých a dlouhodobých efektů. Studie umožní lepší pochopení fenomenologie, interpretace a akutních a trvalých účinků meskalinu. Doufají, že dostanou dostatek odpovědí na průzkum za účelem získání platných a spolehlivých měření takových zkušeností, které budou využity v klinickém výzkumu.