PLANETÁRNÍ SILOVÁ ENERGETICKÁ SÍŤ - ANGKOR WAT - A DALŠÍ (4)

Mistrovský plán skryté elity

Kromě „hluboké fyziky“ naznačované tímto vším leží pod půdou Angkor Watu také „hluboká historie“, která svědčí o starodávnosti nejen kosmologického mínění véd, ale také rozmístění samotné sítě. Hancock a Faiia poukazují na skutečnost, že hindská tradice připisuje současnému obsahu véd, který byl zpočátku předáván po tisíce let jako ústní tradice bráhmanskými kněžími před jejich kodifikací do knih, které známe dnes, ohromnou starobylost. Dokonce ani zde není toto ústní sdělení hindskou tradicí chápáno jako prapůvodní sdělení, ale jako „opětovné uvedení ve známost“ po předešlé epoše pohromy a katastrofy. Toto opětovné šíření dřívější tradice bylo dílem sedmi rišiů, mudrců, kteří dřívější katastrofu přežili, a „jejichž touhou bylo ‚na počátku nového věku… ochránit vědění, které zdědili jako posvátnou víru od svých předků v předchozí době“.40 Když se na to podíváme z jiného úhlu, rišiové představují elitu, která přežila katastrofu a dělá to, co v takové situaci dělají všechny takové elity: snaží se zachovat vědomosti, které umožnily předchozí vyspělý stav civilizace, aby dosáhly obdobného vývoje v budoucnu.

Není potom překvapením, že „všechny hlavní chrámy Angkoru rovněž vykazují podobné známky toho, že byly postaveny přímo na dřívějších stavbách, které zase mohly být postaveny na místě staveb ještě dřívějších“,41 datujících se zpět do doby, kdy souhvězdí Draka, představující "velkého kosmického hada", vyšlo při jarní rovnodennosti v době 10 500 let před Kristem. To samé se dá říct o mnoha dalších místech na světové síti: ačkoli stavby samotné mohou být relativně nové, často jsou postaveny podle předem vytvořeného plánu pocházejícího z nejvzdálenějšího dávnověku. Tato aktivita přeživší elity je v hindské tradici zašifrovaná ještě jiným velmi zajímavým způsobem, protože mnoho inkarnací Višnua následuje po pralaje, což je pohroma, která má nejčastěji podobu svět ničící potopy. Hindské kodexy bezvýhradně uvádějí, že cílem Višnua při každé t

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.