PARADIGMA "KVĚTINY ŽIVOTA" (4)

Finální produkt posvátné geometrie lze vidět níže. Mnoha starověkými kulturami byl nazýván „Květem života“.  Na druhou stranu stojí, zato upozornit, že pro tento geometrický útvar existuje ještě mnoho jiných názvů. „Květ života“ není čistě jen záležitostí naší pozemské civilizace, ale jeho existence jsou si velmi dobře vědomé i jiné civilizace napříč naší galaxií (tedy alespoň v tomto duchu hovoří starověké texty). V současné době je někdy tato geometrická formace, resp. „rezonanční pole“ nazýváno „Jazykem Světla“, nebo také „Jazykem Ticha“.

Může to být jen stěží uvěřitelné, ale v geometrické struktuře „Květiny Života“ je prý zakódováno prakticky vše, co kdy bylo vytvořeno na základě této posvátné platformy. Geometrické křivky „Květiny života“, jejich proporciální a poměrové vztahy obsahují fyzikální zákony, biologické kreativní matrice apod. Je potřeba připomenout, že toto geometrické znázornění, bylo nalezeno na různých místech naší planety v přímém kontextu s těmi nejúžasnějšími civilizacemi lidské historie a prehistorie. To všechno je poměrně dost vážný ukazatel toho, že tyto kultury velmi dobře rozuměly přírodním zákonům, a to jak mikrokosmického, ta i makrokosmického charakteru. K tomu se ještě ale postupně dostaneme.

Vůbec není náhoda, že tento geometrický prvek se nachází i na stěnách chrámu Abydos, jehož stáří je reálně odhadováno na více jak 6000 let. Z klasického úhlu pohledu jde o nejstarší chrám na území Egypta. Specifické hieroglyfy se zde nacházejí po celé výšce stěn od podlahy až ke stropu. Některé velmi zajímavé zdroje naznačují, že tyto hieroglyfy obsahují zakódované informace z cest „temponautů“ „Bratrstva bílé barvy“. Existence tohoto bratrstva je zmiňována nezávisle v mnoha posvátných textech starověkého Egypta.

 Sdružovalo ty nejlepší mozky říše Starého Egypta po celou dobu své existence. Počet aktivních zasvěcenců tohoto bratrstva byl vždy pevně nastaven na frekvenci čísla „72“.  Z tohoto důvodu byly noví členové přibíráni pouze prost

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly