PARADIGMA "KVĚTINY ŽIVOTA" (25)

Podle záznamů poté, co člověk prošel dvanáctiletým výcvikem podle pravého Horova oka (výcvik vědomí jednoty), vzali člověka, vložili ho do sarkofágu a přiklopili víkem. Pak ho tam tři a půl dne nechali ležet, načež se u dotyčného projevilo neuvěřitelné rozšíření vědomí. V tomto případě byla požita geometrie a rezonanční pole Fibronacciho spirály a nikoliv Logaritmické spirály. Poté, co prožili tuto zkušenost, mohli se vrátit po svých stopách zpět. Skutečně zajímavé je, že když archeologové objevili sarkofág v královské komnatě, našli na konci směřujícím do středu místnosti značné množství zvláštního  bíléhoi prášku. Právě na tomto konci se nacházela hlava zasvěcenců, když si v sarkofágu lehli. Všechnu tuto krystalickou látku, která se nyní nachází ve speciálním boxu v "Britském muzeu", sesbírali. Dodnes však nikdo nemá tušení, co znamená. Vědci následně zjistili, že lidé při určitých stavech mozkové aktivity vylučují kůží specifickou biochemickou esenci, a právě tou je v krystalizované podobě onen prášek. Jeho přítomnost byla důsledkem prodloužené doby, kterou zasvěcenci strávili v sarkofágu. Bylo ho tam nalezeno hodně, což svědčí o tom, že tímto procesem prošlo velké množství lidí.

Mnoho lidí si myslí, že Velká pyramida má něco společného s pohřebními rituály, ale není tomu tak. Když člověk v Egyptě zemřel, vyňali z něj všechny orgány a uložili je do nádob, tělo mumifikovali a v sarkofágu ho spolu s nádobami převezli na místo pohřbu. Nicméně, sarkofág v královské komoře je větší než dveře do komory, což naznačuje, že tam byl umístěn již během stavby pyramidy. Je to další důkaz, že se skutečně jednalo o místo zasvěcení. Místnost pod pyramidou byla nazvána "studnou" kvůli svislé šachtě. Šachta je nyní zaplněna sutinami. Z této místnosti vede tunel, na jehož konci se nachází místo, kde zasvěcenci začínali své zasvěcení. Jakmile zasvěcení skončilo, bylo třeba zasvěcence stabilizovat a ti byli přeneseni do "královniny komnaty", jejíž podlaha přesně odpovídána vrcholu "vnitřní pyramidy", označený (4). "Komnata královen" (4) je místnost, kde se stabilizuje vědomí Jednoty.

Vraťme se k diskusi o prvním kroku zasvěcení v místnosti pod pyramidou. V této místnosti je zasvěcenec napojen na spirálu "černého světla", která vede do středu Země skrze "Sály Amenti". Jak již bylo zmíněno, z této oblasti vede tunel, který se bez zjevného důvodu, na který archeologové nepřišli, stáčí do slepé uličky. Tento bod je na nákresu mřížky pyramidy označen (5) a prochází svým koncem do této slepé chodby. Obvyklý postup byl takový, že do této chodby vstoupila skupina zasvěcenců najednou. Existují vyobrazení egyptských hieroglyfů, která zobrazují Osirise sedícího na konci tunelu (s energií černého světla proudící jeho šišinkou) a skupinu zasvěcenců přikrčených před ním. Osiris se naladí na paprsek energie a vezme všechny zasvěcence s sebou do dimenzionální zkušenosti.

Zážitek v tunelu odpovídá tomu, že cokoli si myslíte, se skutečně stane. Pokud máte strach, stane se skutečností. Existuje určité množství jedinců současné lidské společnosti, kteří právě tuto zkušenost zažili, někteří náhodou a někteří záměrně. Ovšem velké množství lidí současné doby, kteří vstoupili do tohoto tunelu a zemřeli bez zjevného důvodu. Egypťané proto na jeho konci postavili bránu, aby zabránili lidem vstoupit dovnitř. Tento tunel je v podstatě čtvrtý rozměrný prostor. Kvůli všem úmrtím egyptská vláda zavírá každého, kdo se jen pokusí do tohoto tunelu vstoupit. Egyptská vláda ví o tom, co v Egyptě leží, mnohem víc, než říká lidem ve světě. Podle lidí, kteří tam byli a vědí, se v Údolí králů nachází sedm velkých kosmických plavidel, které jsou pohřbeny v hoře. Egyptská vláda o tom ví, a ještě mnohem víc, ale chce tyto a další skutečnosti před světem utajit, protože nechce, aby houfy lidí v jejich zemi všechno vykopaly. Až nastane ten správný čas, budou tyto a další typy informací akusticky odhaleny.

 

Více o Velké pyramidě

Existuje více indicií o záměru pyramidy jako iniciačního místa. Přesná úroveň podlahy, na které leží královská komora, je taková, že kdybyste v tomto místě sejmuli vrchol pyramidy, plocha čtverce na této úrovni by byla přesně poloviční než plocha základny pyramidy. Pokud byste pak otočili čtverec na úrovni podlahy o 90 stupňů, vypadal by takto:

Bod označený písmenem (A) - viz. obr. výše, je bod, kde Velká galerie "prolamuje" plochu do "královské komory". Geometrie úrovní vědomí se vztahuje k různým čtvercům a úroveň podlahy "královské komnaty" je označena (8), viz. obr. výše. Na schématu v horní části následující strany představuje první vnitřní čtverec první úroveň vědomí (42+2). Druhý čtverec představuje druhou úroveň vědomí (44+2). Kosočtverec je druhý čtverec otočený o 90 stupňů a po otočení ukazuje na třetí úroveň vědomí (46+2) - počty chromozomů v lidské DNA a dotýká se jí. Stejný vzor druhé úrovně, pokud jde o plochu, je přítomen ve Velké pyramidě na úrovni královské komory, což poukazuje na spojení královské komory s Kristovým vědomím. Pokud si vzpomínáte, je nutné otočení o 90 stupňů mezi dimenzemi.

Více o Síni záznamů a Sfinze

Jižní strana druhé pyramidy je dokonale zarovnána s jižní stranou Sfingy. Obdélník zlaté střední cesty, který obsahuje celý komplex je rozdělen podél hlavy Sfingy a spojnice těchto dvou linií označuje místo na jižní straně Sfingy, kde se nachází otvor do "Síně záznamů". Podle Edgara Cayceho by se otvor do "Síně záznamů" měl nacházet na pravém rameni Sfingy. V tomtéž místě byl jasně geometricky vyznačen konfigurací celého komplexu. V roce 1985 byla Sfinga v normální vzpřímené poloze. V roce 1989 se začala naklánět a pravé rameno se začalo lámat. Egypťané ji nadále opravovali. Také hlava Sfingy se začíná rozpadat. Podle Thotha se uvnitř krku Sfingy nachází velká zlatá koule, která je časovou schránkou. Objevení této kapsle bude znamenat začátek řady odhalení týkajících se komplexu a historie planety. Egypťané tak horečně opravují oblast hlavy a krku Sfingy a snaží se udržet náskok před rostoucími zlomeninami, ale rychlost otáčení Sfingy zaručuje, že nebude trvat dlouho, než se toto všechno projeví. Thoth předpověděl, že "Síň záznamů" bude objevena do konce roku 1990, a pravděpodobně se tak již opravdu stalo. Tento objev je řed veřejností samozřejmě utajen. Řekl, že do Síně vstoupí 144 skupin lidí po třech.

Uvnitř Sfingy je malé točité schodiště, po kterém by se sestupovalo do podzemní místnosti. Tuto podzemní místnost skutečně objevili Japonci, kteří přesně na tomto místě použili ultrazvukovou sondu. Spatřili hliněný hrnec se svitkem "lana". Hliněný hrnec je ve skutečnosti klíčem. Pokud dokážete správně přečíst nápisy na hrnci, prozradí vám, kterým ze tří tunelů pak máte pokračovat dolů do Sálu. Podle Thotha by tři lidé ze západní civilizace měli vstoupit, správně přečíst nápisy a postupovat správným tunelem dolů. Přijdou k velké černé onyxové soše s obrovským mečem. Všichni, kteří by nebyli jedním z těchto tří konkrétních lidí, budou v této chvíli zabiti. Poté následují další dvě sochy, z nichž poslední je z růženínu. V této chvíli se dlouhá kamenná plocha jakoby sama od sebe rozsvítí. Vzduch se bude zdát osvětlený. Vysoko na levé straně zdi bude 48 kreseb zobrazujících aspekty chromozomální struktury lidské DNA (jednou z nich je květ života). Na konci souboru kreseb bude pravá odbočka kterou se příchozí dostane do místnosti postavené podle proporcí zlatého středu obdélníku:

Vnější část místnosti bude mírně vyvýšená a na vrcholu vyvýšené plochy (vymezené malými  "x", viz. obr. výše) bude ležet  řada předmětů, které budou představovat důkaz posledních 5,5 milionu let lidské civilizace na Zemi. V blízkosti vchodu do této místnosti bude kámen s nápisem. Na vrcholu kamene bude vyobrazení těch konkrétních tří lidí, kteří do místnosti vstoupili.. Pod těmito vyobrazeními budou jména těchto lidí, i když to nebudou jména, s nimiž se narodili. Pod nimi bude napsáno přesné datum, kdy tito tři lidé do místnosti vstoupili. Vše bylo dopředu připraveno. Podle Thotha budou tito tři lidé rozumět různým zařízením a objektům v místnosti a každý z nich bude smět vyjmout jeden předmět a odnést ho ze "Síně záznamů". "Síň záznamů" obsahuje informace na mnoha dimenzionálních úrovních. O její fyzické stránce již bylo hovořeno. na naší planetě existuje ještě dalších jedenáct "Síní záznamů" (pro případ, že by se s touto něco stalo) s identickými sadami předmětů. Svět brzy zjistí, zda je toto všechno pravda.

-pokračování-