PARADIGMA "KVĚTINY ŽIVOTA" (18)

Velké Bílé Bratrstvo

Jak jsem již naznačil dříve v tomto materiálu, v prehistorických dobách se tzv. „VELKÉ BÍLÉ BRATRSTVO“ usilovalo o ukotvení skupiny velmi exotických kosmických energii, které dostaly název „VĚDOMÍ KRISTA“. Za tímto účelem bylo došlo k ustanovení dvou typů planetárních meridiánů ikosahedronálního a dodekaedronálního charakteru. Je zajímavé, že lidský mozek, stejně tak jako celá biologická homeostáza lidského těla vytváří velmi výraznou synergickou vazbuenergetickými poli hexahedronálního a oktaedronáního typu. Tyto platformy jsou budovány na bazální vibrační úrovni trojúhelníku a čtverce. Ve stejném duchu rezonuje i tzv. „levá energetická hemisféra“ (mužský aspekt naší planety).

Oproti tomu dvacetistěn a dvanáctistěn je budován na bazální vibrační úrovni trojúhelníku a pětiúhelníku s navazující rezonancí „pravé energetické hemisféry“ (ženský aspekt naší planety). V této souvislosti je potřeba také uvést, že charakter emoční energie koreluje s energetickým polem dvacetistěnu a dvanáctistěnu. „VELKÉ BÍLÉ BRATRSTVO“ bylo strukturováno do 72 řádů, a to na základě geometrického strukturování energetických polí. Pokud vezmeme 5 čtyřstěnů, které tvoří dvanáctistěn, plus 12 pětiúhelníkových ploch, odráží 5x12, nebo také 60 čtyřstěnů. Dvanáctistěn má 12 bodů: 60+12=72. Faktem také je, že „Bratrstvo“ údajně pracuje na výše uvedeném plánu více jak 200 000 let.

 

Alchymistická korespondence s posvátnými formami

Kouli lze považovat za posvátnou formu, takže ve skutečnosti existuje šest posvátných geometrických forem. V tomto ohledu existují velmi zajímavé vztažné aspekty mezi geometrickými tělesy a tzv. „živly“ v prostředí alchymie. Čtyřstěn zde odpovídá ohni, krychle odpovídá zemi, osmistěn vzduchu, trojúhelník vodě a koule odpovídá akaše. Některé verze alchymie pracují pouze se čtyřmi živly, jiné zase ještě přidávají „živel“ (to je ovšem diskutabilní) v podobě „etheru“, nebo „prány“ v souvislostí s dvanáctistěnem.

 

Korespondence ve

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.