PARADIGMA "KVĚTINY ŽIVOTA" (17)

Posvátný proces geometrického vývoje Prázdnoty

Jako referenční bod, který je pro většinu lidí kulturně srozumitelný, začínám odkazem na frázi z křesťanské Bible, který odkazuje a myšlenku, že vše pochází z Ducha (Vědomí) a Prázdnoty. V první kapitole „Knihy Genesis“ se nachází notoricky známé upozornění – jen několik prvních slov:

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.  Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy…. atd.“

Z uvedeného lze vydedukovat, že na počátku byla „Prázdnota“. Prvním aktem, na který je odkazováno, je aktivita „Božího Ducha“ a právě skrze tuto aktivitu vzešlo Světlo. Pro některé může být velkým překvapením, že se přesně touto ideou ale daleko podrobněji zabývají původní esoterické prameny „Starého Egypta“. Představte si sebe sama v nekonečném prostoru, jak se vznášíte v oné velké „Prázdnotě“ (Thovtovy studijní materiály hovoří o tom, že ve skutečnosti existuje 144 různých typů „PRÁZDNOT“ v závislosti na tom s jakou dimenzím jsme svým Vědomím v kontaktu). Pro náš záměr ale předpokládejme, že jde o třídimenzionální prostředí, ve kterém nic není.

 Nyní si představte, že se pohnete. Jak si ale představíte tento pohyb. Musí existovat nějaký referenční bod či prvek k čemu lze tento pohyb vztáhnout. Bible ovšem, tedy alespoň pokud vím, o této skutečnosti nehovoří. Achnatonova škola v tom má ale jasno a naznačuje, že to má co do činění s povahou Vědomí. Neměli bychom zapomínat na to, že Vědomí v sobě obsahuje prvek tzv. „Trojjedinosti“, podobně jako Vesmír disponuje v 3D rozehranní osou „X“, „Y“ a „Z“.

Projekce Vědomí

Duch, nebo také Vědomí ve své nejvyšší komplexnosti má schopnost PROJEKTOVAT SEBE SAMA. Podle staroegyptských mysterijních škol je tato schopnost projektování klíčem ke všemu. Skutečnost, že vše se projektu na přísně individualizované úrovni je důležitá. A jak moc je důležitá p

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.