PARADIGMA "KVĚTINY ŽIVOTA" (15)

Post-atlantská éra v Egyptě

Egyptě se nachází místo, kde bylo založeno „Bratrstvo Tat“, jež se postupem času stalo centrálním jádrem velmi důležitých světových událostí. V blízkosti tohoto místa byla ustanovena enkláva přeživších z Atlantidy, a to záhy po „Velkém kataklyzma“ před 12 000 lety. Potomci těchto migrantů postupem času ztratili vzpomínky na své atlantské předky a v podstatě i na veškeré vědomosti a dovednosti. Ve svém vývoji prakticky upadli do stádia barbarů. Záhy po kataklyzma o posunu zemské osy se do prostředí naší planety vrátili skupiny "Anunnaki Nephilim“. V té době začali budovat skupinu základen v původních oblastech na území Iráku.

Sitchin, bohužel, se základní prapůvodní demografické vývojové linie snažil nepřesně spojit se Sumery. Informace v Thovtově kronice však jasně ukazují na to, že Egypt byl přiveden do vzestupné civilizační fáze díky vlastní skupině vysoce zasvěcených jedinců, jež byli z velké části představiteli „Bratrstva Tat“. Tato skupina zasvěcených měla vlastní specifické operační centrum v oblasti pod náhorní plošinou Giza. (To samozřejmě neznamená, že pozdější kultury nebyly ovlivněny sumerskou a babylonskou civilizací). Když se podíváte z historického úhlu pohledu na Egypt a Sumer, zjistíte, že mezi nimi byl rozdíl nějakých 300 let.

Faktem je, že jak Sumerská, tak i Staroegyptská kultura „vykvetly“ doslova přes noc. Tradiční archeologové nemají vůbec tušení, jak tento jev vysvětlit. Sitchin má svoji vlastní verzi interpretace dané situace. Skutečnost je ovšem podstatně jiná. Vzpomeňte si na precesi rovnodennosti. Nejkritičtější období po „Velkém kataklyzma“ trvalo asi 900 let. Pak následovalo údobí nějakých 6000 let během kterého došlo k regeneraci přírody po celé planetě. Demiurg lidské civilizace se po celou tuto dobu nacházel ve výrazně pasivní fázi své existence. Dalo by se obrazně říci, že upadl do stádia „spánku“. Ke znovunastartování evoluce lidské civilizace skrze ohniska celé řady lokálních civilizací došlo v

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.